Rămâi conectat

Curier Județean

26 noiembrie 2020, ședința CL Sebeș – Depunerea jurământului unui consilier local, organizarea comisiilor de specialitate și numirea reprezentanților Consiliului de Administrație al Spitalului Municipiului Sebeș, pe ordinea de zi

Publicat

în

Consiliului Local al Municipiului Sebeş este convocat în ședință publică ordinară joi, 26 noiembrie 2020, ora 10.00.

Ședința se va desfășura în conformitate cu prevederile art. 52¹ din Regulamentul de Organizare și Funcționare al Consiliului Local Sebeș nr. 19/2009, cu modificările și completările ulterioare.

Printre proiectele care vor fi supuse aprobării în cadrul acestei ședințe se află depunerea jurământului unui consilier local validat de Judecătoria Sebeș, organizarea comisiilor de specialitate, dar și alocarea suplimentară a sumei de 1280 lei pentru cuplurile care au împlinit 50 de ani de la căsătorie.

Electrica Furnizare Discount

Proiecte de hotărâri supuse aprobării în ședința din data 26.11.2020

1. Depunerea jurământului de către consilierul local declarat ales, dl. ȘALĂU MARIUS a cărui mandat a fost validat de Judecătoria Sebeș.

2. Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 246/2020 privind organizarea comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea transmiterii autorizației de construire nr. 84/2020 privind Reabilitarea și modernizarea clădirii existente (Corp A, Corp B, Corp C, Sala de festivități, Sala de sport, Internat)-Corp B și a documentațiilor tehnice aferente acesteia de la Colegiul Național „Lucian Blaga” Sebeș către Municipiul Sebeș.

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Art.l alin.(2) punctul 1 din H.C.L. nr.46/2019 privind aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenții pentru obiectivul de investiții „Modernizare străzi:Oituz, Doinei, Moților, Cloșca- tronson cuprins între strada Horea și trecerea la nivel cu calea ferată 211 Sebeș- Petrești de la km 1+347, Alunului”-proiect nr. 19/2018 și aprobarea Proiectului Tehnic și a Detaliilor de execuție pentru obiectivul de investiții „Modernizare străzi:Oituz, Doinei, Moților, Cloșca-tronson cuprins între strada Horea și trecerea la nivel cu calea ferată 211 Sebeș-Petrești de la km 1+347, AlunuluP’-proiect nr.496/2020.

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Anexei 3 a Contractului nr.7400/12664/11.10.2018, înregistrat la Primăria Municipiului Sebeș sub numărul 78058/133/12.10.2018, referitor la exploatarea infrastructurii sistemului de distribuție a energiei electrice pentru asigurarea serviciului de iluminat public în Municipiul Sebeș.

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiții „Canalizare subterană rețele curenți slabi, Municipiul Sebeș”- proiect nr.137/2020.

7. Proiect de hotărâre privind alocarea suplimentară a sumei de 1280 lei pentru premierea unor cupluri care au împlinit 50 de ani de căsătorie în anul 2020.

8. Proiect de hotărâre privind completarea Hotărârii Consiliului Local Sebeș nr.86/2020 referitoare la aprobarea volumului maxim al masei lemnoase care se va recolta și valorifica în cursul anului 2020 din fondul forestier proprietate publică a Municipiului Sebeș și aflat în administrarea Ocolului Silvic Sebeș R.A., a tipurilor de valorificare, a prețurilor de valorificare prin vânzare directă și a nivelului maxim al tarifului pentru serviciile de exploatare forestieră.

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui Acord de Parteneriat între Consiliul Local al Municipiului Sebeș prin Direcția de Asistență Socială Sebeș și Asociația Filiala Filantropia Ortodoxă Sebeș.

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației cadastrale de alipire și înscrierea noului lot format în sistemul integrat de Cadastru și Carte Funciară a imobilelor înscrise în CF nr. 79629 și CF nr. 80600 situate administrativ în intravilanul UAT Sebeș, jud. Alba.

