Rămâi conectat

Economie

ADR CENTRU: Seminar de lucru pentru implementarea Programului Operaţional Regional, la Brașov

Publicat

în

Agenţia pentru Dezvoltare Regională Centru a organizat la Braşov o întâlnire de lucru cu toţi reprezentanţii echipelor de proiect din cadrul Polului de Creştere Braşov, pentru analiza stadiului de implementare a acestor proiecte, finanţate prin Programul Operaţional Regional 2007-2013, în cadrul Axei Prioritare 1, DMI 1.1 Dezvoltare Urbană – Subdomeniul Poli de creştere.

La întâlnirea desfăşurată la sediul Primăriei municipiului Braşov au participat doamna Maria Ivan, director Organism Intermediar POR din cadrul ADR Centru, primarii George Scripcaru (Braşov), Radu Nistor Florea (Săcele), Adrian Vestea (Râşnov), precum şi Mihail Vestea, directorul Departamentului Pol de Creştere Braşov din cadrul ADR Centru.

Reuniunea de lucru organizată la Braşov a avut rolul de a re-transmite aspectele apărute în legislaţia privind derularea achiziţiilor, emise cu scopul de a accelera implementarea proiectelor şi absorbţia fondurilor, cu accent pe mecanismul de procesare a cererilor de plată. Peste 30 persoane, reprezentând beneficiarii proiectelor finanţate din fondurile Programului Operaţional Regional, reprezentanţi ai autorităţilor publice locale de pe raza Polului de Creştere Braşov, dar şi reprezentanţi ai Organismului Intermediar din cadrul ADR Centru au participat la această întâlnire de lucru.

În cadrul discuţiilor a fost analizat stadiul implementării proiectelor din cadrul Planului Integrat de Dezvoltare al Polului de creştere Braşov şi eventualele riscuri care ar putea afecta finalizarea acestora până la termenul limită de 31.07.2015. Fiind analizat punctual fiecare proiect, au fost dezbătute modificările legislative privind organizarea procedurilor de achiziţie publică din OUG nr. 34/2006, aduse prin Legea 193/2013 şi a instrucţiunilor emise de ANRMAP. De asemenea, au fost discutate prevederile OUG 52/29.05.2013 emisă pentru modificarea şi completarea OUG 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale.

Un alt subiect important l-a constituit respectarea Instrucţiunii nr 105/19.04.2013, emisă de Autoritate de Management a POR, pentru clarificarea mecanismului de realizare şi procesare a cererilor de plată întocmite de beneficiarii de fonduri nerambursabile. A mai fost subliniată importanţa respectării măsurilor de identitate vizuală destinate informării publicului larg, necesare pentru identificarea surselor de finanţare din care s-a realizat achiziţia de echipamente, lucrările de reabilitare şi modernizare a infrastructurii rutiere sau a clădirilor.

De asemenea, s-a solicitat mult mai multă rigurozitate în justificarea prelungirii perioadei de derulare a proiectelor şi aprobarea acesteia doar în cazuri bine întemeiate. S-a subliniat faptul că proiectele care nu se vor finaliza până la sfârşitul lunii iulie 2015, îşi vor continua implementarea şi plata activităţilor doar din bugetul propriu al beneficiarilor, iar, în cazul în care aceştia nu mai pot plăti, vor fi obligaţi să returneze toată suma primită prin proiecte.

