ANGAJĂRI la STAT: Posturi vacante în instituții din Alba, la data de 15 martie 2020. Calendarul examenelor și condițiile de înscriere la CONCURS

ANGAJĂRI la STAT: Posturi vacante în instituții din Alba, la data de 15 martie 2020. Calendarul examenelor și condițiile de înscriere la CONCURS

Mai multe instituţii publice din Alba anunță posturi vacante la data de 15 martie 2020 și organizează concursuri în următoarea perioadă. Pentru ocuparea posturilor, candidaţii trebuie să îndeplinească anumite condiţii, privind studii sau vechime în muncă sau alte cerinţe.

*Spitalul de Pneumoftiziologie, cu sediul în Aiud, str. Ecalerina Varga nr. 6, județul Alba, organizează concurs, conform H.G. nr. 284/2007 cu modificările și completările ulterioare, pentru ocuparea funcției specifice Comitetului Director:

 • director medical.

Condițiile specifice necesare în vederea participării la concurs sunt:

INFORMARE COVID-19
 • absolvent de învățământ universitar de lungă durată, cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul medicină, specializarea medicină;
 • sunt confirmați cel puțin medic specialist;
 • au minimum 5 ani vechime în specialitatea respectivă.

Concursul se va desfășura la Sala de ședință a Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Alba, situată în Alba lulia, bd. 1 Decembrie 1918 nr. 68. astfel:

 • proba scrisă va avea loc în data de 02.04.2020, ora 10.00;

Relații suplimentare se pot obține la sediul spitalului, la secretariatul comisiei de concura sau ia telefon 0258/861.302, interior 102.

*Serviciul Public de Administrarea Patrimoniului Sebeș, Județul Alba organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor contractuale de execuție, vacante de:

• muncitor calificat, în cadrul Compartimentului Zone verzi, număr posturi -1, conform H.G. nr. 286/23.03.2011;
• muncitor necalificat, în cadrul Compartimentului Zone verzi, număr posturi – 2, conform H.G. nr. 286/23.03.2011.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • Postul muncitor calificat:
  studii medii/școală profesională;
  fără vechime;
  calificare: tehnic, peisagistică, floricol etc.
 • Muncitor necalificat:
  studii generale;
  fără vechime.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 25 martie 2020, ora 15.00: termenul limită de depunere a dosarelor;
 • 02 aprilie 2020, ora 12.00: proba practică;
 • 06 aprilie 2020, ora 12.00: proba interviu.

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Serviciului Public de Administrarea Patrimoniului Sebeș, str. Viilor nr. 28, Județul Alba, telefon 0258/730.148, e-mail spap_sebes@yahoo.com.

*Liceul cu Program Sportiv Alba Iulia, judeţul Alba, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale de execuție vacante, de îngrijitor – 0,5 post.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • apt de muncă;
 • vârsta peste 18 ani;
 • studii medii;
 • vechime minimum 5 ani;
 • curs igienizare valabil.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 25 martie 2020, ora 14.00 termenul limită de depunere a dosarelor;
 • 02 aprilie 2020, ora 13.00: proba practică;
 • 06 aprilie 2020, ora 14.00: proba interviu.

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Liceului cu Program Sportiv Alba Iulia, str. Ştefan cel Mare nr. 25, judeţul Alba, telefon 0258835346 sau 0258/818779, fax 0258/832813, e-mail licsportiv@yahoo.com.

*Primăria Oraşului Ocna Mureş, Judeţul Alba organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale de execuție vacante, de muncitor I – tractorist în cadrul Serviciului de gospodărie orășenească, Compartimentul întreținere, Reparații, Deszăpezire.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • studii generale/medii;
 • permis de conducere categoriile B, C, C+E;
 • vechime – 0.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 06 aprilie 2020, ora 10.00, proba scrisă;
 • 08 aprilie 2020, ora 10.00, proba practică;
 • data și ora interviului vor fi comuicate ulterior.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare la sediul Primăriei Oraş Ocna Mureş, judeţul Alba, strada Nicolae Iorga nr. 27, telefon 0258/871.217, e-mail contact@primariaocnamures.ro.