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea listei partizilor „pe picior” pentru licitația principală producția anului 2021, a modului de valorificare a acestora și a prețurilor de pornire.

12. Proiect de hotărâre privind desemnarea Primarului Municipiului Sebeș, Dl. Dorin Gheorghe Nistor, reprezentantul Municipiului Sebeș în Adunarea Generală a Asociaților din cadrul „ASOCIAȚIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ SALUBRIS ALBA”

13. Proiect de hotărâre privind numirea reprezentanților Consiliului de Administrație al Spitalului Municipiului Sebeș.

14. Proiect de hotărâre privind desemnarea d-lui DORIN GHEORGHE NISTOR – Primarul Municipiului Sebeș în calitate de reprezentant al Municipiului Sebeș în Asociația de dezvoltare intercomunitară „APA ALBA”

15. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local al Municipiului Sebeș în Comisiile de evaluare și Asigurarea Calității, ce se vor constituii la nivelul Instituțiilor din învățământul preuniversitar de pe raza administrative- teritorială a Municipiului Sebeș.

16. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local al Municipiului Sebeș în Consiliile de Administrație a Școlilor din învățământul preuniversitar de pe raza administrativ-teritorială a Municipiului Sebeș.

17. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii contractului de concesiune-cabinet medical, situat în Municipiul Sebeș, str.1848, nr.3 care expiră la data de 30.11.2020.
18. Proiect de hotărâre privind aprobarea ridicării dreptului de folosință gratuită acordat domnului VOINA Cristian asupra terenului în suprafață de 300 mp, situat administrativ în municipiul Sebeș, loc.Lancrăm, str.Salciei, nr.6, înscris în CF nr.76154 Sebeș și concesionarea acestuia în favoarea domnului IANCU Dumitru( cumpărătorul construcției)

19. Proiect de hotărâre privind propunerea de atribuire teren aferent construcțiilor proprietate personală.

20. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii unui număr de 3(trei) contracte de concesiune-cabinet medical, situate în clădirea Dispensarului medical-Petrești, str.l Mai, nr.23 care expiră Ia data de 30.11.2020.

21. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Anexei nr.l la HCL nr,130/2020-Stat de funcții și Anexa nr.2 la HCL nr.l30/2020-0rganigrama Serviciului Public de Administrare a Patrimoniului.

21. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării statului de funcții al aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Sebeș.

22. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Municipiului Sebeș în AGA a Societății comerciale „APA CTTA”, la care Municipiul Sebeș prin Consiliul Local este acționar.

23. Proiect de hotărâre privind însușirea Acordului de încetare nr.139/68080 din 04.11.2020 a Contractului de concesiune a serviciului pentru gestionarea câinilor fără stăpân nr.92914/245/10.12.2019.

24. Proiect de hotărâre privind reglementarea procedurilor de parcurs în vederea acordării subvențiilor din bugetul local în baza Legii nr.34/1998 privind acordarea unor subvenții asociațiilor și fundațiilor române cu pesonalitate juridică, care înființează și administrează unități de asistență socială.

25. Proiect de hotărâre privind majorarea bugetului pe anul 2020 și majorarea Programului de investiții publice pe obiective de investiții, pe surse de finanțare pe anul 2020 și estimări 2021-2023.

26. Informarea nr.63600/27/13.10.2020 a domnului SOARE FLORIN -solicitare în baza Legii 544/2001 cu privire la obligativitatea plății apei meteorice( pluviale)în Municipiul Sebeș.
– BCJATDA a răspuns cu adresa nr.63600/27/13.10.2020.
-A.P.A.CTTA a răspuns cu adresa nr.6779/02.11.2020.

27. Informarea nr.64730/29/19.10.2020 a domnului SOARE FLORIN – solicitare în baza legii 544/2001 -precizare temei legal cu privire la obligativitatea plății apei meteorice( pluviale) în Municipiul Sebeș în care să includeți (temeiul legal, argumentarea economică și formulele de calcul pentru fiecare agent economic și persoana fizică în stabilirea prețului plătit).

