Rămâi conectat

Actualitate

ADMITERE 2018 la Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia. Înscrierile încep din 10 iulie

Publicat

în

ADMITERE 2018 la Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia. Înscrierile încep din 10 iulie.

În total, la UAB vor fi 616 locuri bugetate, 29 de locuri pentru domenii prioritare de dezvoltare a României – Informatică în limba engleză și Inginerie urbană și dezvoltare regională – 12 locuri pentru formarea cadrelor didactice, 1.012 locuri cu taxă și 275 de locuri pentru învățământul la distanță lDintre acestea, 10 locuri vor fi pentru romi și 23 de locuri vor fi pentru absolvenții de liceu din mediul rural, care pot opta pentru oricare dintre facultățile și specializările scoase la admitere

De marți, 10 iulie, absolvenții de liceu din județul Alba se pot înscrie la Universitatea „1 Decembrie 1918” Alba Iulia, comisiile de admitere urmând să funcționeze zilnic până luni, 23 iulie, inclusiv, cu excepția zilelor de duminică, 15 și 22 iulie.

Electrica Furnizare Discount

Candidații pot să se prezinte personal la comisiile de admitere, cu actul de identitate sau pot fi reprezentați de o altă persoană, prin procură notarială.

Înscrierea candidaților se realizează pe baza următoarelor acte: cerere de înscriere, chitanță de 150 de lei privind plata taxei de înscriere de la casieria admiterii sau documente doveditoare referitoare la scutirea de la plata taxei de admitere. În contul taxei de 150 de lei, candidatul se poate înscrie la toate specializările din cadrul aceleiași facultăți, indiferent de forma de studiu, cursuri de zi sau învățământ la distanță (ID). De exemplu, la Facultatea de Istorie și Filologie, el poate opta atât pentru istorie sau arheologie (în limba engleză), cât și pentru specializările filologice limba română – limba engleză sau traducere și interpretare, adică în total 4 specializări, fără să fie necesară plata altei taxe.

În schimb, dacă va opta și pentru una sau mai multe specializări de la o altă facultate, de exemplu Educație fizică și sportivă, din cadrul Facultății de Drept și Științe Sociale, atunci va trebui să achite încă o taxă de 150 de lei. Similar, dacă alege o altă specializare sau mai multe de la a treia facultate, cum ar fi Administrarea afacerilor (ID) din cadrul Facultății de Științe Economice, el va plăti în total 450 de lei și așa mai departe. Pe baza unor acte doveditoare, sunt scutiţi de plata taxelor de înscriere candidaţii orfani de ambii părinţi care nu au depăşit vârsta de 26 de ani, tinerii proveniţi din centrele de plasament, candidaţii cu handicap, copiii personalului didactic şi didactic auxiliar aflat în activitate sau pensionat din sistemul de învățământ, precum şi copiii angajaţilor UAB.

În dosarul plic, alături de cererea de înscriere-tip completată (poate fi descărcată anterior înscrierii de pe site-ul uab.ro sau poate fi procurată de la comisia de înscriere), candidaţii vor anexa următoarele documente: diploma de bacalaureat sau echivalentă acesteia, în original și foaia matricolă care însoţeşte diploma de bacalaureat sau echivalenta acesteia, în original. Suplimentar, candidaţii la specializările Educaţie fizică şi sportivă, respectiv Kinetoterapie şi motricitate specială sunt obligați să completeze și fişa de consultaţii medicale, în original, iar pentru specializările teologice sunt necesare şi următoarele acte, tot în original: binecuvântarea scrisă a ierarhului, certificatul de botez şi recomandarea preotului paroh.

Candidaţii la specializarea Informatică premianți ai concursului şcolar in4it-UAB 2017 organizat de UAB trebuie să prezinte diploma de premiu (I, II, III sau menţiune), în original, dacă au optat pentru înlocuirea mediei la bacalaureat cu nota obţinută la concurs, la dosar păstrându-se o copie certificată conform cu originalul de către comisia de admitere. La rândul lor, premianții la olimpiadele internaționale (I, II, III sau mențiune) pot fi admişi fără concurs, anexând la cererea de înscriere diploma de premiu, în original (la dosar se va păstra o copie certificată conform cu originalul de către comisia de admitere). La fel și premianții la olimpiadele școlare internaționale recunoscute de Ministerul Educației Naționale.

