Rămâi conectat
Festivalul Roman Apulum - 2022

Curier Județean

Veste bună pentru șoferii din Alba Iulia: Locurile de parcare pot fi ocupate de către oricine, între orele 8.00 și 16.00

Ziarul Unirea

Publicat

în

Zilele Municipiului Sebeș - 2022

Regulamentului de organizare şi funcţionare a parcărilor publice de reşedinţă aflate pe raza municipiului Alba Iulia a fost modificat, potrivit unui proiect de hotărâre aflat pe ordinea de zi a ședinței consiliului local de marți.

Conform raportului de specialitate, abonamentul pentru un loc de parcare va rămâne neschimbat, respectiv 120 de lei pe an, însă abonatul va beneficia de locul plătit în avans doar între orele 16.00 – 8.00 și în weekend.

UPDATE: Proiectul a fost aprobat de către consilierii locali.

Elit - Gustul Desăvârșit

”În anul 2011, au fost observate atât de către noi cât şi de către unii cetăţeni probleme în ceea ce priveşte interpretarea unor dispoziţii cuprinse în Regulament şi au fost formulate de către cetăţeni unele propuneri privind modificarea acestuia, una dintre modificările solicitate fiind aceea privind dreptul exclusiv al persoanelor deţinătoare ale unor locuri de parcare de a folosi aceste locuri 24 de ore din 24, propunându-se reducerea acestei perioade pe motivul că în marea majoritate a zonelor din oraş, locurile de parcare au fost atribuite celor care locuiesc acolo, astfel că nu au mai rămas locuri de parcare pentru parcarea ocazională, pe perioade scurte de timp, pentru alte persoane care au anumite probleme de rezolvat în zonă sau care merg în vizită la cunoştinţe sau rude în acele zone.

Ca atare, pentru eliminarea disfuncţionalităţilor sesizate şi asigurarea desfăşurării în condiţii cât mai bune a activităţii de administrare a parcărilor de reşedinţă de pe raza municipiului Alba Iulia, am elaborat un nou Regulament, anexă la prezentul proiect de hotărâre”, potrivit proiectului de hotărâre.

Ulterior elaborării lui, în perioada 04.07.2017-25.07.2017, prezentul proiect de hotărâre a parcurs etapa de consultare a populaţiei, perioadă în care cetăţenii interesaţi puteau să depună în scris Ia Registratura Primăriei municipiului Alba Iulia sugestiile şi punctele lor de vedere cu privire la modificările propuse de către noi prin prezentul proiect de hotărâre.

Pentru desfăşurarea în bune condiţii a etapei de consultare a populaţiei şi pentru ca un număr cât mai mare din locuitorii acestui oraş să poată lua cunoştinţă de propunerile de modificare a Regulamentului, cu sprijinul Compartimentului Relaţii Asociaţii de Proprietari şi a Dispeceratului Primăriei, am procedat la trimiterea către cele 180 de asociaţii de proprietari din municipiul Alba Iulia, a proiectului de modificare a regulamentului privind parcările publice de reşedinţă (retumate 47, ajunse la destinaţie cu confirmare de primire 133), pentru informarea cetăţenilor din municipiu, de asemenea s-a afişat proiectul la sediul Primăriei, pe site-ul oficial a instituţiei şi pe pagina de facebook a Primăriei.

În urma demersurilor noastre, au fost depuse la Registratura Primăriei municipiului Alba Iulia de către cetăţeni un număr de 36 de adrese şi o adresă din partea AUTORITĂŢII TERITORIALE DE ORDINE PUBLICĂ ALBA.

