// ViewContent // Track key page views (ex: product page, landing page or article) fbq('track', 'ViewContent'); // Search // Track searches on your website (ex. product searches) fbq('track', 'Search');

18 iunie – Ziua gastronomiei durabile, marcată pentru prima dată în România

În acest an, la 18 iunie, este marcată, pentru prima dată, Ziua gastronomiei durabile (Sustainable Gastronomy Day).

În 2016, prin Rezoluţia 71/246 adoptată la 21 decembrie, Adunarea Generală a Organizaţiei Naţiunilor Unite (ONU) a desemnat 18 iunie drept Ziua gastronomiei durabile, conform www.un.org, site-ul oficial al ONU.

Decizia recunoaşte gastronomia ca fiind ”o expresie culturală legată de diversitatea naturală şi culturală a lumii”. De asemenea, reafirmă faptul că toate culturile şi civilizaţiile pot contribui la dezvoltarea durabilă şi sunt esenţiale pentru aceasta.

Totodată, decizia subliniază necesitatea de a atrage atenţia lumii asupra rolului pe care gastronomia durabilă îl poate juca, datorită legăturilor sale cu cele trei dimensiuni ale dezvoltării durabile, în atingerea Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă, inclusiv prin promovarea dezvoltării agriculturii, a siguranţei alimentare, a nutriţiei, a producţiei durabile de alimente şi a conservării biodiversităţii.

Mai mult, ca urmare a declarării anului 2017, de către Adunarea Generală a ONU, drept Anul Internaţional al Turismului Durabil pentru Dezvoltare, Reţeaua de Gastronomie a Organizaţiei Mondiale a Turismului a ONU (UNWTO) îşi propune să sprijine oraşele din întreaga lume să dezvolte turismul gastronomic într-o manieră durabilă, înglobând etapele stabilite în ambiţioasa Agendă 2030 pentru Dezvoltare Durabilă, împreună cu cele 17 Obiective de Dezvoltare Durabilă ce urmăresc să pună capăt sărăciei, să protejeze planeta şi să asigure prosperitatea tuturor, arată sursa citată.

Cea de-a treia Conferinţă privind turismul gastronomic, organizată de Organizaţia Mondială a Turismului, ce a avut loc în zilele de 8 şi 9 mai 2017, în Spania, la San Sebastian, a confirmat angajamentul turismului gastronomic faţă de principiile durabilităţii, în diverse domenii precum eradicarea sărăciei, utilizarea raţională a resurselor, protecţia mediului înconjurător şi schimbările climatice şi protejarea valorilor culturale, a patrimoniului şi a diversităţii.

Noi toţi putem contribui la lupta împotriva schimbărilor climatice şi mulţi dintre noi au adoptat deja, în viaţa de zi cu zi, obiceiuri în acest sens, cum ar fi stingerea luminii la ieşirea din cameră, reciclarea deşeurilor, reducerea utilizării pungilor de plastic, făcând un duş în loc de o baie etc. Am fi surprinşi să ştim în ce măsură obiceiurile noastre alimentare pot afecta mediul înconjurător. Pierderile alimentare reprezintă o risipă a resurselor care au fost utilizate în producţie, cum ar fi terenuri, apă, capital, muncă şi energie.

Adunarea Generală a ONU invită Organizaţia Naţiunilor Unite pentru Educaţie, Ştiinţă şi Cultură (UNESCO) şi Organizaţia Naţiunilor Unite pentru Alimentaţie şi Agricultură (FAO) să faciliteze celebrarea Zilei gastronomiei durabile, în colaborare cu statele membre, cu alte organizaţii ale sistemului Organizaţiei Naţiunilor Unite, cu alte organizaţii internaţionale şi regionale, precum şi cu societatea civilă, pentru a sensibiliza publicul cu privire la efectul pozitiv pe care îl are pentru dezvoltarea durabilă.

***

La Summitul privind dezvoltarea din septembrie 2015, România s-a alăturat celor 193 de state membre ale ONU adoptând “Agenda 2030 pentru dezvoltare durabilă”, un program de acţiune globală în domeniul dezvoltării cu un caracter universal şi care promovează echilibrul între cele trei dimensiuni ale dezvoltării durabile – economic, social şi de mediu. Pentru prima oară, acţiunile vizează în egală măsură statele dezvoltate şi pe cele aflate în curs de dezvoltare, potrivit www.mae.ro.

Agenda 2030 include un set de 17 Obiective de Dezvoltare Durabilă (ODD), reunite informal şi sub denumirea de Obiective Globale, prin intermediul cărora se stabileşte o agendă de acţiune ambiţioasă pentru următorii 15 ani, în vederea eradicării sărăciei extreme, combaterii inegalităţilor şi a injustiţiei şi protejării planetei până în 2030.

Sursa Agerpres.ro

Email: stiri@ziarulunirea.ro
Tel: 0258.811.419