Rămâi conectat

Politică Administrație

VINERI: Ședință ordinară a Consiliului Local Cugir. 31 de proiecte pe ordinea de zi

Publicat

în

Prin dispoziție a primarului Adrian Teban, a fost  convocat Consiliul Local al oraşului Cugir în şedinţă ordinară în ziua de vineri, 30 martie 2018, ora 10.00.

Printre proiectele înscrise pe ordinea de zi se numără: ,,Validarea a trei mandate de consilieri locali declarați ca supleanți pe lista PSD”; ,,Aprobarea Regulamentului pentru stabilirea unor forme de sprijin financiar de la bugetul local al orașului Cugir, pentru unităţile de cult aparţinând cultelor religioase recunoscute din România”; ,,Aprobarea Documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţie pentru obiectivul ”Reabilitare, modernizare, echiparea infrastructurii educationale Colegiul I D Lazarescu- Cugir”.

PROIECT AL ORDINEI  DE  ZI :

Elit - Gustul Desăvârșit
 1. I. PROIECTE DE HOTĂRÂRE PRIVIND:

          1.Modificarea componenței Comisiei de validare a Consiliului Local Cugir aleasă prin HCL nr.84/2016;

2.Constatarea încetării de drept, înainte de expirarea duratei normale, a mandatului de consilier local al domnului SAVA GHEORGHE;

3.Validarea mandatului de consilier local atribuit doamnei BOTA MIHAELA-ELENA declarată supleant pe lista Partidului Social Democrat la alegerile locale din data de 5 iunie 2016;

4.Constatarea încetării de drept, înainte de expirarea duratei normale, a mandatului de consilier local al domnului POPA DANIEL-DORU;

5.Validarea mandatului de consilier local atribuit domnului PĂȘTINĂ ADRIAN CĂLIN declarat supleant pe lista Partidului Social Democrat la alegerile locale din data de 5 iunie 2016;

6.Constatarea încetării de drept, înainte de expirarea duratei normale, a mandatului de consilier local al domnului DUMITRU BOGDAN MIHAI;

7.Validarea mandatului de consilier local atribuit domnului BERIAN COSMIN NICOLAE declarat supleant pe lista Partidului Social Democrat la alegerile locale din data de 5 iunie 2016;

8.Modificarea, respectiv actualizarea art.2 din HCL nr.89/2016 prin care s-au stabilit și organizat comisiile de specialitate din cadrul consiliului local pe principalele domenii de activitate;

9.Aprobarea cuantumului cotizaţiei Oraşului Cugir, pentru anul 2018, datorate Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară SALUBRIS ALBA;

10.Atribuirea în proprietate de către Instituţia Prefectului-Judeţul Alba către Antoniu Petru Ghiţă şi Antoniu Fănica a terenului aferent construcţiei-apartament situat în Cugir, str. Constructorului, nr.2, bl.B2, ap. 13, jud. Alba;

11.Atribuirea în proprietate de către Instituţia Prefectului-Judeţul Alba către Lungu Ioan şi Lungu Corina Elena a terenului aferent construcţiei-apartament situat în Cugir, str. Rozelor, nr.23, bl.23, sc.B, ap. 1, jud. Alba;

12.Modificarea Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al oraşului Cugir şi a Contractului de administrare nr. 1424/05.02.2005 încheiat între Oraș Cugir și Ocolul Silvic Sâpcea Cugir R.A.;

13.Aprobarea listei cu volumele și prețurile de pornire pentru material lemnos fasonat loco depozit scos pentru licitație și aprobarea tipului de licitație;

14.Înscrierea în Cartea Funciară a dreptului de proprietate al orașului Cugir – domeniul public, pentru 11 imobile-străzi din orașul Cugir ;

15.Aprobarea Raportului de evaluare și înstrăinarea prin vânzare, a imobilului – garsonieră, situat administrativ în orașul Cugir, str. Rozelor, nr. 5, et. III, ap. 65, jud. Alba;

16.Modificarea Metodologiei de decontare a biletelor de călătorie pentru unele categorii sociale și a programului de circulație pentru transportul public local din orașul Cugir;