*Filarmonica de Stat „Dinu Lipatti”, Satu Mare, cu sediul în Satu Mare, Piața Libertății nr. 8, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă determinată a funcțiilor contractuale de execuție, temporar vacante, astfel: trombon tenor, trombon bas, oboi.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

• artist instrumentist II – trombon tenor:
studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență;
specializare muzică;
vechime în specialitatea studiilor minimum 6 luni sau adeverință care atestă că a colaborat ca și artist instrumentist cu instituții de spectacole sau concerte, filarmonici, de minimum 6 luni.

• artist instrumentist II – trombon bas:
studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență;
specializare muzică;
vechime în specialitatea studiilor minimum 6 luni sau adeverință care atestă că a colaborat ca și artist instrumentist cu instituții de spectacolî sau concerte, filarmonici, de minimum 6 luni,

• artist instrumentist – debutant – oboi:
studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență;
specializare muzică;
fără vechime.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 18 martie 2020, ora 14.00 termenul limită de depunere a dosarelor;
 • 27 martie 2020, ora 10.00: proba practică;
 • 27 martie 2020, ora 11.00: proba interviu.

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Liceului cu Program Sportiv Alba Iulia, str. Ştefan cel Mare nr. 25, judeţul Alba, telefon 0258835346 sau 0258/818779, fax 0258/832813, e-mail licsportiv@yahoo.com.

*Primăria Orașului Zlatna, Județul Alba organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale de execuție, vacante de casier la activitatea Administrarea Domeniului Public și Privat din cadrul Serviciul Public de Gospodărie Comunală.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • studii liceale, respectiv studii medii liceale, finalizate cu diplomă de bacalaureat;
 • vechime în muncă – minimum 1 an;
 • competențe de utilizare a calculatorului, nivel bază, dovedite cu documente care să ateste deținerea competențelor (certificat/diplomă), emise în condițiile legii;
 • cunoștințe limba engleză, nivel bază, dovedite cu documente care să ateste deținerea competențelor (certificat/diplomă), emise în condițiile legii;
 • absolvent curs igienă atestat prin certificat de absolvire sau dovada înscrierii la un curs de igienă;
 • vârsta – minimum 21 de ani.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 23 martie 2020, ora 16:00: termenul limită de depunere a dosarelor;
 • 31 martie 2020, ora 11:00: proba scrisă;
 • 06 aprilie 2020, ora 11:00: proba interviu.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei Orașului Zlatna din Zlatna, Piața Unirii nr.1 A, Județul Alba, telefon 0258/856.337.

*Direcția de Asistență Socială organizează concurs de recrutare pentru ocuparea următoarelor posturi temporar vacante, funcții contractuale, pe perioada determinată (30 luni), în Unitatea de management a proiectului „Seniori activi și fericiți prin Centrul de zi pentru persoane vârstnice Alba lulia”, astfel:

 • manager proiect, cu 1/2 normă
 • expert identificare și recrutare grup țintă, cu 1/2 normă.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

• 1 post manager proiect, cu 1/2 normă. Condiții specifice de participare:
studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare dc lungă durată, absolvite cu diplomă dc licență sau echivalentă;
studii dc doctorat în domeniul studiilor absolvite;
vechime în scriere, implementare și verificare proiecte cu finanțare din fonduri europene nerambursabile (conform cererii de finanțare aprobate) – minimum 5 ani;
experiență în implementare proiecte cu finanțare din fonduri europene nerambursabile cu caracter social (conform cererii de finanțare aprobată) – 2 ani;
experiență în managementul proiectelor cu finanțare din fonduri europene nerambursabile: manager de proiect pentru minimum 1 proiect;
cunoștințe de Word, Excel, Power Point.

• 1 post expert identificare și recrutare grup țintă, cu 1/2 normă.
Condiții specifice de participare:
studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă;
vechime în implementare proiecte cu finanțare din fonduri europene nerambursabile – minimum 2 ani.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 16 martie 2020, ora 16.00: data limită pentru depunerea dosarelor;
 • 24 martie 2020, ora 11.00: proba scrisă;
 • data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Direcţiei de Asistenţă Socială Alba Iulia, Bd. Republicii nr. 26 , județul Alba, telefon 0258.810.325.

