Ziarul Unirea

31 martie| Ședintă ordinară a CL Sebeș: Aprobarea cuantumului burselor care se acordă elevilor și preluarea activității de administrare a Cimitirului Municipal Sebeș, pe ordinea de zi

Ședința publică ordinară a Consiliului Local al Municipiului Sebeș va avea loc în data de 31 martie 2021, începând cu ora 14.00, în sala de evenimente ”Radu Stanca” a Centrului Cultural ”Lucian Blaga” Sebeș. Ordinea de zi poate fi consultată accesând link-ul de mai jos. https://www.primariasebes.ro/ordinea-de-zi-sedintelor-de-consiliu/

Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință, pentru ședința ordinară din data de 31.03.2021
Inițiatorul proiectului: Primarul Municipiului Sebeș, Dorin Nistor Transmis spre avizare Comisiei pentru administrație publică locală, juridică și de disciplină.

ELIT

Proiect de hotărâre privind aprobarea numărului de burse aferent semestrului II al anului școlar 2020-2021 pentru elevii din învățământul preuniversitar de stat. Inițiatorul proiectului: Primarul Municipiului Sebeș, Dorin Nistor Transmis spre avizare Comisiei de studii prognoze economico-sociale, buget, finanțe și Comisiei pentru învățământ, cultură, sport, agrement, monumente istorice protecție socială, protecție copii, culte, sănătate și familie.

Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului burselor care se acordă elevilor din învățământul preuniversitar de stat aferente anului școlar 2020-2021, începând cu semestrul II. Inițiatorul proiectului: Primarul Municipiului Sebeș, Dorin Nistor. Transmis spre avizare Comisiei de studii prognoze economico-sociale, buget, finanțe și Comisiei pentru învățământ, cultură, sport, agrement, monumente istorice protecție socială, protecție copii, culte, sănătate și familie.

Proiect de hotărâre privind aprobarea actualizărilor efectuate la Planul de Analiză și Acoperire a Riscurilor al Municipiului Sebeș, aprobat prin HCL nr. 101/30.04.2020. Inițiatorul proiectului: Primarul Municipiului Sebeș, Dorin Nistor Transmis spre avizare Comisiei pentru administrație publică locală, juridică și de disciplină.

ADEZIUNE PLUS ALBA

Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al serviciului social Centrul de îngrijire la domiciliu pentru persoane vârstnice-compartiment în cadrul Direcției de Asistență Socială Sebeș, Inițiatorul proiectului: Primarul Municipiului Sebeș, Dorin Nistor Transmis spre avizare Comisiei pentru administrație publică locală, juridică și de disciplină și Comisiei pentru învățământ, cultură, sport, agrement, monumente istorice protecție socială, protecție copii, culte, sănătate și familie.

Proiect de hotărâre privind aprobarea cesionării Contractului de închiriere (teren) nr.84/21354/05.11.2003 în favoarea PAULA & NICO S.R.L., cu sediul social în Sebeș, str. Valea Frumoasei, bl.8, sc. D, ap.9, jud. Alba. Inițiatorul proiectului: Primarul Municipiului Sebeș, Dorin Nistor Transmis spre avizare Comisiei pentru administrație publică locală, juridică și de disciplină

Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Devizului General pentru obiectivul de investiții „Modernizare sistem de iluminat public în cartierul Valea Frumoasei, strada Mihail Kogălniceanu, strada Mircea cel Mare, strada Sava Henția și extindere sistem iluminat public pe strada Fântânele din Municipiul Sebeș, jud. Alba. Inițiatorul proiectului: Primarul Municipiului Sebeș, Dorin Nistor Transmis spre avizare Comisiei pentru amenajarea teritoriului, urbanism, lucrări publice, administrarea domeniului public și privat și Comisiei de studii prognoze economico-sociale, buget, finanțe.

Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Anexei nr.l la HCL nr. 15/2021 -Stat de funcții și Anexa nr.2 la HCL nr.l5/2021-Organigrama Serviciului Public de Administrarea Patrimoniului. Inițiatorul proiectului: Primarul Municipiului Sebeș, Dorin Nistor Transmis spre avizare Comisiei de studii prognoze economico-sociale, buget, finanțe și Comisiei pentru administrație publică locală, juridică și de disciplină.

Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Anexei nr.l „Lista bunurilor din domeniul public și privat al Municipiului Sebeș, aflate în administrarea Serviciului Public de Administrarea Patrimoniului Sebeș, destinate închirierii”, aprobată prin HCL nr.139/2020- „Procedura privind organizarea și desfășurarea licitațiilor publice pentru închirierea bunurilor din domeniul public și privat al Municipiului Sebeș, aflate în administrarea Serviciului Public de Administrarea Patrimoniului Sebeș”. Inițiatorul proiectului: Primarul Municipiului Sebeș, Dorin Nistor Transmis spre avizare Comisiei pentru administrație publică locală, juridică și de disciplină.

Proiect de hotărâre privind aprobarea completării și modificării Regulamentului de Organizare și Funcționare al Serviciului Public de Administrarea Patrimoniului aprobat prin HCL nr.127/2017. Inițiatorul proiectului: Primarul Municipiului Sebeș, Dorin Nistor Transmis spre avizare Comisiei pentru administrație publică locală, juridică și de disciplină.

Proiect de hotărâre privind reorganizarea Direcției de Asistență Socială Sebeș în Direcția Generală de Asistență Socială, Medicală și Comunitară Sebeș. Inițiatorul proiectului: Primarul Municipiului Sebeș, Dorin Nistor Transmis spre avizare Comisiei de studii prognoze economico-sociale, buget, finanțe și Comisiei pentru învățământ, cultură, sport, agrement, monumente istorice protecție socială, protecție copii, culte, sănătate și familie,

Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației P.U.Z. și R.L.U. proiect nr. 26/2020 „Exploatarea Nisipului și Pietrișului din Perimetrul Câmpul Mare parcela 89362 (76392) și 89363 (76391),, Lancrăm, Municipiul Sebeș – extravilan, nr. FN, jud. Alba , beneficiar S.C.Florea Grup S.R.L. Inițiatorul proiectului: Primarul Municipiului Sebeș, Dorin Nistor Transmis spre avizare Comisiei pentru agricultură, silvicultură, protecție mediu, monumente naturale și turism și Comisiei pentru amenajarea teritoriului, urbanism, lucrări publice, administrarea domeniului public și privat.

Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației P.U.Z. și R.L.U. proiect nr. 25/2020 „Exploatarea Nisipului și Pietrișului din Perimetrul Câmpul Mare parcela 77299,, Lancrăm, Municipiul Sebeș – extravilan, nr. FN, jud. Alba, beneficiar S.C.Florea Grup S.R.L. Inițiatorul proiectului: Primarul Municipiului Sebeș, Dorin Nistor Transmis spre avizare Comisiei pentru agricultură, silvicultură, protecție mediu, monumente naturale și turism și Comisiei pentru amenajarea teritoriului, urbanism, lucrări publice, administrarea domeniului public și privat.

Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației P.U.Z. și a R.L.U. proiect nr. 25/2020 „Construire stație de bază pentru servicii de comunicații electronice,, Răhău, extravilan, jud. Alba, beneficiar S.C. RCS&RDS S.A.
Inițiatorul proiectului: Primarul Municipiului Sebeș, Dorin Nistor. Transmis spre avizare Comisiei pentru agricultură, silvicultură, protecție mediu, monumente naturale și turism și Comisiei pentru amenajarea teritoriului, urbanism, lucrări publice, administrarea domeniului public și privat.

Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii Contractului de închiriere – cabinet medical nr. 40/39001/08.04.2019 situat în Sebeș, str. Mihail Kogălniceanu, nr. 128. Inițiatorul proiectului: Primarul Municipiului Sebeș, Dorin Nistor. Transmis spre avizare Comisiei pentru învățământ, cultură, sport, agrement, monumente istorice protecție socială, protecție copii, culte, sănătate și familie și Comisiei pentru administrație publică locală, juridică și de disciplină.

Proiect de hotărâre privind aprobarea volumului maxim al masei lemnoase care se va recolta și valorifica în cursul anului 2021 din fondul forestier proprietate publică a Municipiului Sebeș și aflat în administrarea Ocolului Silvic Sebeș R.A., a tipurilor de valorificare, a prețurilor de valorificare prin vânzare directă și a nivelului maxim al tarifului pentru serviciile de exploatare forestieră. Inițiatorul proiectului: Viceprimarul Municipiului Sebeș, Adrian Bogdan. Transmis spre avizare Comisiei de studii prognoze economico-sociale, buget, finanțe și Comisiei pentru agricultură, silvicultură, protecție mediu, monumente naturale și turism.

