Rămâi conectat
Alba Music and Film Festival 2022

Oameni şi locuri

Alba Iulia: Peste 3000 de albaiulieni au luat lumină şi s-au bucurat de Învierea Domnului Iisus Hristos la Catedrala Reîntregirii

Alexandra Mates

Publicat

în

Zilele Municipiului Sebeș - 2022

Chiar dacă în popor se spune că aşa cum este vremea de Florii aşa va fi şi de Paşti, în acest an, la Alba Iulia, lucrurile nu au stat tocmai aşa. Vremea a fost destul de frumoasă, a adiat puţin vântul, astfel că mii de credincioşi albaiulieni, cu mic cu mare, şi-au îndreptat paşii spre Catedrala Arhiepiscopală, precum şi spre celelalte lăcaşuri de cult ortodoxe din oraş. Până aproape de ora 24:00, în rândul clerului bisericilor din tot judeţul a persistat o oarecare nedumerire deoarece Lumina Sfântă de la Biserica Sfântului Mormânt din Ierusalim nu ajunsese încă din cauza întârzierii aeronavei speciale a Patriarhiei, care în cele din urmă a aterizat cu aproape 2 ore întârziere  la Bucureşti. De aici a fost repede dusă înspre toate bisericile. Începând de pe la ora 23:00, curtea Catedralei Reîntregirii din Alba Iulia a fost înţesată de aproape 2000 de credincioşi iar pe platoul din faţa acesteia alţi peste 1000 care cu candele şi lumânări în mână au venit să ia lumină, să asiste la slujbă şi să se bucure de Învierea Domnului Iisus Hristos. Înaltpreasfinţitul Irineu, împreună cu un important sobor de preoţi a susţinut prima slujbă de Înviere de la venirea sa în scaunul arhiepiscopal. În Pastorala către credincioşi, Înaltpreasfinţia sa a subliniat între altele faptul că „Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române a rânduit ca anul 2012 să fie închinat Tainei Sfântului Maslu şi îngrijirii bolnavilor. Ştiind că iubirea este semnul distinctiv al creştinului (cf. In. 13, 35), se cuvine să acordăm o atenţie deosebită credincioşilor care sunt încercaţi de diferite suferinţe. Ajutându-i pe cei ce poartă în trupurile lor „semnele Domnului Iisus” (Gal. 6, 17), noi Îl ajutăm pe Hristos Însuşi, Care Se identifică întru totul cu aceştia. În ziua Judecăţii de Apoi, vom primi răsplată de la El, când ne va spune cu tandreţe: „Bolnav am fost şi M-aţi cercetat” (Mt. 25, 36).”
În continuare redăm textul integral al Pastoralei prezentate de Înaltpreasfinţitul Irineu în faţa credincioşilor în noaptea Sfântă a Învierii Domnului la Catedrala Reîntregirii din Alba Iulia. Totodată aceasta a fost prezentată la slujba de Înviere de către preoţi în toate bisericile ortodoxe din judeţele Alba şi Mureş.
Alexandra MATEŞ

Pastorala Înaltpreasfinţitului Părinte Arhiepiscop IRINEU la Sărbătoarea Învierii Domnului

      † IRINEU

Elit - Gustul Desăvârșit

PRIN HARUL LUI DUMNEZEU
ARHIEPISCOP AL ALBA IULIEI

Cinstitului nostru cler, cinului monahal şi binecredincioşilor creştini din Eparhia noastră, har şi pace de la Dumnezeu, iar de la noi părintească binecuvântare!

Iubiţi fii duhovniceşti,

Hristos a înviat!

După ce Iisus a murit pe Golgota, trupul Său a fost luat de pe Cruce, a fost înfăşurat în giulgiu şi aşezat într-un mormânt „în care nimeni, niciodată, nu mai fusese pus” (Lc. 23, 53). Mormântul acesta era o grotă săpată într-o stâncă de pe panta unei coline de calcar. Era suficient de larg ca să poţi umbla prin el. O piatră mare a fost prăvălită la uşa mormântului (cf. Mt. 27, 60).

