Ziarul Unirea

ANGAJĂRI la STAT: Posturi vacante în instituții din Alba, la data de 25 aprilie 2021. Calendarul examenelor și condițiile de înscriere la CONCURS

ANGAJĂRI la STAT: Posturi vacante în instituții din Alba, la data de 25 aprilie 2021. Calendarul examenelor și condițiile de înscriere la CONCURS

Mai multe instituţii publice din Alba anunță posturi vacante la data de 25 aprilie 2021 și organizează concursuri în următoarea perioadă. Pentru ocuparea posturilor, candidaţii trebuie să îndeplinească anumite condiţii, privind studii sau vechime în muncă sau alte cerinţe.

*Asociația Comunelor de Munte – Munții Apuseni – județul Alba organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale de execuție, vacante, de auditor intern, grad profesional asistent, la Compartimentul de audit public intern din cadrul Asociației Comunelor de Munte – Munții Apuseni – județul Alba.

ELIT

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă, în științe/domeniul economic și/sau juridic;
 • experiență în specialitatea studiilor – minimum 9 ani pentru auditorul intern, grad profesional asistent;
  cunoștințe de utilizare a aplicației Microsoft Oftice (Word, Excel, PowerPoint și Outlook);
 • disponibilitatea la deplasări frecvente în comunele din județul Alba aflate în aria de responsabilitate a Compartimcartuiui de audit public intern, precum și, ocazional, pe teritoriul național, conform programelor de pregătire profesională planificate;
 • obținerea avizului favorabil la interviul de avizare, susținut conform pct 2.3.4.1. din Normele generale privind exercitarea activității de audit public intern, aprobate prin H.G. nr. 1086/2013.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 18 mai 2021, ora 16:00: termenul limită de depunere a dosarelor;
 • 25 mai 2021, ora 10:00: susținere interviu de avizare;
 • 26 mai 2021, ora 10:00: proba scrisă;
 • 31 mai 2021, ora 10:00: proba interviu.

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Asociației Comunelor de Munte – Munții Apuseni – Alba, Primăria Comunei Bucium, Str. Principală nr. 25, județul Alba, telefon 0769/226.585.

*Primăria Municipiului Blaj, Județul Alba organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a funcțiilor contractuale de execuție temporar vacante, la Centrul de zi de socializare și petrecere a timpului liber (tip club) pentru persoane vârstnice – Blaj, după cum urmează:

 • asistent social, grad debutant, grad I/grad II, normă 1/2, studii S;
 • expert IT, grad I/grad IA, normă 1/4, studii S.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • asistent social, grad debutant, grad I/grad II, normă 1/2, studii S:
  • studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă, cu domeniul de licență asistență socială, specializarea asistență socială;
  • vechime în specialitatea studiilor între 0-5 ani;
 • expert IT, grad I/grad IA, normă 1/4, studii S:
  • studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă, cu domeniul dc licență științe administrative, specializarea administrație publică, sau în ramura de știință, științe inginerești;
  • vechime în specialitatea studiilor între 5-10 ani.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 06 mai 2021, ora 14.00: termenul limită de depunere a dosarelor;
 • 14 mai 2021, ora 10.00 – proba scrisă;
 • data și ora interviului se vor comunica ulterior.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Serviciului Public de Gospodărie Comunală Blaj, str. Dr. Vasile Suciu nr. 4, Județul Alba, telefon 0258/710.110, fax: 0258/710.014.

*Spitalul Orășenesc Cugir, județul Alba, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată, a funcției contractuale de execuție, vacante, de de infirmier în cadrul Compartimentului Chirurgie.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • studii – minimum 8 clase/diplomă de infirmier;
 • minimum 6 luni vechime.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 06 mai 2021, ora 15.00: termenul limită de depunere a dosarelor;
 • 17 mai 2021, ora 10.00: proba scrisă;
 • 20 mai 2021, ora 11.00: proba practică;
 • 26 mai 2021, ora 12.00: proba interviu.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relații suplimentare se obțin la sediul Spitalului Orășenesc Cugir, str. Nicolae Bălcescu nr. 7, județul Alba, telefon 0786.225.608.

*Spitalul Orășenesc Cugir, județul Alba, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată, a funcției contractuale de execuție, vacante, de îngrijitor curățenie – în cadrul Compartimentului Chirurgie.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • studii – minimum 8 clase;
 • vechime – minimum 4 luni.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 06 mai 2021, ora 15.00: termenul limită de depunere a dosarelor;
 • 17 mai 2021, ora 10.00: proba scrisă;
 • 20 mai 2021, ora 11.00: proba practică;
 • 26 mai 2021, ora 12.00: proba interviu.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relații suplimentare se obțin la sediul Spitalului Orășenesc Cugir, str. Nicolae Bălcescu nr. 7, județul Alba, telefon 0786.225.608.

