Ziarul Unirea

ANAF va recupera comisioanele neplătite de angajatori la ITM

ANAF se va ocupa de recuperarea creanţelor fiscale datorate de angajatori la inspectoratele teritoriale de muncă având în vedere că Inspecţia Muncii nu mai are baza legală de a încasa comisionul şi nici de a recupera creanţele fiscale datorate. Pentru că în prezent bugetul de stat are de recuperat debite restante de la angajatorii care datorează sume cu titlu de comision, în baza Legii 130/1999, precum şi faptul că începând cu data de 1 februarie 2011 a fost abrogată Legea 130/1999 privind unele măsuri de protecţie a persoanelor încadrate în muncă, republicată, ne aflăm în situaţia în care nu există niciun organ de specialitate al statului care să aibă competenţe în recuperarea acestor debite. Astfel, prin OUG 17/2011 se stabileşte cadrul instituţional necesar recuperării, la bugetul de stat, a acestor debite restante, respectiv prin desemnarea ANAF ca autoritate competentă abilitată să preia de la Inspecţia Muncii aceste atribuţii de recuperare a debitelor prin executare silită. Actul normativ vizează, în principal: transferul de la Inspecţia Muncii către ANAF a debitelor referitoare la comisionul datorat de angajatori inspectoratelor teritoriale de muncă (pentru păstrarea şi completarea carnetelor de muncă, respectiv pentru certificarea legalităţii înregistrărilor efectuate în baza Legii 130/1999 privind unele măsuri de protecţie a persoanelor încadrate în muncă), precum şi a activităţii de recuperare a creanţelor fiscale reprezentând comisionul datorat de angajatori până la data de 31 decembrie 2010 şi neachitat; încheierea între aceste două instituţii a unui protocol de predare – preluare a debitelor şi a activităţii de recuperare a acestora, care să fie aprobat prin ordin comun al ministrului Finanţelor. Astfel, singurul instrument de evidenţă a salariaţilor care desfăşoară activitate în baza unui contract individual de muncă rămâne Registrul general de evidenţă a salariaţilor. Executarea silită a creanţelor bugetare reprezentând comisionul datorat, până la 31 decembrie 2010, de angajatori inspectoratelor teritoriale de muncă se efectuează de organele fiscale competente ale ANAF, în temeiul înscrisurilor în care sunt individualizate creanţele şi care reprezintă titluri executorii. Pentru litigiile având ca obiect contestaţiile la executare silită, ANAF şi unităţile sale subordonate se subrogă în toate drepturile şi obligaţiile procesuale ale Inspecţiei Muncii şi inspectoratelor teritoriale de muncă, după caz, şi dobândesc calitatea procesuală a acestora, în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a acestei ordonanţe de urgenţă, în toate procesele şi cererile aflate pe rolul instanţelor judecătoreşti, indiferent de faza de judecată. În cazul debitorilor aflaţi în procedura insolvenţei, înscrierea la masa credală pentru creanţele prevăzute se efectuează de către inspectoratele teritoriale de muncă. Declaraţiile fiscale privind stabilirea comisionului datorat pentru perioadele anterioare datei de 31 decembrie 2010 se depun în continuare la inspectoratul teritorial de muncă în a cărui rază teritorială îşi are sediul angajatorul care-l datorează. (A.D.T.)

ELIT

Email: stiri@ziarulunirea.ro
Tel: 0258.811.419

Te-ar putea interesa și:

Anunț demarare proiect – Granturi pentru capital de lucru acordate IMM-urilor pentru beneficiar SC OPAL DESIGN SRL

Comunicat de presă 06.01.2021 ANUNȚ DEMARARE PROIECT „Granturi pentru capital de lucru acordate IMM-urilor” din cadrul schemei de ajutor de… Citește mai mult pe ziarulunirea.ro

Grupul MERCUR – 30 de ani de perseverență și performanță

În urmă cu 30 ani, 15 Mai 1991, s-a înființat SC MERCUR SRL, prima, din grupul MERCUR, urmată fiind de… Citește mai mult pe ziarulunirea.ro

Comunicat de presă: Municipiul Alba-Iulia anunță începerea lucrărilor de reabilitare termică a blocurilor de locuințe din municipiul Alba Iulia – Lot 1.4

Comunicat de presă Comunicat de presă  18 Decembrie 2020 Municipiul Alba-Iulia anunță începerea lucrărilor de reabilitare termică a blocurilor de… Citește mai mult pe ziarulunirea.ro

Comunicat de presă – implementarea proiectului „Modernizare birou de topografie prin achiziționare de echipamente și tehnologii noi”

Comunicat de presă ”MODERNIZARE BIROU DE TOPOGRAFIE PRIN ACHIZIȚIONARE DE ECHIPAMENTE ȘI TEHNOLOGII NOI” ADY GEO TOP SRL, cu sediul… Citește mai mult pe ziarulunirea.ro

Anunț începere proiect „Granturi pentru capital de lucru acordate IMM-urilor” pentru SC LUK DE LUX SRL

Comunicat de presă 04.01.2021 ANUNŢ DE ÎNCEPERE PROIECT  “Granturi pentru capital de lucru acordate IMM-urilor” din cadrul schemei de ajutor… Citește mai mult pe ziarulunirea.ro

Comunicat de presă: DIROM INTERTRANS SRL anunță lansarea proiectul cu titlul „Dezvoltare Dirom In-tertrans SRL” înscris în cadrul Măsurii „Granturi pentru capital de lucru”

Comunicat de presă 30.12.2020 Comunicat de presă demarare proiect DIROM INTERTRANS SRL anunță lansarea proiectul cu titlul ”Dezvoltare Dirom Intertrans… Citește mai mult pe ziarulunirea.ro