A treia zi de la îngropare, mormântul a fost găsit gol (cf. Mc. 16, 6). Nici stânca lui, nici sigiliul de pe el, nici soldaţii care îl păzeau nu L-au putut împiedica pe Fiul lui Dumnezeu să iasă afară. Domnul a înviat, precum profeţise mai înainte. Mormântul Său este gol şi astăzi, constituind un argument istoric al Învierii lui Iisus Hristos, „Cel Întâi-Născut din morţi şi Domnul împăraţilor pământului” (Apoc. 1, 5).

Dreptmăritori creştini,

Dacă Hristos „a gustat moartea pentru fiecare om” (Evr. 2, 9), înseamnă că El a cunoscut starea de moarte, starea de despărţire dintre suflet şi trup. Deci, El a fost mort şi lipsit de viaţă din clipa în care Şi-a dat ultima suflare pe Cruce până în momentul în care a înviat. El Se odihneşte în mormânt în Marea Sâmbătă, după ce a împlinit marea mântuire a oamenilor şi ne-a împăcat cu Dumnezeu, omorând vrăjmăşia prin Cruce (cf. Efes. 2, 16). Dar a treia zi a înviat, părăsind întunericul mormântului.

Mormântul gol dovedeşte cu putere Învierea lui Hristos. Descoperirea acestuia de către ucenici a fost primul pas spre recunoaşterea faptului însuşi al Învierii. Mai întâi, l-au descoperit femeile sfinte (Lc. 24, 3 şi 22-23) şi apoi Apostolul Petru (Lc. 24, 12). Apostolul Ioan a intrat în mormântul gol şi, descoperind fâşiile de pânză jos, a văzut şi a crezut (In. 20, 5-8). De asemenea, soldaţii care îl păzeau l-au văzut gol şi s-au dus să raporteze căpeteniilor poporului. Lipsa trupului lui Iisus nu putea fi o lucrare omenească. Dimpotrivă, era o lucrare divină: „Pe Începătorul vieţii, Dumnezeu L-a înviat din morţi” (Fapte 3, 15).

Dacă ne gândim bine, mormintele marilor întemeietori de religii şi ale marilor legiuitori nu sunt goale. Însă Mormântul lui Hristos este gol. Dacă pe toate mormintele stau scrise numele celor ce zac în ele, pe Mormântul lui Hristos se pot scrie cu litere de aur cuvintele: „Aici zace moartea!”. De atunci, locul în care sunt îngropaţi morţii se numeşte cimitir, de la cuvântul grecesc kimisis, care înseamnă adormire. Deci, locul de îngropare al creştinilor este un dormitor din care ei se vor trezi la sunetul trâmbiţei (cf. I Tes. 4, 16). În faţa fiecărui mormânt, putem spune despre persoana îngropată acolo: „El (Ea) n-a murit, ci doarme” (cf. Lc. 8, 52). De aceea, pe mormintele răposaţilor noştri dragi aşezăm flori, pentru a exprima frumuseţea şi bucuria care izvorăsc din credinţa noastră în Învierea lui Hristos.

Mormântul gol din Ţara Sfântă, pe care se află tot timpul o vază cu flori, ne încredinţează cu tărie că „cel din urmă vrăjmaş care va fi nimicit este moartea” (I Cor. 15, 26). Viaţa de dincolo de moarte, lumea care va să vină, Împărăţia lui Dumnezeu ne sunt dăruite din momentul ridicării lui Hristos dintre cei morţi. Înviind din mormânt, Domnul a făcut o spărtură în celula morţii, ca pe unde a ieşit El, să ieşim şi noi. Pământul nu este sortit să devină o necropolă universală. Nu moartea, ci învierea este ultimul destin al omului. Din cerul slavei, Biruitorul etern al morţii ne încredinţează: „Am fost mort şi, iată, sunt viu, în vecii vecilor, şi am cheile morţii şi ale iadului” (Apoc. 1, 18). Adevărul acesta este confirmat şi de Lumina Sfântă care, la fiecare Paşti, coboară din cer peste Mormântul de-viaţă-dătător al lui Hristos.

