ANGAJĂRI la STAT: Posturi vacante în instituții din Alba, la data de 11 octombrie 2020. Calendarul examenelor și condițiile de înscriere la CONCURS

TECHNOVA - Înlocuiește-ți centrala

ANGAJĂRI la STAT: Posturi vacante în instituții din Alba, la data de 11 octombrie 2020. Calendarul examenelor și condițiile de înscriere la CONCURS

Mai multe instituţii publice din Alba anunță posturi vacante la data de 11 octombrie 2020 și organizează
concursuri în următoarea perioadă.

Pentru ocuparea posturilor, candidaţii trebuie să îndeplinească anumite condiţii, privind studii sau vechime în muncă sau alte cerinţe.

Pro România - Misiunea ieșirii din criză

Primăria Municipiului Aiud, județul Alba, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale de execuție, vacante, de referent, treapta profesională IA, din cadrul Biroului Administrația Pieței din subordinea Consiliului Local al Municipiului Aiud.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

studii liceale absolvite cu diplomă de bacalaureat;
vechime în muncă – minimum 6 ani.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

22 octombrie 2020, ora 16.00: data limita pentru depunerea dosarelor;
02 noiembrie 2020, ora 10.00: proba scrisă;
05 noiembrie 2020, ora 10.00: proba interviu.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesândpagina oficială Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei Municipiului Aiud, str. Cuza Vodă nr. 1, camera 22, județul Alba, telefon 0258/861.310, interior 1013, email resurse@aiud.ro.

Spitalul Judeţean de Urgenţă Alba Iulia judeţul Alba organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale de execuție, vacante, de 0,25 post analist programator.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

studii universitare de licență absolvite cu diplomă sau studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență în domeniile: automatizări și calculatoare, informatică;
vechime în specialitate – 5 ani.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

20 octombrie 2020, ora 16.00, termenul limită de depunerea dosarelor;
28 octombrie 2020, ora 17.00, proba scrisă;
29 octombrie 2020, ora 17.00, proba practică;
30 octombrie 2020, ora 17.00, proba interviu.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare pot fi obţinute la Spitalul Judeţean de Urgenţă Alba Iulia, str. Tudor Vladimircscu nr. 39, judeţul Alba, tel. 02588128368.

Şcoala Gimnazială Ciuruleasa, Judeţul Alba, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale de execuție, vacante, de îngrijitor.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

nivelul studiilor – studii medii;
vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului – nu se solicită.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

28 octombrie 2020, ora 09:00: proba scrisă;
28 octombrie 2020, ora 13:00: proba practică.

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Şcolii Gimnaziale Ciuruleasa, cu sediul în localitatea Ciuruleasa, str. Centru nr. IA, judeţul Alba, telefon 0744.550.945.

Şcoala Gimnazială „Iosif Pervain” din Cugir, Judeţul Alba, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale de execuție, vacante de bibliotecat (0,25 normă).

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

nivelul studiilor – studii medii specialitatea biblioteconomie;
vechime în specialitate studiilor necesare ocupării postului – nu se solicită.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

20 octombrie 2020, ora 13.00: termen limită de depunere a dosarelor;
28 octombrie 2020, ora 10.00 – proba scrisă;
29 octombrie 2020, ora 10.00 – proba practică;
29 octombrie 2020, ora 12.30 – probă interviu.

Relații suplimentare se obțin la sediul Şcolii Gimnaziale „Iosif Pervain” din Cugir, Str. 21 Decembrie 1989 nr. 157, judeţul Alba, telefon 0258/752.287.

Grădiniţa cu Program Prelungit „Step By Step”, nr. 12, Alba Iulia, Judeţul Alba, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă determinată a funcției contractuale de execuție, temporar vacante, de îngrijitoare grupă învăţământ preşcolar (2 posturi).

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

studii medii;
vechime – nu e necesară;
abilități de comunicare și relaționare.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

27 octombrie 2020, ora 09.00: proba scrisă;
29 octombrie 2020, ora 09:00: proba practică.

