Bani pentru biserici din bugetul județului. CJ Alba finanțează 119 parohii cu un milion de lei

Consiliul Județean Alba finanțează 119 parohii din județ cu un milion de lei, banii fiind necesari pentru continuarea unor construcții la biserici sau reabilitări, izolări termice, schimbări de geamuri și uși la alte lăcașe de cult.

Consilierii județeni din Alba au aprobat în ședința de joi un proiect de hotărâre care vizează alocarea unui milion de lei pentru finanțarea a 119 parohii din județ.

Sumele pe care le primesc parohiile variază între 2.500 și 200.000 de lei, cea mai mare sumă primind-o Arhiepiscopia Ortodoxă Română Alba Iulia pentru continuarea lucrărilor de construire a trapezei la Centrul misionar Sf. Lazăr.

Alte parohii primesc bani pentru reparații curente, continuarea picturilor, schimbări acoperiș, montări geamuri termopan, izolări termice, înlocuiri pardoseli, zugrăveli, montări gresii, finisaje exterioare, achiziții mobilier, instalații de sonorizare sau alte investiții necesare în urma trecerii timpului.

”Unităţile de cult aparţinătoare cultelor religioase recunoscute din România pot beneficia de sprijin financiar, la cerere, în limita prevederilor bugetare anuale şi în conformitate cu prevederile legale privind stabilirea unor forme de sprijin financiar, cu modificările şi completările ulterioare şi a normelor de aplicare a acestora şi a Statutului pentru organizarea şi funcţionarea Bisericii Ortodoxe Române.

Conform prevederilor legale, de la bugetele locale se pot aloca sume pentru completarea fondurilor proprii unităţilor de cult destinate: întreţinerii şi funcţionării unităţilor de cult fără venituri sau cu venituri reduse; construirii, în condiţiile aprobării documentaţiilor tehnico-economice potrivit reglementărilor legale în vigoare, precum şi reparării lăcaşurilor de cult; conservării şi întreţinerii bunurilor din patrimoniul cultelor religioase; desfăşurării unor activităţi de asistenţă socială şi medicală ale unităţilor de cult; amenajării şi întreţinerii muzeelor cultural-religioase; construirii, amenajării şi reparării clădirilor având destinaţia de aşezăminte de asistenţă socială şi medicală ale unităţilor de cult; construirii şi reparării sediilor administrative ale eparhiilor sau ale centrelor de cult; construirii şi reparării sediilor unităţilor de învăţământ teologic, proprietate a cultelor recunoscute.

În conformitate cu prevederile legale alocarea sumelor unităţilor de cult se realizează prin hotărâri ale consiliului judeţean, la solicitarea unităţii centrale de cult, formulată pe baza cererilor primate de la unităţile locale de cult, iar justificarea acestora se va face conform legislaţiei în vigoare.

La repartizarea sumelor unităţilor de cult solicitante s-a ţinut cont şi de structura confesională a populaţiei stabile, conform recensământului populaţiei din 2011”, s-a arătat în expunerea de motive care a însoțit proiectul de hotărâre aprobat de consilierii județeni.

Lucrări pentru care se solicită ajutor și suma alocată:

