ADR Centru: Alba Iulia a găzduit primul seminar de informare privind fondurile nerambursabile disponibile pentru firmele din Regiunea Centru

seminar adr centruMiercuri, 25 ianuarie 2017, municipiul Alba Iulia a găzduit primul din cele șase evenimente de lansare a Priorității de investiții 2.2 din cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020.

Agenția pentru Dezvoltare Regională Centru, în calitate de Organism Intermediar la nivel regional, anunță că, începând cu data de 23 februarie 2017, sunt disponibile spre finanțare 23,90 milioane euro fondurile nerambursabile pentru dezvoltarea și modernizarea firmelor (microîntreprinderi, întreprindere mică sau mijlocie) din Regiunea Centru. Orice societate sau societate cooperativă care se încadrează în categoria IMM-urilor din mediul urban, sau a întreprinderilor mijlocii din mediul rural din județele Alba, Brașov, Covasna, Harghita, Mureș și Sibiu poate solicita fonduri nerambursabile, dacă îndeplinește criteriile de eligibilitate precizate în ghidul de finanțare.

ELIT

Aproape 50 de reprezentați ai IMM-urilor din județele Alba, Sibiu, Cluj și Mureș au fost informați despre posibilitatea accesării de fonduri nerambursabile în valoare de minimum 200 000 maxim 1 milion de euro per proiect. În timpul seminarului au fost prezentate condițiile ce trebuie respectate, ce trebuie sa prevadă și ce reguli sunt impuse cererilor de finanțare prin Ghidul specific. În perioada următoare suita de evenimente de informare va continua și în celelalte județe din Regiunea Centru. Proiectele se pot depune începând cu data de 23.02.2017, ora 12.00, prin aplicația electronică MySMIS, disponibilă la adresa web http://www.fonduri-ue.ro/mysmis, depunerea de cereri fiind deschisă o perioadă de 6 luni, respectiv până în 23.08.2017, ora 12.00.

Lista domeniilor de activitate eligibile pentru care se poate solicita finanțare cuprinde atât IMM-uri care funcționează în domeniul producției și fabricației de utilaje și articole etc, cât și din domeniul serviciilor, care pot fi servicii de asistență medicală, de cazare, publicitate, arhitectură, centre fitness, baze sportive, cât și servicii de reparare mobilă, încălțăminte sau altele. Lista completă a codurilor CAEN ce pot solicita finanțare se poate regăsi în Anexa 2 a Ghidului specific al Priorității 2.2. Obligatoriu, fiecare proiect depus trebuie să realizeze o investiție inițială, în active corporale și necorporale, finanțabile prin ajutor de stat regional.

Cofinanțarea asigurată de solicitanți diferă în funcție de tipul de societate și de tipul de investiție realizată/ajutor acordat. Mai exact, schema de finanțare nerambursabilă este constituită din două categorii de ajutor de stat acordat, respectiv ajutor de stat regional și ajutor de minimis. Diferențierea dintre cele 2 categorii este realizată prin tipul de investiție/cheltuială care se realizează prin proiect. Astfel un proiect va avea în mod obligatoriu cheltuieli de investiții în active corporale (construire, extindere, dotare spații de producție/ servicii), care se vor finanța prin ajutor de stat regional și la care solicitantul va asigura o cofinanțare de minim 30% din valoarea lor, dacă este microîntreprindere sau întreprindere mică, respectiv minim 40% dacă este întreprindere mijlocie. Pentru cheltuielile ce se încadrează în ajutor de minimis (certificare, internaționalizare), cofinanțarea solicitantului va trebui să fie de minim 10%, indiferent de ce tip de firmă este.

”Aceste fonduri sunt alocate prin Axa prioritară 2 – Îmbunătățirea competitivității întreprinderilor mici și mijlocii, Prioritatea de investiții 2.2 – Sprijinirea creării și extinderea capacităților avansate de producție și dezvoltarea serviciilor pentru îmbunătățirea competitivității economice prin creșterea productivității muncii în IMM-uri. Acest apel de proiecte este unul competitiv, cu depunere la termen. În funcție de gradul de acoperire a bugetului alocat apelului, depunerea proiectelor poate fi suspendată, însă nu mai devreme de primele 2 luni ale apelului. În cadrul acestui apel, proiectele respinse în cadrul etapei de verificare a conformității administrative și eligibilității pot fi redepuse, cu condiția respectării termenului limită de depunere a cererilor de finanțare ori a condițiilor de închidere a apelului. Cei interesați trebuie să știe că, la sediul ADR Centru, funcţionează biroul de informare, unde solicitanţii pot fi asistaţi, în mod gratuit, în clarificarea unor aspecte legate de completarea şi pregătirea cererii de finanţare”, a declarat domnul Simion Crețu, director general ADR Centru.

Mai multe detalii despre această schemă de finanțare găsiți pe adresa  www.regio-adrcentru.ro, secțiunea Prezentare program, Axa2, PI 2.2.

Informații utile:

Pot solicita fonduri nerambursabile IMM-urile (microîntreprinderi, întreprindere mică sau mijlocie) care îndeplinesc cumulativ următoarele condiții:

Solicitantul este societate sau societate cooperativă care se încadrează în categoria IMM-urilor din mediul urban, sau a întreprinderilor mijlocii din mediul rural.

