Veste bună pentru șoferii din Alba Iulia: Locurile de parcare pot fi ocupate de către oricine, între orele 8.00 și 16.00

Regulamentului de organizare şi funcţionare a parcărilor publice de reşedinţă aflate pe raza municipiului Alba Iulia a fost modificat, potrivit unui proiect de hotărâre aflat pe ordinea de zi a ședinței consiliului local de marți.

Conform raportului de specialitate, abonamentul pentru un loc de parcare va rămâne neschimbat, respectiv 120 de lei pe an, însă abonatul va beneficia de locul plătit în avans doar între orele 16.00 – 8.00 și în weekend.

ELIT

UPDATE: Proiectul a fost aprobat de către consilierii locali.

”În anul 2011, au fost observate atât de către noi cât şi de către unii cetăţeni probleme în ceea ce priveşte interpretarea unor dispoziţii cuprinse în Regulament şi au fost formulate de către cetăţeni unele propuneri privind modificarea acestuia, una dintre modificările solicitate fiind aceea privind dreptul exclusiv al persoanelor deţinătoare ale unor locuri de parcare de a folosi aceste locuri 24 de ore din 24, propunându-se reducerea acestei perioade pe motivul că în marea majoritate a zonelor din oraş, locurile de parcare au fost atribuite celor care locuiesc acolo, astfel că nu au mai rămas locuri de parcare pentru parcarea ocazională, pe perioade scurte de timp, pentru alte persoane care au anumite probleme de rezolvat în zonă sau care merg în vizită la cunoştinţe sau rude în acele zone.

Ca atare, pentru eliminarea disfuncţionalităţilor sesizate şi asigurarea desfăşurării în condiţii cât mai bune a activităţii de administrare a parcărilor de reşedinţă de pe raza municipiului Alba Iulia, am elaborat un nou Regulament, anexă la prezentul proiect de hotărâre”, potrivit proiectului de hotărâre.

Ulterior elaborării lui, în perioada 04.07.2017-25.07.2017, prezentul proiect de hotărâre a parcurs etapa de consultare a populaţiei, perioadă în care cetăţenii interesaţi puteau să depună în scris Ia Registratura Primăriei municipiului Alba Iulia sugestiile şi punctele lor de vedere cu privire la modificările propuse de către noi prin prezentul proiect de hotărâre.

Pentru desfăşurarea în bune condiţii a etapei de consultare a populaţiei şi pentru ca un număr cât mai mare din locuitorii acestui oraş să poată lua cunoştinţă de propunerile de modificare a Regulamentului, cu sprijinul Compartimentului Relaţii Asociaţii de Proprietari şi a Dispeceratului Primăriei, am procedat la trimiterea către cele 180 de asociaţii de proprietari din municipiul Alba Iulia, a proiectului de modificare a regulamentului privind parcările publice de reşedinţă (retumate 47, ajunse la destinaţie cu confirmare de primire 133), pentru informarea cetăţenilor din municipiu, de asemenea s-a afişat proiectul la sediul Primăriei, pe site-ul oficial a instituţiei şi pe pagina de facebook a Primăriei.

În urma demersurilor noastre, au fost depuse la Registratura Primăriei municipiului Alba Iulia de către cetăţeni un număr de 36 de adrese şi o adresă din partea AUTORITĂŢII TERITORIALE DE ORDINE PUBLICĂ ALBA.

Principalele opinii, propuneri, sugestii şi observaţii expuse în adresele înregistrate la Registratura Primăriei municipiului Alba lulia sunt următoarele:

1.     Referitor la art.2 alin (6) privind programul de folosire a parcărilor există un număr de 1148 de persoane care nu sunt de acord cu această modificare, dorind ca beneficiarii locurilor de parcare să dispună de acestea ca si până acum, 24 de ore din 24, iar un număr de 4 persoane sunt de acord ca, în intervalul orar 8-16, locurile de parcare să fie utilizate liber, de către orice persoană;
2.     26 de persoane nu sunt de acord cu nici una din modificările propuse în regulament;
3.     în situaţia aprobării intervalului orar propus, se propune să fie aplicate inscripţionări în care să se precizeze faptul că parcarea este cu abonament şi să se precizeze că este necesar eliberarea locului de parcare înainte de ora 16, în caz contrar urmând a se recurge Ia ridicarea maşinii;
4.     Să nu se plătească pentru parcare, parcările de reşedinţă de pe raza municipiului Alba lulia urmând să fie parcări publice fără taxă pentru toată lumea ( 2 opinii);
5.     Valoarea taxei de teren să fie specificată în regulament;
6.     Instalarea de panouri de avertizare prin care să se înştiinţeze riscurile la care se supun cei care parchează ilegal;
7.     în intervalul orar 8-16 parcările să fie cu taxă pe oră pentru cei care Ie
ocupă;
8.    Dacă este aprobat intervalul orar 8-16 fără plată pentru locurile de parcare, taxa de parcare să fie 80 lei/an;
9.     Se propune ca beneficiarii locurilor de parcare să aibă dreptul exclusiv de a folosi locul de parcare ne tot parcursul săptămânii, cu excepţia celor care locuiesc în zone aflate în vecinătatea cabinetelor medicale, farmaciilor, şcolilor, grădiniţelor si a altor instituţii de interes public, persoane care de luni până vineri între orele 8-16, să nu mai deţină dreptul exclusiv asupra locului de parcare, acesta putând fi utilizat liber de către orice persoană;
10.     Pentru al doilea loc de parcare sau mai multe locuri deţinute de aceeaşi persoană, pentru aceeaşi proprietate, se propune ca taxa să fie de 200 lei/an/loc de parcare;
11.     O altă variantă propusă este marcarea locurilor de parcare, pentru a se ştie care sunt închiriate sau nu;
12.     Intervalul orar 8-16 să se aplice pentru toate cele 365 de zile ale unui an calendaristic şi nu numai de luni până vineri;
13.     Taxa de parcare să fie în cuantum de 50 de lei /an/loc de parcare ,în situaţia în care se aprobă intervalul orar 8-16;
14.     Pentru prelungirea abonamentului să se dea un termen de plată de 30 de zile după expirarea acestuia;
15.     Reducerea taxei de parcare la 60 lei/an/loc de parcare, respectiv modificarea taxei de parcare la 94,22 lei/an/loc de parcare în situaţia aprobării intervalului orar 8-16;
16.Să nu se mai permită montarea de sisteme de blocare a parcărilor nimănui;
17.    Amenajarea de parcări supraterane şi subterane precum şi străzi mai multe pentru acces;
18.    Realizarea unui concurs de proiecte pentru rezolvarea problemelor oraşului;
19.     Plata de către cei care folosesc domeniul public şi nu au loc de parcare a unei taxe anuale;
20.    Marcarea la o perioadă de doi ani a tuturor locurilor de parcare si toate spatiile verzi din oras să fie întreţinute de Primăria Alba Iulia”, se arată în raportul de specialitate semnat de Ioan Inurean, șef Serviciu ADPP.