La nivelul MDRAP a fost stabilită pentru finalul acestui an o ţintă de absorbţie la nivel de ţară, respectiv atingerea unui procent de 50% din bugetul programului. Deşi la nivelul Regiunii Centru gradul de absorbţie este destul de apropiat de ţinta propusă, respectiv de circa 44%, la nivelul Polului de Creştere Braşov indicatorul absorbţiei este sub media regională. Acest lucru ne impulsionează să lucrăm intens cu echipele de proiect pentru a absorbi sumele nerambursabile contractate, cu ritmicitate şi eficientă. Ştim că unele proiecte mai au probleme la documentaţiile tehnice, în derularea procedurilor de achiziţii sau au probleme cu lichidităţile. Însă, după cum s-a subliniat în cadrul întâlnirilor pe care le-am organizat, trebuie să analizăm toate situaţiile pe care beneficiarii le semnalează şi să identificăm împreună soluţii pentru a fluidiza şi a debloca sistemul. În cadrul Polului de Creştere Braşov sunt, în acest moment, în implementare 23 de proiecte, care au un buget total de peste 127 milioane euro, prin care se solicita fonduri nerambursabile de 77,6 milioane euro. Încă un proiect ce solicita circa 12,4 milioane euro va fi semnat în curând şi mai rămân astfel în evaluare 2 proiecte ce solicita împreună circa 7,3 milioane euro. Astfel, suma totală care va fi atrasă de municipiul Braşov din fondurile Programului REGIO va depăşi 97 milioane euro. În perioada următoare vom depune un efort şi mai accentuat în a sprijini beneficiarii să întocmească documentele de plată, pentru a ne respecta indicatorii propuşi pentru absorbţia fondurilor europene” a declarat doamna Maria Ivan, director Departament OI POR din cadrul ADR Centru la finalul întâlnirii de lucru de la Braşov.

Discuţiile cu reprezentanţii echipelor de proiect s-au concentrat pe problemele proiectelor care prezintă întârzieri faţă de graficul propus, cum este cazul Centrului SPA de la Predeal sau al Centrului de Afaceri «Transilvania Motorland» de la Tărlungeni, care trebuie finalizate până în iulie 2015, dar ale căror contracte de execuţie a lucrărilor nu au fost încă semnate. Un alt aspect dezbătut a fost cel privind asigurarea fluxurilor de capital în proiectele pentru care beneficiarii, respectiv autorităţile locale, trebuie să asigure o cofinanţare de 50%.

Edilii prezenţi au afirmat că investiţiile cu finanţare europeană sunt blocate de multe ori în faza de achiziţie a lucrărilor, ceea ce a dus la întârzierea graficelor de lucru cu câteva luni, fie din cauza clarificărilor solicitate de participanţii la licitaţiile publice, fie din cauza contestaţiilor depuse de firmele care nu au obţinut lucrările. MDRAP are în atenţie aceste aspecte, ca urmare a notificărilor transmise de ADR Centru, şi din data de 2 august 2013 a intrat în vigoare OG nr. 14/2013 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare pentru suportarea de la bugetul de stat a sumelor aferente corecţiilor financiare aplicate pentru abaterile de la conformitatea cu legislaţia din domeniul achiziţiilor publice, prin care sunt acoperite de la bugetul de stat sumele aferente corecţiilor financiare aplicate de către Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Regional.

Participanţii la întâlnirea de la Braşov au concluzionat că timpul pierdut pentru anumite proiecte poate fi recuperat şi, pe ansamblu, stadiul de implementare a proiectelor europene este în grafic la Braşov.

Publicitate
Publicitate

Economie

COMUNICAT DE PRESĂ – Lansarea proiectului „Dezvoltarea SC Eurobeton Industry SRL prin achizitia de echipamente tehnologice performante”

Publicat

în

Comunicat de presă

Proiectul “Dezvoltarea SC Eurobeton Industry SRL  prin achizitia de echipamente tehnologice performante”, cod MySMIS 131774, finanțat prin Programul Operațional Regional 2014-2020  este implementat de către EUROBETON INDUSTRY SRL și are o valoare totală de 1074808.40 lei, din care 722560.26 lei reprezintă finanțare nerambursabilă. Programul Operațional Regional 2014-2020 este implementat la nivel național de către Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice în calitate de Autoritate de Management, iar la nivel regional de către ADR Centru, organism intermediar al programului ce monitorizează implementarea acestui proiect în Regiunea Centru.

Acest proiect este prevăzut a se derula în perioada 01.07.2021 – 28.02.2022.

Obiectivul general al proiectului este cresterea competitivitatii economice a SC EUROBETON INDUSTRY SRL prin largirea gamei de servicii (lucrari de betonare) si implementarea de tehnologii moderne, asigurandu-se astfel principiile unei dezvoltari durabile si reducerea decalajelor fata de productivitatea obtinuta la nivelul Uniunii Europene, conducand in mod direct la un nivel de viata ridicat pentru personalul angajat si indirect la imbunatatirea conditiilor de viata ale comunitatii.