Relaţii suplimentare se pot obţine la Grădiniţa cu Program Prelungit „Step By Step”, nr. 12, Alba Iulia, str. Ştefan cel Mare, nr. 11, județul Alba, telefon 0258.830.879.

Școala Gimnazială, comuna Pianu de Sus, județul Alba organizează concurs pentru ocuparea, pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale de execuție vacante, de îngrijitor 0,5 normă.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

nivelul studiilor: 8 clase/10 clase.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

19 octombrie 2020, ora 16.00: termenul limită de depunere a dosarelor;
26 octombrie 2020, ora 11.00: proba scrisă;
27 octombrie 2020, ora 11.00: proba practică;
27 octombrie 2020, ora 13.00: proba interviu.

Relații suplimentare se pot obține la secretariatul Școlii Gimnaziale, comuna Pianu de Sus, județul Alba, Str. Principală nr. 172, telefon 0258/761.113 sau pe site-ul școlii www.scoalapianu.ro.

Școala Gimnazială, comuna Pianu de Sus, județul Alba organizează concurs pentru ocuparea, pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale de execuție vacante, de îngrijitor 0,5 normă.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

nivelul studiilor: 8 clase/10 clase.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

19 octombrie 2020, ora 16.00: termenul limită de depunere a dosarelor;
26 octombrie 2020, ora 11.00: proba scrisă;
27 octombrie 2020, ora 11.00: proba practică;
27 octombrie 2020, ora 13.00: proba interviu.

Relații suplimentare se pot obține la secretariatul Școlii Gimnaziale, comuna Pianu de Sus, județul Alba, Str. Principală nr. 172, telefon 0258/761.113 sau pe site-ul școlii www.scoalapianu.ro.

Primăria Orașului Cugir, Județul Alba organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a funcției contractuale de execuție, vacante de inspector de specialitate, grad II (1 post) la Biroul Managementul Proiectelor cu Finanțare Internațională.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

nivelul studiilor: studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă, în domeniul științe economice;
vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului – minimum 1 an vechime.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

16 octombrie 2020, ora 16.00: termenul limită de depunere a dosarelor;
selecția dosarelor de concurs – 02 octombrie 2020;
27 octombrie 2020, ora 11:00: proba scrisă;
data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei Orașului Cugir, str. I.L. Caragiale nr. 1, camera 15, Județul Alba, telefon 0258/751.001, interior 115.

Centrul de Cultură „Augustin Bena” organizează concurs pentru ocuparea postului contractual vacant de execuție de îngrijitor, Compartimentul Administrativ – Serviciul Administrare, Promovare și Valorificare a Produselor și Serviciilor Cultural – Artistice.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

studii gimnaziale;
vechime în muncă de minimum 6 luni,

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

15 octombrie 2020, ora 16:00: termenul limită de depunere a dosarelor;
23 octombrie 2020, ora 11:00: proba scrisă;
28 octombrie 2020, ora 11:00: proba interviu.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Centrului de Cultură „Augustin Bena” din Alba-Iulia, str. Mihai Viteazul, nr. 2, Județul Alba, telefon 0258/813.076.

Colegiul Economic „Dionisie Pop-Marţian” din Alba Iulia organizează concurs de recrutare pentru ocuparea funcțiilor contractuale de execuție vacante, pe perioadă nedeterminată, astfel:

• 1 muncitor calificat (bucătar) la baza de practică a elevilor
• 1 îngrijitor

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

• 1 muncitor calificat (bucătar) la baza de practică a elevilor
studii medii în domeniul alimentație publică;
calificarea bucătar constituie un avantaj;
vechimea în calificarea bucătar – minimum 1 an.

• 1 îngrijitor post vacant
studii medii.

22 octombrie 2020, termenul limită de depunere a dosarelor (pentru îngrijitor);
26 octombrie 2020, ora 09.00: proba practică,
27 octombrie 2020, ora 09.00: proba interviu.