1 Parohia Ortodoxă Română Gîrbova de Sus achiziţionare centrală termică – 5.000 de lei
2 Parohia Ortodoxă Gîmbaş – Filia Păgida reparaţii curente biserică – 5.000
3 Parohia Ortodoxă Gîmbaş reparaţii curente acoperiş biserică – 5.000
4 Parohia Greco – Catolică Alba Iulia II continuare lucrare biserică – 5.000
5 Arhiepiscopia Ortodoxă Română Alba Iulia continuare construire trapeză la Centrul misionar Sf. Lazăr – 200.000
6 Parohia Ortodoxă Română Alba Iulia – Întâmpinarea Domnului reparaţii curente – 14.000
7 Parohia Ortodoxă Română „Cuvioasa Paraschiva” Alba Iulia reparaţii curente exterior – 5.000
8 Parohia Ortodoxă Română Partoş reparaţii interiorul bisericii – 5.000
9 Parohia Ortodoxă Română Maieri I Alba Iulia instalaţie încălzire – 5.000
10 Parohia Ortodoxă Română Miceşti instalaţie încălzire – 5.000
11 Parohia Ortodoxă Română Oarda de Sus reparaţii curente – 15.000
12 Parohia Ortodoxă Română „Mihai Viteazul”Alba Iulia reparaţii pardoseli – 5.000
13 Parohia Ortodoxă Română „Tolstoi” Alba Iulia pictură biserică – 10.000
14 Parohia Ortodoxă Română „Sf. Ecaterina” Alba Iulia pictură biserică – 5.000
15 Parohia Ortodoxă Română „Orizont” Alba Iulia construcţie biserică – 14.000
16 Parohia Ortodoxă „Dealul Furcilor” Alba Iulia pictură biserică nou construită – 5.000
17 Parohia Ortodoxă „Cartierul Nou I” continuare lucrări biserică – 14.000
18 Parohia Ortodoxă Oarda de Jos zidire biserică nouă – 5.000
19 Mănăstirea „Sfântul Ioan Botezătorul” Alba Iulia continuare construcţie biserică – 27.000
20 Parohia Romano Catolică Alba Iulia reabilitare vitraliu – 3.000
21 Parohia Ortodoxă Română Cib – Filia Cheile Cibului reparaţii curente int şi exterior – 18.000
22 Parohia Ortodoxă Almaşu de Mijloc „Buna Vestire” reparaţii curente biserică – 7.000
23 Mănăstirea „Martirii Neamului” finisaje interioare şi exterioare – 10.000
24 Parohia Ortodoxă Straja învelitoare turla biserică – 5.000
25 Parohia Ortodoxă Română Gîrde, Bistra reparaţii curente acoperiş – 5.000
26 Parohia Ortodoxă Valea Dobrii reabilitare faţadă biserică – 5.000
27 Parohia Ortodoxă Română Blaj – Veza reparaţii curente – 2.500
28 Parohia Ortodoxă Română Blaj – Berc pictură biserică – 8.000
29 Parohia Ortodoxă Română Blaj III uşi/geamuri biserică – 8.000
30 Protopopiatul Ortodox Român Blaj – Capela Ortodoxă Sf. Vasile cel Mare continuare lucrări construcţie capela – 5.000
31 Parohia Ortodoxă Română Blaj Izvoarele lucrari interior turn şi tâmplărie – 7.500
32 Biserica Penticostală Calea Vieţii Blaj reparaţii curente biserică – 7.500
33 Parohia Ortodoxă Română Cîlnic reparaţii curente acoperiş – 5.000
34 Parohia Ortodoxă Română, Dealul Capsei, Cîmpeni încălzire centrală – 5.000
35 Parohia Ortodoxă Română Tătârlaua renovare, reabilitare biserică – 5.000
36 Parohia Ortodoxă Română Hăpria reparaţii curente – 5.000
37 Parohia Ortodoxă Română Limba rezidire şi consolidare biserică – 5.000
