ADMITERE 2018 la Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia. Înscrierile încep din 10 iulie

ADMITERE 2018 la Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia. Înscrierile încep din 10 iulie.

În total, la UAB vor fi 616 locuri bugetate, 29 de locuri pentru domenii prioritare de dezvoltare a României – Informatică în limba engleză și Inginerie urbană și dezvoltare regională – 12 locuri pentru formarea cadrelor didactice, 1.012 locuri cu taxă și 275 de locuri pentru învățământul la distanță lDintre acestea, 10 locuri vor fi pentru romi și 23 de locuri vor fi pentru absolvenții de liceu din mediul rural, care pot opta pentru oricare dintre facultățile și specializările scoase la admitere

De marți, 10 iulie, absolvenții de liceu din județul Alba se pot înscrie la Universitatea „1 Decembrie 1918” Alba Iulia, comisiile de admitere urmând să funcționeze zilnic până luni, 23 iulie, inclusiv, cu excepția zilelor de duminică, 15 și 22 iulie.

Candidații pot să se prezinte personal la comisiile de admitere, cu actul de identitate sau pot fi reprezentați de o altă persoană, prin procură notarială.

Înscrierea candidaților se realizează pe baza următoarelor acte: cerere de înscriere, chitanță de 150 de lei privind plata taxei de înscriere de la casieria admiterii sau documente doveditoare referitoare la scutirea de la plata taxei de admitere. În contul taxei de 150 de lei, candidatul se poate înscrie la toate specializările din cadrul aceleiași facultăți, indiferent de forma de studiu, cursuri de zi sau învățământ la distanță (ID). De exemplu, la Facultatea de Istorie și Filologie, el poate opta atât pentru istorie sau arheologie (în limba engleză), cât și pentru specializările filologice limba română – limba engleză sau traducere și interpretare, adică în total 4 specializări, fără să fie necesară plata altei taxe.

În schimb, dacă va opta și pentru una sau mai multe specializări de la o altă facultate, de exemplu Educație fizică și sportivă, din cadrul Facultății de Drept și Științe Sociale, atunci va trebui să achite încă o taxă de 150 de lei. Similar, dacă alege o altă specializare sau mai multe de la a treia facultate, cum ar fi Administrarea afacerilor (ID) din cadrul Facultății de Științe Economice, el va plăti în total 450 de lei și așa mai departe. Pe baza unor acte doveditoare, sunt scutiţi de plata taxelor de înscriere candidaţii orfani de ambii părinţi care nu au depăşit vârsta de 26 de ani, tinerii proveniţi din centrele de plasament, candidaţii cu handicap, copiii personalului didactic şi didactic auxiliar aflat în activitate sau pensionat din sistemul de învățământ, precum şi copiii angajaţilor UAB.

În dosarul plic, alături de cererea de înscriere-tip completată (poate fi descărcată anterior înscrierii de pe site-ul uab.ro sau poate fi procurată de la comisia de înscriere), candidaţii vor anexa următoarele documente: diploma de bacalaureat sau echivalentă acesteia, în original și foaia matricolă care însoţeşte diploma de bacalaureat sau echivalenta acesteia, în original. Suplimentar, candidaţii la specializările Educaţie fizică şi sportivă, respectiv Kinetoterapie şi motricitate specială sunt obligați să completeze și fişa de consultaţii medicale, în original, iar pentru specializările teologice sunt necesare şi următoarele acte, tot în original: binecuvântarea scrisă a ierarhului, certificatul de botez şi recomandarea preotului paroh.

Candidaţii la specializarea Informatică premianți ai concursului şcolar in4it-UAB 2017 organizat de UAB trebuie să prezinte diploma de premiu (I, II, III sau menţiune), în original, dacă au optat pentru înlocuirea mediei la bacalaureat cu nota obţinută la concurs, la dosar păstrându-se o copie certificată conform cu originalul de către comisia de admitere. La rândul lor, premianții la olimpiadele internaționale (I, II, III sau mențiune) pot fi admişi fără concurs, anexând la cererea de înscriere diploma de premiu, în original (la dosar se va păstra o copie certificată conform cu originalul de către comisia de admitere). La fel și premianții la olimpiadele școlare internaționale recunoscute de Ministerul Educației Naționale.

