24 Octombrie: Ziua mondială a dezvoltării informaționale

PRO ROMÂNIA - Alegeri parlamentare 2020

Organizația Națiunilor Unite (ONU) marchează anual, la 24 octombrie, Ziua mondială a dezvoltării informaționale.

Țările membre ale Națiunilor Unite organizează anual diverse acțiuni pentru a informa populația asupra problemelor pe care le implică o dezvoltare sustenabilă și pentru conștientizarea faptului că o cooperare la nivel mondial poate contribui la rezolvarea acestora.

USR - Alegeri parlamentare 2020

În ultimii ani, marcarea acestei Zile s-a concentrat asupra rolului tehnologiilor informaționale moderne, cum ar fi internetul și telefonia mobilă, considerându-se că acestea pot avea un rol pozitiv în găsirea de soluții la probleme cu care se confruntă procesul impactul-tehnologiilor-informationale-asupra-sistemelor-de-contabilitate-a925 de dezvoltare al societății.

Pe site-ul ONU dedicat Zilei internaționale pentru dezvoltarea informațională, www.un.org, se menționează: „Tehnologiile informației și comunicațiilor dețin potențialul pentru noi soluții la provocările dezvoltării, în special în contextul globalizării, și pot stimula creșterea economică, competitivitatea, accesul la informații și cunoștințe, eradicarea sărăciei și a incluziunii sociale (…)” (Rezoluția ONU 65/141).

În acest context, s-au făcut progrese considerabile în ceea ce privește accesul la tehnologiile informației și comunicațiilor, respectiv creșterea constantă a accesului la internet pentru aproximativ un sfert din populația lumii, în extinderea telefoniei mobile și s-au dezvoltat funcționalități multilingvistice.

Toate acestea implică necesitatea în continuare de a reduce decalajul digital, recunoscându-se în această privință, că mai puțin de 18% din populația din țările în curs de dezvoltare utilizează internetul, comparativ cu peste 60% în țările dezvoltate, se menționează în Rezoluția 65/141, pentru dezvoltarea tehnologiilor informaționale și a comunicațiilor, adoptată de Adunarea Generală a Națiunilor Unite la 20 decembrie 2010. Se reafirmă, de asemenea, necesitatea de a valorifica potențialul tehnologiilor informației și a comunicării pentru a promova realizarea obiectivelor de dezvoltare convenite la nivel internațional, inclusiv a Obiectivelor de Dezvoltare ale Mileniului, și a unei creșteri economice durabile.

Această zi a fost proclamată de Adunarea Generală a ONU în 1972, prin Rezoluția 3038 (XXVII), pentru a sublinia rolul central al dezvoltării în activitatea ONU.

Scopul principal al acestei Zile este de a informa sau de a educa și motiva publicul larg spre găsirea soluțiilor pentru probleme cu care se confruntă domeniul comercial și procesul de dezvoltare. S-a considerat că printr-o mai bună răspândire a informației, prin mobilizarea opiniei publice, mai ales a tinerilor, problemele legate de dezvoltare vor fi înțelese mai bine, promovându-se și necesitatea unei cooperări internaționale pentru dezvoltare.

Adunarea Generală ONU a stabilit celebrarea Zilei internaționale pentru dezvoltarea informațională la aceeași dată cu sărbătorirea Zilei Națiunilor Unite.

Sursa: agerpres.ro

Mădălina OPRIȘ

Tel. 0729.399.898
e-mail: stiri@ziarulunirea.ro
e-mail: maddy_opris@yahoo.com