ANGAJĂRI la STAT: Posturi vacante în instituții din Alba, la data de 14 februarie 2021. Calendarul examenelor și condițiile de înscriere la CONCURS

ANGAJĂRI la STAT: Posturi vacante în instituții din Alba, la data de 14 februarie 2021. Calendarul examenelor și condițiile de înscriere la CONCURS

Mai multe instituţii publice din Alba anunță posturi vacante la data de 14 februarie 2021 și organizează concursuri în următoarea perioadă. Pentru ocuparea posturilor, candidaţii trebuie să îndeplinească anumite condiţii, privind studii sau vechime în muncă sau alte cerinţe.

*Școala Gimnaziala Berghin, cu sediul în comuna Berghin. Str. Morii nr. 34, județul Alba organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor contractuale vacante, astfel:

ELIT

• coordonator proiect POCU – 1 post vacant contractual, pe perioadă determinată. 4 ore/ lună – 27 luni;
• consilier educațional – 2 posturi vacante contractuale, pe perioadă determinată. 40 ore/lunâ – 27 luni.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • nivelul studiilor-studii superioare (limbi străine);
 • vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului -10 ani.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

ADEZIUNE PLUS
 • 23 februarie 2019, ora 14.00: termenul limită de depunere a dosarelor;
 • 04 februarie 2019, ora 10.00: evaluare a dosarelor – proba unică;

Relaţii suplimentare se pot obţine la Școala Gimnaziala Berghin, cu sediul în comuna Berghin. Str. Morii nr. 34, județul Alba, telefon 0258854113, 0730455145.

*Grădiniţa cu Program Prelungit „Dumbrava Minunată” din Alba Iulia, județul Alba, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale de execuție, vacante, de îngrijitor grupă învățământ preșcolar.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • studii generale sau medii;
 • vechime – minimum 5 ani;
 • cursuri de igienă absolvite sau dovada înscrierii la curs;
 • abilități, calități și aptitudini necesare: persoană serioasă, stabilă emoțional, responsabilitate și corectitudine;
 • să cunoască și să poată identifica materialele de curățenie de bază, necesare în activitatea de curățenie;
 • să aibă deprinderi practice specifice activității de curățenie.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 22 februarie 2021, data limită pentru depunerea dosarelor;
 • 03 martie 2021, ora 09.00: proba scrisă;
 • 03 martie 2021, ora 11.00: proba practică.

Relații suplimentare se pot obține la Grădinița cu Program Prelungit „Dumbrava Minunată”, Alba Iulia, cu sediul în Alba Iulia, str. George Barițiu nr. 8, județul Alba, telefon 0786.912.307.

*Primăria Municipiului Aiud, județul Alba, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată, a funcției contractuale de execuție, vacante, de paznic din cadrul Serviciului Poliția Locală, Biroul Ordinea și Liniștea Publică, Paza Bunurilor, Protecție Civilă, Situații de Urgență, Compartimentul Paza Bunurilor.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • studii medii liceale absolvite cu diplomă de bacalaureat;
 • aviz psihologic pentru funcția solicitată;
 • atestat profesional, potrivit prevederilor Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 • vechime în muncă – minimum 1 an.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 19 februarie 2021, ora 14.00: data limită pentru depunerea dosarelor;
 • 02 martie 2021, ora 10.00: proba scrisă – sala Ion I. C. Brătianu;
 • 05 martie 2021: proba interviu – sala Ion I. C. Brătianu.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei Municipiului Aiud, str. Cuza Vodă nr. 1, camera 22, județul Alba, telefon 0258/861.310, interior 1013, fax 0258/861.280,e-mail resurse@aiud.ro.