 • Solicitantul realizează o investiţie într-unul din domeniile de activitate eligibile (clase CAEN), așa cum sunt enumerate în Anexa 2 la Ghidul specific. La depunerea cererii de finanţare, solicitantul trebuie să aibă deja domeniul de activitate eligibil (clasa CAEN) vizat de investiție, înscris în obiectul de activitate.
 • Solicitantul a desfăşurat activitate pe o perioadă corespunzătoare cel puţin unui an fiscal integral, nu a avut activitatea suspendată temporar oricând în anul curent depunerii cererii de finanțare și în anul fiscal anterior și a înregistrat profit din exploatare (>0 lei) în anul fiscal anterior depunerii cererii de finanțare.
 • Solicitantul a înregistrat un număr mediu de salariați de cel puțin 3, în anul fiscal anterior depunerii cererii de finanțare.

Categorii de ajutor de stat acordate

În cadrul acestui apel de proiecte, se acordă următoarele categorii de ajutor de stat, în funcție de tipul investiției:

 • ajutor de stat regional pentru investiții, pentru:
 1. Construirea, extinderea spațiilor de producție/servicii;
 2. Dotarea cu active corporale, necorporale, inclusiv instrumente de comercializare on-line
 • ajutor de minimis pentru:
 1. Implementarea procesului de certificare a produselor, serviciilor sau diferitelor procese specifice, sistemelor de management al calității, mediului sau sănătății
 2. Internaţionalizare (participarea, la nivel internațional, în afara României, la târguri, misiuni comerciale, expoziţii, în calitate de expozant).

Componenta de minimis nu poate depăși 20% din valoarea eligibilă totală a proiectului. Ajutorul de stal regional pentru investiții (denumit în continuare, ”ajutor regional”) reprezintă ajutorul regional acordat pentru o investiție inițială.

Investiție inițială, în sensul normelor ce reglementează ajutorul de stat regional și al ghidului, înseamnă o investiție în active corporale și necorporale legată de:

 • crearea unei unități noi. De regulă, crearea unei unități noi se poate realiza prin construirea și dotarea unui spațiu de producție/prestare servicii, în scopul demarării activității vizate prin proiect. Poate fi considerată ”investiție inițială legată de crearea unei noi unități” inclusiv dotarea cu echipamente a unui imobil existent, în scopul reconversiei acestuia și al demarării unei noi activități economice. Dacă, spre exemplu, investiția constă în dotarea cu echipamente a unui spațiu (a unei unități de producție/ prestare servicii existente) în scopul diversificării activității prestate de solicitant în cadrul respectivei unități, atunci investiția este legată de diversificarea producției unei  unități (a se vedea mai jos).
 • extinderea capacității unei unități existente, prin creșterea volumului cel puțin unui produs/serviciu, fără schimbarea fundamentală a procesului de producție. Extinderea capacității de producție/prestare servicii presupune menținerea sortimentației și a proceselor de producție deja existente și creșterea volumului producției ca urmare a investiției.
 • diversificarea producției unei unități prin produse/servicii care nu au fost fabricate/prestate anterior în unitate. Diversificarea producției presupune că noile produse/servicii se adaugă gamei sortimentale deja fabricate/prestate.

Alexandra MATEȘ

Email: ale_mates@yahoo.com
Tel: 0722.661.325

Te-ar putea interesa și:

Părerea ta contează: Vicepreședintele Comisiei pentru Educație și Cultură din Parlamentul European, Victor Negrescu, vă invită să vă spuneți opinia despre viitorul educației

Europarlamentarul de Alba, Victor Negrescu, invită persoanele interesate de îmbunătățirea sistemului educațional să răspundă la mai multe întrebări, în cadrul… Citește mai mult pe ziarulunirea.ro

Comunicat de presă Beniamin Todosiu, deputat USR-PLUS: În 2020 am declanșat revoluția bunei Guvernări. În 2021 continuăm să construim o Românie dreaptă, modernă și dezvoltată

Beniamin Todosiu, deputat USR-PLUS: În 2020 am declanșat revoluția bunei Guvernări. În 2021 continuăm să construim o Românie dreaptă, modernă… Citește mai mult pe ziarulunirea.ro

Marcel Ciolacu, MESAJ de Anul Nou: ”Au vrut să subjuge România în 2020. Nu i-ați lăsat. Românii sunt adevărații eroi ai acestui an!”

Marcel Ciolacu, MESAJ de Anul Nou: ”Au vrut să subjuge România în 2020. Nu i-ați lăsat. Românii sunt adevărații eroi… Citește mai mult pe ziarulunirea.ro

Klaus Iohannis, MESAJ de Anul Nou 2021:”Reîntoarcerea la normalitate este tot mai aproape!”

Klaus Iohannis, MESAJ de Anul Nou 2021:”Reîntoarcerea la normalitate este tot mai aproape!” Președintele Klaus Iohannis a transmis un mesaj… Citește mai mult pe ziarulunirea.ro