În faţa Mormântului gol, ne întărim în credinţa că Domnul este „pârga celor adormiţi” (I Cor. 15, 20), iar locul îngropării Sale este „izvorul învierii noastre”. Va veni „ziua de apoi”, când Dumnezeu va reda în mod definitiv viaţă incoruptibilă trupurilor noastre, unindu-le cu sufletele noastre, prin puterea Învierii lui Iisus. Dacă Domnul a înviat a treia zi din mormântul Său, şi noi vom învia din mormintele noastre. De acest adevăr ne convinge şi inscripţia de pe Ediculul Sfântului Mormânt din Ierusalim: „Cei care negaţi învierea trupurilor, intrând în Mormântul lui Hristos, învăţaţi că a murit şi a înviat trupul Dătătorului de viaţă, spre încredinţarea învierii celei din urmă în care noi nădăjduim”.

Iubiţi credincioşi,

Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române a rânduit ca anul 2012 să fie închinat Tainei Sfântului Maslu şi îngrijirii bolnavilor. Ştiind că iubirea este semnul distinctiv al creştinului (cf. In. 13, 35), se cuvine să acordăm o atenţie deosebită credincioşilor care sunt încercaţi de diferite suferinţe. Ajutându-i pe cei ce poartă în trupurile lor „semnele Domnului Iisus” (Gal. 6, 17), noi Îl ajutăm pe Hristos Însuşi, Care Se identifică întru totul cu aceştia. În ziua Judecăţii de Apoi, vom primi răsplată de la El, când ne va spune cu tandreţe: „Bolnav am fost şi M-aţi cercetat” (Mt. 25, 36).

Noi, care suntem integraţi în Hristos prin Sfântul Botez şi uniţi deplin cu El prin Sfânta Euharistie, să ne bucurăm că avem în noi sămânţa nemuririi, care va face ca trupul nostru să învieze „întru nestricăciune…, întru slavă…, întru putere” (I Cor. 15, 42-43). Dacă, totuşi, suferinţa şi durerea ating acest trup muritor, să fim încredinţaţi că „pătimirile din vremea de acum n-au niciun preţ faţă de mărirea care ni se va descoperi” (Rom. 8, 18). Conştienţi că „a înviat Hristos şi niciun mort nu mai este în groapă”, să privim cu speranţă la Mormântul gol şi sfânt din Ierusalim, străduindu-ne mereu a fi „morţi păcatului, dar vii pentru Dumnezeu” (cf. Rom. 6, 11).

Al vostru către Hristos-Domnul rugător,

† IRINEU

Arhiepiscop al Alba Iuliei

 


 Fiți la curent cu ultimele articole publicate. Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI


Publicitate

Oameni şi locuri

O mare de oameni la Festivalul Neversea 2022, cea mai impresionantă ediție de până acum

Dan HENEGAR

Publicat

în

Zilele Municipiului Sebeș - 2022

Ediția cu numărul patru de Neversea s-a încheiat în zorii zilei de luni și a adunat în cele patru zile de la malul Marii Negre peste 260.000 de participanți din toate colțurile lumii. A fost o ediție record, ca număr de participanți, cu peste 150 de artiști naționali și internaționali de renume prezenți pe scenele amplasate pe plajă.

Prima zi de Neversea a venit cu Alesso, care a fost prezent pe mainstage chiar de ziua sa de naștere, 7 iulie, și a fost sărbătorit de zeci de mii de fani veniți din întreaga lume. Unul dintre cei mai așteptați artiști la Neversea 2022, artistul american KSHMR a cucerit și de această dată publicul și a continuat tradiția de a include în show-ul său o piesă în limba română. De data aceasta a ales ,,Dragostea din Tei” de la O-zone.

În a doua noapte de festival, DJ-ul și producătorul olandez Don Diablo s-a bucurat să revină pe scena principală de la malul Mării Negre. Maestrul future house a mixat piese clasice și producții din noul său album ,,Forever”. La final, artistul a pus o piesă nelansată încă ,,Baby” și a generat o energie incredibilă în public. Don Diablo a purtat pe umeri drapelul României, iar show-ul l-a încheiat cu declarația ,,Neversea, mi-a fost atât de dor de tine!”.

