Agenții economici și instituțiile se vor putea racorda GRATUIT la rețeaua electrică. Care sunt condițiile de îndeplinit

PRO ROMÂNIA - Alegeri parlamentare 2020

Agenții economici și instituțiile se vor putea racorda gratuit la rețeaua electrică, conform informațiilor postate de Dan Ceteraș, director SDEE Alba, pe pagina sa personală din mediul online.

,,Recent a fost publicat in Monitorul Oficial ordinul ANRE 183/2020 pentru aprobarea Procedurii privind racordarea la rețelele electrice de interes public a locurilor de consum aparținând utilizatorilor de tip clienți finali noncasnici prin instalații de racordare cu lungimi de până la 2.500 metri.
In dorința de a se stimula dezvoltarea mediului de afaceri, racordarea consumatorilor necasnici la rețeaua electrică de distribuție se va face pe cheltuiala Operatorului de Distributie, cheltuielile urmând a fi recunoscute în tariful de distribuție.

USR - Alegeri parlamentare 2020

Conform Art. 2 al Ordinului 183/2020

PMP - Alegeri parlamentare 2020

(1)Prezenta procedură se aplică în relațiile dintre operatorul de distribuție concesionar și utilizatorii de tip clienți finali noncasnici, denumiți în continuare utilizatori, care solicită:
a) racordarea la rețelele electrice de interes public a locurilor de consum noi prin intermediul unor instalații de racordare cu lungime de până la 2.500 metri, aflate pe teritoriul unității administrativ-teritoriale pentru care operatorul are concesiunea serviciului public de distribuție;
b) un spor de putere pentru consum, determinat de dezvoltarea din punct de vedere tehnic și energetic a activității la locurile de consum alimentate prin intermediul unor instalații de racordare cu lungime de până la 2.500 metri, aflate pe teritoriul unității administrativ-teritoriale pentru care operatorul are concesiunea serviciului public de distribuție.
(2) Instalațiile de racordare realizate în conformitate cu prevederile alin. (1) și art. 3 alin. (1) sunt în proprietatea operatorilor de distribuție concesionari.
(3) Lungimea instalației de racordare se măsoară pe traseul instalației de racordare proiectate între punctul de racordare și punctul de delimitare.
(4) La modificări ale instalației de racordare solicitate de utilizator, cu excepția cazului în care aceasta se realizează etapizat, și/sau la modificări ale elementelor tehnice, energetice sau administrative, aferente locurilor de consum racordate la rețelele electrice de interes public prin intermediul unor instalații de racordare cu lungime de până la 2.500 metri în conformitate cu prevederile prezentei proceduri, se aplică prevederile Regulamentului privind racordarea utilizatorilor la rețelele electrice de interes public, aprobat prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 59/2013, cu modificările și completările ulterioare, denumit în continuare Regulament.
(5) Prezenta procedură nu se aplică:
a) la racordarea la rețelele electrice de interes public a locurilor de consum temporare sau a organizărilor de șantier pentru construirea obiectivelor care se realizează la locurile de consum;
b) la racordarea locurilor de consum aparținând utilizatorilor de tip clienți finali noncasnici prin instalații de racordare cu lungimi mai mari de 2.500 metri, caz în care se aplică prevederile Regulamentului.

Există câteva condiții care trebuie îndeplinite de solicitanți, cele mai importante fiind:
– menținerea cel puțin 5 ani a activității pentru care se solicită alimentarea cu energie electrică
– obținerea acordurilor proprietarilor de terenuri in cazul in care este necesar ca racordul să traverseze proprietăți private
– finalizarea instalației electrice interioare a obiectivului ce trebuie alimentat înainte de semnarea contractului de execuție pentru racordul electric

Ordinul se aplică utilizatorilor care au depus cereri de racordare la operatorii de distribuție concesionari după data de 30.07.2020 și pentru care nu s-au încheiat contracte de racordare,” a fost mesajul lui Ceteraș Dan, pe pagina sa.

Email: stiri@ziarulunirea.ro
Tel: 0258.811.419