*Direcţia de Asistenţă Socială Sebeş, Judeţul Alba organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiilor contractuale de execuție, vacante de:

 • medic – Compartimentul Asistență Medicală Școlară:
  • studii universitare absolvite cu diplomă de licență în domeniul medicină, specializarea Medicină generală;
  • vechime în specialitatea studiilor – 3 ani.
 • animator socio-educativ – 1 post la Centrul de Zi pentru Persoane Vârstnice:
  • studii medii și curs de specializare de animator socio-educativ;
  • vechime în specialitatea studiilor – minimum 1 an.
 • terapeut ocupațional – 1 post la Centrul de Zi pentru Persoane Adulte cu Dizabilități:
  • studii superioare absolvite cu diplomă de licență în domeniul științe sociale, specializarea terapie ocupațională;
  • fără vechime în specialitatea studiilor.
 • kinetoterapeut – 0,5 normă la Centrul de Zi pentru Copii cu Dizabilități + 0,5 normă la Centrul de zi pentru Persoane Adulte cu Dizabilități:
  • studii superioare absolvite cu diplomă de licență în domeniul kinetoterapie și motricitate specială;
  • fără vechime în specialitatea studiilor.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 20 martie 2020, ora 14.00: termenul limită de depunere a dosarelor;
 • medic:
  • 30 martie 2020, ora 11.00 – probă scrisă – Sebeș, str. Aleea Lac nr. 12;
 • animator socio-educativ, terapeut ocupațional și kinetoterapeut:
  • 02 aprilie 2020, ora 11.00 – probă scrisă – la Centrul de Zi pentru Persoane Vârstnice.

Relaţii suplimentare se pot obține la sediul Direcţiei de Asistenţă Socială din subordinea Consiliului Local al Municipiului Sebeş, Aleea Lac nr. 12, Judeţul Alba, telefon 0258/731.007, e-mail office@spas-sebes.ro.

*Primăria Comunei Mogoș, cu sediul în Mogoș, satul Mogoș nr. 3A, județul Alba, organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale de execuție, vacante, de bibliotecar – treapta I.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • studii medii absolvite cu diplomă de bacalaureat;
 • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției contractuale de minimum 5 ani.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 23 martie 2020, ora 14:00: termenul limită de depunere a dosarelor;
 • 31 martie 2020, ora 11:00: proba scrisă;
 • data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Relații suplimentare se obțin la Primăria Comunei Mogoș, cu sediul în Mogoș, satul Mogoș nr. 3A, județul Alba, telefon 0258.700.100, adresa e-mail primariamogos@yahoo.com.

*Unitatea Militară 02401 Alba Iulia organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiei contractuale de execuţie vacante, de muncitor calificat (electrician) IV.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • studii medii;
 • vechime în specialitatea studiilor de minimum 6 luni.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 18 martie 2020, ora 12:00: termenul limită de depunere a dosarelor;
 • 31 martie 2020, ora 09:30: proba scrisă;
 • 02 aprilie 2020, ora 09:00: proba interviu.

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul U.M. 02401, Bd. Revoluţiei nr. 25, Alba Iulia telefon 0258/834.010 (int. 123).

*Liceul Tehnologic Jidvei, Judeţul Alba organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiei contractuale de execuție vacante, de muncitor de întreținere.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • nivelul studiilor – minim școală profesională;
 • certificat de calificare în unul din domeniile: electricitate, constructor, mecanică, sudor, instalații termice/sanitare.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 31 martie 2020, ora 10:00: proba scrisă;
 • 01 aprilie 2020, ora 09:00: proba practică;
 • 01 aprilie 2020, ora 12:00: proba interviu.

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Liceului Tehnologic Jidvei, str. Perilor nr. 19, Judeţul Alba, telefon: 0258/881.124.