Obiectivele specifice ale proiectului

O.S.1. Consolidarea pozitiei pe piata a firmei EUROBETON INDUSTRY SRL printr-o investitie in domeniul constructiilor: achizitia de echipamente cu grad inalt de inovatie si eficienta, creand astfel premisele realizarii unei activitati profitabile, de o inalta calitate, la standarde europene.

O.S.2. Crearea a 5 noi locuri de munca in scopul eficientizarii si dezvoltarii serviciilor prestate si mentinerea lor pe o perioada de cel putin 3 ani dupa finalizarea implementarii proiectului.

O.S.3 Extinderea activitatii societatii la nivel national (local si regional) prin dezvoltarea si promovarea activitatii. Fidelizarea clientilor prin calitatea, durabilitatea, flexibillitatea si pretul serviciilor oferite, precum si imbunatatirea permanenta a calitatii serviciilor prestate.

Citește mai mult

Economie

TRANSAVIA, prima companie cu capital 100% românesc care se alătură inițiativei Europene pentru practici responsabile în sectorul alimentar

Publicat

în

București, 20 iulie 2021. TRANSAVIA este prima companie din România care devine co-semnatară a Codului de Conduită al UE cu privire la Practicile Responsabile Comerciale şi de Marketing în Sectorul Alimentar, reasumându-și astfel angajamentul ferm de a contribui substanțial la o viață sănătoasă, durabilă și echilibrată pentru toți consumatorii.

Această inițiativă voluntară este o nouă dovadă a transparenței acțiunilor durabile întreprinse de TRANSAVIA de la bob la furculiță, bazate pe cele mai bune practici și pe cele mai stricte protocoale în întreg lanțul de producție și distribuție.

„Semnând acest Cod de Conduită al UE, alături de mari companii internaționale, contribuim la o industrie alimentară sustenabilă și marcăm astfel cu mândrie cei 30 de ani de la înființare, în care ne-am străduit mereu să facem lucrurile exact așa cum trebuie, în toate ariile in care activăm. Angajamentul asumat înseamnă să continuăm să contribuim la calitatea vieții consumatorilor și comunităților și să diminuăm cât de mult posibil impactul asupra mediului prin valorificarea, reciclarea deșeurilor și utilizarea rațională a resurselor naturale precum apa, solul, gazele naturale etc., astfel încât generațiile viitoare să beneficieze de ele în mod corespunzător.

Ne străduim astfel să fim cei mai buni în tot ceea ce facem, respectând întotdeauna cele mai înalte standarde și ținându-ne promisiunile față de consumatori, zi de zi, indiferent dacă vorbim de calitatea produselor, de protocoalele cele mai stricte de siguranță alimentară, de tratarea responsabilă a animalelor, de protejarea mediului sau de marketingul responsabil și onest. Sperăm ca exemplul nostru să fie urmat și de alte companii din România care să ne urmeze și să semneze Codul, asumându-și astfel o contribuție responsabilă la dezvoltarea sustenabilă a industriei alimentare”, afirmă domnul Dr. Ing. Ioan Popa, Președinte și Fondator TRANSAVIA.

Prin semnarea Codului de Conduită UE pentru o industrie alimentară sustenabilă, TRANSAVIA, liderul sectorului avicol din România, își consolidează angajamentele luate față de mai multe obiective ambițioase, incluse în raportul de sustenabilitate, o altă inițiativă de pionierat realizată în calitate de companie cu capital 100% românesc din industria alimentară din țara noastră:

