2.270 de liceeni primesc „Bani de liceu”

A expirat [i termenul legal de solu]ionare a contesta]iilor depuse la lista beneficiarilor programului social guvernamental „Bani de liceu”, care la nivelul jude]ului Alba a rămas nemodificată, rezult\ de pe site-ul oficial al programului. Astfel, numai 47 din cei 2.317 solicitan]i din jude] care au depus cereri nu vor primi sprijinul solicitat, ceilal]i 2.270 de liceeni urmând să beneficieze lunar de suma de 180 de lei. Num\rul total de beneficiari la nivel na]ional a fost de 124.569 elevi, iar venitul maxim brut lunar pe membru de familie pentru care s-a acordat ajutorul financiar a fost de 149,99 lei.
Beneficiarii programului „Bani de liceu” sunt elevii care se afl\ în între]inerea familiilor al c\ror venit brut lunar pe membru de familie, realizat în ultimele 3 luni anterioare depunerii cererii, este de maximum 150 de lei, precum [i elevii care beneficiaz\ de o m\sur\ de protec]ie ori se afl\ sub tutel\ sau curatel\, în cazul respect\rii condi]iei de venit. Cuantumul sprijinului financiar este de 180 de lei [i se acord\ pe perioada cursurilor [colare [i pe timpul preg\tirii [i sus]inerii examenului de bacalaureat sau de diplom\, precum [i pe perioada practicii în produc]ie. (R.G.)

ELIT

Email: stiri@ziarulunirea.ro
Tel: 0258.811.419