27 aprilie: Ședință ordinară la Consiliul Local Aiud. Rectificare de buget, burse pentru elevi și organizări de evenimente. Proiectul ordinii de zi

În data de 27 aprilie 2017, începând cu ora 14:00, în sala Ion I.C. Brătianu a Primăriei municipiului Aiud, va avea loc ședința ordinară a Consiliului Local al municipiului Aiud.

Ședința va avea următorul proiect al ordinii de zi:

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului  de execuţie al Centrului Cultural ”Liviu Rebreanu” Aiud  cumulat la 31.03.2017.
 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuţie al Serviciului Public Administrația Patrimoniului Local Aiud  cumulat la 31.03.2017.
 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului  de execuţie al Spitalului Municipal  Aiud  cumulat la 31.03.2017.
 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetelor la secţiunea de funcţionare şi secţiunea de dezvoltare cumulate la 31.03.2017 pentru Municipiul Aiud.                                           
 1.   Proiect de hotărâre privind cuantumul burselor pentru anul școlar 2016 – 2017 și numărului de burse acordate elevilor din învăţământul preuniversitar de stat din municipiul Aiud pentru semestrul I al anului şcolar 2016 – 2017.
 2.   Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului local al Municipiului Aiud pe anul 2017.
 1.    Proiect de hotărâre privind organizarea evenimentului „Ziua familiei”.                                                          
 1.   Proiect de hotărâre privind organizarea evenimentului „Cupa Tineretului la Fotbal – Cireși de Mai”.
 1.    Proiect de hotărâre privind organizarea evenimentului „Ziua Internațională a Copilului”.
 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea unei autorizaţii taxi atribuită transportatorului autorizat   SC BETON LUXURY SRL-D.                                                           
 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea unui schimb de locuințe între doi chiriași din blocul de tip ANL, P2F, str. Ecaterina Varga nr. 61A, Aiud.                                               
 1. Proiect de hotărâre privind preluarea fără plată a unor bunuri mobile achiziționate prin Programul „Alba Urban 2011 – componenta Parcuri de fitness în aer liber” din patrimoniul Județului Alba în patrimoniul privat al Municipiului Aiud.
 2. Proiect de hotărâre privind modificarea art. 3, alin. 3 din Anexa la HCL nr. 289/24.11.2016, prin care s-a aprobat Regulamentul de acordare a premiilor de excelență elevilor care au obținut rezultate deosebite la Olimpiadele Şcolar Naţionale și  Internaţionale și aprobarea Regulamentului de acordare a premiilor de excelenta pentru elevii olimpici care au obţinut rezultate de excepţie.                                                                  
 1. Proiect de hotărâre privind rectificarea suprafeței imobilului teren înscris în CF 91972 Aiud, cu nr. top. 2666/58/2, 2667/1/58/2, situat în Aiud, str. Valea Lupului, nr. 56.
 1. Proiect de hotărâre privind însușirea Documentației de parcelare, înscrierea construcției și întabulare în regim de carte funciară a imobilului înscris în CF 91256 Aiud, cu nr. cad. 91256, situat în Aiud, str. Simion Bărnuţiu, nr. 24.
 1. Proiect de hotărâre privind retragerea dreptului de folosință instituit prin HCL nr. 245/25.10.2007, în favoarea Centrului Cultural Liviu Rebreanu Aiud, respectiv HCL nr. 246/25.10.2007, modificată prin HCL nr. 262/29.11.2007, în favoarea Fundației Inter – Art. Aiud, asupra unor spații din imobilul construcție situat administrativ în Municipiul Aiud, str. Simion Bărnuțiu, nr. 24.                                                                       
 1. Proiect de hotărâre privind prelungirea termenului contractului de închiriere nr. 933 din 09.05.2007 încheiat între SPAPL Aiud și TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS S.A. București.                                                              
 1. Proiect de hotărâre privind încheierea unui PROTOCOL DE COLABORARE între Municipiul Aiud prin Muzeul de Istorie și Științele Naturii și Consiliul Județean Alba prin Muzeul Național al Unirii, Alba Iulia.
 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții  “Semaforizare treceri pietoni pe str. Stadionului (în fața brutăriei)”.                                                                       
 1. Proiect de hotărâre privind propunerea de atribuire în proprietate a unui teren, conform art. 36 din Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.                                                                      
 1. Proiect de hotărâre privind însușirea Raportului de evaluare a imobilului teren înscris în CF/cad/top. nr. 75999, cu suprafața de 135 m2, situat în Aiud, str. Strâmtă, nr. 15 și concesionarea directă a terenului către Vitan Monica Maria.                                                           
 1. Proiect de hotărâre privind repartizarea cu titlu gratuit a parcării nr.107 din str. Sergent Hațegan către domnul Moldovan Vasile.
 1. Proiect de hotărâre privind înregistrarea în patrimoniul public al Municipiului Aiud și completarea listei bunurilor din domeniul public și privat al Municipiului Aiud aferente sistemului public de alimentare cu apă și canalizare, concesionate prin Contractul de Delegare către SC APA CTTA SA ALBA.                                   
 1. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcții a Direcției de Asistență Socială din subordinea Consiliului Local al Municipiului Aiud.                                              
 1. Proiect de hotărâre privind revocarea HCL nr. 245 din 27.10.2016 de schimbarea titularului contractului de închiriere nr. 4281/25.03.2009, ce are ca obiect lotul de teren nr. 7 din Corpul A al Pieţei Agroalimentare Dr. Constantin Hagea.
 1. Proiect de hotărâre privind revocarea Hotărârii nr. 246/27.10.2016 de schimbarea titularului contractului de închiriere nr. 4285/25.03.2009, ce are ca obiect lotul de teren nr. 11 din Corpul A al Pieţei Agroalimentare Dr. Constantin Hagea.
 2.     Proiect de hotărâre privind radierea din domeniul public al Municipiului Aiud, a imobilului construcţie şi teren aferent, reprezentând grădiniță, situat administrativ în Aiud II, str. Gheorghe Lazăr, nr. 21.

28.  Raportul periodic de activitate conform Legii nr. 544/2001 pentru anul 2016. (A.M.)

INFORMARE COVID-19

                                                                       

Email: stiri@ziarulunirea.ro
Tel: 0258.811.419

Acest site foloseşte cookies! Continuarea navigării implică acceptarea lor. Acceptă Mai mult...