Orice eroare sau omisiune în completarea cererii de înscriere, intenţionată sau nu, intră în răspunderea candidatului, acesta suportând consecinţele aferente. După încheierea înscrierilor, opţiunile, ordinea acestora şi alte informaţii din fişa de înscriere nu pot fi modificate.
În principal, admiterea la UAB se realizează pe baza mediei de la bacalaureat, excepție făcând specializarea Muzică religioasă – probe vocaționale (60%) și probă scrisă (40%) și specializările la care se susține probe eliminatorii: Arheologie, Administrarea afacerilor și Informatică (în limba engleză) – media la BAC 100% și probă de competență lingvistică, Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar – media la BAC – 100% și probă de aptitudini vocaționale, Educație fizică și sportivă și Kinetoterapie şi motricitate specială – media la BAC 100% și probe de aptitudini sportive, Teologie ortodoxă pastorală: media la BAC – 50%, proba scrisă – 50%, plus probă eliminatorie. Din noul an academic, dacă va fi menționată într-o hotărâre de guvern cu statut de specializare acreditată, va fi organizat concurs de admitere și la noua specializare Inginerie urbană şi dezvoltare regională, cu durata de 4 ani, din cadrul Facultății de Științe Exacte și Inginerești, unde admiterea pe cele 20 de locuri la buget se va face exclusiv pe baza mediei la bacalaureat.

În total, la UAB vor fi 616 locuri bugetate, 29 de locuri pentru domenii prioritare de dezvoltare a României – Informatică în limba engleză și Inginerie urbană și dezvoltare regională – 12 locuri pentru formarea cadrelor didactice, 1.012 locuri cu taxă și 275 de locuri pentru învățământul la distanță. Dintre acestea, 10 locuri vor fi pentru romi și 23 de locuri vor fi pentru absolvenții de liceu din mediul rural, care pot opta pentru oricare dintre facultățile și specializările scoase la admitere. Pentru viitorii studenți, situația locurilor scoase la admitere pe facultăți este următoarea: lFacultatea de Istorie și Filologie: 57 locuri buget, 145 de locuri taxă, lFacultatea de Ştiinţe Economice: 149 de locuri buget, 260 locuri taxă, 225 locuri ID (câte 75 de locuri la fiecare din specializările: Economia comerţului, turismului şi serviciilor; Administrarea afacerilor și Contabilitate şi informatică de gestiune); lFacultatea de Ştiinţe Exacte și Inginereşti: 136 locuri buget, 221 de locuri cu taxă,

Facultatea de Drept și Ştiinţe Sociale: 217 locuri buget, 330 locuri cu taxă, 50 locuri ID (la specializarea Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar), lFacultatea de Teologie Ortodoxă: 57 locuri buget, 26 de locuri cu taxă.

Cuantumul taxelor se stabilește anual de Senatul UAB, iar pentru anul universitar 2018 – 2019 acesta este cuprins între 1.900 și 3.600 de lei, în funcție de specializări, putând fi plătită în 4 tranșe egale.
Ierarhizarea candidaţilor se face în următoarea ordine de prioritate: a) media generală de admitere, b) opţiunile candidaţilor în ordinea din cererea de înscriere la admitere. Media generală minimă de admitere la licenţă nu poate fi mai mică de 5.00 sau decât un număr minim de puncte echivalent.

În continuare, calendarul admiterii este următorul: 24 iulie: susţinerea probei scrise şi a probelor de aptitudini, eliminatorii sau de competenţă ling­vistică; 25 iulie: afișarea rezultatelor admiterii, conform ierarhizării candidaţilor pe baza criteriilor de selecţie; 25 – 31 iulie: înmatricularea candidaţilor admişi pe locuri finanţate de la buget sau pe locuri cu taxă; 1 – 24 august: înmatricularea candidaţilor admişi doar pe locuri cu taxă. Pentru sesiunea din toamnă, absolvenții din mediul rural vor avea un calendar diferit de admitere față de ceilalți candidați.

Publicitate

Actualitate

CERT-RO: ALERTĂ privind unele notificări primite pe Facebook. Cum acționează atacatorii

Publicat

în

CERT-RO: ALERTĂ privind unele notificări primite pe Facebook. Cum acționează atacatorii

Un nou semnal de alarmă este tras de către CERT-RO, cu privire la fraudele care se pot produce în mediul online, în special în cadrul rețelei de socializare Facebook, arată DCNEWS.ro.

Atenție la notificările primite pe social media. Verificați mereu cât de plauzibilă este informația primită, validați transmiterea ei cu expeditorul, atunci când aveți suspiciuni, și scanați deopotrivă link-ul cu o soluție de securitate, înainte de a face click, recomandă specialiștii de la CERT-RO.

Electrica Furnizare Discount

Cum procedează atacatorii

”Atacatorii se folosesc de metoda înregistrării unor pagini cu denumiri care să pară a reprezenta sistemul de notificare al unei rețele sociale (ex: Confirming Page Information, Information Pages, etc.), pentru a da o imagine de autoritate în ochii celor care interacționează cu postări de tipul celei de mai jos.