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul instituției din Alba Iulia, str. Octavian Goga nr. 11, telefon: 0258/811.468.

Liceul „Corneliu Medrea” Zlatna, cu sediul în Zlatna, str. Tudor Vladimirescu nr. 14, județul Alba organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale vacante de îngrijitor curățenie.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

nivel studii – liceal sau profesional;
vechime în specialitatea postului – nu se solicită.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

14 octombrie 2020, ora 15.00: data limită pentru depunerea dosarelor;
22 octombrie 2020, ora 09.00: proba scrisă;
22 octombrie 2020, ora 15.00: proba interviu.

Relații suplimentare se pot obține la Liceul „Corneliu Medrea”. Zlatna, cu sediul în Zlatna. str. Tudor Vladimirescu, nr. 14, județul Alba telefon 0258/856.509, e-mail lic.zlatna@isjalba.ro.

Liceul Tehnologic Sebeş, Județul Alba organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiei contractuale de execuţie vacante, de secretar șef.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

nivelul studiilor – studii superioare în domeniul economic;
vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului – minimum 5 ani.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

Data limită până la care candidații vor depune actele pentru dosarul de concurs este de 10 zile de la afișare, la sediul instituției.
22 octombrie 2020, ora 09:00: proba scrisă;
28 octombrie 2020, ora 10:00: proba interviu.

Relaţii suplimentare se pot obţine la Liceul Tehnologic Sebeş, cu sediul în localitatea Sebeş, str. Dorin Pavel nr. 2, judeţul Alba, telefon 0258/731.010.

Şcoala Gimnazială „Mihail Kogălniceanu” din Sebeş, județul Alba organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiei contractuale de execuție, vacante, de muncitor întreţinere şcoală.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

nivelul studiilor – gimnaziale;
vechimea în specialitatea studiilor necesare ocupării postului: – 5 ani.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

14 octombrie 2020: termenul limită pentru depunerea dosarelor;
22 octombrie 2020, ora 13:00: proba scrisă;
26 octombrie 2020, ora 13:00: proba practică;
data și ora interviului se vor comunica ulterior.

Relații suplimentare se obțin la Şcoala Gimnazială „Mihail Kogălniceanu“, cu sediul în Sebeş, telefon 0258/731.506.

Liceul Tehnologic Sebeş, Județul Alba organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiei contractuale de execuţie vacante, de muncitor necalificat.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

nivelul studiilor – minimum studii gimnaziale;
vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului – minimum 2 ani.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

Data limită până la care candidații vor depune actele pentru dosarul de concurs este de 10 zile de la afișare, la sediul instituției.
22 octombrie 2020, ora 09:00: proba scrisă;
28 octombrie 2020, ora 10:00: proba interviu.

Relaţii suplimentare se pot obţine la Liceul Tehnologic Sebeş, cu sediul în localitatea Sebeş, str. Dorin Pavel nr. 2, judeţul Alba, telefon 0258/731.010.

Școala Gimnazială Daia Română, județul Alba organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale de execuție, vacante de îngrijitor.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

nivelul studiilor – studii profesionale;
vechime în muncă minimum – 5 ani;
cunoștințe de legislație specifice locului de muncă.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

15 octombrie 2020: termenul limită de depunere a dosarelor;
22 octombrie 2020, ora 12.00 – proba scrisă;
27 octombrie 2020, ora 12.00 – proba practică;
27 octombrie 2020, ora 14.00 – proba interviu.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Şcolii Gimnaziale Daia Română, Strada Școlii nr. 649 A, județul Alba, telefon 0258/763.183.

Școala Gimnazială Daia Română, județul Alba organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale de execuție, vacante de analist programator – 0,5 normă.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

nivelul studiilor – studii superioare;
vechime în muncă secretar/ analist programator minimum – 5 ani;
cunoștințe de legislație specifice locului de muncă;
cunoștințe de utilizarea softului specific activității în școli (SIIIR).