*Spitalul Orășenesc Cugir, județul Alba, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată, a funcției contractuale de execuție, vacante, de de infirmier – în cadrul Camerei de Gardă.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • studii – minimum 8 clase/diplomă de infirmier;
 • nu se solicită vechime.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 06 mai 2021, ora 15.00: termenul limită de depunere a dosarelor;
 • 17 mai 2021, ora 10.00: proba scrisă;
 • 20 mai 2021, ora 11.00: proba practică;
 • 26 mai 2021, ora 12.00: proba interviu.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relații suplimentare se obțin la sediul Spitalului Orășenesc Cugir, str. Nicolae Bălcescu nr. 7, județul Alba, telefon 0786.225.608.

*Spitalul Orășenesc Cugir, județul Alba, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată, a funcției contractuale de execuție, vacante, de de infirmier – în cadrul Compartimentului Boli Infecțioase.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • studii – minimum 8 clase/diplomă de infirmier;
 • minimum 6 luni vechime.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 06 mai 2021, ora 15.00: termenul limită de depunere a dosarelor;
 • 17 mai 2021, ora 10.00: proba scrisă;
 • 20 mai 2021, ora 11.00: proba practică;
 • 26 mai 2021, ora 12.00: proba interviu.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relații suplimentare se obțin la sediul Spitalului Orășenesc Cugir, str. Nicolae Bălcescu nr. 7, județul Alba, telefon 0786.225.608.

*Spitalul de Boli Cronice Câmpeni, în conformitate cu prevederile Legii nr. 95/20(16 actualizată, și ale O.M.S. nr. 954/2017, cu modificările și completările ulterioare, anunță organizarea la sediul Spitalului de Boli Cronice din Câmpeni, str. Crișan nr. 11, județul Alba, cod poștal 515500, a concursului pentru ocuparea pe perioadă determinată, cu normă întreagă, a postului contractual vacant de director medical.

Condiții pentru ocuparea postului:

 • nivelul studiilor – sunt absolvenți de învățământ universitar de lungă durată, cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul medicină, specializarea medicină;
 • domeniul studiilor – sunt confirmați cel puțin medic specialist;
 • vechime în specialitatea postului – au minimum 5 ani vechime în specialitatea respectivă.

Calendar:

 • Proba test grilă/lucrare scrisă va avea loc în data de 13 mai 2021, ora 10.00, la sediul Spitalului de Boli Cronice Câmpeni.
 • Susținerea proiectului va avea loc în data de 14 mai 2021. ora 10.00, la sediul Spitalul de Boli Cronice Câmpeni.
 • Interviul de selecție va avea loc în data de 17 mai 2021. ora 10.00, la sediul Spitalul de Boli Cronice Câmpeni.

Informații suplimentare se pot obține la Serviciul Personal/R.U.N.O.S. al unității sau la tel./fax: 0258/771.582, între orele 07.00-15.00.

*Colegiul Naţional „Titu Maiorescu” din Aiud, Judeţul Alba organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiei contractuale, vacante de secretar.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • Nivelul studiilor – studii superioare.
 • Vechimea în specialitatea studiilor necesare ocupării postului – 3 ani.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 10 mai 2021, ora 14.00: termenul limită de depunere a dosarelor;
 • 17 mai 2021, ora 10.00: proba scrisă;
 • Proba practică se susține într-un termen de maximum 4 zile lucrătoare de la data susținerii probei scrise, după soluționarea eventualelor contestații;
 • Interviul sc susține într-un termen de maximum 4 zile lucrătoare de la data susținerii probei practice, după soluționarea eventualelor contestații.

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Colegiului Naţional „Titu Maiorescu” din Aiud, str. Ecaterina Varga nr. 10, Judeţul Alba, telefon: 0258/861.946.

*Şcoala Gimnazială din localitatea Stremţ, județul Alba organizează concurs de recrutare pentru ocuparea, pe perioadă determinată, a funcțiilor contractuale, temporar vacante, de:

 • coordonator proiect POCU 1 cu titlul „REGAL”, ID 133997 – 1 post vacant, contractual, pe perioadă determinată, 4 ore/lună – 27 luni;
 • consilier educațional proiect POCU 1 cu titlul „REGAL”, ID 133997 – 2 posturi vacante contractuale, pe perioadă determinată, 40 ore/lună – 27 luni.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • nivelul studiilor – studii superioare finalizate în domeniul educației (limbi străine/asistență socială);
 • certificat de formare în coordonare/management;
 • experiență de coordonator/manager în unitate școlară – 2 ani;
 • funcție de bază în cadrul instituției;
 • experiență la catedră – minimum 6 ani.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 28 aprilie 2021, ora 14:00: termenul limită de depunere a dosarelor;
 • 11 mai 2021, ora 10.00: proba interviu (probă unică).