În continuare, aveți un exemplu de astfel de cont de Facebook care publică un post de ‘avertizare’ pentru paginile etichetate, cu amenințarea că activitatea paginii va fi suspendată, dacă nu se va ‘verifica identitatea’ prin accesarea unui link plasat strategic în textul postării.

Infectarea dispozitivului cu malware

Odată accesat acel link, poate duce la infectarea dispozitivului cu malware, sau, în alte variante, poate duce către un site de phishing unde se cer, de obicei, credențiale de acces la contul de social media. Odată introduse, aceste date intră în posesia atacatorilor, care pot deturna conturile pentru executarea unor activități în scop personal.

De regulă, astfel de pagini sunt create special cu acest scop malițios și au o durată de viață limitată. Pagina la care facem referire a fost creată astăzi (4 august 2021). Utilizatorii care întâmpină astfel de postări pot raporta aceste pagini pentru tentativă de fraudă (scam) către Facebook.

Mulțumim încă o dată celor care ne raportează astfel de tentative, pentru a putea alerta utilizatorii din România cu privire la cele mai recente amenințări existente în online!”, se arată într-un comunicat de presă al CERT-RO.

Citește mai mult

Actualitate

Lista statelor cu risc epidemiologic a fost actualizată. Franța și Islanda trec în zona roșie

Publicat

în

Lista statelor cu risc epidemiologic a fost actualizată. Franța și Islanda trec în zona roșie

Noua listă a statelor cu risc epidemiologic a fost publicată de către CNSU, pe coduri de culori, roșu, galben și verde, în funcție de incidența cazurilor COVID-19. Franța și Islanda trec în zona roșie, devremece Turcia și Muntenegru intră în zona galbenă. Începând de duminică va intra noua listă in vigoare.

Principalele modificări survenite sunt:

în zona roșie au intrat: Franța, Islanda, Thailanda, Aruba, Polinezia Franceză și Eswatini;

Electrica Furnizare Discount

în zona galbenă au intrat:
– din zona roșie, în urma scăderii incidenței: Columbia, Namibia și Costa Rica;

-din zona verde, în urma creșterii incidenței: Turcia, Muntenegru, Puerto Rico, Maroc și Oman;

în zona verde au intrat: Insulele Feroe.

Dacă țara din care vine persoana respectivă
este în zona galbenă, persoana nu intră în carantină dacă este vaccinată sau prezintă un test PCR, nu mai vechi de 72 de ore. Dacă este din zona roşie, fie persoana este vaccinată, fie intră în carantină. Testul nu mai scuteşte de carantină.

Măsura carantinei se aplică pentru 14 zile, dar rămâne valabilă şi prevederea potrivit căreia dacă o persoană carantinată face un test COVID-19 în a opta zi de carantină şi rezultatul e negativ poate ieşi din carantină în a zecea zi.

Sunt scutiți de carantină copiii sub 3 ani, fără condiții, și cei cu vârste între 3 și 16 ani, dacă au un test COVID negativ.

În plus, sunt scutiți de carantină cei care stau mai puțin de 3 zile pe teritoriul României.

Descarcă aici lista țărilor cu risc epidemiologic

Țările din zona roșie

Insula Man 28,2
Jersey 15,7
Insulele Virgine Britanice 15,7
Fiji 13,6
Cipru 12,4
Gibraltar 11,4
Cuba 10,2
Georgia 8,9
Botswana 8,7
Seychelles 8,6
Spania 7,2
Marea Britanie** 6,6
Malaysia 6,3
Mongolia 5,4
Curaçao 5,4
Aruba 5,4
Monaco 5,2
Kazahstan 5,1
Andorra 5,1
Polinezia Franceză 5,0
Libia 4,6
Insulele Virgine ale Statelor Unite 4,6
Eswatini 4,4
Iran 4,1
Franța 4,1
Bahamas 4,1
Tunisia 4,1
Olanda 4,0
Argentina 3,9
Islanda 3,9
Portugalia 3,8
Irak 3,6
Malta 3,5
Grecia 3,5
Irlanda 3,5
Panama 3,2
Maldive 3,1
Thailanda 3,1
Kuweit 3,0
Africa de Sud** 2,7
Brazilia** 2,6
Nepal** 1,0
India** 0,4