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

15 octombrie 2020: termenul limită de depunere a dosarelor;
26 octombrie 2020, ora 12.00 – proba scrisă;
29 octombrie 2020, ora 12.00 – proba interviu.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Şcolii Gimnaziale Daia Română, Strada Școlii nr. 649 A, județul Alba, telefon 0258/763.183.

Primăria Municipiului Sebeș, Judeţul Alba organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă determinată (până în 24 mai 2021), a funcțiilor contractuale de execuție, vacante, din cadrul Unităţii de Management şi Implementare a Proiectului „Parteneriat pentru acces egal la educaţie”- cod proiect 107777, posturi în afara organigramei, după cum urmează:

animator socio-educativ, cod COR 516907, 1 post, fracțiune normă 4h/zi;
profesor în învățământul gimnazial (profesor limba engleză), cod COR 233002, 1 post, fracțiune normă 1h/zi;
logoped, cod COR 226603, 1 post, fracțiune normă 3h/zi;
psiholog în specialitatea consiliere psihologică, cod COR 263402, 1 post, fracțiune normă 3h/zi;
educatoare, cod COR 341501, 3 posturi, fracțiune normă 3h/zi;
profesor în învățământul gimnazial, cod COR 233002, 3 posturi, fracțiune normă 3h/zi;
profesor în învățământul liceal, cod COR 233001, 2 posturi, fracțiune normă 3h/zi;
îngrijitor de copii (îngrijitor grupă învățământ preșcolar), cod COR531101, 2 posturi, fracțiune normă 3h/zi.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

animator socio-educativ:
studii liceale, respectiv studii medii liceale, finalizate cu diplomă de bacalaureat: liceu pedagogic/institut pedagogic sau echivalent;
vechime în specialitatea studiilor – minimum 1 an;
certificat absolvire curs animator socio-educativ sau echivalent.
profesor în învățământul gimnazial (profesor limba engleză);
studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în specialitatea Filologie – specializare Limba engleză;
vechime în specialitatea studiilor – minimum 2 ani.

logoped:
studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă;
vechime în specialitatea studiilor – minimum 1 an.
psiholog în specialitatea consiliere psihologică:
studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în specialitatea Psihologie sau Socio-psihologie;
vechime în specialitatea studiilor – minimum 1 an.

educatoare:

studii liceale, respectiv studii medii liceale, finalizate cu diplomă de bacalaureat: liceu pedagogic/institut pedagogic sau echivalent;
vechime în specialitatea studiilor – minimum 2 ani.

profesor în învățământul gimnazial:

studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licența sau echivalentă;
vechime în specialitatea studiilor – minimum 2 ani.

profesor în învățământul liceal:

studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă;
vechime în specialitatea studiilor – minimum 2 ani.

îngrijitor de copii (îngrijitor grupă învățământ preșcolar):

studii liceale, respectiv studii medii liceale, finalizate cu diplomă de bacalaureat;
vechime în specialitatea studiilor – nu este cazul.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

14 octombrie 2020, ora 16:00: termenul limită pentru depunerea dosarelor;
21 octombrie 2020, ora 11:00: proba scrisă – Sebeş, Parcul Arini nr. 1;
26 octombrie 2020, ora 11:00: proba interviu – Sebeş, Parcul Arini nr. 1.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relații suplimentare se obțin la sediul Primăriei Municipiului Sebeș, din str. Piața Primăriei nr.1, Judeţul Alba, telefon 0258/731.318, 0258/731.004, interior 133, email secretariat@primariasebes.ro.

Şcoala Gimnazială din Hopârta, Judeţul Alba organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale de execuție, vacante de muncitor calificat I (de întreținere).

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

studii medii;
absolvent a unei calificări de întreținere zugrav, zidar, tencuitor;
deprinderi și abilități practice în exploatarea instalațiilor de încălzire central;
vechime în muncă minimum 5 ani.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

13 octombrie 2020, ora 15.00: termenul limită pentru depunerea dosarelor;
21 octombrie 2020, ora 11:00: proba practică;
21 octombrie 2020, ora 13:00: proba interviu.