17.Darea în gestiune către ASOCIAȚIA APA ALBA. a rețelelor de canalizare pluvială aparținând domeniului public al orașului Cugir;

 • Aprobarea Documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţie pentru obiectivulReabilitare, modernizare, echiparea infrastructurii educationale Colegiul I D Lazarescu- Cugir”, jud. ALBA;
 • Aprobarea Regulamentului pentru stabilirea unor forme de sprijin financiar de la bugetul local al orașului Cugir, pentru unităţile de cult aparţinând cultelor religioase recunoscute din România;
 • Completarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţie ,,Reparatie capitală gradiniță si creșă Prichindel – oras Cugir, aprobați prin HCL nr.193/2017;
 • Modificarea și completarea Calendarului manifestărilor cultural-artistice ce se vor desfășura în anul 2018, aprobat prin HCL nr.20/2018, anexa nr.13;
 • Constituirea Consiliului Consultativ pe Probleme de Tineret al oraşului Cugir şi aprobarea regulamenului de organizare şi funcţionare al acestuia;
 • Prelungirea contractului de închiriere 7548/18.03.2008 încheiat între Consiliul Local al Oraşului Cugir şi doamna Longodor Claudia;
 • Încetarea contractului de închirierea a unei locuinţe încheiat între Oraşul Cugir şi Ursu Alin Nicolae;
 • Repartizarea a două locuinţe din domeniul privat al Oraşului Cugir situate administrativ în orașul Cugir, str.G.Coșbuc;
 • Aprobarea unui schimb de locuințe între chiriaşi din imobile aparținând domeniului privat al orașului Cugir situate administrativ în orașul Cugir, str.G.Coșbuc;
 • Însușirea Raportului de expertiză tehnică topografică, depus de reclamanţii Mărginean Ioan, Mărginean Remus, Zaharie Ilse şi Zaharie Violeta în dosarul civil nr. 5205/176/2017 aflat pe rolul Judecătoriei Alba-Iulia;
 • Însușirea Raportului de expertiză topografică depus de reclamanţii Ciurar Remus şi Ciurar Luminiţa-Tereza în dosarul civil nr. 6461/176/2017 aflat pe rolul Judecătoriei Alba Iulia;
 • Aprobarea draft-lui (modelului) contractului de închiriere a locuințelor ANL;
 • Modificarea HCL nr.130/2016 prin care s-a constituit Comisia de selecţie a proiectelor sportive depuse pentru finanţare nerambursabilă de bugetul local al oraşului Cugir și Comisia de soluţionare a contestaţiilor;
 • Modificarea 4 al art.1 din HCL nr.181/2017 prin care s-au desemnat reprezentanţii Consiliului Local Cugir în Consiliul de Administraţie al unităţilor de învăţământ preuniversitar pentru anul şcolar 2017-2018;

II.Raportul privind situaţia economică, socială și de mediu a oraşului cugir pentru anul 2017

Prezintă: primar Teban Adrian Ovidiu

III.Informare privind actele normative publicate în Monitorul Oficial în perioada 17.02.2018-25.03.2018;

Prezintă: Ciulea Alexandru, consilier juridic

IV.Informare privind modul de soluționare a cauzelor în luna martie 2018;

Prezintă: Ciulea Alexandru, consilier juridic

V.Raport cu privire la modul de soluționare al petițiilor depuse la Primăria Cugir în semestrul II al anului 2017;

Prezintă: Băluțiu Otilia, Secretarul Orașului Cugir

VI.Raport de activitate al Serviciului Public de Asistență Socială Cugir pentru anul 2017;

Prezintă: Nedel Viorica, șef Serviciul Public de Asistență Socială Cugir

VII.Raport de activitate al Clubului Sportiv Orășenesc Cugir pentru anul 2017;

Prezintă: Mureșan Călin, director

VIII.Raport de activitate al Serviciului Public Comunitar Local de Evidența Persoanelor pentru anul 2017;

Prezintă: Băluțiu Otilia, Secretarul Orașului Cugir

IX.Situația Spitalului Orășenesc Cugir din punct de vedere al îndeplinirii standardelor de acreditare și al raportării indicatorilor de monitorizare;

Prezintă: Arion Florin, manager

X.Întrebări, interpelări, declarații politice;

   (C.P.)