*Primăria Comunei Spring, Județul Alba organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale de execuţie vacante, de referent, treapta II, perioadă nedeterminată, în cadrul Compartimentului pentru monitorizarea procedurilor administrative din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului Comunei Spring, județul Alba.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • studii medii, absolvite cu diplomă de bacalaureat,
 • vechime în muncă – minimum 1 an.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 20 martie 2020, ora 16.00: data limită pentru depunerea dosarelor;
 • 30 martie 2020, ora 10.00: proba scrisă;
 • 01 aprilie 2020, ora 10.00: proba interviu;
 • 03 aprilie 2020, ora 10.00: proba practică.

Relații suplimentare se obțin la Primăria Comunei Şpring organizează concurs la sediul din localitatea Şpring, Str. Doştatului nr. 94, judeţul Alba, tel./fax 0258.765019.

*Primăria Municipiului Aiud, județul Alba, organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a unui post vacant, cu normă întreagă, funcție contractuală de execuție de referent, treapta profesională IA din cadrul Biroului Administrația Pieței din subordinea Consiliului Local al Municipiului Aiud.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • studii liceale absolvite cu diplomă de bacalaureat;
 • vechime în muncă – minimum 6 ani.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 19 martie 2020, ora 16.00: data limita pentru depunerea dosarelor;
 • 31 martie 2020, ora 10.00: proba scrisă;
 • 03 aprili 2020, ora 10.00: proba interviu.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei Municipiului Aiud, str. Cuza Vodă nr. 1, camera 22, județul Alba, telefon 0258/861.310, interior 1013, email resurse@aiud.ro.

*Primăria Municipiului Aiud, județul Alba, organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a trei posturi contractuale vacante, cu nomă întreagă, după cum urmează:

• 2 funcții contractuale de execuție de inspector de specialitate, grad IA, din cadrul Compartimentului Proiecte, Prognoze, Programe din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului Municipiului Aiud;
• 1 funcție contractuală de execuție de inspector de specialitate, grad I din cadrul Compartimentului Proiecte, Prognoze, Programe din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului Municipiului Aiud.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • Condițiile specifice dc participare la concurs pentru cele două posturi de inspector de specialitate, grad IA, din cadrul Compartimentului Proiecte, Prognoze, Programe din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului Municipiului Aiud:
  studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă;
  experiență profesională în domeniul proiectelor cu finanțare europeană (scriere și/sau implementare și/sau sustenabiIitate/durabiIilate) de minimum un an (dovedită printr-un act care probează activitatea: copie contract de muncă sau adeverință);
  vechime în muncă – minimum 2 ani.
 • Condițiile specifice de participare la concurs pentru postul de inspector de specialitate, grad I din cadrul Compartimentului Proiecte, Prognoze, Programe din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului Municipiului Aiud:
  studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă;
  vechime în muncă – minimum 1 an.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 17 martie 2020, ora 16:00: termenul limită de depunere a dosarelor;
 • 30 martie 2020, ora 10:00: proba scrisă;
 • 02 aprilie 2020, ora 10:00: proba practică;
 • 04 aprilie 2020, ora 10:00: proba interviu.

Relații suplimentare se pot obține la sediul Primăriei Municipiului Ahid, situată în Ahd, str. Cuza Vodă, nr. 1, telefon 0258 861310, interior 1013 /fax 0258 861280, e-mail resurse@aiud.ro.

*Primăria Comunei Vinţu de Jos, judeţul Alba organizează concurs de recrutare pentru ocuparea, pe perioadă nedeterminată, a funcției publice de execuție vacante, de consilier, grad, profesional asistent în cadrul Biroului resurse-umane, investiții, achiziții publice și servicii publice, strategii, programe, proiecte, impozite și taxe locale din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului Comunei Vințu de Jos, județul Alba.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:

 • să îndeplinească condițiile minime de vechime în specialitatea studiilor – minimum 1 an;
 • să aibă studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul științelor sociale, domeniul de licență drept sau științe economice, domeniul de licență finanțe.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 23 martie 2020, ora 16.00: data limită pentru depunerea dosarelor;
 • 06 aprilie 2020, ora 10.00: proba scrisă;
 • data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Relații suplimentare se pot obține la sediul Primăriei Comunei Vinţu de Jos, telefon/fax: 0258/739.234, interior 13.