Publicitate

Curier Județean

Șoferii care își împrumută mașinile altor persoane ar putea primi amenzi usturătoare în 2022. Proiect de Ordonanță de Urgență

Publicat

în

Șoferii care își împrumută mașinile altor persoane ar putea primi amenzi usturătoare în 2022. Proiect de Ordonanță de Urgență

Conducătorii auto care încredinţează mașina altor persoane vor risca o sancțiune mult mai dură în situația în care nu comunică, la cererea poliției rutiere, datele respectivilor „șoferi de ocazie”, potrivit unui proiect de ordonanţă de urgenţă pentru modificarea Codului rutier.

Așadar, înainte de a da cheile unei rude sau prieten, trebuie să știi că persoana care deține mașina va suferi din perspectiva factorului bonus/malus in cazul in care cel aflat la volan este implicat într-un accident sau dacă este prins conducând sub influența alcoolului.

Mai mult, autoritățile vor stabili un termen minim de răspuns la solicitare și, totodată, ce date trebuie comunicate efectiv. Conform acestora, lipsa unui termen minim de răspuns și a indicării precise a datelor personale care trebuie comunicate sunt deficiențe in legislație si trebuie corectate.

Electrica Furnizare Discount

„Potrivit dreptului comun, proprietarul unui bun trebuie să asigure paza juridică a acestuia, atât din punct de vedere material, cât și în ceea ce privește folosirea efectivă a acestuia. Din această perspectivă, proprietarului unui vehicul îi revine responsabilitatea de a cunoaște persoana care îi conduce vehiculul”, a explicat Ministerul Afacerilor Interne (MAI).

Aceasta măsura ar urma sa fie aplicată pentru a depista persoanele care au săvârșit contravenții rutiere conducând mașinile altora, atunci când identificarea n-o poate face personal un polițist

Cât ar urma să coste amenda, din 2022

Ca să se aplice, proiectul de OUG, inițiat de MAI, trebuie adoptat de Guvern și publicat în Monitorul Oficial.

“În primul rând, pentru cei care vor ignora solicitările poliției rutiere de a comunica datele șoferului de ocazie, amenda va trebui achitată integral. Adică, în acest caz, nu se va mai aplica regula de acum a plății, în termen de 15 zile, a jumătate din minimul amenzii. Ci se va plăti exact cât este trecut pe procesul-verbal de contravenție.

Amenda pentru faptă este din clasa a patra de sancțiuni (între 9 și 20 de puncte-amendă). În prezent, deoarece punctul-amendă este de 145 lei, sancțiunile se pot ridica la sume cuprinse între 1.305 și 2.900 lei.

Astfel, dacă un proprietar poate scăpa acum cu o amendă de 652,5 lei în caz de achitare rapidă, în viitor acesta va plăti cel puțin 1.305 lei, dacă nu chiar mai mult”, potrivit avocatnet.ro.

Măsura este necesară deoarece, în prezent, proprietarii de mașini tind să ignore solicitările poliției sau să transmită date greșite.

„S-a constatat faptul că, în practică, scopul normei (…) nu este atins, respectiv identificarea în mod cert a persoanei care a condus vehiculul la un anumit moment, în principal fie pentru că proprietarul/ deținătorul mandatat al vehiculului nu comunică datele conducătorului, fie pentru că sunt comunicate date eronate, motiv pentru care este necesară adoptarea unei măsuri suplimentare care să responsabilizeze proprietarul/ deținătorul mandatat al vehiculului și să asigure eficiență normei, constând în introducerea unei excepții de la posibilitatea achitării a jumătate din minimul amenzii în cazul săvârșirii acestei contravenții”, potrivit MAI.

În al doilea rând, autoritățile vor stabili un termen minim în care proprietarii vor trebui să transmită poliției rutiere datele personale ale celui căruia i-au încredințat mașina.

„La solicitarea poliției rutiere, proprietarul sau deținătorul mandatat al unui vehicul este obligat să comunice acesteia, în termenul indicat în cuprinsul solicitării, datele de identificare ale persoanei căreia i-a încredințat vehiculul pentru a-l conduce pe drumurile publice.