38 Parohia Greco – Catolică Crăciunelu de Jos reparaţii curente biserică – 7.500
39 Parohia Ortodoxă Română Crăciunelu de Jos reparaţii exterioare – 10.000
40 Parohia Ortodoxă Cricău confecţionare strane biserică – 5.000
41 Parohia Ortodoxă Română Cugir IV reabilitare şi extindere biserică – 10.000
42 Parohia Romano – Catolică Cugir schimbare uşi biserică – 2.000
43 Parohia Ortodoxă Română Cut montare tâmplărie geamuri – 12.500
44 Parohia Ortodoxă Heria confecţionare catapeteasmă biserică – 7.500
45 Biserica Adventistă de ziua a şaptea Galda de Jos izolaţie termică exterioară – 3.000
46 Parohia Ortodoxă Română Cărpiniş reparaţii curente – 23.000
47 Parohia Ortodoxă Română Reciu continuare lucrari biserică – 10.000
48 Parohia Ortodoxă Ocoale – Filia Călineasa înlocuit acoperiş biserică – 5.000
49 Parohia Ortodoxă Ocoale – Gîrda de Sus confecţionare iconostas – 5.000
50 Parohia Ortodoxă Română Turdaş reparaţii curente acoperiş biserică – 10.000
51 Parohia Ortodoxă Română Mătişeşti – Filia Costeşti reparaţii curente exterior – 5.000
52 Parohia Ortodoxă Trifeşti – Horea reparaţii biserică – 5.000
53 Parohia Ortodoxă Română Ţelna lucrări construcţii biserica – 10.000
54 Parohia Ortodoxă Română Veseuş continuare construcţie biserică – 10.000
55 Parohia Ortodoxă Română Vălişoara, Livezile reparaţii curente- acoperiş – 5.000
56 Parohia Ortodoxă Livezile lucrări construcţii biserica – 5.000
57 Parohia Ortodoxă Izvoarele – Livezile reparaţii interior biserică – 5.000
58 Parohia Ortodoxă Băgău schimbare geamuri şi uşi – 5.000
59 Mănăstirea Lupşa continuare pictură biserică – 10.000
60 Biserica Adventistă de ziua a şaptea Lunca Ampoiţei termoizolaţie biserică – 7.000
61 Parohia Ortodoxă Română Presaca Ampoiului reparaţii acoperiş biserică – 6.000
62 Parohia Ortodoxă Română Cisteiul de Tîrnave înlocuire duşumea biserică – 8.000
63 Parohia Ortodoxă Română Obreja construcţie biserică – 5.000
64 Parohia Ortodoxă Română Mihalţ II reparaţii biserică – 5.000
65 Parohia Ortodoxă Mogoş Cojocani – Filia Valea Barnii executare iconostas- catapeteasmă – 4.000
66 Parohia Ortodoxă Mogoş Cojocani înlocuirea uşilor şi ferestrelor – 4.500
67 Parohia Ortodoxă Mogoş Micleşti reparaţii turnul bisericii – 5.000
68 Parohia Ortodoxă Mogoş Micleşti – Filia Mămăligani repararea şi întreţinerea instalaţiei electrice – 5.000
69 Parohia Ortodoxă Română Stîna de Mureş – Filia Copand construcţie biserică – 5.000
70 Biserica Adventistă de ziua a şaptea Ocna Mureş înlocuire uşă intrare biserică – 2.500
71 Parohia Ortodoxă Română Războieni pictură biserică – 8.000
72 Parohia Ortodoxă Română Ocna Mureş IV construire biserică – 5.000
73 Parohia Ortodoxă Română Ocna Mureş I amenajări exterioare biserică – 10.000
74 Parohia Ortodoxă Română Micoşlaca reparaţii curente – 5.000
75 Parohia Ortodoxă Română Uioara de Jos II reparaţii curente – 5.000
76 Parohia Ortodoxă Ocna Mureş III pictură biserică – 5.000
77 Parohia Ortodoxă Ocoliş reparaţii curente biserică – 5.000