 Fiți la curent cu ultimele articole publicate. Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI


Publicitate

Politică Administrație

Comunicat de presă| Radu Cristian, PSD Alba: „PSD – alături de cei mulți! Peste 3 milioane de oameni vor primi vouchere pentru alimente”

Publicat

în

Comunicat de presă| Radu Cristian, PSD Alba: „PSD – alături de cei mulți! Peste 3 milioane de oameni vor primi vouchere pentru alimente”

PSD vine din nou cu măsuri concrete în beneficiul celor cu venituri reduse! Proiectul PSD privind acordarea voucherelor pentru alimente se implementează în ritm accelerat. Recent s-au semnat contractele pentru tipărirea voucherelor, iar Poșta Română a fost desemnată pentru a le distribui. Peste 3 milioane de persoane, din categorii vulnerabile, vor primi un ajutor de 250 de lei, odată la două luni, timp de un an și jumătate.

Beneficiarii proiectului vouchere pentru alimente sunt:

Elit - Gustul Desăvârșit

– pensionarii cu venituri nete lunare mai mici sau egale cu 1.500 lei;
– persoanele încadrate în grad de handicap grav, accentuat sau mediu, cu venituri nete lunare proprii mai mici sau egale cu 1.500 lei;
– familiile cu cel puțin 2 copii în întreținere cu venituri nete lunare pe membru de familie mai mici sau egale cu 600 lei;
– familiile monoparentale cu venituri nete lunare pe membru de familie mai mici sau egale cu 600 lei;
– familiile care au stabilit dreptul la ajutorul social oferit de stat;
– persoanelor fără adăpost.

Jumătate din cele 3,1 miliarde de lei, necesare pentru voucherele de alimente, vor veni din fonduri europene.

Încă o dată realitatea îi contrazice pe cei de la USR care susțineau despre acest program că „este doar un powerpoint” care nu va fi acceptat de Comisia Europeană. PSD este alături de cei mulți, care au nevoie în această perioadă de sprijin concret!

Purtător de cuvânt PSD Alba,
Radu Cristian


 Fiți la curent cu ultimele articole publicate. Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI


Citește mai mult

Politică Administrație

Comunicat de presă| Radu Tuhuț, deputat PSD de Alba: „România, alături de Republica Moldova! Frații noștri de peste Prut merită mai mult!”

Publicat

în

Radu Tuhuț, deputat PSD de Alba: „România, alături de Republica Moldova! Frații noștri de peste Prut merită mai mult!”

Am participat, în aceste zile, alături de o delegație din România, la întâlniri oficiale dar cordiale cu președintele Parlamentului din Republica Moldova, Igor Grosu, președintele comisiei de administrație publica și amenajarea teritoriului, Larisa Voloh, secretarul general al Ministerului Infrastructurii și Dezvoltării, Lidia Dabija și secretarul general adjunct al guvernului, Svetlana Țurcanu.

Cu această ocazie, a fost semnat un acord de cooperare între comisiile parlamentare permanente ale Parlamentului Republicii Moldova și a Camerei Deputaților din Parlamentul României. Documentul a fost semnat de către președinții comisiilor de administrație publică și amenajarea teritoriului (din care fac parte), mai exact de către parlamentarii Simona Bucura Oprescu  și Larisa Voloh

Între altele, acordul prevede că cele două state vor pleda pentru modernizarea administrației publice, vor coopera în vederea îmbunătățirii cadrului normativ și celui de reglementare vizând organizarea și funcționarea administrației publice, planificarea spațială și dezvoltarea regională. De asemenea, România și Moldova vor sprijini colaborarea și vor contribui la stabilirea relațiilor de fraternitate între colectivitățile noastre locale. Nu în ultimul rând, vom sprijini realizarea prevederilor Acordului de Asociere cu Uniunea Europeană cu referire la administrația publică ce are ca finalitate ajustarea sistemului administrativ din Republica Moldova la Spațiul Administrativ European.