*Şcoala Gimnazială „Mihai Eminescu” Ighiu, județul Alba organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale de execuție vacante, de îngrijitor, 0,50 normă la Școala Gimnazială Țelna.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • studii: școala generală;
 • fără vechime.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 19 martie 2020, ora 13.00 – termenul limită pentru depunerea dosarelor;
 • 26 martie 2020, ora 10.00 – proba practică;
 • data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Relaţii suplimentare se pot obţine la Şcoala Gimnazială „Mihai Eminescu” cu sediul în localitatea Ighiu, Str. Şcolii nr. 32 judeţul Alba tel/fax 0258/844.207. e-mail: scoalaighiu@yahoo.com.

*Spitalul Judeţean de Urgenţă Alba Iulia, judeţul Alba, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor contractuale de execuție, vacante, de:

 • registrator medical debutant la Secția medicină internă;
 • registrator medical debutant la Compartimentul diabet zaharat, nutritive și boli metabolice;
 • registrator medical debutant la C.S.M. copii;
 • registrator medical debutant la Centrul de sănătate multifuncțional Ocna Mureș.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • studii: diploma de bacalaureat;
 • cunoștințe generale de utilizare a calculatorului, redactarea unor documente în Word și Excel;
 • fără vechime.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 17 martie 2020: data limită pentru depunerea dosarelor;
 • 27 martie 2020, ora 09:00: testare psihologică;
 • 01 aprilie 2020, ora 10:00: proba scrisă;
 • 06 aprilie 2020, ora 10:00: proba practică;
 • 09 aprilie 2020, ora 10:00: proba interviu.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare pot fi obţinute la sediul din Alba Iulia, Bd. Revoluţiei 1989 nr. 23, judeţul Alba, telefon 0258/820.825, interior 146.

*Spitalul Judeţean de Urgenţă Alba Iulia, judeţul Alba, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor contractuale de execuție, vacante, de:

 • 1 post contractual vacant de brancardier la Secția Ortopedie și traumatologie;
 • 1 post contractual vacant de brancardier la Secția Neurologie;
 • 1 post contractual vacant de infirmieră debutant la Compartiment Recuperare neurologică;
 • 1 post contractual vacant de infirmieră debutantă la Secția Neurologie;
 • 1 post contractual vacant de infirmieră debutantă la Secția Obstetrică ginecologie;
 • 1 post contractual vacant de infirmieră debutantă la Bloc operator;
 • 1 post contractual vacant de infirmieră debutantă la stația de hemodializă;
 • 4 posturi contractual vacante de infirmieră debutantă la Secția ATI;
 • 1 post contractual vacant de îngrijitoare curățenie la Secția Ortopedie și traumatologie;
 • 1 post contractual vacant de îngrijitoare curățenie la Secția Obstetrică ginecologie;
 • 1 post contractual vacant de îngrijitoare curățenie la Compartimentul recuperare neurologică;
 • 1 post contractual vacant de îngrijitoare curățenie la Secția Cardiologie;
 • 1 post contractual vacant de îngrijitoare curățenie la Secția Gastroenterologie;
 • 1 post contractual vacant de spălătoreasă la Spălătorie.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • Brancardier:
  • studii – minim școală generală;
  • fără vechime.
 • Infirmiera debutantă:
  • studii – minim școală generală;
  • curs de infirmiere organizat de Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România sau curs de infirmiere organizat de furnizori autorizați de Ministerul Muncii, Familiei și Protecției Sociale cu aprobarea Ministerului Sănătății – Direcția generală resurse umane și certificare. în cazul în care nu posedă diplomă, candidații sunt obligați să facă dovada înscrierii la un curs de infirmier, care se va desfășura în termen de 6 luni;
  • fără vechime.
 • îngrijitoare de curățenie:
  • studii – minim școală generală;
  • fără vechime.
 • Spălătoreasă:
  • studii – minim școală generală;
  • fără vechime.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 17 martie 2020: data limită pentru depunerea dosarelor;
 • 30 martie 2020, ora 10:00: testare psihologică;
 • 13 aprilie 2020, ora 10:00: proba scrisă;
 • 16 aprilie 2020, ora 10:00: proba interviu.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare pot fi obţinute la sediul din Alba Iulia, Bd. Revoluţiei 1989 nr. 23, judeţul Alba, telefon 0258/820.825, interior 146.