Proiect de hotărâre privind darea în administrare către Serviciul Public de Administrare a Patrimoniului Sebeș în vederea executării unor lucrări de reparații, a imobilului spațiu situat administrativ în Municipiul Sebeș, str. Piața Primăriei, nr. 1, aflat în domeniul public al Municipiului Sebeș. Inițiatorul proiectului: Primarul Municipiului Sebeș, Dorin Nistor. Transmis spre avizare Comisiei pentru administrație publică locală, juridică și de disciplină.

Proiect de hotărâre privind aprobarea rezilierii de drept a Contractului de închiriere nr.934/24.01.2000, așa cum a fost modificat prin Actul adițional nr.3/24.01.2006, încheiat cu SC Didimar Automobile SRL Alba și efectuării demersurilor în vederea desființării construcțiilor și eliberarea terenului. Inițiatorul proiectului: Primarul Municipiului Sebeș, Dorin Nistor Transmis spre avizare Comisiei pentru administrație publică locală, juridică și de disciplină și Comisiei pentru amenajarea teritoriului, urbanism, lucrări publice, administrarea domeniului public și privat

Proiect de hotărâre privind însușirea notificării nr.3697/18.01.2021 referitoare la denunțarea unilaterală de către Municipiul Sebeș a Contractului de închiriere nr.8048/04.04.2002. Inițiatorul proiectului: Primarul Municipiului Sebeș, Dorin Nistor Transmis spre avizare Comisiei pentru administrație publică locală, juridică și de disciplină și Comisiei pentru amenajarea teritoriului, urbanism, lucrări publice, administrarea domeniului public și privat.

Proiect de hotărâre privind preluarea activității de administrare a Cimitirului Municipal Sebeș acordată I.F. Cuteanu M. Veronica și darea acesteia către Serviciul Public de Administrarea Patrimoniului Sebeș. Inițiatorul proiectului: Primarul Municipiului Sebeș, Dorin Nistor Transmis spre avizare Comisiei pentru administrație publică locală, juridică și de disciplină.

Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării statului de funcții al aparatului de specialitate a Primarului Municipiului Sebeș, jud. Alba. Inițiatorul proiectului: Primarul Municipiului Sebeș, Dorin Nistor. Transmis spre avizare Comisiei de studii prognoze economico-sociale, buget, finanțe și Comisiei pentru administrație publică locală, juridică și de disciplină:

Proiect de hotărâre privind retragerea din administrarea Centrului Cultural „Lucian Blaga”a imobilului „Casa Zapolya” și darea în administrare către Serviciul Public de Administrarea Patrimoniului Sebeș, în vederea executării unor reparații. Inițiatorul proiectului: Primarul Municipiului Sebeș, Dorin Nistor

Email: stiri@ziarulunirea.ro
Tel: 0258.811.419

Te-ar putea interesa și:

Marcel Ciolacu, MESAJ de Anul Nou: ”Au vrut să subjuge România în 2020. Nu i-ați lăsat. Românii sunt adevărații eroi ai acestui an!”

Marcel Ciolacu, MESAJ de Anul Nou: ”Au vrut să subjuge România în 2020. Nu i-ați lăsat. Românii sunt adevărații eroi… Citește mai mult pe ziarulunirea.ro

Comunicat de presă Beniamin Todosiu, deputat USR-PLUS: În 2020 am declanșat revoluția bunei Guvernări. În 2021 continuăm să construim o Românie dreaptă, modernă și dezvoltată

Beniamin Todosiu, deputat USR-PLUS: În 2020 am declanșat revoluția bunei Guvernări. În 2021 continuăm să construim o Românie dreaptă, modernă… Citește mai mult pe ziarulunirea.ro

Klaus Iohannis, MESAJ de Anul Nou 2021:”Reîntoarcerea la normalitate este tot mai aproape!”

Klaus Iohannis, MESAJ de Anul Nou 2021:”Reîntoarcerea la normalitate este tot mai aproape!” Președintele Klaus Iohannis a transmis un mesaj… Citește mai mult pe ziarulunirea.ro

Părerea ta contează: Vicepreședintele Comisiei pentru Educație și Cultură din Parlamentul European, Victor Negrescu, vă invită să vă spuneți opinia despre viitorul educației

Europarlamentarul de Alba, Victor Negrescu, invită persoanele interesate de îmbunătățirea sistemului educațional să răspundă la mai multe întrebări, în cadrul… Citește mai mult pe ziarulunirea.ro