*Universitatea „I Decembrie 1918” din Alba Iulia, cu sediul în Alba Iulia, str. Gabriel Bethlen nr. 5, județul Alba, organizează concurs în vederea ocupării pe perioadă nedeterminată, cu normă întreagă, a postului vacant de administrator financiar, grad I (S) – COR 263111, din cadrul Centrului de Relații Internaționale al UAB – Biroul Erasmus, Cooperare Internațională și Studenți Străini.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • nivel studii – studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă (ciclul I+II Bologna sau echivalentul celor două cicluri pentru candidații care au absolvit anterior sistemului Bologna); specialitate studii – profil economic;
 • vechime în specialitate – minimum 5 ani vechime în muncă în specialitatea studiilor superioare de lungă durată menționate mai sus.
 • Alte condiții specifice – cunoașterea limbii engleze la nivel avansat (interviul se va desfășura atât în limba română, cât și în limba engleză).

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 03 martie 2021, ora 10:00: proba practică;
 • 05 martie 2021, ora 10:00: proba interviu.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obține la sediul Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, str. Gabriel Bethlen nr. 5, judeţul Alba, telefon 0258/806.276.

*Şcoala Gimnazială „Avram Iancu” din Avram Iancu, județul Alba organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată respectiv determinată, a funcțiilor contractuale de execuție vacante/ temporar vacante, de:

 • facilitator comunitar rom, 0,5 normă, în cadrul proiectului POCU/114866/Comunitatea Moților Harnici, pe perioadă determinată;
 • fochist – 0,5 normă, pe perioadă nedeterminată.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • facilitator comunitar rom, 0,5 normă, în cadrul proiectului POCU/114866/Comunitatea Moților Harnici, pe perioadă determinată:
  • studii medii absolvite cu diplomă;
  • experiență minimă < 5 ani.
 • fochist – 0,5 normă, pe perioadă nedeterminată:
  • studii medii;
  • diplomă de absolvire/adeverință curs de calificare fochist;
  • vechime generală – 1 an.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 01 martie 2021, ora 10:00: proba scrisă;
 • 01 martie 2021, ora 14:00: proba interviu.

Relaţii suplimentare se pot obţine la Şcoala Gimnazială „Avram Iancu“, Unirea, cu sediul în comuna Unirea, str. Avram Iancu nr. 69, judeţul Alba, telefon 0258/786.063.

*Spitalul Municipal Aiud, cu sediul în Aiud, Str. Spitalului nr. 2, județul Alba, organizează în data de 01.03.2021, ora 10.00, concurs pentru ocuparea funcției specifice comitetului director de director medical, conform O.M.S. nr. 954/2017 pentru modificarea anexei la Ordinul Ministrului Sănătății Publice nr. 284/2007 privind aprobarea Metodologiei-cadru de organizare și desfășurare a concursurilor/examenelor pentru ocuparea funcțiilor specifice comitetului director din spitalele publice.

Condiții specifice de participare la concurs conform art. 3, alin. (3) pct. a) din O.M.S. nr. 954/2017:

 • sunt absolvenți de învățământ universitar de lungă durată, cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul medicină, specializarea medicină;
 • sunt confirmați cel puțin medic specialist;
 • au minimum 5 ani vechime în specialitatea respectivă.

Data, ora și locul de desfășurare a concursului:

 • test grilă/lucrare scrisă de verificare a cunoștințelor din legislația specifică postului în data de 01.03.2021, ora 10.00, la sediul instituției;
 • susținerea proiectului de specialitate pe o tema din domeniul de activitate al postului în data de 04.03.2021;
 • interviul de selecție în data de 09.03.2021.

Date de contact Groza Daniela, telefon: 0258/861.816, interior 192.

*Primăria Comunei Stremţ, judeţul Alba organizează concurs de ocupare a postului vacant de muncitor calificat I mașinist mașini terasamente, în cadrul Serviciului public local de intervenţii în caz de inundaţii, deszăpeziri şi întreţinere drumuri şi străzi situate pe teritoriul comunei Stremţ.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • posedă permis de conducere categoriile A, B, C, E;
 • atestat buldoexcavatorist;
 • vechime în muncă pe utilaje terasamente (buldocxcavator) – minimum 3 ani.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 22 februarie 2021, ora 15:00: termenul limită de depunere a dosarelor;
 • 25 februarie 2021, ora 10:00: proba scrisă;
 • 01 martie 2021, ora 10:00: proba interviu.