*Spitalul Judeţean de Urgenţă Alba Iulia, judeţul Alba, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor contractuale de execuție, vacante, de:

 • 1 post contractual vacant de asistent medical principal PL la Bloc Operator;
 • 1 post contractual vacant de asistent medical principal PL la Secția Psihiatrie Acuți;
 • 1 post contractual vacant de asistent medical debutant PL la Secția Pediatrie;
 • 1 post contractual vacant de asistent medical debutant PI. la Secția Medicină Internă;
 • 1 post contractual vacant de asistent medical debutant PL la Secția Cardiologie;
 • 1 post contractual vacant de asistent medical debutant PL la Bloc Operator;
 • 2 posturi contractual vacante de asistent medical debutant PL la Centrul de Sănătate Multifuncțional Ocna Mureș;
 • 1 post contractual vacant de asistent medical debutant PL la CSM copii.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • Asistent medical gradul principal, specialitatea medicină generală (PL):
  • studii: diplomă de bacalaureat, diplomă de școală sanitară postiliceală sau echivalentă sau diplomă de studii postliccale prin echivalare conform G nr. 797/1997 privind echivalarea studiilor absolvenților liceelor sanitare, promoțiile 1976-1994 inclusiv, cu nivelul studiilor postliceale sanitare;
  • 5 ani vechime ca asistent medical:
  • examen pentru obținerea gradului principal;
  • certificat de membru O.A.M.G.M.A.M.R.;
  • adeverință pentru participare la concurs, eliberată de către Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali, urmând ca persoanele care vor ocupa posturile, să prezinte avizul anual pentru autorizarea exercitării profesiei;
  • cunoștințe generale de utilizare a calculatorului, redactarea unui document.
 • Asistent medical debutant, specialitatea medicină generală (PL):
  • studii: diplomă de bacalaureat, diplomă de școală sanitară postliceală sau echivalentă sau diplomă de studii postliccale prin echivalare conform H.G nr. 797/1997 privind echivalarea studiilor absolvenților liceelor sanitare, promoțiile 1976-1994 inclusiv, cu nivelul studiilor postliceale sanitare;
  • fără vechime;
  • certificat de membru O AM.G.M.AM.R.;
  • adeverință pentru participare la concurs, eliberată de către Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali, urmând ca persoanele care vor ocupa posturile, să prezinte avizul anual pentru autorizarea exercitării profesiei;
  • cunoștințe generale de utilizare a calculatorului, redactarea unui document

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 17 martie 2020: data limită pentru depunerea dosarelor;
 • 26 martie 2020, ora 09:00: testare psihologică;
 • 30 martie 2020, ora 10:00: proba scrisă;
 • 02 aprilie 2020, ora 10:00: proba practică;
 • 07 aprilie 2020, ora 10:00: proba interviu.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare pot fi obţinute la sediul din Alba Iulia, Bd. Revoluţiei 1989 nr. 23, judeţul Alba, telefon 0258/820.825, interior 146.

*Spitalul Judeţean de Urgenţă Alba Iulia, judeţul Alba, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor contractuale de execuție, vacante, de:

 • 1 post contractual vacant de inspector de specialitate, gradul I – la Serviciul de management al calității serviciilor medicale;
 • 1 post contractual vacant de medic medicină generală – la Serviciul de management al calității serviciilor medicale.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • inspector de specialitate, gradul IA – la Serviciul de management al calității serviciilor medicale:
  • studii universitare de licență absolvite cu diplomă/studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă, în domeniul științelor economice;
  • vechime în specialitatea studiilor minim 6 ani și 6 luni;
  • abilități de operare pe calculator nivel avansat;
  • abilități de comunicare;
  • cursul de management al calității serviciilor medicale, acreditat de N.M.C.S. este obligatoriu in termen de 1 an de la ocuparea postului,
 • medic medicină generala – la Serviciul de management al calității serviciilor medicale:
  • absolvent al învățământului superior cu diplomă de licență în medicină;
  • abilități de operare pe calculator nivel avansat;
  • abilitați de comunicare;
  • cursul de management al calității serviciilor medicale, acreditat de N.M.C.S. este obligatoriu în termen de I an de la ocuparea postului;
  • fără vechime.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 17 martie 2020: data limită pentru depunerea dosarelor;
 • 27 martie 2020, ora 09:00: testare psihologică;
 • 31 martie 2020, ora 10:00: proba scrisă;
 • 03 aprilie 2020, ora 10:00: proba practică;
 • 08 aprilie 2020, ora 10:00: proba interviu.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare pot fi obţinute la sediul din Alba Iulia, Bd. Revoluţiei 1989 nr. 23, judeţul Alba, telefon 0258/820.825, interior 146.