Elit - Gustul Desăvârșit

În a treia zi de Neversea, legendara trupă Black Eyed Peas a făcut senzație sâmbătă seară pe scena principală a festivalului Neversea. Will.i.am, solistul trupei, și-a mărturisit recunoștința pentru România și pentru faptul că țara noastră și-a deschis brațele pentru Ucraina. Alan Walker a venit însoțit la festivalul Neversea de mama și sora sa. Emoționat de felul în care a fost primit, Walker le-a mărturisit fanilor că a așteptat vreme de trei ani acest moment, timp în care a produs piese noi pentru publicul său. În set-ul de la mainstage, norvegianul a inclus producții din noul său album “Walkerverse” lansat pe 17 iunie.

Ziua a patra a fost unică. Cunoscutul rapper TYGA a stârnit zeci de mii de aplauze când a urcat pe mainstage și i-a impresionat pe fani atunci când a coborât de mai multe ori de pe scenă pentru a-i saluta și a da mâna cu ei. Înainte de încheierea show-ului, mai multe tinere au avut ocazia să urce cu el pe scenă și să danseze alături de el în fața mulțimii. Zeci de mii de fani au cântat în cor celebrul refren al piesei Ayy Macarena și nu numai.

Cu o energie incredibilă și însoțit de o trompetă, Timmy Trumpet a fost extrem de entuziasmat de fanii care au venit să îl vadă. Ca de fiecare dată, artistul a dansat pe scenă, a sărit de pe pupitru și a făcut un adevărat show. Celebrul DJ duo Dimitri Vegas & Like Mike, aflați în top 5 în clasamentul Top 100 DJ realizat de revista DJ Mag, a încins publicul care a avut ocazia să trăiască unul dintre cele mai frumoase ,,Crowd Control”. cei doi DJi.

Tujamo a închis ediția Neversea din acest an cu un show live, fără un setlist prestabilit. A mărturisit că i-a fost dor de publicul Neversea și s-a ghidat după energia acestuia, pentru a pune muzică live.

*Mii de oameni s-au bucurat de scenele secundare

Și în ultima zi de festival, scena The Ark a fost locul preferat de fanii hip-hop, rap, trap, dubstep sau breakbeat. Unul dintre cei mai așteptați artiști a fost rapper-ul român Oscar. Rapperul român Ian a fost artistul cu care publicul a cântat aproape toate piesele în cor. Culese din Cartier, Krewella și Dirtyphonics au urcat pe scena The Ark în ultima zi a festivalului Neversea. Mahony a revenit la festivalul Neversea și a deschis scena Temple, pe care apoi au urcat Jamie Jones și Richy Ahmed, care au făcut show-uri incredibile și i-au purtat pe iubitorii de house, deep house, tech house și techno în călătorii muzicale unice.

La scena Oasis, Maya, Chris Hype, Sasha Lopez, Hiddn, Albwho, DJ Andi, Rosario Internullo, Korolova și Alex Kennon, artiștii invitați în ultima zi a festivalului Neversea, au creat, la rândul lor, mix-ul perfect de house, deep și tech house.

Pe lângă muzică bună, fanii s-au distrat și cu diverse activități interactive din festival, sporturi pe apă și un hub de beauty unic Designers’ Nest, unde au fost prezenți designeri români, artiști de make-up și hairstyliști. Felicitări organizatorilor pentru ediția de success din acest an, și pentru modeul cum au gestionat întreg evenimentul, publicul fiind în maximă siguranță timp de patru zile.

Lucian Danciu


 Fiți la curent cu ultimele articole publicate. Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI


Citește mai mult

Oameni şi locuri

Artistul latin J Balvin revine în România la ediția Untold din 2022

Dan HENEGAR

Publicat

în

Zilele Municipiului Sebeș - 2022

Cartea de vizită a lui J Balvin este una impresionantă: este câștigător a trei premii Grammy, este omul din spatele celui mai urmărit videoclip al unui artist latino din toate timpurile pe platforma YouTube și este unul dintre cei mai ascultați artiști de pe planetă.  

