BACALAUREAT 2020. Astăzi, 22 iunie, începe proba scrisă la Limba Română. Peste 155.500 de candidați s-au înscris la examen

TECHNOVA - Înlocuiește-ți centrala

BACALAUREAT 2020. Astăzi, 22 iunie, începe proba scrisă la Limba Română. Peste 155.500 de candidați s-au înscris la examen

BACALAUREAT 2020. Luni, 22 iunie, încep probele scrise la Bacalaureat 2020. Un număr de 155 500 de candidaţi (123 800 din promoţia curentă şi 31 800 din promoţiile anterioare) s-au înscris pentru a susţine prima sesiune a examenului de bacalaureat, ale cărei probe scrise vor începe luni cu Limba şi literatura română, informează vineri un comunicat de presă al Ministerului Educaţiei Naţionale.

Marţi se va desfăşura proba la Limba şi literatura maternă – E)b) – maghiară, germană, sârbă, croată, slovacă, turcă, ucraineană şi italiană, iar miercuri va avea loc proba obligatorie a profilului – E)c).

ELIT

Ultima probă scrisă din această sesiune, proba la alegere a profilului şi specializării – E)d), este programată joi,  25 iunie.

Afişarea primelor rezultate, în centrele de examen şi pe site-ul bacalaureat.edu.ro, este prevăzută pentru data de 30 iunie (ora 12,00). Contestaţiile pot fi depuse în aceeaşi zi, în intervalul orar 16:00-20:00, respectiv în 1 iulie, între orele 8:00-12:00. Rezultatele finale vor fi făcute publice în data de 5 iulie.

Accesul candidaţilor în centrele de examen la probele scrise se face în intervalul orar 7,30 – 8,30, pe baza unui act de identitate valid, cu fotografie. Timpul destinat redactării unei lucrări scrise este de trei ore, calculat din momentul în care s-a încheiat distribuirea subiectelor fotocopiate pentru fiecare candidat.

„Pentru rezolvarea subiectelor candidaţii vor folosi numai cerneală sau pastă de culoare albastră iar pentru executarea schemelor şi a desenelor vor utiliza numai creion negru. Pentru probele scrise la Matematică şi Geografie, candidaţii pot apela doar la instrumente de desen. La probele scrise mijloacele de calcul sunt interzise iar hârtia folosită este doar cea distribuită în sala de examen”, precizează MEN.

Toate sălile de examen au în dotare camere funcţionale de supraveghere video şi audio.

Nu este permis accesul cu manuale, dicţionare, notiţe, însemnări etc. care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor şi nici cu telefoane mobile sau cu orice mijloc electronic de calcul/comunicare.

„În acelaşi timp, candidaţilor le este interzis să comunice între ei sau cu exteriorul, să transmită ori să schimbe între ei foi din lucrare, ciorne, notiţe sau alte materiale care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor, pentru comunicare în interior sau cu exteriorul. Cei surprinşi în aceste situaţii vor fi eliminaţi din examen, indiferent dacă materialele/obiectele interzise au fost folosite sau nu, indiferent dacă au fost introduse de aceştia ori de alţi candidaţi, de cadre didactice din comisie sau de alte persoane şi indiferent dacă ei au primit ori au transmis materialele interzise. Drept consecinţă, nu vor mai putea participa la probele următoare şi vor fi lipsiţi de posibilitatea recunoaşterii, în sesiunile următoare, a notelor la probele promovate anterior eliminării, inclusiv a probelor de evaluare a competenţelor lingvistice şi digitale. De asemenea, aceşti candidaţi nu mai au dreptul de a participa la următoarele două sesiuni ale examenului”, informează aceeaşi sursă.

MEN reaminteşte că pentru a fi declarat promovat, un absolvent de liceu trebuie să îndeplinească următoarele condiţii, cumulativ: susţinerea tuturor probelor de evaluare a competenţelor lingvistice şi digitale; susţinerea tuturor probelor scrise şi obţinerea notei 5 la fiecare dintre acestea; obţinerea mediei 6 cel puţin, la probele scrise.

Rezultatele înregistrate de elevii care au susţinut Bacalaureatul vor fi afişate în zilele de 30 iunie, respectiv 5 iulie, însă în un format anonimizat, adică fără numele şi prenumele candidatului, ci doar codul unic al elevului şi nota primită. Listele afişate în centrele de examen şi pe site-ul evaluare.edu.ro vor conţine codul unic al candidatului, şcoala de provenienţă, rezultatele probelor examenului şi media, conform Ministerului Educaţiei.

Email: stiri@ziarulunirea.ro
Tel: 0258.811.419