*Colegiul Naţional „Bethlen Gabor” din Aiud, Judeţul Alba, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale de execuție, vacante, de pedagog școlar.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • nivelul studiilor – studii superioare de scurtă durată;
 • modul psihopedagogie sau alt curs de pregătire psihopedagogică;
 • vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului – nu se solicită.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 31 martie 2020, ora 10:00: proba scrisă;
 • 02 aprilie 2020, ora 12:00: proba interviu.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Colegiului Naţional „Bethlen Gabor” din Aiud, str. Bethlen Gabor nr. 1, Judeţul Alba, telefon: 0258/861.947.

*Spitalul Municipal Sebeş, județul Alba, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea, pe perioadă nedeterminată, a funcțiilor contractuale de execuție, vacante, după cum urmează:

 • spălătoreasă;
 • muncitor calificat – bucătar.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • spălătoreasă:
  • nivelul studiilor – studii medii;
  • cvechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului – nu se solicită.
 • muncitor calificat – bucătar:
  • nivelul studiilor – studii medii;
  • școală profesională, cursuri de calificare;
  • vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului – fără vechime.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 26 martie 2020, ora 09.00: proba scrisă;
 • 30 martie 2020, ora 09.00: proba practică.

Relații suplimentare se pot obține la sediul Spitalului Municipal Sebeş, str. Şurianu nr. 41, judeţul Alba, telefon 0258/731.712.

*Spitalul Judeţean de Urgenţă Alba Iulia, judeţul Alba, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor contractuale de execuție, vacante, de asistent medical debutant de farmacie PL, la Farmacie spital.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • studii: diplomă de bacalaureat și diplomă de absolvire școală postliceală sau echivalentă (PL) în domeniu;
 • certificatul de membru O.A.M.G.M.A.M.R.;
 • adeverință pentru participare la concurs, eliberată de către Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali, urmând ca persoanele care vor ocupa posturile, să prezinte avizul anual pentru autorizarea exercitării profesiei;
 • cunoștințe generale de utilizare a calculatorului, redactarea unui document;
 • fără vechime.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 17 martie 2020: data limită pentru depunerea dosarelor;
 • 26 martie 2020, ora 09:00: testare psihologică;
 • 10 aprilie 2020, ora 10:00: proba scrisă;
 • 15 aprilie 2020, ora 10:00: proba practică;
 • 22 aprilie 2020, ora 10:00: proba interviu.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare pot fi obţinute la sediul din Alba Iulia, Bd. Revoluţiei 1989 nr. 23, judeţul Alba, telefon 0258/820.825, interior 146.

*Colegiul Naţional „Bethlen Gabor” din Aiud, Judeţul Alba, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale, vacante, de contabil șef (administrator financiar).

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • nivelul studiilor – studii superioare economice;
 • vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului – 5 ani.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 27 martie 2020, ora 10:00: proba scrisă;
 • 31 martie 2020, ora 12:00: proba practică;
 • 02 aprilie 2020, ora 12:00: proba interviu.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Colegiului Naţional „Bethlen Gabor” din Aiud, str. Bethlen Gabor nr. 1, Judeţul Alba, telefon: 0258/861.947.

*Liceul Teologic Romano-Catolic „Gróf Majláth Gusztáv Károly” din Alba Iulia organizează concurs de recrutare pentru ocuparea, pe perioadă nedeterminată, a funcției contractuale de execuţie, vacante portar.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • cetățean român;
 • cunoașterea limbii române scris – citit (și comunicare în limba maghiară);
 • școală pro fesională/studii medii;
 • apt medical pentru postul de portar;
 • vechimea în muncă cel puțin 3 (trei) ani;
 • fără antecedente penale.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 25 martie 2020, ora 10.00: proba scrisă;
 • 25 martie 2020, ora 12.00: proba interviu.