-Implementarea sistemului de management de mediu conform cerințelor SR EN ISO 14001:2015
-Identificarea de soluții alternative, acolo unde acestea se pretează și reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră
-Menținerea gradului de conformare cu cerințele legale în domeniul protecției mediului
-Îmbunătățirea managementului deșeurilor
-Îmbunătățirea managementului apelor uzate
-Reducerea consumurilor de energie prin înlocuirea corpurilor de iluminat exterior de la 250 W și 150W la 90 W și înlocuirea iluminatului existent cu corpuri LED de 9 W
-Procurare de materii prime din zone certificate ca producții sustenabile, fără impact negativ asupra mediului înconjurător
-Menținerea gradului de retenție a personalului
-Utilizarea ambalajelor inovative
-Modernizare și retehnologizare continuă pentru producții sustenabile
-Crearea unui centru de practică și susținerea activităților profesionale pentru tinerii mecanici, ingineri și electricieni
-Extinderea flotei pentru transportul angajaților
-Extinderea flotei pentru transportul mărfurilor și al produselor cât și planificarea curselor într-un mod economic și eficient

Aflați mai multe detalii despre angajamentele noastre.

TRANSAVIA, una dintre cele mai reputate afaceri de familie și liderul pieței de carne de pasăre din România, își concentrează toate acțiunile și eforturile pentru a crește în mod sănătos, sustenabil afacerea, având o strategie de afaceri bazată pe o puternică componentă orientată către susținerea comunităților locale, către responsabilitatea socială și grija față de mediu, către responsabilitatea față de angajați și producția responsabilă și durabilă.

Aprecierea consumatorilor arătată prin încrederea calitatea produselor TRANSAVIA, 100% naturale, gustoase și care exced standardele de siguranță alimentară și calitate impuse de lege, este dublată de recunoașterile primite prin premiile acordate de prestigioase organizații locale și internaționale și prin deținerea numeroaselor certificări care demonstrează angajamentul pentru sustenabilitate: Global GAP – Integrated Farm Assurance, BRC 8 A+, FSSC 22000, ISO 22000, McDonald’s SQMS, SWA, SMETA, RTRS – Responsability SOY, Furnizor Oficial al Casei Regale a României.

Citește mai mult

Economie

Urban Logistic Transilvania SRL – informează privind finalizarea activităților în proiectul „Îmbunătățirea competitivității SC URBAN LOGISTIC TRANSILVANIA SRL prin achiziția de utilaje performante”

Publicat

în

Comunicat de presă

Privind finalizarea activităților în proiectul Îmbunătățirea competitivității S.C. URBAN LOGISTIC TRANSILVANIA S.R.L. prin achiziția de utilaje performante”. Proiectul a fost prevăzut a se derula în perioada 1.06.2019 și până la data de 31.12.2021.

Proiectul „Îmbunătățirea competitivității S.C. URBAN LOGISTIC TRANSILVANIA S.R.L. prin achiziția de utilaje performante” finanțat prin Programul Operațional Regional 2014-2020  este implementat de către  URBAN LOGISTIC TRANSILVANIA SRL și are o valoare totală de 1.386.809,53 lei, din care 928.770,88lei reprezintă finanțare nerambursabilă.  Programul Operațional Regional 2014-2020 este implementat la nivel național de către Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației, în calitate de Autoritate de Management, iar la nivel regional de către ADR Centru, organism intermediar al programului ce monitorizează implementarea acestui proiect.

În urma implementării, prin activitățile realizate în proiect, s-au realizat următoarele:

–  Achiziționarea a 3 mijloace fixe performante, și anume: Un EXCAVATOR PE ȘENILE, un BULDOEXCAVATOR, și un TURN ILUMINARE.

–  S-au creat 5 noi locuri de muncă din care un loc de muncă din categoriile defavorizate,

Impactul proiectului la nivelul localității/regiunii este dat de faptul că prin această investiție societatea comercială va putea asigura executarea lucrarilor de pregatire a terenului în timpi optimi și la un nivel calitativ superior și a unui turn iluminare pentru a asigura iluminarea șantierului pe timpul nopții; acestea contribuind la dezvoltarea caracterului inovativ al activității prin îmbunătățirea procesului de execuție și a lucrărilor executate, având la baza rezultatele unor tehnologii de ultimă generație, determinând prin noile contracte reinvestirea resurselor financiare încasate în comunitatea locală aducând în felul acesta un aport la dezvoltarea acesteia, și implicit, la crearea de noi locuri de muncă.

Citește mai mult

Actualitate

Știrea Zilei

Curier Județean

Știrea Ta

Politică Administrație

Sport

Monden

Opinii Comentarii

Articole Similare