Țările din zona galbenă

Israel 2,9
Columbia 2,9
Namibia 2,9
Sint Maarten 2,8
Costa Rica 2,8
Statele Unite ale Americii 2,7
Turcia 2,4
Federația Rusă 2,3
Muntenegru 2,3
Kârgâzstan 2,2
Indonezia 2,1
Puerto Rico 2,1
Guatemala 2,0
Emiratele Arabe Unite 2,0
Danemarca 2,0
Trinidad și Tobago 2,0
Maroc 2,0
Suriname 1,9
Belgia 1,9
Honduras 1,8
Luxemburg 1,8
Zimbabwe 1,7
Oman 1,6
Țările din zona verde
Mexic 1,5
San Marino 1,5
Estonia 1,4
Belarus 1,3
Myanmar 1,3
Mauritius 1,3
Guyana 1,3
Bonaire, Saint Eustatius și Saba 1,3
Finlanda 1,3
Lituania 1,3
Sri Lanka 1,2
Vietnam 1,2
Insulele Feroe 1,1
Liban 1,1
Elveția 1,1
Mexic 1,5
San Marino 1,5
Estonia 1,4
Belarus 1,3
Myanmar 1,3
Mauritius 1,3
Guyana 1,3
Bonaire, Saint Eustatius și Saba 1,3
Finlanda 1,3
Lituania 1,3
Sri Lanka 1,2
Vietnam 1,2
Insulele Feroe 1,1
Liban 1,1
Elveția 1,1
Algeria 0,4
Gambia0,4
Coreea de Sud0,4
Letonia0,4
Republica Moldova0,4
Antigua și Barbuda0,4
Singapore 0,3
Kosovo 0,3
Uzbekistan 0,3
Bulgaria0,3
Saint Vincent și Grenadine 0,3
Insulele Cayman 0,3
Palestina 0,3
Germania 0,3
Macedonia de Nord 0,3
Pakistan 0,2
Guineea Bissau 0,2
Cehia 0,2
Ucraina 0,2
Kenia 0,2
Sao Tome și Principe 0,2
Slovacia 0,2
Bosnia și Herțegovina 0,2
Canada 0,2
Dominica 0,2
Ghana 0,2
Afghanistan 0,2
Albania 0,2
Togo 0,1
Anguilla 0,1
Burundi 0,1
Bhutan 0,1
Brunei Darussalam 0,1
Nicaragua 0,1
Ungaria 0,1
Guineea 0,1
Tadjikistan 0,1
Noua Zeelandă 0,1
Australia 0,1
România 0,1
Uganda 0,1
Haiti 0,1
Angola 0,1
Grenada 0,1
Congo 0,0
Gabon 0,0
Eritreea 0,0
Djibouti 0,0
Somalia 0,0
Nigeria 0,0
Liberia 0,0
Benin 0,0
Sierra Leone 0,0
Taiwan 0,0
Madagascar 0,0
Mali 0,0
Yemen 0,0
Burkina Faso 0,0
Niger 0,0
Sudan 0,0
Montserrat 0,0
Comore 0,0
Guineea Ecuatorială 0,0
Republica Democrata Congo 0,0
Polonia 0,0
Egipt 0,0
Papua Noua Guinee 0,0
Republica Centrafricană 0,0
Wallis și Futuna 0,0
Camerun 0,0
Insulele Mariane de Nord 0,0
Etiopia 0,0
Ciad 0,0
Siria 0,0
Coasta de Fildeș 0,0
Sudanul de Sud 0,0
Republica Populara Chineză 0,0
Insulele Falkland (Malvine) 0,0
Vatican 0,0
Insulele Marshall 0,0
Micronezia 0,0
Noua Caledonie 0,0
Insulele Solomon 0,0
Tanzania 0,0
Vanuatu 0,0
Sahara de vest 0,0

Citește mai mult

Actualitate

FOTO VIDEO| Pompierii din Alba Iulia intervin pentru prinderea unei plase desprinse de vântul puternic, de pe o schelă, în zona Stadion, Bulevardul Revoluției

Publicat

în

FOTO VIDEO| Pompierii din Alba Iulia intervin pentru prinderea unei plase desprinse de vântul puternic, de pe o schelă, în zona Stadion, Bulevardul Revoluției

Pompierii din Alba Iulia intervin în aceste momente, ora 18:35, la prinderea unei plase desprinse de vânt, de pe o schelă, în zona Stadion, Bulevardul Revoluției din municipiu Alba Iulia.

Citește și: FOTO| Furia vântului a răvășit o terasă de pe Bulevardul Transilvaniei. Alba Iulia sub asediul naturii

Administrația Națională de Meteorologie anunță pentru joi, 5 august, COD PORTOCALIU de furtuni, vijelii, descărcări electrice, averse torențiale și grindină, în județul Alba și mare parte a țării.

Electrica Furnizare Discount

Citește și: FOTO| O bucată din acoperișul unui bloc din zona Flanco, Alba Iulia, a „aterizat” pe trotuar

 

Citește mai mult

Actualitate

Știrea Zilei

Curier Județean

Știrea Ta

Politică Administrație

Sport

Monden

Opinii Comentarii

Articole Similare