Ziarul Unirea

Vești bune pentru elevii din Alba Iulia. Proiect de hotărâre în Consiliul Local, supus aprobării în ședința de vineri

TECHNOVA - Înlocuiește-ți centrala

În ședința de Consiliu Local al municipiului Alba Iulia, care va avea loc în data de 30 august, aleșii locali vor avea pe ordinea de zi un proiect de hotărâre care prevede aprobarea sumelor de bani ce vor fi acordate elevilor din unitățile de învățământ preuniversitar de stat din oraș. În proiectul ce va fi supus votului în cursul zilei de vineri sunt precizate și categoriile care vor beneficia de bani în plus:

– acordarea burselor de performanță, începând cu anul școlar 2019-2020, tuturor elevilor din unitățile de învățământ preuniversitar de stat din municipiul Alba Iulia care se încadrează în prevederile art. 6 alin. (1) lit. a, b și c din Ordinul nr, 5576/2011 privind aprobarea Criteriilor generale de acordare a burselor elevilor din învățământul preuniversitar de stat, cu modificările și completările ulterioare, în cuantum de 120 lei/elev/lună.
– elevilor din clasele V-VIII care au obținut media generală 10 în anul școlar anterior, respectiv, în primul semestru al anului școlar pentru elevii aflați în clasele de început ale învățământului gimnazial, în cuantum de 100 lei/elev/lună.

ELIT

– acordarea burselor de merit, începând cu anul școlar 2019-2020, semestrul al II-lea, pentru clasa a IX-a, cursuri de zi, elevilor cu media în semestrul I de minim 9,90, în cuantum de 120 lei/elev/lună.
– acordarea burselor de merit, începând cu anul școlar 2019-2020, pentru clasele X-XII, cursuri de zi, elevilor care au obținut media minim 9,90 în anul școlar anterior, în cuantum de 120 lei/elev/lună.

– acordarea burselor de merit, începând cu anul școlar 2019-2020, elevilor din clasele V-XII, cursuri de zi, care au obținut locurile I, II sau III la etapele județene ale olimpiadelor organizate de MEN, în cuantum de 100 lei/elev/lună.
– acordarea burselor de studiu în cuantum de 100 lei/elev/lună, începând cu anul școlar 2019-2020, elevilor din clasele V-VIII care au obținut media generală de minim 9,50 în semestrul anterior celui care se acordă bursa și se încadrează prevederilor art. 9 din Ordinul nr. 5576/2011 privind aprobarea Criteriilor generale de acordare a burselor elevilor din învățământul preuniversitar de stat, cu modificările și completările ulterioare, dar nu mai mult de 5% din numărul de elevi ai unității de învățământ.

– acordarea burselor de studiu, în cuantum de 100 lei/elev/lună, începând cu anul școlar 2019-2020, elevilor din clasele IX-XII, cursuri de zi, care au obșinut media generală de minim 9 în semestrul anterior celui care se acordă bursa și se încadrează prevederilor art. 9 din Ordinul nr. 5576/2011 privind aprobarea Criteriilor generale de acordare a burselor elevilor din învățământul preuniversitar de stat, cu modificările și completările ulterioare, dar nu mai mult de 5% din numărul elevilor ai unității de învățământ.

– acordarea burselor de ajutor social, în cuantum de 100 lei/elev/lună, începând cu anul școlar 2019-2020, elevilor care se încadrează prevederilor art. 13, lit. a) din Ordinul nr. 5576/2011 privind aprobarea Criteriilor generale de acordare a burselor elevilor din învățământul preuniversitar de stat, cu modificările și completările ulterioare.

Plata burselor de performanță sau a burselor de merit se va efectua de către unitățile de învățământ în cadrul cărora elevii iși desfășurau studiile în momentul obținerii performanței.

Bursele se acordă în fiecare an școlar, pe perioada cursurilor școlare, inclusiv pe timpul pregătirii și susținerii examenului de bacalaureat, examenului de certificare a calificării profesionale și pe perioada pregătirii practice, excepție făcând bursele de ajutor social ce se acordă și pe perioada vacanțelor școlare.

Atribuirea burselor reprezintă o formă de sprijin material, vizând atât protecția socială, cât și stimularea elevilor care obțin rezultate foarte bune la învățătură și disciplină. Bursele se acordă în limita fondurilor aprobate cu această destinație.” se precizează în raportul de specialitate supus aprobării consilierilor locali.

Email: stiri@ziarulunirea.ro
Tel: 0258.811.419