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Şcolii Gimnaziale din Hopârta, nr. 22, Judeţul Alba, telefon 0258/875.730.

Biblioteca Judeţeană „Lucian Blaga” din Alba Iulia, județul Alba, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale, vacante, de contabil șef, grad II.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

studii superioare de lungă durată, cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul fundamental (DFI) – științe sociale; ramura de știință (RSI) – științe economice;
vechime în specialitatea economică pe studii superioare de lungă durată minimum 7 (șapte) ani.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

21 octombrie 2020, ora 09.00: proba scrisă – în sala de ședințe a Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Alba, situată în Alba Iulia, Bd. 1 Decembrie 1918 nr. 68;
27 octombrie 2020, ora 09.00: proba interviu – la sediul Bibliotecii Județene „Lucian Blaga”, Alba, situată în Alba Iulia, Str. Trandafirilor nr. 22.

Relaţii suplimentare cu privire la bibliografie şi conţinutul dosarului pentru concurs se obţin la sediul din Alba Iulia, Str. Trandafirilor nr. 22, judeţul Alba, telefon 0258/811.443, la Compartimentul Resurse Umane.

Şcoala Gimnazială Petreşti, judeţul Alba organizează concurs de recrutare pentru ocuparea, pe perioadă nedeterminată, a funcției contractuale de execuție, vacante de administrator patrimoniu (0,5 normă).

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

nivelul studiilor – studii superioare;
vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului – 3 ani.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

Data limită până la care candidații vor depune actele pentru dosarul de concurs este de 10 zile de la afișare, la sediul instituției.
22 octombrie 2020, ora 10.00: proba scrisă;
26 octombrie 2020, ora 11.00: proba practică;
28 octombrie 2020, ora 12.00: proba interviu.

Relaţii suplimentare se pot obține la Şcoala Gimnazială Petreşti, cu sediul în Petreşti, str. Mihai Viteazu nr. 3, județul Alba, telefon 0258/743.112.

Îngrijitor curățenie
Școala Gimnazială Câmpeni, județul Alba

Angajator: Școala Gimnazială Câmpeni, județul Alba
Tip angajator: Instituții locale
Categoria postului: Funcție contractuală
Județ: Alba (vezi pe hartă)
Tipul postului: Permanent
Nivelul postului: Funcții de execuție
Termen expirare: 3 zile

29 septembrie 2020

Școala Gimnazială Câmpeni, județul Alba, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiilor contractuale de execuție, vacante, după cum urmează:

1 post îngrijitor curățenie;
0,5 post îngrijitor curățenie.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

nivelul studiilor – minimum studii generale;
minimum 5 ani vechime în muncă;
vârsta minimă 18 ani;
disponibilitate dc a lucra în două schimburi;
curs igienă absolvit valabil.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

14 octombrie 2020, ora 15.00: termenul limită pentru depunerea dosarelor;
21 octombrie 2020, ora 09.00: proba scrisă;
21 octombrie 2020, ora 12.00: proba practică;
23 octombrie 2020, ora 09.00: proba interviu.

Relaţii suplimentare se pot obţine la Școala Gimnazială Câmpeni, cu sediul în Câmpeni, Str. Moților nr. 29, județul Alba, telefon 0258.771.560.

Colegiul Naţional „Avram Iancu” din Câmpeni, judeţul Alba, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale, vacante, de secretar șef.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

nivelul studiilor – studii superioare.
vechime în muncă – minimum 10 ani.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

12 octombrie 2020, ora 16.00: termenul limită pentru depunerea dosarelor;
21 octombrie 2020, ora 09.00: proba scrisă;
23 octombrie 2020, ora 09.00: proba practică;
27 octombrie 2020, ora 09.00: proba interviu

Relaţii suplimentare la sediul Colegiului Naţional „Avram Iancu” din Câmpeni, str. Oituz nr. 3, judeţul Alba, telefon 0258.771.232.

