26 noiembrie 2020, ședința CL Sebeș – Depunerea jurământului unui consilier local, organizarea comisiilor de specialitate și numirea reprezentanților Consiliului de Administrație al Spitalului Municipiului Sebeș, pe ordinea de zi

Consiliului Local al Municipiului Sebeş este convocat în ședință publică ordinară joi, 26 noiembrie 2020, ora 10.00.

Ședința se va desfășura în conformitate cu prevederile art. 52¹ din Regulamentul de Organizare și Funcționare al Consiliului Local Sebeș nr. 19/2009, cu modificările și completările ulterioare.

Printre proiectele care vor fi supuse aprobării în cadrul acestei ședințe se află depunerea jurământului unui consilier local validat de Judecătoria Sebeș, organizarea comisiilor de specialitate, dar și alocarea suplimentară a sumei de 1280 lei pentru cuplurile care au împlinit 50 de ani de la căsătorie.

Proiecte de hotărâri supuse aprobării în ședința din data 26.11.2020

1. Depunerea jurământului de către consilierul local declarat ales, dl. ȘALĂU MARIUS a cărui mandat a fost validat de Judecătoria Sebeș.

2. Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 246/2020 privind organizarea comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea transmiterii autorizației de construire nr. 84/2020 privind Reabilitarea și modernizarea clădirii existente (Corp A, Corp B, Corp C, Sala de festivități, Sala de sport, Internat)-Corp B și a documentațiilor tehnice aferente acesteia de la Colegiul Național „Lucian Blaga” Sebeș către Municipiul Sebeș.

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Art.l alin.(2) punctul 1 din H.C.L. nr.46/2019 privind aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenții pentru obiectivul de investiții „Modernizare străzi:Oituz, Doinei, Moților, Cloșca- tronson cuprins între strada Horea și trecerea la nivel cu calea ferată 211 Sebeș- Petrești de la km 1+347, Alunului”-proiect nr. 19/2018 și aprobarea Proiectului Tehnic și a Detaliilor de execuție pentru obiectivul de investiții „Modernizare străzi:Oituz, Doinei, Moților, Cloșca-tronson cuprins între strada Horea și trecerea la nivel cu calea ferată 211 Sebeș-Petrești de la km 1+347, AlunuluP’-proiect nr.496/2020.

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Anexei 3 a Contractului nr.7400/12664/11.10.2018, înregistrat la Primăria Municipiului Sebeș sub numărul 78058/133/12.10.2018, referitor la exploatarea infrastructurii sistemului de distribuție a energiei electrice pentru asigurarea serviciului de iluminat public în Municipiul Sebeș.

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiții „Canalizare subterană rețele curenți slabi, Municipiul Sebeș”- proiect nr.137/2020.

7. Proiect de hotărâre privind alocarea suplimentară a sumei de 1280 lei pentru premierea unor cupluri care au împlinit 50 de ani de căsătorie în anul 2020.

8. Proiect de hotărâre privind completarea Hotărârii Consiliului Local Sebeș nr.86/2020 referitoare la aprobarea volumului maxim al masei lemnoase care se va recolta și valorifica în cursul anului 2020 din fondul forestier proprietate publică a Municipiului Sebeș și aflat în administrarea Ocolului Silvic Sebeș R.A., a tipurilor de valorificare, a prețurilor de valorificare prin vânzare directă și a nivelului maxim al tarifului pentru serviciile de exploatare forestieră.

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui Acord de Parteneriat între Consiliul Local al Municipiului Sebeș prin Direcția de Asistență Socială Sebeș și Asociația Filiala Filantropia Ortodoxă Sebeș.

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației cadastrale de alipire și înscrierea noului lot format în sistemul integrat de Cadastru și Carte Funciară a imobilelor înscrise în CF nr. 79629 și CF nr. 80600 situate administrativ în intravilanul UAT Sebeș, jud. Alba.

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea listei partizilor „pe picior” pentru licitația principală producția anului 2021, a modului de valorificare a acestora și a prețurilor de pornire.

12. Proiect de hotărâre privind desemnarea Primarului Municipiului Sebeș, Dl. Dorin Gheorghe Nistor, reprezentantul Municipiului Sebeș în Adunarea Generală a Asociaților din cadrul „ASOCIAȚIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ SALUBRIS ALBA”

13. Proiect de hotărâre privind numirea reprezentanților Consiliului de Administrație al Spitalului Municipiului Sebeș.

14. Proiect de hotărâre privind desemnarea d-lui DORIN GHEORGHE NISTOR – Primarul Municipiului Sebeș în calitate de reprezentant al Municipiului Sebeș în Asociația de dezvoltare intercomunitară „APA ALBA”

15. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local al Municipiului Sebeș în Comisiile de evaluare și Asigurarea Calității, ce se vor constituii la nivelul Instituțiilor din învățământul preuniversitar de pe raza administrative- teritorială a Municipiului Sebeș.

16. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local al Municipiului Sebeș în Consiliile de Administrație a Școlilor din învățământul preuniversitar de pe raza administrativ-teritorială a Municipiului Sebeș.

17. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii contractului de concesiune-cabinet medical, situat în Municipiul Sebeș, str.1848, nr.3 care expiră la data de 30.11.2020.
18. Proiect de hotărâre privind aprobarea ridicării dreptului de folosință gratuită acordat domnului VOINA Cristian asupra terenului în suprafață de 300 mp, situat administrativ în municipiul Sebeș, loc.Lancrăm, str.Salciei, nr.6, înscris în CF nr.76154 Sebeș și concesionarea acestuia în favoarea domnului IANCU Dumitru( cumpărătorul construcției)

19. Proiect de hotărâre privind propunerea de atribuire teren aferent construcțiilor proprietate personală.

20. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii unui număr de 3(trei) contracte de concesiune-cabinet medical, situate în clădirea Dispensarului medical-Petrești, str.l Mai, nr.23 care expiră Ia data de 30.11.2020.

21. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Anexei nr.l la HCL nr,130/2020-Stat de funcții și Anexa nr.2 la HCL nr.l30/2020-0rganigrama Serviciului Public de Administrare a Patrimoniului.

21. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării statului de funcții al aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Sebeș.

22. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Municipiului Sebeș în AGA a Societății comerciale „APA CTTA”, la care Municipiul Sebeș prin Consiliul Local este acționar.

23. Proiect de hotărâre privind însușirea Acordului de încetare nr.139/68080 din 04.11.2020 a Contractului de concesiune a serviciului pentru gestionarea câinilor fără stăpân nr.92914/245/10.12.2019.

24. Proiect de hotărâre privind reglementarea procedurilor de parcurs în vederea acordării subvențiilor din bugetul local în baza Legii nr.34/1998 privind acordarea unor subvenții asociațiilor și fundațiilor române cu pesonalitate juridică, care înființează și administrează unități de asistență socială.

25. Proiect de hotărâre privind majorarea bugetului pe anul 2020 și majorarea Programului de investiții publice pe obiective de investiții, pe surse de finanțare pe anul 2020 și estimări 2021-2023.

26. Informarea nr.63600/27/13.10.2020 a domnului SOARE FLORIN -solicitare în baza Legii 544/2001 cu privire la obligativitatea plății apei meteorice( pluviale)în Municipiul Sebeș.
– BCJATDA a răspuns cu adresa nr.63600/27/13.10.2020.
-A.P.A.CTTA a răspuns cu adresa nr.6779/02.11.2020.

27. Informarea nr.64730/29/19.10.2020 a domnului SOARE FLORIN – solicitare în baza legii 544/2001 -precizare temei legal cu privire la obligativitatea plății apei meteorice( pluviale) în Municipiul Sebeș în care să includeți (temeiul legal, argumentarea economică și formulele de calcul pentru fiecare agent economic și persoana fizică în stabilirea prețului plătit).

Email: stiri@ziarulunirea.ro
Tel: 0258.811.419

Te-ar putea interesa și:

Când sunt Floriile, Paștele ortodox și cel catolic în 2021, potrivit calendarului creștin

Calendar creștin: Când cade Pastele 2021 ortodox și cel catolic. Când pică Floriile în anul 2021 • Paste 2021 În… Citește mai mult pe ziarulunirea.ro

13 ianuarie: Exponatul lunii la Muzeul Național al Unirii din Alba Iulia. Depozitul de bronzuri de la Gâmbaș

Miercuri, 13 ianuarie 2021, ora 1100, la Muzeul Național al Unirii Alba Iulia va fi vernisat exponatul lunii ianuarie: Depozitul… Citește mai mult pe ziarulunirea.ro

Primăria Sebeș continuă procedurile reabilitarea şi revitalizarea Parcului Arini. Licitația pentru proiectare a fost publicată în sistemul de achiziții publice

Primăria Sebeș continuă procedurile reabilitarea şi revitalizarea Parcului Arini. Licitația pentru proiectare a fost publicată în sistemul de achiziții publice… Citește mai mult pe ziarulunirea.ro

FOTO| Veteranul de război Gheorghe Tamaș din Daia Română, sărbătorit la 98 de ani de reprezentanți ai Armatei Române și oficialități

Veteranul de război Gheorghe Tamaș din Daia Română a fost omagiat la împlinirea venerabilei vârste de 98 de ani de… Citește mai mult pe ziarulunirea.ro

67 de persoane sancționate de către polițiștii din Alba pentru nerespectarea măsurilor și normelor de protecție împotriva COVID-19. Activățile de verificare ale IPJ Alba continuă

Continuă activitățile Inspectoratului de Poliție Județean Alba în vederea verificării modului în care se respectă prevederile Legii nr 55 din… Citește mai mult pe ziarulunirea.ro

Nevoie URGENTĂ de donatori la Centrul de Transfuzie Alba: Ce grupe de sânge au stoc insuficient

Centrul de Transfuzie Sanguină Alba face un apel către cetățenii județului, pentru a dona de urgență sânge, în special cei… Citește mai mult pe ziarulunirea.ro