Condiţiile de participare, bibliografia şi conţinutul dosarului se afişează la sediul Primăriei Comunei Stremţ. Relaţii suplimentare la telefon 0258/848.101.

*Primăria Municipiului Alba lulia organizează concurs pentru ocuparea posturilor vacante, funcții contractuale de execuție, pe perioadă nedeterminată, la Biroul administrativ din Serviciului resurse umane – administrativ în Aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Alba lulia și la Compartimentul zone de agrement și toalete publice din Serviciul baze sportive și agrement în Serviciului public „Administrarea patrimoniului local” aflat în subordinea Consiliului Local al Municipiului Alba lulia la:

Serviciul resurse umane – administrativ

Biroul administrativ:
• 2 – posturi de îngrijitor clădiri, pe perioadă nedeterminată, cod COR 515301.

Compartimentul zone de agrement și toalete publice:
• 3 posturi de îngrijitor clădiri, pe perioadă nedeterminată, cod COR 515301 (pentru grupurile sanitare din Pasajul Bd. Transilvaniei – Parcul Unirii).

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • vechime în specialitate necesară: -,
 • studii generale.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 12 februarie 2021, ora 15:00: termenul limită de depunere a dosarelor;
 • 23 februarie 2021, ora 11:00: proba scrisă;
 • data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obține la sediul Primăriei Municipiului Alba lulia din Calea Moţilor nr. 5 A, et. 2, telefon 0258.819.462.

*Primăria Municipiului Aiud, județul Alba, organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a postului contractual vacant, cu normă întreagă, de îngrijitoare din cadrul Direcției de Asistență Socială a Municipiului Aiud, Compartimentul Creșă din subordinea Consiliului Local al Municipiului Aiud.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • studii medii liceale absolvite cu diplomă de bacalaureat.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 12 februarie 2021, ora 14:00: termenul limită de depunere a dosarelor;
 • 24 februarie 2021, ora 10:00: proba scrisă;
 • 01 martie 2021, proba interviu.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei Municipiului Aiud, Județul Alba, din str. Cuza Vodă, nr. 1, camera 22, telefon 0258/861.310, interior 1013, e-mail resurse@aiud.ro.

*Spitalul Orășenesc „Dr.Alexandru Borza”, Abrud, din Str. Republicii nr. 13, județul Alba, organizează concurs pentru ocuparea funcțiilor contractuale de execuție vacante, astfel:

• 1 post vacant de registrator medical;
• 1 post vacant de portar;
• 1 post vacant de muncitor calificat electrician.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • Pentru postul dc registrator medical:
  • studii: cel puțin studii minime;
  • abilități de a lucra pe calculator.
 • Pentru postul de muncitor calificat electrician;
  • studii: studii minime de 10 clase;
  • certificat de calificare profesională pentru electrician,
 • Pentru postul de portar:
  • studii: studii minime de 10 clase;
  • certificat de calificare ca agent de pază și ordine precum și atestat pentru exercitarea ocupației de
  • agent de securitate.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 12 februarie 2021, data limită pentru depunerea dosarelor;
 • 23 februarie 2021, ora 10:00: proba scrisă;
 • 25 februarie 2021, ora 10:00: proba practică;
 • 25 februarie 2021, ora 12:00: proba interviu.

Relaţii suplimentare se pot obţine la Spitalul Orășenesc „Dr.Alexandru Borza” Abrud, din Str. Republicii nr. 13, județul Alba, telefon 0258780614. interior 34.