Orice eroare sau omisiune în completarea cererii de înscriere, intenţionată sau nu, intră în răspunderea candidatului, acesta suportând consecinţele aferente. După încheierea înscrierilor, opţiunile, ordinea acestora şi alte informaţii din fişa de înscriere nu pot fi modificate.
În principal, admiterea la UAB se realizează pe baza mediei de la bacalaureat, excepție făcând specializarea Muzică religioasă – probe vocaționale (60%) și probă scrisă (40%) și specializările la care se susține probe eliminatorii: Arheologie, Administrarea afacerilor și Informatică (în limba engleză) – media la BAC 100% și probă de competență lingvistică, Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar – media la BAC – 100% și probă de aptitudini vocaționale, Educație fizică și sportivă și Kinetoterapie şi motricitate specială – media la BAC 100% și probe de aptitudini sportive, Teologie ortodoxă pastorală: media la BAC – 50%, proba scrisă – 50%, plus probă eliminatorie. Din noul an academic, dacă va fi menționată într-o hotărâre de guvern cu statut de specializare acreditată, va fi organizat concurs de admitere și la noua specializare Inginerie urbană şi dezvoltare regională, cu durata de 4 ani, din cadrul Facultății de Științe Exacte și Inginerești, unde admiterea pe cele 20 de locuri la buget se va face exclusiv pe baza mediei la bacalaureat.

În total, la UAB vor fi 616 locuri bugetate, 29 de locuri pentru domenii prioritare de dezvoltare a României – Informatică în limba engleză și Inginerie urbană și dezvoltare regională – 12 locuri pentru formarea cadrelor didactice, 1.012 locuri cu taxă și 275 de locuri pentru învățământul la distanță. Dintre acestea, 10 locuri vor fi pentru romi și 23 de locuri vor fi pentru absolvenții de liceu din mediul rural, care pot opta pentru oricare dintre facultățile și specializările scoase la admitere. Pentru viitorii studenți, situația locurilor scoase la admitere pe facultăți este următoarea: lFacultatea de Istorie și Filologie: 57 locuri buget, 145 de locuri taxă, lFacultatea de Ştiinţe Economice: 149 de locuri buget, 260 locuri taxă, 225 locuri ID (câte 75 de locuri la fiecare din specializările: Economia comerţului, turismului şi serviciilor; Administrarea afacerilor și Contabilitate şi informatică de gestiune); lFacultatea de Ştiinţe Exacte și Inginereşti: 136 locuri buget, 221 de locuri cu taxă,

Facultatea de Drept și Ştiinţe Sociale: 217 locuri buget, 330 locuri cu taxă, 50 locuri ID (la specializarea Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar), lFacultatea de Teologie Ortodoxă: 57 locuri buget, 26 de locuri cu taxă.

Cuantumul taxelor se stabilește anual de Senatul UAB, iar pentru anul universitar 2018 – 2019 acesta este cuprins între 1.900 și 3.600 de lei, în funcție de specializări, putând fi plătită în 4 tranșe egale.
Ierarhizarea candidaţilor se face în următoarea ordine de prioritate: a) media generală de admitere, b) opţiunile candidaţilor în ordinea din cererea de înscriere la admitere. Media generală minimă de admitere la licenţă nu poate fi mai mică de 5.00 sau decât un număr minim de puncte echivalent.

În continuare, calendarul admiterii este următorul: 24 iulie: susţinerea probei scrise şi a probelor de aptitudini, eliminatorii sau de competenţă ling­vistică; 25 iulie: afișarea rezultatelor admiterii, conform ierarhizării candidaţilor pe baza criteriilor de selecţie; 25 – 31 iulie: înmatricularea candidaţilor admişi pe locuri finanţate de la buget sau pe locuri cu taxă; 1 – 24 august: înmatricularea candidaţilor admişi doar pe locuri cu taxă. Pentru sesiunea din toamnă, absolvenții din mediul rural vor avea un calendar diferit de admitere față de ceilalți candidați.

Email: stiri@ziarulunirea.ro
Tel: 0258.811.419

Acest site foloseşte cookies! Continuarea navigării implică acceptarea lor. Acceptă Mai mult...