Relații suplimentare se pot obține la sediul Şcolii Gimnaziale Stremţ, strada Principală, nr. 97, judeţul Alba, telefon 0258/848.123.

*Grădinița cu Program Prelungit „Primii Pași” din Aiud, Judeţul Alba, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată, a funcției contractuale de execuție, vacante, de îngrijitor (1/2 normă).

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • nivelul studiilor – studii medii;
 • vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului – nu se solicită.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • Data limită până la care candidații vor depune actele pentru dosarul de concurs este de 10 zile de la afișare, la sediul instituției
 • 12 mai 2021, ora 13.00: proba scrisă;
 • 14 mai 2021, ora 13.00: proba interviu.

Relații suplimentare se pot obține la sediul Grădiniței cu Program Prelungit „Primii Pași” din Aiud, str. Sergent Hațegan nr. 3, Judeţul Alba, telefon 0258/861.465.

*Spitalul Judeţean de Urgenţă Alba Iulia, judeţul Alba, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale de execuție, vacante de inspector de specialitate, grad I, la Serviciul Financiar Contabilitate.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • studii universitare de licență absolvite cu diplomă/studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă, în domeniul științelor economice;
 • vechime în specialitatea studiilor – minimum 3 ani și 6 luni;
 • abilități de operare calculator;
 • abilități de comunicare.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 29 aprilie 2021, între orele 09.00-12.00: data limită pentru depunerea dosarelor;
 • 11 mai 2021, ora 10:00: testare psihologică;
 • 12 mai 2021, ora 10:00: proba scrisă;
 • 17 mai 2021, ora 10:00: proba practică;
 • 20 mai 2021, ora 10:00: proba interviu.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare pot fi obţinute la sediul din Alba Iulia, Bd. Revoluţiei 1989 nr. 23, judeţul Alba, telefon 0258/820.825, interior 146.

*Serviciul Public de Administrarea Patrimoniului Sebeș, Județul Alba organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor contractuale de execuție, vacante de:

 • inspector de specialitate IA, în cadrul Serviciului Întreținere și Reparații, Salubritate, Zone Verzi și de Agrement;
 • șofer I, în cadrul Biroului Administrativ;
 • muncitor necalificat în cadrul Compartimentului Salubritate și
 • muncitor (necalifîcat) (3 posturi), în cadrul Compartimentului Zone Verzi.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • inspector de specialitate IA, în cadrul Serviciului Întreținere și Reparații, Salubritate, Zone Verzi și de Agrement:
   • studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul construcții,
  • minimum 2 ani vechime în specialitatea studiilor.
 • șofer I, în cadrul Biroului Administrativ:
  • studii medii;
  • minimum 5 ani vechime în specialitate/calificare;
  • carnet de conducere categoriile B, C, E.
 • muncitor necalificat în cadrul Compartimentului Salubritate și
  muncitor (necalifîcat) (3 posturi), în cadrul Compartimentului Zone Verzi:

  • studii generale;
  • fără vechime.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 28 aprilie 202, ora 15.00: termenul limită de depunere a dosarelor;
  • inspector de specialitate IA:
   • 10 mai 2021, ora 10.00: proba scrisă;
   • 13 mai 2021, ora 10.00: proba interviu.
  • șofer I:
   • 10 mai 2021, ora 10.00: proba scrisă;
   • 13 mai 2021, ora 10.00: proba practică;
   • 18 mai 2021, ora 10.00: proba interviu.
  • muncitor (necalifîcat) (4 posturi):
   • 10 mai 2021, ora 10.00: proba practică;
   • 13 mai 2021, ora 10.00: proba interviu.

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Serviciului Public de Administrarea Patrimoniului Sebeș, str. Viilor nr. 28, Județul Alba, telefon 0258/730.148, e-mail spap_sebes@yahoo.com.

*Liceul German din Sebeş, judeţul Alba, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale de execuție vacante, de îngrijitor.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • nivelul studiilor – studii gimnaziale;
 • vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului – nu se solicită.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 10 mai 2021, ora 09:00: proba scrisă;
 • 13 mai 2021, ora 09:00: proba practică;
 • 18 mai 2021, ora 09:00: proba interviu.

Relaţii suplimentare se obţin la sediul Liceului German din Sebeş, str. Ştefan cel Mare nr. 1, judeţul Alba, telefon: 0371/348.884.