Principalele opinii, propuneri, sugestii şi observaţii expuse în adresele înregistrate la Registratura Primăriei municipiului Alba lulia sunt următoarele:

1.     Referitor la art.2 alin (6) privind programul de folosire a parcărilor există un număr de 1148 de persoane care nu sunt de acord cu această modificare, dorind ca beneficiarii locurilor de parcare să dispună de acestea ca si până acum, 24 de ore din 24, iar un număr de 4 persoane sunt de acord ca, în intervalul orar 8-16, locurile de parcare să fie utilizate liber, de către orice persoană;
2.     26 de persoane nu sunt de acord cu nici una din modificările propuse în regulament;
3.     în situaţia aprobării intervalului orar propus, se propune să fie aplicate inscripţionări în care să se precizeze faptul că parcarea este cu abonament şi să se precizeze că este necesar eliberarea locului de parcare înainte de ora 16, în caz contrar urmând a se recurge Ia ridicarea maşinii;
4.     Să nu se plătească pentru parcare, parcările de reşedinţă de pe raza municipiului Alba lulia urmând să fie parcări publice fără taxă pentru toată lumea ( 2 opinii);
5.     Valoarea taxei de teren să fie specificată în regulament;
6.     Instalarea de panouri de avertizare prin care să se înştiinţeze riscurile la care se supun cei care parchează ilegal;
7.     în intervalul orar 8-16 parcările să fie cu taxă pe oră pentru cei care Ie
ocupă;
8.    Dacă este aprobat intervalul orar 8-16 fără plată pentru locurile de parcare, taxa de parcare să fie 80 lei/an;
9.     Se propune ca beneficiarii locurilor de parcare să aibă dreptul exclusiv de a folosi locul de parcare ne tot parcursul săptămânii, cu excepţia celor care locuiesc în zone aflate în vecinătatea cabinetelor medicale, farmaciilor, şcolilor, grădiniţelor si a altor instituţii de interes public, persoane care de luni până vineri între orele 8-16, să nu mai deţină dreptul exclusiv asupra locului de parcare, acesta putând fi utilizat liber de către orice persoană;
10.     Pentru al doilea loc de parcare sau mai multe locuri deţinute de aceeaşi persoană, pentru aceeaşi proprietate, se propune ca taxa să fie de 200 lei/an/loc de parcare;
11.     O altă variantă propusă este marcarea locurilor de parcare, pentru a se ştie care sunt închiriate sau nu;
12.     Intervalul orar 8-16 să se aplice pentru toate cele 365 de zile ale unui an calendaristic şi nu numai de luni până vineri;
13.     Taxa de parcare să fie în cuantum de 50 de lei /an/loc de parcare ,în situaţia în care se aprobă intervalul orar 8-16;
14.     Pentru prelungirea abonamentului să se dea un termen de plată de 30 de zile după expirarea acestuia;
15.     Reducerea taxei de parcare la 60 lei/an/loc de parcare, respectiv modificarea taxei de parcare la 94,22 lei/an/loc de parcare în situaţia aprobării intervalului orar 8-16;
16.Să nu se mai permită montarea de sisteme de blocare a parcărilor nimănui;
17.    Amenajarea de parcări supraterane şi subterane precum şi străzi mai multe pentru acces;
18.    Realizarea unui concurs de proiecte pentru rezolvarea problemelor oraşului;
19.     Plata de către cei care folosesc domeniul public şi nu au loc de parcare a unei taxe anuale;
20.    Marcarea la o perioadă de doi ani a tuturor locurilor de parcare si toate spatiile verzi din oras să fie întreţinute de Primăria Alba Iulia”, se arată în raportul de specialitate semnat de Ioan Inurean, șef Serviciu ADPP.

În consecință, s-a propus modificarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a parcărilor publice de reşedinţă aflate pe raza municipiului Alba Iulia, cele mai importante schimbării fiind următoarele:

– Dimensiunile unui loc de parcare se vor stabili ţinându-se seama de posibilităţile reale din teren, cu respectarea dimensiunilor minime şi maxime stabilite prin actele normative în vigoare. Exploatarea acestora se efectuează de Serviciul Administrarea Domeniului Public şi Privat din cadrul Serviciului Public Administrarea Patrimoniului Local din subordinea Consiliului local al municipiului Alba Iulia.

– Beneficiarii locurilor de parcare au dreptul exclusiv de a folosi locul de parcare de luni până vineri între orele 16.00 – 08.00, iar sâmbăta şi duminica pe tot parcursul zilei. Între orele 08.00 – 16.00, de luni până vineri, locurile de parcare pot fi utilizate liber, de către orice persoană.

– Persoanele cu handicap sau reprezentanţii legali ai acestora, la cerere, pot beneficia de locuri de parcare cu titlu gratuit, beneficiind de prioritate la atribuirea acestora.