Școala Gimnazială Mogoș, cu sediul în satul Mogoș nr. 38B. comuna Mogoș, județul Alba, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiei contractuale de execuție, vacante, de șofer microbuz școlar (0,5 normă).

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

studii superioare, medii sau generale;
vechime – nu este cazul;
permis dc conducere categoriile: B. C. E și D;
atestat profesional pentru categoriile C, D, E, (transport persoane și marfă);
aviz psihologic valabil;
aviz medical apt conducător auto.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

20 octombrie 2020, ora 10.00: proba scrisă;
22 octombrie 2020, ora 10.00: proba interviu.

Relaţii suplimentare se pot obţine la Școala Gimnazială Mogoș, cu sediul în satul Mogoș nr. 38B. comuna Mogoș, județul Alba, telefon 0766.898.511, e-mail sc.mogos@yahoo.com.

Serviciul Public de Interes Local Administrația Patrimoniului Local, cu sediul în Aiud, str. Tribun Tudoran nr. 9, județul Alba organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale de execuție vacante, de muncitor calificat din cadrul Biroului Seră, Zone Verzi.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

studii medii sau școală profesională;
vechime în muncă – minimum 9 ani.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

12 octombrie 2020: termenul limită pentru depunerea dosarelor;
20 octombrie 2020: ora 10:00: proba scrisă;
23 octombrie 2020: ora 10:00: proba interviu.

Informaţii suplimentare la Serviciul Public de Interes Local Administrația Patrimoniului Local, cu sediul în Aiud, str. Tribun Tudoran nr. 9, județul Alba, telefon 0258/861593. interior 13, e-mail spapl@aiud.ro.

Unitatea Medico-Socială Ocna Mureș organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale de execuție vacante, de infirmieră (2 posturi).

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

studii M/G;
curs de calificare infirmieră;
5 ani vechime în specialitate.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

20 octombrie 2020, ora 10:00: proba scrisă;
data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Relații suplimentare se pot obține la sediul Unității Medico-Sociale Ocna Mureș, str. Axente Sever nr. 43A, etajul IV, județul Alba, persoană de contact, referent – Neamțu Liana, telefon/fax 0258/870441, e-mail msocnamures@yahoo.com.

Liceul Tehnologic „Alexandru Domșa”, cu sediul în Alba Iulia, str. Tudor Vladimirescu nr. 143, județul Alba organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale vacante, de îngrijitor.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

nivelul studiilor – studii generale, medii;
vechime în specialitate studiilor necesare ocupării postului – nu se solicită.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

12 octombrie 2020, termenul limită de depunere a dosarelor;
15 octombrie 2020, ora 10:00: proba scrisă;
16 octombrie 2020, ora 10:00: proba interviu.

Relaţii suplimentare la Liceul Tehnologic „Alexandru Domșa”, cu sediul în Alba Iulia, str. Tudor Vladimirescu nr. 143, județul Alba, telefon 0258816065, 0721295568.

Grădiniţa cu Program Prelungit nr. 11 din Alba Iulia organizează concurs de recrutare pentru ocuparea, pe perioadă nedeterminată, a funcției contractuale de execuție vacante, de îngrijitoare.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

studii medii;
minimum doi ani de experiență într un post similar;
curs de noțiuni fundamentale de igienă;
are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează;
nu are cazier judiciar.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

13 octombrie 2020: data limită pentru depunerea dosarelor;
15 octombrie 2020, ora 10.00: proba practică;
16 octombrie 2020, ora 14.00: proba interviu.

Relaţii suplimentare se pot obține la sediul Grădiniţei cu Program Prelungit nr. 11 din Alba Iulia, str. Vasile Goldiş, nr. 14b, județul Alba, telefon 0258/834.395, în intervalul orar 09.00-13.00.

Email: stiri@ziarulunirea.ro
Tel: 0258.811.419