*Liceul „Dr. Lazăr Chirilă”, cu sediul în Baia de Arieș, județul Alba, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată, a funcției contractuale de execuție, vacante, de îngrijitor.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • studii medii, cu diplomă de absolvire a liceului,
 • vechime în câmpul muncii cel puțin 3 ani.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 23 februarie 2021, ora 11.00: proba scrisă;
 • 23 februarie 2021, ora 15.00: proba interviu.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obține la sediul Liceului „Dr. Lazăr Chirilă”, cu sediul în Baia de Arieș, Str. 22 Decembrie nr. 41, județul Alba, telefon 0374/555.775.

*Primăria Oraşului Abrud cu sediul în Abrud, Piața Eroilor nr.1 județul Alba organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor contractuale vacante, de inspector de specialitate, gradul IA (2 posturi)

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • inspector de specialitate IA în cadrul Serviciului de Administrare a Domeniului Public și Privat. Condiții specifice de participare la concurs:
  • nivelul studiilor – studii superioare absolvite cu diplomă de licență în domeniul științe inginerești;
  • vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului – 5 ani.
 • inspector de specialitate IA în cadrul Compartimentului Registratură- Arhivă. Condiții specifice de participare la concurs:
  • nivelul studiilor – studii superioare absolvite cu diplomă de licență;
  • vechime în specialitate studiilor necesare ocupării postului – nu se solicită;
  • absolvent al unui curs în specializarea arhivar;
  • experiență în muncă în specializarea, arhivar – 1 an.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 23 februarie 2021, ora 10:00: proba scrisă;
 • data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Relaţii suplimentare se pot obţine la Primăria Oraşului Abrud cu sediul în Abrud, Piaţa Eroilor nr. 1, judeţul Alba, telefon 0258780519, resurseumaneprimariaabrud@yahoo.ro.

Email: stiri@ziarulunirea.ro
Tel: 0258.811.419

Te-ar putea interesa și:

VIDEO| PERCHEZIȚII în Alba și alte județe din țară într-un dosar cu acuzaţii de fals de monedă: Cum opera gruparea infracţională

Ofițerii BCCO Piteşti au efectuat marţi, 12 ianuarie, mai multe percheziţii domiciliare, în judeţele Alba, Sibiu, Arad şi Bacău, într-un… Citește mai mult pe ziarulunirea.ro

DOCUMENT| Orașul Abrud SCAPĂ de restricții. Incidența de infectare a scăzut sub 1,5/1000 de locuitori

Datorită scăderii incidenței cazurilor de coronavirus sub 1.5 la mie, orașul Abrud scapă de restricțiile impuse prevenirii răspândirii noului coronavirus,… Citește mai mult pe ziarulunirea.ro

OFICIAL| 3.697 cazuri noi de coronavirus în România. Bilanțul total ajunge la 676.968 de îmbolnăviri

Marți, 12 ianuarie 2021, Grupul de Comunicare Strategică a dat publicității noul bilanț al pandemiei de COVID-19 în România. Până… Citește mai mult pe ziarulunirea.ro

Alba Iulia REVINE la SCENARIUL ROȘU. Incidența de infectare a ajuns la 3 cazuri/1000 de locuitori

Deși carantinarea Municipiului Alba Iulia a „dat roade” în ceea ce privește scăderea numărului de persoane infectate, orașul nostru a… Citește mai mult pe ziarulunirea.ro

Cum vor merge la școală elevii din județul Alba, in perioada 1-5 martie: LISTA școlilor și SCENARIUL în care se încadrează

Scenariile în care vor funcționa unitățile de învățământ din județul Alba în perioada 1-5 martie au fost stabilite vineri, 26… Citește mai mult pe ziarulunirea.ro

DOCUMENT| Comuna Stremț în scenariul ROȘU, Ocna Mureș, Cetatea de Baltă și Sântimbru în scenariul GALBEN. Măsuri pentru următoarele 14 zile stabilite de CJSU Alba

În urma ședinței Comitetului Județean pentru Situații de Urgență, s-a dispus menținerea în scenariul roșu a localității Stremț și în… Citește mai mult pe ziarulunirea.ro