Termenul indicat în cuprinsul solicitării (…) nu poate fi mai mic de 20 de zile, calculat începând cu ziua imediat următoare celei în care se transmite solicitarea”, dispune proiectul.

De asemenea, se va stabili exact și ce date personale ale șoferului de ocazie trebuie comunicate poliției rutiere – prenumele, numele și codul numeric personal sau numărul permisului de conducere.

Când proprietarul riscă dosar penal

În acest moment, nu sunt precizate exact datele care trebuie trimise, ci scrie doar că trebuie comunicată identitatea persoanei care a condus mașina.

Mai mult, actualmente, conform Ordonanței nr.15/2002, rovinieta se achiziționează și se acordă pe numele persoanei înscrise în certificatul de înmatriculare.

Totodată, fapta de a circula fără rovinietă va duce la sancționarea persoanei care deține autoturismul, fie ca proprietar, fie în baza unui alt drept (această persoană fiind înscrisă în certificatul de înmatriculare, a mai detaliat avocatnet.ro. Şi în cazul RCA este la fel, excepție făcând cazul în care deținătorului din acte i se fură autovehiculul.

De asemenea, proprietarul poate răspunde penal pentru încredințarea mașinii sale unei alte persoane, mai precis, dacă șoferul de ocazie nu are permis de conducere, are un permis de conducere necorespunzător sau suspendat, persoana are probleme cu alcoolul, persoana care a primit mașina a consumat substanțe psihoactive.

În această situaţie, deținătorul mașinii riscă pedeapsa cu închisoarea de la șase luni la trei ani sau amendă penală.

sursa: dcnews.ro

Citește mai mult

Curier Județean

Exponatul lunii decembrie 2021 la Muzeul din Sebeș: Potirul Euharistic din care s-a împărtășit protopopul Ioan Simu, înainte de Marea Adunare de la Alba Iulia

Publicat

în

Exponatul lunii decembrie 2021 la Muzeul din Sebeș: Potirul Euharistic din care s-a împărtășit protopopul Ioan Simu, înainte de Marea Adunare de la Alba Iulia

În ziua de 1 Decembrie 1918, înainte de plecarea spre Alba Iulia, locuitorii români ai Sebeșului au participat la Sfânta Liturghie care s-a oficiat în fiecare dintre cele două biserici ale orașului, ortodoxă și greco-catolică, despărţite doar de râul Sebeş. La fel cum se întâmpla în fiecare duminică, în cadrul liturghiei, preoţii s-au cuminecat. După terminarea serviciului divin, participanții s-au deplasat in corpore în Piaţa Mare a oraşului, unde a fost oficiat un Te Deum, la care au slujit, împreună, cei doi protopopi, Ioan Simu (greco-catolic) şi Sergiu Medean (ortodox), după care delegația Sebeșului a pornit spre Alba Iulia.

Ioan Simu (1875-1948), protopop și președinte al Consiliului Naţional Român din localitate, a folosit pentru a sluji şi pentru a se împărtăşi un potir euharistic care, după moartea sa, survenită la 30 de ani după acele evenimente, a avut o soartă mai puțin obișnuită. Urmașul său în scaunul protopopesc al Sebeşului, preotul Teodor Radu, în contextul desființării de către comuniști a bisericii greco-catolice, la sfârșitul anului 1948, a ales să ascundă vasul liturgic în podul bisericii, sub o grindă, unde a rămas timp de decenii, fiind descoperit abia în anii ’70 ai secolului trecut, de părintele Petru Brudea, cu ocazia unor reparaţii la acoperiş. Ulterior, potirul a intrat în patrimoniul Muzeului Municipal „Ioan Raica” Sebeş, acest valoros artefact fiind propus publicului ca exponat al lunii decembrie.

Electrica Furnizare Discount

Potirul euharistic este confecţionat din argint, prin turnare, și a fost realizat din trei părţi, lucrate separat și asamblate ulterior. Acestea au fost îmbinate folosindu-se un şurub introdus prin interiorul piciorului. Vasul liturgic are înălţimea de 27 cm, iar grosimea metalului, variază de la 1 la 4 mm.

