// ViewContent // Track key page views (ex: product page, landing page or article) fbq('track', 'ViewContent'); // Search // Track searches on your website (ex. product searches) fbq('track', 'Search');

ANGAJĂRI în instituții din județul Alba. POSTURILE vacante scoase la concurs la data de 27 mai 2018. Condițiile de înscriere și calendarul examenelor

Mai multe instituții din Alba organizează concursuri pentru posturi vacante, în perioada următoare. Candidaţii trebuie să îndeplinească anumite condiţii, privind studii, vechime în muncă sau alte cerinţe.

Posturi vacante la data de 27 mai 2018 şi condiţii de participare la concurs:

*Serviciul Public de Administrarea Patrimoniului Sebeș organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor contractuale vacante, după cum urmează:

• inspector de specialitate IA,
• referent IA

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

• inspector de specialitate IA:
Studii universitare cu diplomă de licenţă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în specialitatea economică;
minimum 5 ani vechime în muncă;
cunoştinţe operare PC.

• referent IA:
studii medii cu diplomă de bacalaureat;
minimum 3 ani vechime în muncă;
cunoştinţe operare PC.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

11 iunie 2018, ora 15.00: termenul limită de depunere a dosarelor;
19 iunie 2018, ora 10.00: proba scrisă;
22 iunie 2018, ora 10.00: proba practică;
27 iunie 2018, ora 10.00: proba interviu.

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Serviciului Public de Administrarea Patrimoniului Sebeș, str. Viilor nr. 28, Județul Alba, telefon 0258/730.148.

*Primăria Orașului Zlatna organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale de execuție, vacante de muncitor calificat, treapta profesională I.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

minim studii generale;
minimum 5 ani vechime în muncă;
atestat profesional salvamar.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

08 iunie 2018, ora 16:00: termenul limită de depunere a dosarelor;
18 iunie 2018, ora 11:00: proba scrisă;
21 iunie 2018, ora 11:00: proba interviu.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei Orașului Zlatna din Zlatna, str. Unirii nr.1 A, Județul Alba, telefon 0258/856.337.

*Primăria Municipiului Alba Iulia organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției publice de conducere, vacante, de director executiv, gradul I, clasa I – Direcţia Poliţia Locală.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:

studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în ramura de ştiinţă (RSI): ştiinţe juridice, ştiinţe administrative şi ştiinţe militare, informaţii şi ordine publică;
studii de masterat sau postuniversitare în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice;
vechimea în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice – minimum 3 ani;
cunoștințe de operare PC – nivel avansat.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

11 iunie 2018, ora 15:00: termen limită de depunere a dosarelor;
25 iunie 2018, ora 11.00: proba suplimentară eliminatorie de testare a cunoştinţelor de operare PC – nivel avansat;
26 iunie 2018, ora 11.00: proba scrisă;
data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obține la sediul Primăriei Municipiului Alba lulia din Calea Moţilor nr. 5 A, et. 2, telefon 0258.819.462.

*Biblioteca Judeţeană Lucian Blaga Alba organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale, vacante, de bibliotecar debutant.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

studii superioare de lungă durată.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

07 iunie 2018, ora 16.00: data limită pentru depunerea dosarelor;
15 iunie 2018, ora 09.00: proba scrisă;
21 iunie 2018, ora 09.00: proba interviu.

Relaţii suplimentare cu privire la bibliografie şi conţinutul dosarului pentru concurs se obţin la telefon 0258.811.443, la Compartimentul Resurse Umane.

*Primăria Comunei Gârda de Sus organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiei contractuale, de execuție vacante de asistent medical comunitar debutant, canfom H.G. nr. 286/23.03.2011.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

studii medii postliceale de asistent medical;
cunoştinţe de bază în utilizarea calculatorului;
disponibilitate program flexibil şi deplasare în teren;
fără vechime.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

15 iunie 2018, ora 10.00: proba practică;
15 iunie 2018, ora 12.00: proba scrisă;
19 iunie 2018, ora 10.00: proba interviu.

Informaţii suplimentare se obţin la Primăria Comunei Gârda de Sus, judeţul Alba și la telefon telefon 0258-778141.

*Administraţia Naţională Apele Române, Administraţia Bazinală de Apă Mureş, Sistemul de Gospodărire a Apelor Alba organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor contractuale, de execuție vacante, de:

agent hidrotehnic (1/1 normă)/F.L. Alba Iulia
agent hidrotehnic (1/1 normă)/F.L. Blaj;
muncitor hidrometru (1/2 normă)/St. hidrologică Alba Iulia;
muncitor hidrometru (1/2 normă)/St. hidrologică Câmpeni.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

muncitor hidrometru:
studii medii;
vechime în muncă – nu se cere.
agent hidrotehnic:
studii medii/şcoală profesională construcţii;
vechime în muncă – nu se cere.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

05 iunie 2018, ora 14.00: termenul limită de depunere a dosarelor;
18 iunie 2018, ora 09.00: proba practică pentru agent hidrotehnic;
18 iunie 2018, ora 09.00: proba scrisă pentru muncitor hidrometru;
21 iunie 2018, ora 09.00: proba interviu.

Relaţii suplimentare se pot obţine la Administraţia Naţională Apele Române”, Administraţia Bazinală de Apă Mureş, Sistemul de Gospodărire a Apelor Aba, cu sediul în Alba Iulia, Str. Lalelelor nr. 7A, telefon 0258/835.578, interior 213.

*Primăria Comunei Câlnic organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției publice de execuție vacante, după cum urmează:

consilier juridic, clasa I, grad profesional superior din cadrul Compartimentului Juridic;
consilier, clasa I, grad profesional debutant din cadrul Compartimentului Financiar-contabil şi Situaţii de Urgenţă.

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:

consilier juridic, clasa I, grad profesional superior din cadrul Compartimentului Juridic:
studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în specialitatea juridică;
vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 9 ani.
consilier, clasa I, grad profesional debutant din cadrul Compartimentului Financiar-contabil şi Situaţii de Urgenţă:
studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

11 iunie 2018, ora 12:00: termen limită de depunere a dosarelor;
21 iunie 2018, ora 10:00: proba scrisă;
data şi ora interviului va fi comunicată ulterior.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relații suplimentare se obțin la Primăria Comunei Câlnic, Str. Principală nr. 20, judeţul Alba, telefon 0258.747.050.

Email: stiri@ziarulunirea.ro
Tel: 0258.811.419