Ziarul Unirea

Activitate veterinară intensă pe linia siguranţei alimentelor de origine animală

TECHNOVA - Înlocuiește-ți centrala

    Biroul Siguranţa Alimentelor de Origine Animală, din cadrul Direcţiei Sanitar-Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor Alba au efectuat anul trecut 89 de acţiuni de auditare în unităţi autorizate sanitar-veterinar şi 1.250 de inspecţii în unităţi de industrie alimentară, unităţi de vânzare cu amănuntul, unităţi de alimentaţie publică, producători particulari etc, rezultă din raportul anual al DSVSA Alba.
Au fost autorizate sanitar-veterinar 6 unităţi pentru schimburi intracomunitare cu produse alimentare de origine animală, din care 4 unităţi aflate la finalul perioadei de tranziţie. Au fost autorizate sanitar-veterinar 143 de mijloace auto pentru transport produse alimentare de origine animală şi au fost înregistrate sanitar-veterinar 659 de unităţi pentru vânzare cu amănuntul şi 92 de producători pentru vânzare directă de produse primare de origine animală.
În cadrul Programului de supraveghere, din unităţile supuse controlului sanitar-veterinar s-au prelevat şi analizat în cadrul Laboratorului Sanitar-Veterinar Alba şi laboratoarele arondate 832 de probe de produse de origine animală pentru determinări microbiologice, 467 de probe produse de origine animală pentru determinări fizico-chimice, 215 de probe pentru determinarea reziduurilor şi 61 de probe pentru determinarea gradului de contaminare radioactivă. S-au organizat 7 şedinţe de instruire cu personalul sanitar-veterinar ce activează în domeniul C.S.V.S.A. şi medicii veterinari oficiali, în cadrul cărora au fost prelucrate şi transmise 45 de note de serviciu.
În unităţile de abatorizare au fost examinate sanitar-veterinar 106.051 de suine (porcine), 5.434 de bovine, 272 de ovine, 93 caprine, 3.189 solipede (cai), 11.105.344 de păsări şi au fost recoltate probe pentru controlul encefalopatiilor spongiforme şi pestei porcine.
Robert GHERGU

ELIT

Email: stiri@ziarulunirea.ro
Tel: 0258.811.419