78 Parohia Ortodoxă Petreşti II continuare lucrări biserică – 10.000
79 Parohia Ortodoxă Segagea pictură biserică – 5.000
80 Parohia Ortodoxă Română Poşaga de Jos reparaţii curente – acoperiş – 5.000
81 Parohia Greco – Catolică Poşaga de Jos reparaţii acoperiş şi turlă – 5.000
82 Parohia Ortodoxă Română Rădeşti pictură biserică – 5.000
83 Parohia Ortodoxă Meşcreac reparaţii biserică – 5.000
84 Parohia Ortodoxă Română Tău înlocuire tâmplărie – 7.500
85 Biserica Penticostală Roşia de Secaş construire biserică – 5.000
86 Parohia Ortodoxă Română Roşia Montană II – Filia Bucium Muntari reparaţii curente – 5.000
87 Parohia Ortodoxă Română Roşia Montană II – Filia Corna reparaţie faţadă biserica – 5.000
88 Schitul „Sub piatră” pictură în tehnică frescă – 5.000
89 Parohia Ortodoxă Tărtăria construire capelă mortuară – 5.000
90 Parohia Greco – Catolică Sîncel continuarea lucrărilor biserică – 5.000
91 Parohia Ortodoxă Română Iclod continuare construcţie biserică – 5.000
92 Parohia Ortodoxă Sîntimbru Fabrică terminarea clopotniţei – 5.000
93 Parohia Ortodoxă Română Coşlariu Nou pictură biserică – 5.000
94 Parohia Ortodoxă Română Sîntimbru înlocuire tâmplărie cupola – 5.000
95 Parohia Ortodoxă Română Totoi reparaţii curente – 8.000
96 Parohia Ortodoxă Română Coşlariu renovare exterior biserică – 5.000
97 Parohia Ortodoxă Scărişoara candelabre biserică – 5.000
98 Parohia Ortodoxă Sebeş II reparaţii curente – 5.000
99 Parohia Greco – Catolică Şibot termoizolaţie biserică – 5.000
100 Parohia Ortodoxă Română Şibot reparaţii biserică – 5.000
101 Parohia Ortodoxă Peleş – Filia Valea Verde reparaţii biserică – 10.000
102 Parohia Ortodoxă Peleş – Sohodol reparaţii biserică – 10.000
103 Parohia Ortodoxă Română Burzoneşti Lazuri, Sohodol pictură biserică – 7.000
104 Parohia Ortodoxă Sohodol pictură biserică – 5.000
105 Parohia Ortodoxă Română Lunca Tîrnavei reparaţii curente biserică – 5.000
106 Parohia Ortodoxă Sînmiclăuş mobilier biserică – 5.000
107 Parohia Unitariană Sînmiclăuş reparaţii curente acoperiş bis. – 4.500
108 Parohia Ortodoxă Română Cunţa construcţie capelă – 15.000
109 Parohia Ortodoxă Română Stremţ II construcţie biserică – 8.000
110 Parohia Ortodoxă Geomal instalare paratrăznet biserică – 5.000
111 Parohia Ortodoxă Română Teiuş II recondiţionare pictură biserică – 5.000
112 Parohia Ortodoxă Peţelca reabilitare biserică – 15.000
113 Parohia Ortodoxă Lunca – Valea Lungă construcţie biserică – 5.000
114 Parohia Ortodoxă Română Ponorel – Filia Poieni reparaţii curente biserică – 5.000
115 Parohia Ortodoxă Română Ponorel – Vidra reparaţii curente la biserică – 5.000
116 Parohia Ortodoxă Română Vinţu de Jos I reparaţii curente biserică – 5.000
117 Parohia Ortodoxă Română Zlatna I reparaţii exterioare – 6.000
118 Parohia Ortodoxă Română Pătrângeni reparaţii curente acoperiş – 6.000
119 Parohia Ortodoxă Zlatna – Vîltori reparaţii curente biserică – 7.000