– Persoanele aflate în această situaţie vor depune cererile de atribuire a locului de parcare odată cu ceilalţi solicitanţi, iar cererea va fi insoţită de actele prevăzute la articolul 10 din prezentul Regulament, precum şi de copia actelor medicale care atestă handicapul.

– Nu vor beneficia de locuri de parcare persoanele care deţin cu orice titlu garaje amplasate pe domeniul public sau privat al municipiului Alba Iulia sau pe proprietatea privată a persoanelor fizice sau juridice, persoanele care deţin curţi, copertine, sau au alte posibilităţi de parcare. Toţi solicitanţii unui loc de parcare vor da o declaraţie pe proprie răspundere din care să reiese că sunt îndeplinite condiţiile menţionate mai sus.

– Pentru imobilele în care există şi spaţii comerciale proprietarilor/deţinătorilor acestora li se va putea atribui un loc de parcare în parcările de reşedinţă, loc de parcare ce va fi folosit cu precădere pentru aprovizionare, titularii dreptului de folosinţă asupra unui astfel de loc de parcare beneficiind de aceleaşi drepturi şi având aceleaşi obligaţii ca toţi ceilalţi deţinători de locuri de parcare.

– Locurile rămase libere după atribuirea acestora de către Comisia prevăzută la art.10 alin.(3) din prezentul Regulament, se vor atribui solicitanţilor de către salariaţii Serviciului Administrarea Domeniului Public şi Privat, cu respectarea dispoziţiilor prezentului Regulament.

– Abonamentul este valabil pe o perioada de 12 luni, beneficiarul având obligaţia să achite contravaloarea integrală a taxei anuale aferente locului de parcare în termen de cel mult 30 de zile de la data atribuirii acestuia, la sediul Serviciului Administrarea Domeniului Public şi Privat din subordinea Consiliului Local al municipiului Alba Iulia, în caz contrar locul de parcare se va atribui altui solicitant.

– .a expirarea perioadei de valabilitate a abonamentului, acesta se va putea prelungi eu încă 12 luni cu condiţia achitării dc către titular a taxei anuale aferente.Pentru prelungirea perioadei de valabilitate a abonamentului, beneficiarul locului de parcare va depune, cu cel puţin 30 de zile înainte de data expirării înscrisă pe abonament, o cerere în acest sens însoţită de o copie după certificatul de înmatriculare a autoturismului deţinut în proprietate sau în folosinţă, copie după actul de identitate şi va achita taxa anuală aferenta locului de parcare. în caz contrar locul de parcare va 11 atribuit altui solicitant, fără înştiinţare prealabilă.

– Dacă, după atribuirea locurilor de parcare vor exista solicitări din partea persoanelor care nu deţin nici un loc de parcare în bateria de locuri de parcare din imediata apropiere a locuinţei, dar în acea zonă există persoane care deţin două sau mai multe locuri de parcare, acestora nu li se va mai prelungi dreptul de folosinţă asupra locurilor de parcare suplimentareţal doilea, al treilea, etc.), acestea urmând a fi atribuite celor care nu deţin nici un alt loc de parcare.

 


 Fiți la curent cu ultimele articole publicate. Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI


Publicitate

Curier Județean

VIDEO| Fiii satului s-au întors acasă, la Stremț, în anul 2022, la a XIII-a ediție

Ziarul Unirea

Publicat

în

Zilele Municipiului Sebeș - 2022

Fiii satului s-au întors acasă, la Stremț, în anul 2022, la a XIII-a ediție

Duminică, 14 august, în satul Stremț din comuna cu același nume a fost sărbătoare. La invitația Primăriei, a Consiliului Local Stremț și a primarului Traian Ștefan Popa, „fiii satului” s-au întors din nou acasă, la cea de-a XIII-a ediție.

Satul Stremț care face parte din comuna cu același nume este atestat documentar din anul 1332, însă descoperirile arheologice au atestat faptul că originea lui se pierde în negura vremilor. Duminică, de la ora 12.00, la Monumentul Eroilor din centrul satului a avut loc un Tedeum, au avut loc depuneri de coroane, au fost acordate diplome de onoare și au fost premiate cuplurile care au împlinit 50 și 60 de ani de căsătorie. De asemenea au fost premiați câștigătorii turneelor de tenis de masă, a concursului de șah și a celui de costume populare.