Elit - Gustul Desăvârșit

Îmi reiterez, cu această ocazie, susținerea necondiționată pentru parcursul european al Republicii Moldova, pentru continuarea reformei administrative și, nu în ultimul rând, a efortului nostru comun pentru asigurarea securității regiunii și sprijinirii refugiaților ucraineni.

Oamenii din Republica Moldova sunt frații noștri de peste Prut! Avem același idealuri și credințe, vorbim aceeași limbă, iar inimile noastre bat la fel. Doar uniți, împreună, putem fi mai puternici!


 Fiți la curent cu ultimele articole publicate. Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI


Citește mai mult

Politică Administrație

Comunicat de presă| Senator PNL de Alba, Sorin Bumb: „Senatul a adoptat cadrul legal pentru finalizarea rapidă a termocentralei de la Iernut și a reactoarelor 3 și 4 de la Cernavodă”

Publicat

în

Comunicat de presă| Senator PNL de Alba, Sorin Bumb: „Senatul a adoptat cadrul legal pentru finalizarea rapidă a termocentralei de la Iernut și a reactoarelor 3 și 4 de la Cernavodă”

Senatul a adoptat ieri cadrul legal ce va permite finalizarea rapidă a termocentralei de la Iernut și a centralei nucleare de la Cernavodă, făcând astfel încă un pas important spre dobândirea independenței energetice a României. Obiectiv energetic de importanță națională, termocentrala de la Iernut se afla într-un stadiu de execuție de circa 90% dar, din cauza unor probleme ale constructorului spaniol, contractul a fost reziliat și investiția s-a blocat.

În condițiile actuale de criză energetică, marcată de un context geopolitic complicat și imprevizibil, în care invazia rusă în Ucraina are efecte negative asupra întregului sistem energetic european, era necesară identificarea și adoptarea unor soluții legislative care să permită finalizarea în timp util a unor obiective energetice de o importanță deosebită, așa cum este și centrala de la Iernut, care va furniza o importantă cantitate de electricitate în sistemul național. În discuțiile și negocierile pe care le-am avut ieri cu colegii mei senatori, atât în comisiile reunite de specialitate, cât și la votul din plenul Senatului, am căzut de acord să creăm cadrul legal astfel încât, în situația obiectivelor de investiții nefinalizate, de acest tip, entitățile contractante să poată aplica procedura de negociere fără invitație prealabilă la o procedură concurențială de ofertare pentru atribuirea contractelor sectoriale, pentru restul de executat, dacă acesta este de maxim 40% din stadiul fizic aferent proiectului de investiții. Astfel, modificând în Senat Legea 250/2022, de aprobare a OUG 54/2022, care modifica Legea 96/2016, privind achizițiile sectoriale, am flexibilizat cadrul legal privind achizițiile, permițând reluarea lucrărilor la Iernut, unde sperăm ca prima din cele 2×1 unități (215MWe) să fie pusă în funcțiune până la finele anului viitor.

Elit - Gustul Desăvârșit

De asemenea, am introdus și o altă prevedere care se referă la energia nucleară și care va permite Statului Român să atribuie contractul pentru finalizarea centralei de la Cernavodă printr-o procedură de negociere fără invitație prealabilă, indiferent de stadiul fizic de realizare al proiectului de investiții.

Având în vedere că, în mai puțin de 5 ani, reactorul 1 de la Cernavodă, cu o putere de 700 MWh, va intra în revizie și retehnologizare pentru 2 ani, iar din 2029 și reactorul 2 va intra în același proces de retehnologizare, era nevoie de un cadru legal care să răspundă acestei situații de urgență extraordinară, generată de conflictul armat din vecinătatea granițelor României și de criza energetică din Europa. Este bine-cunoscut că licitațiile în România și mai ales procedurile lungi și greoaie de contestare, sunt o mare problemă și fără un astfel de cadrul legal am fi riscat să ne aflăm într-o situație periculoasă, în care licitațiile s-ar fi extins pe ani de zile, iar România nu ar mai fi avut energie suficientă.

Sorin Ioan BUMB,
Senator PNL de Alba


 Fiți la curent cu ultimele articole publicate. Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI


Citește mai mult

Actualitate

Știrea Zilei

Curier Județean

Știrea Ta

Politică Administrație

Sport

Monden

Opinii Comentarii

Articole Similare