Email: stiri@ziarulunirea.ro
Tel: 0258.811.419

15 Comentarii

Florin 01.02.2018 at 20:44

nu va e pacat de dumnezuu mai dementilor , sa alocati bani la unele biserici care deja ele invart bani pe degete ca secundele la ceas????? hoti ordinari , cautati cu adevarat care sfinte locasuri au nevoie de bani si ajutati , nu duma mercedesuri si vile la popi ,, si inca ceva , cate ortodoxe si cate catolice sant ajutate , rusine mai pagani care faceti difereta, salutari fierbinti fierbinti ,,, daca nu stiti ce inseamna va spun eu , va arde focu

dolfi 01.02.2018 at 22:36

beserica in cardasie cu partidele pastreaza poporul docil si credul. Deci cum o mana spala pe alta si ambele fata, e de inteles de ce partidele dau bani pokilor!

legea 489/2006: 01.02.2018 at 23:37

“Cultele recunoscute pot beneficia, la cerere, de sprijin material din partea statului, pentru cheltuielile privind funcţionarea unităţilor de cult, pentru reparaţii şi construcţii noi, în raport cu numărul credincioşilor, conform ultimului recensământ, şi cu nevoile reale.”

Mircea Nistor Alba 02.02.2018 at 10:32

Legea aceasta a fost facuta inaintea campaniei electorale pentru a se asigura popii ca efortul facut in campanie nu va fi facut in zadar. si asa a fost. miliardele de euro anual ( de la consiliul local, consiliul judetan, guvern) te miri ce tampenii ( renovari picturi recente , inlocuiri termopane cu alte termopane,schimbarea sonorizarii,carpete de 8000 euro etc etc etc ), pt salariile uriase ale popilor( vezi patriarh 20.000 ron salar, mitropolit 16.000 , Irineu + 14.000 ron) dar si a personalului neclerical care “lucreaza” in cadrul cultului. ATEENTIE: BANII SE DAU IN FUNCTIE DE RECENSAMANT. DACA NU APARTINETI DE UN CULT , NU VA MAI DECLARATI MEMBRII CULTULUI , PT CA ASTIA INCASEAZA MILIARDE DE EURO PE SPINAREA VOASTRA. EXISTA SI OPTIUNEA FARA RELIGIE.

eroare, Mircea Nistor Alba 03.02.2018 at 0:23

Conform grilei de salarizare anunțată în 2017 de către ministrul Muncii, Olguța Vasilescu, salariul Patriarhului a ajuns la același nivel cu cel al unui ministru, adică 14 500 de lei lunar brut( Ev.Zilei).

Milica 03.02.2018 at 14:54

O fii salariul Marelui Tzap Puturos de 14.500 ron, dar mai incaseaza si salariul de Mitropolit, si pe cel de Arhiepiscop, si poate si pe cel de “Loctiitor al Caladochiei”!

Prof de cultura civica sariu c-tin 02.02.2018 at 10:45

buna observatie. o sa ma declar si eu – fara religie-la urmatorul recensamant. nu mai vreau sa fiu o sursa de venit pt impostori.oricum, am fos “botezat” cand nu aveam discernamant, si fara voia mea. de atunci nu am fost la biserica lor, si daca am nevoie de un serviciu PLATESC . pt orice slujba se plateste. nu stiam ca statul plateste salarii preotilor si se dau atatia bani pt aberatii. de ce nu contribuie enoriasii pt constructiile bisericilor? se inchid scoli oameni buni, nu avem spitale, mor copii in spitale ,nu avem autostrazi. in ce tara traim? pana cand ne lasam manipulati?nu am nimic impotriva religiilor,suntem o tara democrata, dar sa se descurce fiecare cult cu enoriasii lor, iar preotii sa aiba un loc de munca sau sa fie platit de enoriasi – cum se intampla in alte tari civilizate. ROMANIA -TREZESTE-TE !

codru 02.02.2018 at 12:44

Ar trebui să dăm fiecare la biserică 10% din venit cum se practică la alte culte și cum dădea poporul evreu, lucru arătat în Biblie! Pentru un Domn ”am fos „botezat” cand nu aveam discernamant, si fara voia mea” în cartea sfântă Biblia scrie că apostolii au botezat în credința lăsată de Domnul Hristos pe stăpânul casei și pe toți ai casei inclusiv copiii. Dacă un copil moare până ajunge la vârsta la care se botează unii din unele culte să zicem 18 ani cine răspunde că nu este botezat și merge în iad. Să ne păstrăm credința ortodoxă, apostolească cea lăsată și ținută de toți strămoșii nostri care au reușit de ne-au lăsat o țară…. Să nu ne jucăm cu cuvintele și să-i ducem pe alții în rătăcire cum a spus Domnul Hristos că mai bine era pentru acela să nu se fi născut, adică rezultatul, plecarea este direct în iad. Pentru binele tuturor este bine ca fiecare în casă să existe Biblia, Acatiste, Cărți de rugăciuni, să consultăm preoții care cunosc, și care pot și internetul și fiecare să-și poată face o părere și să decidă, să nu ne lăsăm influențați de alții. Să ne vedem bârna din ochiul nostru și apoi paiul din ochiul celuilat! Psalmii spun că răzbunarea și mila sunt ale lui Dumnezeu, el le împarte pe măsura credinței fiecăruia. Doamne ajută!