Edilul acestei comune cu oameni harnici și inimoși, lucru pe care nu trebuie să-l spunem noi pentru că este vizibil pentru oricine pune piciorul în această comună, a ținut un discurs în care a mulțumit numeroasei asistențe prezente, fii ai satului sau invitați pentru participarea la evenimente și la sărbătoare.

Elit - Gustul Desăvârșit

„În primul rând vreau să mulțumesc părintelui pentru aprecierile făcute la adresa mea, a Consiliului Local și a locuitorilor comunei, pentru spiritul de gospodari și dorința de a păstra această comună într-o perfectă ordine și curățenie, în așa fel încât de fiecare dată când cineva trece prin această comună să spună: da este un sat curat, aranjat, condus de un primar și un Consiliu Local la fel de gospodari. Vă spun un singur lucru și luați-l ca un angajament. Atâta timp cât dumneavoastră și sănătatea îmi va permite, promit că voi încerca să conduc comuna aceasta așa cum am condus-o în cei cinci ani de mandat și o spun fără nici o reținere, eu în primul rând sunt mândru de ceea ce am făcut și asta nu din mândria mea personala ci din mulțumirile a sute și mii de oameni care mi-au spus un singur lucru: domnule primar, arată ca o comună europeană.

Mulțumesc tuturor celor prezenți și fără a face o discriminare politică trebuie să le mulțumesc în primul rând colegilor mei social-democrați, care au venit în permanență. Le mulțumesc de asemenea colegilor și prietenilor mei de la celelalte partide, PNL și USR, pentru că eu n-am făcut niciodată diferențe în ceea ce privește administrarea sau relațiile cu ceilalți conducători la nivelul județului, Prefectură, Consiliu Județean sau cu primarii mei. Când este vorba despre politică, n-avem ce face, ne apărăm doctrina, ne apărăm interesele din punct de vedere politic. Acest lucru, vreau să vă spun că-l voi face și de acum înainte, chiar dacă unii cred că vârsta nu-mi va permite. Vârsta îmi permite, sănătatea îmi permite și voi face acest lucru în continuare. Mulțumesc cetățenilor comunei Stremț pentru faptul că sunt alături de mine și de Consiliul Local la asemenea manifestări”, a spus primarul Traian Ștefan Popa.

Alături de primarul Traian Ștefan Popa, pe lângă localnici și fii ai satului, au participat la manifestare și numeroși politicieni. În primul rând îl putem menționa pe Simion Crețu, directorul ADR Centru, care este și unul din fiii satului, fiind născut în Stremț, casa părintească fiind situată nu departe de Monumentul Eroilor, unde a avut loc festivitatea.

Au fost prezenți la eveniment europarlamentarul Victor Negrescu, senatorul Călin Matieș, deputatul Radu Tuhuț, consilierul de stat la Cancelaria premierului Laurențiu Blaga, secretarul de stat Horațiu Clepan, subprefectul Corneliu Mureșan, președintele CJ Alba Ion Dumitrel, vicepreședintele CJ Alba Marius Hațegan, viceprimarul municipiului Alba Iulia Marius Filimon, primarul comunei Gârbova de Jos Neluțu Muntean, primarul orașului Teiuș Mirel Hălălai, directorul AJFP Alba Bazil Popescu, comisar șef la Garda de Mediu Alba Dănuț Hălălai, Delia Gheorghiță inspector adjunct la IȘJ Alba, Lidia Bogdan director AFIR Alba, senatorul Alexandru Pereș și un grup de tineri de la USR Alba.

Evenimentul a fost prezentat de profesor Daniela Barb Floroian.

După Tedeum, festivitatea a continuat la Baza Sportivă Stremț, unde a avut loc o masă populară și un spectacol susținut de mai multe formații și interpreții de muzică populară.

La Stremț, frumosul sat de la poalele Muntelui Trascău fiii satului s-au întors din nou acasă.