Relaţii suplimentare la sediul Liceului Teologic Romano-Catolic „Gróf Majláth Gusztáv Károly” din Alba Iulia, Str. Păcii nr. 4, judeţul Alba, telefon 0258/819.869, fax 0258.819.869.

*Direcţia de Asistenţă Socială Sebeş, Judeţul Alba organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiilor contractuale de execuție, vacante de:

 1. psiholog stagiar – 1 post la Centrul de zi pentru persoane adulte cu dizabilități,
 2. logoped debutant (2 posturi):
  • 1 post cu 0,5 normă la Centrul de zi pentru copii cu dizabilități,
  • 1 post cu 0,5 normă la Centrul de zi pentru persoane adulte cu dizabilități.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • psiholog:
  • studii superioare absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul psihologie, specialitatea psihologie;
  • fără vechime în specialitatea studiilor.
 • logoped:
  • studii superioare absolvite cu diplomă de licență în domeniul psihologie sau științe ale educației, specializarea psihopedagogie specială,
  • fără vechime în specialitatea studiilor.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 17 martie 2020: termenul limită de depunere a dosarelor;
 • 25 martie 2020, ora 11.00 – probă scrisă;
 • 27 martie 2020, ora 11.00 – probă interviu.

Relaţii suplimentare se pot obține la sediul Direcţiei de Asistenţă Socială din subordinea Consiliului Local al Municipiului Sebeş, Aleea Lac nr. 12, Judeţul Alba, telefon 0258/731.007, e-mail office@spas-sebes.ro.

*Colegiul Naţional „Bethlen Gabor” din Aiud, Judeţul Alba, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale, vacante de secretar șef.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • nivelul studiilor – studii superioare de scurtă durată/studii superioare (în domeniu);
 • vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului – 7 ani.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 30 martie 2020, ora 10:00: proba scrisă;
 • 01 aprilie 2020, ora 12:00: proba practică;
 • 03 aprilie 2020, ora 12:00: proba interviu.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Colegiului Naţional „Bethlen Gabor” din Aiud, str. Bethlen Gabor nr. 1, Judeţul Alba, telefon: 0258/861.947.

*Spitalul Orășenesc Cugir, județul Alba organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale de execuție vacante, de asistent medical generalist în cadrul Cabinetului de Psihiatrie.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • nivelul studiilor – studii postliceale (asistent medical gencralist);
 • vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului – minimum 5 ani.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 24 martie 2020, ora 10.00: proba scrisă;
 • 27 martie 2020, ora 12.00: proba interviu.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relații suplimentare se obțin la sediul Spitalului Orășenesc Cugir, str. Nicolae Bălcescu nr. 7, județul Alba, telefon 0786-225608.

*Seminarul Teologic Ortodox „Sfântul Simion Ştefan“, Alba Iulia, județul Alba, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale de execuție, vacante, de informatician (analist programator).

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • nivelul studiilor – superioare de lungă durată în domeniu(facultate de informatică);
 • vechime în muncă – 3 ani în specialitatea postului de informatician/sau în specialitatea studiilor necesare ocupării postului;
 • avizul cultului ortodox.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 23 martie 2020: data limită pentru depunerea dosarelor;
 • 27 martie 2020, ora 10.00: proba scrisă;
 • 30 martie 2020, ora 10.00: proba practică;
 • 31 martie 2020, ora 10.00: proba interviu.

Relaţii suplimentare se pot obţine la Seminarul Teologic Ortodox „Sfântul Simion Ştefan“, Alba Iulia, cu sediul în Alba Iulia, Bd. Transilvaniei nr. 36 A, judeţul Alba, telefon 0258/834.890 sau 0758.493.482.

Email: stiri@ziarulunirea.ro
Tel: 0258.811.419

Acest site foloseşte cookies! Continuarea navigării implică acceptarea lor. Acceptă Mai mult...