La mai puțin de două luni de cel mai așteptat festival de muzică din Europa, UNTOLD, organizatorii vin cu un nume mare de pe scena internațională a muzicii, artistul columbian J Balvin. Melodiile lui au miliarde de vizualizări pe toate platformele de muzică, iar în vară, hituri precum Tranquilla, Mi gente, Ay Vamos și multe altele se vor auzi live pe stadionul Cluj Arena, casa festivalului UNTOLD.

 J Balvin e un global icon, un artist care a contribuit într-un mod unic la promovarea culturii latino, așa cum nimeni nu a reușit până acum să o facă.

Elit - Gustul Desăvârșit

A crescut ascultând Metallica și Nirvana, iar pasiunea pentru reggaeton a apărut după ce l-a descoperit pe Daddy Yankee. La vârsta de 19 ani, împreună cu bunul său prieten, David Rivera Mazo, J Balvin a început să cânte pe străzile din Medellin, iar în 2009 a semnat primul contract cu EMI Columbia, cu care a lansat single-ul “Ella Me Cautivo”. A fost momentul în care J Balvin a devenit vizibil, iar din acest punct  a avut un parcurs incredibil internațional. „Ay Vamos” este piesa care i-a adus primul premiu Latin Grammy la categoria Best Urban Song, clipul oficial al piesei fiind desemnat cel mai urmărit videoclip al unui artist latino din toate timpurile, cu peste 1,8 miliarde de vizualizări. Anul 2015 i-a adus patru premii la cele mai importante categorii în cadrul Premios Lo Nuestro și trei trofee Billboard Latin Music Awards. Artistul a avut colaborări importante de-a lungul carierei lui, Cardi B, Dua Lipa, Black Eyed Peas, Ed Sheeran, Rosalia și mulți mulți alții.

*J Balvin este unul dintre cei mai ascultați artiști de pe planetă

J Balvin a fost primul artist latino care a primit Discul de Diamant pentru vânzări record. În 2017, artistul din Medellin a lansat unul dintre cele mai mari succese din istoria reggaeton-ului; single-ul „Mi Gente” a fost No 1 în chart-ul Spotify Global, clip-ul oficial al piesei a depășit 3 miliarde de vizualizări pe platforma YouTube. Un an mai târziu, în 2018, J Balvin a lansat alături de Cardi B și Bad Bunny single-ul „I Like It”, cu care a ajuns pe locul 1 în mai multe țări ale lumii, inclusiv în clasamentul oficial al Statelor Unite, Billboard Hot 100.

Gigantul Spotify a declarat că piesa este un alt mare succes al columbianului J Balvin, având peste 1,3 miliarde de stream-uri. Este unul dintre artiștii care a reușit să transforme genul reggaeton într-un fenomen mainstream cu fiecare material discografic lansat.  Și albumul  „Vibras” a fost cel mai ascultat album latino din toate timpurile, în primele 24 de ore înregistra un număr de 16,6 milioane de stream-uri și debuta direct pe locul 1 în  U.S. Top Latin Albums Chart.

*“The boy from Medellin” documentarul despre J Balvin

“It’s Not About the Language, It’s About the Vibes!”, aceasta este declarația făcută de artistul columbian a cărui muzică este ascultată și de cei care nu-i vorbesc limba. Crede în muzica lui, este recunoscător pentru lucrurile simple din viață, iar acest lucru l-a făcut public în documentarul „The Boy from Medellín”. J Balvin este un artist care are un respect deosebit pentru comunitatea latino din care provine, în anul 2015 și-a anulat concertul din cadul finalei Miss USA ca formă de protest împotriva declarațiilor rasiste la adresa imigranților, făcute de președintele Statelor Unite de la aceea vreme, Donald Trump. Acest gest i-a atras simpatia întregii lumi. Publicația Rolling Stone a numit albumul “Oasis”, lansat în 2019, în colaborare cu Bad Bunny, “Best Latin Albums of 2019”, materialul discografic fiind nominalizat în 2020 la premiile Grammy la categoriile Best Latin Rock, Best Urban și Best Alternative Album.