Teologul Drept credincios 02.02.2018 at 20:00

In sfânta Scriptura nu scrie nicăieri despre botezul bebelusilor.Ca s-au botezat toti din casa unui om, acolo nu se specifica ca erau si copii mici.E doar o supozitie pe care se intemeiaza o manipulare .In analele istoriei bisericești nu apare nicaieri botezul pruncilor decat prin sec XI cand biserica coruptă de atunci a luat hotărârea de a boteza copii fara constiinta pt a avea NUMĂR. IN FUNCTIE DE NUMAR PRIMEAU BANI DE LA STAT.CA SI ACUM. O alta chestiune imp : BOTEZUL nu te mantuie . Este doar o expresie a schimbarii lăuntrice. EX : Talharul de pe cruce. IMP: Copii nu sunt judecați sau trimisi in iad daca mor , atata vreme cat nu au avut discernământ.( 15-16-18 ani depinde de copil) e varsta la care se poate lua decizii in viata. IMP.Noi nu ne-am nascut intr-o anumita religie. Ne-am nascut LIBERI. In momentul cand avem discernământ hotaram sa-l imvitam pe Mântuitorul Hristos in viata noastra si sa trăim in acord cu scriptură. Botezul nu trimite pe nimeni in rai sau iad ci cum iti traiesti viata din momentul in care ai discernamant.Sunt multe lucruri frumoase din comorile scriiturii insa Romanii au fost privati de aceste adevaruri pt ca BOR intotdeauna a avut interesele ei financiare si politica. Oricum calea îngustă a poate gasii daca cineva e sincer si o cauta .

MAILAT IONEL 02.02.2018 at 22:46

Daca nu va mai da statul bani, mai vad eu cum tineti voi de credinta stramoseasca… de stramosii nostrii, sa tinem credinta, sa fim la numaratunci dati bir cu fugitii .toti de la pomohaci pana la episcopul de la husi sau patriarhul cu 20.000 ron salar .unu cate unu fugiti de ortodoxie. acum sunteti platiti bine si primiti miliarde de euro pt ca-i prostiti pe politicieni insa timpurile se vor schimba

Ok 02.02.2018 at 12:56

Da ,aveți dreptate. .
Ne vom declara MAIMUȚE. 😂😂😂😂

ING .Hetea Critinel 02.02.2018 at 22:42

fiecare cum se simte. eu m avoi declara ce sunt: crestin. (punct) fara apartenenta religioasa.

Halai Gheorghe 03.02.2018 at 14:11

Regretatul Neagu Djiuvara: Noi ca si tara, suntem in situatia asta de coruptie maxima, datorita ORTODOXIEI, care sa implicat in toate , a ajuns STAT IN STAT, a devenit cea mai bogata institutie din Romania, si lucreaza in cardasie cu politicienii. Pana unde vrea sa ajunga? Pana unde-i da voie poporul !!!

Halai Gheorghe 03.02.2018 at 14:14

Doamne ce de bani… astia nu se gandesc ca sunt scoli si gradinite cu wc -uri in curte, nu sunt crese, strazi ca in evul mediu.spitalele sunt vraiste. vai si amar de noi , si astia dau miliarde de euro catre biserici in special BOR. Nu le e rusine un pic ? de ce nu dau din banii lor ?

Milica 03.02.2018 at 14:57

Nu am nimic impotriva, ca Dumitrel sa faca “pomeni” la biserici, dar sa le faca din buzunarul propiu!

Comentariile sunt oprite

Acest site foloseşte cookies! Continuarea navigării implică acceptarea lor. Acceptă Mai mult...