*Şcoala Gimnazială „Mihai Eminescu” Ighiu, județul Alba organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a funcției contractuale de execuție vacante, de expert evenimente în cadrul Proiectului „Implementare SDL Ighiu, Cod SMIS 2014+140033”.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • studii medii absolvite, cu diplomă de bacalaureat;
 • experiență organizare evenimente cu copiii, pe teme, precum nediscriminare, voluntariat, multiculturalism;
 • vechime: minimum 1 an.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 26 aprilie 2021, ora 13.00 – termenul limită pentru depunerea dosarelor;
 • 06 mai 2021, ora 10.00 – proba practică;
 • data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Relaţii suplimentare se pot obţine la Şcoala Gimnazială „Mihai Eminescu” cu sediul în localitatea Ighiu, Str. Şcolii nr. 32 judeţul Alba telefon 0258/844.207, mobil: 0729/390.290, e-mail: scoalaighiu@yahoo.com.

*Spitalul de Pneumoftiziologie din Aiud, str. Ecaterina Varga nr. 6, județul Alba organizează concurs, conform H.G. nr. 284/2007 cu modificările și completările ulterioare, pentru ocuparea funcției specifice Comitetului Director:

 • director medical.

Condițiile specifice necesare în vederea participării la concurs sunt:

 • absolvent de învățământ universitar de lungă durată, cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul medicină, specializarea medicină;
 • sunt confirmați cel puțin medic specialist;
 • au minimum 5 ani vechime în specialitatea respectivă.

Concursul se va desfășura la Sala de ședință a Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Alba, situată în Alba Iulia, Bd. 1 Decembrie 1918 nr. 68, astfel;

 • proba scrisă va avea loc în data de 24.05.2021. ora 10.00;
 • susținerea proiectului de specialitate și interviul de selecție vor avea loc în data de 27.05.2021. ora 10.00.Condițiile de participare și de desfășurare a concursului, bibliografia și alte date necesare se afișează la sediul Spitalului de Pneumoftiziologie Aiud și pe site-ul www.spitalpncumoftiziologicaiud.ro.

Relații suplimentare se pot obține la sediul spitalului, la secretariatul comisiei de concurs sau la telefon 0258861302, interior 102.

*Liceul Tehnologic Silvic Câmpeni, județul Alba organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale de execuție, vacante de administrator financiar.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • studii superioare de lungă durată, respectiv studii universitare ciclul II Bologna, absolvite cu diplomă de licență/masterat în domeniul economic (vechime cel puțin 5 ani în contabilitate bugetară).

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 10-14 mai 2021, între orele 10.00-14:00: data limită pentru depunerea dosarelor;
 • 24 mai 2021, ora 10.00: proba scrisă;
 • 25 mai 2021, ora 10.00: proba practică, urmată de interviu.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la secretariatul Liceului Tehnologic Silvic Câmpeni, str. Izvoarelor, nr. 2, judeţul Alba, telefon: 0258/771.544.

Email: stiri@ziarulunirea.ro
Tel: 0258.811.419

Te-ar putea interesa și:

DOCUMENT| Comuna Stremț în scenariul ROȘU, Ocna Mureș, Cetatea de Baltă și Sântimbru în scenariul GALBEN. Măsuri pentru următoarele 14 zile stabilite de CJSU Alba

În urma ședinței Comitetului Județean pentru Situații de Urgență, s-a dispus menținerea în scenariul roșu a localității Stremț și în… Citește mai mult pe ziarulunirea.ro

OFICIAL| 3.697 cazuri noi de coronavirus în România. Bilanțul total ajunge la 676.968 de îmbolnăviri

Marți, 12 ianuarie 2021, Grupul de Comunicare Strategică a dat publicității noul bilanț al pandemiei de COVID-19 în România. Până… Citește mai mult pe ziarulunirea.ro

VIDEO| PERCHEZIȚII în Alba și alte județe din țară într-un dosar cu acuzaţii de fals de monedă: Cum opera gruparea infracţională

Ofițerii BCCO Piteşti au efectuat marţi, 12 ianuarie, mai multe percheziţii domiciliare, în judeţele Alba, Sibiu, Arad şi Bacău, într-un… Citește mai mult pe ziarulunirea.ro

Dezastru forestier în Parcul Natural Apuseni. Mihai Goțiu: „Cu drujbele și TAF-urile în zona de conservare specială!”

Fostul senator și activist de mediu Mihai Goțiu, a făcut publice, prin intermediul paginii sale de pe o rețea de… Citește mai mult pe ziarulunirea.ro

Alba Iulia REVINE la SCENARIUL ROȘU. Incidența de infectare a ajuns la 3 cazuri/1000 de locuitori

Deși carantinarea Municipiului Alba Iulia a „dat roade” în ceea ce privește scăderea numărului de persoane infectate, orașul nostru a… Citește mai mult pe ziarulunirea.ro

OFICIAL: Starea de alertă, PRELUNGITĂ cu încă 30 de zile: Măsurile și restricțiile care vor trebui respectate

Prelungirea cu 30 de zile a stării de alertă, începând de miercuri, 13 ianuarie a fost aprobată de către Guvernul… Citește mai mult pe ziarulunirea.ro