 Fiți la curent cu ultimele articole publicate. Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI


Citește mai mult

Curier Județean

FOTO| Polițiștii din Alba împreună cu jandarmii și specialiștii Agenției Naționale Antidrog, în mijlocul participanților la Festivalul Roman Apulum

Ziarul Unirea

Publicat

în

Zilele Municipiului Sebeș - 2022

FOTO| Polițiștii din Alba împreună cu jandarmii și specialiștii Agenției Naționale Antidrog, în mijlocul participanților la Festivalul Roman Apulum

Polițiștii împreună cu jandarmii și specialiștii Agenției Naționale Antidrog au continuat seria activităților informativ preventive adresate participanților la manifestările publice și cultural artistice organizate județul Alba.

Ieri, 13 august, polițiștii Biroului Siguranță Școlară din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Alba, împreună cu polițiștii Compartimentului de Analiză și Prevenire a Criminalității și cei ai Serviciului Rutier, alături de jandarmi din cadrul Inspectoratului Județean de Jandarmi ”Avram Iancu” Alba și specialiști ai Centrului de Prevenire, Evaluare și Consiliere Antidrog Alba au fost prezenți în mijlocul participanților la Festivalul Roman Apulum, care se desfășoară, în această perioadă, în Cetatea Alba Carolina din Alba Iulia.

Cadrul relaxat al acestor manifestări a fost perfect pentru abordarea unor subiecte legate de prevenirea victimizării din furturi, infracțiuni comise cu violență sau din accidente rutiere.

Elit - Gustul Desăvârșit

Consumul de substanțe interzise și a fost abordat atât cu tinerii cât și cu adulții, iar pentru conștientizarea consecințelor negative ale consumului de droguri au fost folosiți ochelarii care induc efectele consumului de alcool și droguri.

Cei care i-au încercat au putut observa cât de mult sunt afectate funcțiile motrice și cognitive ale unei persoane aflată sun influența drogurilor sau a alcoolului.

Astfel de acțiuni, organizate de structurile locale ale Ministerului Afacerilor Interne, dedicate informării cetățenilor care participă la manifestări publice și cultural artistice, cu privire la modalitățile de prevenire a victimizării din fapte penale sau contravenționale precum și cele de prevenire a consumului de substanțe cu efect psihoactiv, au avut loc și pe raza localității Vinerea, unde, vineri, 12 august a avut loc, în Poiana cu Goruni, o manifestare cultural artistică dedicată tinerilor.

În minivacanța prilejuită de Sărbătoarea Adormirii Maicii Domnului, acest tip de acțiuni vor avea loc și la alte manifestări cu public numeros, în scopul informării cetățenilor cu privire la cele mai potrivite măsuri pentru prevenirea victimizării din infracțiuni sau accidente.


 Fiți la curent cu ultimele articole publicate. Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI


Citește mai mult

Curier Județean

A băut, s-a certat cu tatăl său și l-a luat la bătaie: Bărbat din Câmpeni, cercetat pentru violență în familie

Ziarul Unirea

Publicat

în

Zilele Municipiului Sebeș - 2022

A băut, s-a certat cu tatăl său și l-a luat la bătaie: Bărbat din Câmpeni, cercetat pentru violență în familie

La data de 13 august 2022, Poliția Orașului Câmpeni a fost sesizată de către un bărbat de 63 de ani, din Câmpeni, cu privire la faptul că a fost agresat de fiul său.

Din primele cercetări efectuate de polițiști, a rezultat că, la data de 6 august 2022, în timp ce se afla la domiciliul său, pe fondul consumului de alcool și al unor discuții contradictorii, bărbatul ar fi fost agresat de către fiul său, în vârstă de 39 de ani.

Polițiștii au emis, față de fiul victimei ordin de protecție provizoriu, pentru o perioadă de 5 zile și au întocmit dosar penal, pentru violență în familie.

Elit - Gustul Desăvârșit


 Fiți la curent cu ultimele articole publicate. Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI


Citește mai mult

Actualitate

Știrea Zilei

Curier Județean

Știrea Ta

Politică Administrație

Sport

Monden

Opinii Comentarii

Articole Similare

Copyright © 2004 - 2022 Ziarul Unirea