“Băiatul din Medellin” cu 34 de tatuaje este implicat și în campania de luptă împotriva violenței asupra femeilor, luptă pentru cauza imigranților și este considerat artistul cu cea mai importantă contribuție în promovarea muzicii latino, fiind supranumit “The Prince of Modern Reggaeton”.

La UNTOLD 2022 îi vei putea vedea pe David Guetta, Don Diablo, Hardwell, Alok, Morten, Kygo, Steve Aoki, Lost Frequences, Tujamo, Paul Kalkbrenner, Above andBeyond, Borgore, Dub FX & Woodnote și mulți alții. Detalii pe untold.com.

Festivalul UNTOLD va avea loc în perioada 4-7 august la Cluj-Napoca.

Lucian Danciu


 Fiți la curent cu ultimele articole publicate. Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI


Citește mai mult

Oameni şi locuri

The Ushuaia Experience, atracția verii 2022 în Ibiza

Dan HENEGAR

Publicat

în

Zilele Municipiului Sebeș - 2022

Nu poți spune că ai fost în Ibiza, dacă nu ai ajuns cel puțin într-o seară în Ushuaia, clubul numărul 1 în aer liber din faimoasa insulă Baleară. Clubul își deschide porțile înainte ca soarele să apună și oferă celor care îi trec pragul experiențe unice, alături de cei mai tari Dj ai lumii. An de an, Ushuaia este „casa” lui David Guetta, Martin Garrix  sau Dimitri Vegas & Like Mike.

Ushuaïa Ibiza și-a deschis porțile în 2011, ducând cluburile în aer liber de pe insulă la un alt nivel. De atunci, faima și succesul său au continuat, devenind cel mai faimos club de plajă din lume!

Hotelul Ushuaïa Ibiza Beach este situat în Playa d’en Bossa. Cu o capacitate impresionantă de peste 7.000 de persoane, scena „festival” maiestuoasă și piscina sa gigantică creează o atmosferă unică care umple locația din colț în colț la evenimentele de-a lungul săptămânii.

Elit - Gustul Desăvârșit

Primul club complet în aer liber, Ushuaïa Ibiza este responsabil pentru schimbarea peisajului cluburilor de pe insulă, cu accent pe petrecerile din timpul zilei, care încep după-amiaza devreme și se termină la miezul nopții. Este un sentiment destul de magic să asculți piesele artiștilor tăi preferați în timp ce soarele apune și avioanele aterizează pe aeroportul din Ibiza, direct deasupra scenei principale din Ushuaïa.

Când intri în Ushuaïa, realizezi că toată estetica a fost atent gândită, ringul de dans este situat între scenă și piscină, cu zona VIP de lux în dreapta, plină de fotbaliști celebri, actori și vedete. Peste tot în jurul clubului veți găsi sculpturi enorme de animale, iar chiar în spate aveți zona The Cloud, o terasă la nivel superior cu niște priveliști uimitoare ale întregului club.

Dedicat să ofere cel mai bun divertisment în aer liber posibil, în fiecare vară, locația prezintă o gamă impecabilă de DJ rezidenți superstar și mărci de cluburi de top din întreaga lume din spectrul muzicii electronice, inclusiv David Guetta, Martin Garrix, Kygo, Calvin Harris, CamelPhat, Swedish House Mafia, Solardo, Tomorrowland, ANTS și multe altele.

Și dacă toate acestea încă te lasă să-ți dorești mai mult, nu va trebui să mergi prea departe pentru a continua petrecerea!

Peste drum, la doar câțiva pași, veți găsi futuristul Hï Ibiza, care găzduiește petreceri de noapte de la miezul nopții până la răsăritul soarelui! Programul pentru 2022 il puteti gasi pe site-ul oficial Ushuaia.

Lucian Danciu


 Fiți la curent cu ultimele articole publicate. Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI


Citește mai mult

Actualitate

Știrea Zilei

Curier Județean

Știrea Ta

Politică Administrație

Sport

Monden

Opinii Comentarii

Articole Similare