Talpa potirului este circulară, având diametrul de 14,8 cm, partea sa inferioară fiind tratată sub forma unei scotii cu baza profilată. Deasupra acesteia se află un registru decorativ, de forma unei semicalote, împărţit în zone egale cu ajutorul a trei lobi sugeraţi, realizați în relief, pe care se află tot atâtea cruci stilizate. Câmpurile delimitate astfel sunt ornamentate cu elemente de decor vegetal, realizate tot în relief, în fiecare dintre ele fiind redate instrumentele utilizate la supliciul Mântuitorului. Astfel, sunt figurate stâlpul infamiei, cu biciul şi beţele folosite pentru a-l lovi în curtea Praetorium-ului, atunci când a fost dus în faţa lui Pilat din Pont, cununa de spini, piroanele, ciocanul şi cleştele, utilizate la crucificare şi, respectiv, scara care a servit la montarea plăcuţei cu inscripţia INRI. Acestora li se adaugă trestia, cu buretele în vârful ei, cu ajutorul căreia i s-a dat să bea oţet, precum şi suliţa cu care a fost străpuns. La interior, pe marginea tălpii, este gravat textul „Poporulu eclesiei gr.c. dein Sabesiu, 1869″. Elementele decorative amintite acoperă și fusul potirului.

Piciorul acestuia este decorat cu patru noduri, cu diametre şi dimensiuni diferite, realizate din succesiuni de profiluri de tip scotie și tor. Acestea din urmă au muchiile decorate cu motivul torsadei (al funiei), ornament cu dublu rol, decorativ şi funcţional, asigurându-se astfel o mai bună aderență la manipulare.

În partea superioară a piciorului se află cupa, nedecorată, susținută de un suport ajurat, tot din argint, ornamentat cu vrejuri de viţă-de-vie, dispuse în patru registre verticale, în formă de inimă, delimitate unele de altele de câte un ciorchine.

Citește mai mult

Curier Județean

VIDEO| Vlad Lință, elev fruntaș la Colegiul Militar din Alba Iulia, onorează Ziua Națională a României cu o interpretare a unui „cântec bătrân ca Unirea”

Publicat

în

VIDEO| Vlad Lință, elev fruntaș la Colegiul Militar din Alba Iulia, onorează Ziua Națională a României cu o interpretare a unui „cântec bătrân ca Unirea”

Cu prilejul Zilei Naționale a României 2021, reprezentanții Colegiului Național Militar „Mihai Viteazul” din Alba Iulia au oferit publicului o interpretarea a cântecului „Treceți batalioane române Carpații”, prin vocea elevului fruntaș Vlad Lință.

Cântecul a fost scris (probabil) în timpul Primului Război Mondial ca un cântec de luptă. Unul dintre primele ansambluri atestate de a fi cântat cântecul, în versiunea sa originală (cu trei strofe), imediat după Primul Război Mondial, este corul Bărbătesc din Finteușul Mare, Maramureș, fondat la 1 decembrie 1918 de preotul Valer Dragoș și învățătorii Gavril Bogdan, Nistor Dragoș. Acest cor interpretează cântecul original și astăzi, neîntrerupt încă din 1918.

Electrica Furnizare Discount

Mențiuni care datează acest cântec în acea perioadă pot fi găsite în diferite lucrări istorice – una dintre ele atestând faptul că, în februarie 1919, voluntarii din ”Legiunea Română de Voluntari Transilvăneni – Bucovineni” deja cunoșteau o versiune a cântecului: “Ardealul, Ardealul, Ardealul ne cheamă / Visam de când eram copii / Să trecem Carpații / Ne trebuie Ardealul, / De-o fi să ne-ngroape de vii!”

 

Citește mai mult

Actualitate

Știrea Zilei

Curier Județean

Știrea Ta

Politică Administrație

Sport

Monden

Opinii Comentarii

Articole Similare