În consecință, s-a propus modificarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a parcărilor publice de reşedinţă aflate pe raza municipiului Alba Iulia, cele mai importante schimbării fiind următoarele:

– Dimensiunile unui loc de parcare se vor stabili ţinându-se seama de posibilităţile reale din teren, cu respectarea dimensiunilor minime şi maxime stabilite prin actele normative în vigoare. Exploatarea acestora se efectuează de Serviciul Administrarea Domeniului Public şi Privat din cadrul Serviciului Public Administrarea Patrimoniului Local din subordinea Consiliului local al municipiului Alba Iulia.

– Beneficiarii locurilor de parcare au dreptul exclusiv de a folosi locul de parcare de luni până vineri între orele 16.00 – 08.00, iar sâmbăta şi duminica pe tot parcursul zilei. Între orele 08.00 – 16.00, de luni până vineri, locurile de parcare pot fi utilizate liber, de către orice persoană.

– Persoanele cu handicap sau reprezentanţii legali ai acestora, la cerere, pot beneficia de locuri de parcare cu titlu gratuit, beneficiind de prioritate la atribuirea acestora.

– Persoanele aflate în această situaţie vor depune cererile de atribuire a locului de parcare odată cu ceilalţi solicitanţi, iar cererea va fi insoţită de actele prevăzute la articolul 10 din prezentul Regulament, precum şi de copia actelor medicale care atestă handicapul.

– Nu vor beneficia de locuri de parcare persoanele care deţin cu orice titlu garaje amplasate pe domeniul public sau privat al municipiului Alba Iulia sau pe proprietatea privată a persoanelor fizice sau juridice, persoanele care deţin curţi, copertine, sau au alte posibilităţi de parcare. Toţi solicitanţii unui loc de parcare vor da o declaraţie pe proprie răspundere din care să reiese că sunt îndeplinite condiţiile menţionate mai sus.

– Pentru imobilele în care există şi spaţii comerciale proprietarilor/deţinătorilor acestora li se va putea atribui un loc de parcare în parcările de reşedinţă, loc de parcare ce va fi folosit cu precădere pentru aprovizionare, titularii dreptului de folosinţă asupra unui astfel de loc de parcare beneficiind de aceleaşi drepturi şi având aceleaşi obligaţii ca toţi ceilalţi deţinători de locuri de parcare.

– Locurile rămase libere după atribuirea acestora de către Comisia prevăzută la art.10 alin.(3) din prezentul Regulament, se vor atribui solicitanţilor de către salariaţii Serviciului Administrarea Domeniului Public şi Privat, cu respectarea dispoziţiilor prezentului Regulament.

– Abonamentul este valabil pe o perioada de 12 luni, beneficiarul având obligaţia să achite contravaloarea integrală a taxei anuale aferente locului de parcare în termen de cel mult 30 de zile de la data atribuirii acestuia, la sediul Serviciului Administrarea Domeniului Public şi Privat din subordinea Consiliului Local al municipiului Alba Iulia, în caz contrar locul de parcare se va atribui altui solicitant.

– .a expirarea perioadei de valabilitate a abonamentului, acesta se va putea prelungi eu încă 12 luni cu condiţia achitării dc către titular a taxei anuale aferente.Pentru prelungirea perioadei de valabilitate a abonamentului, beneficiarul locului de parcare va depune, cu cel puţin 30 de zile înainte de data expirării înscrisă pe abonament, o cerere în acest sens însoţită de o copie după certificatul de înmatriculare a autoturismului deţinut în proprietate sau în folosinţă, copie după actul de identitate şi va achita taxa anuală aferenta locului de parcare. în caz contrar locul de parcare va 11 atribuit altui solicitant, fără înştiinţare prealabilă.

– Dacă, după atribuirea locurilor de parcare vor exista solicitări din partea persoanelor care nu deţin nici un loc de parcare în bateria de locuri de parcare din imediata apropiere a locuinţei, dar în acea zonă există persoane care deţin două sau mai multe locuri de parcare, acestora nu li se va mai prelungi dreptul de folosinţă asupra locurilor de parcare suplimentareţal doilea, al treilea, etc.), acestea urmând a fi atribuite celor care nu deţin nici un alt loc de parcare.

 

Email: stiri@ziarulunirea.ro
Tel: 0258.811.419

Te-ar putea interesa și:

FOTO| Veteranul de război Gheorghe Tamaș din Daia Română, sărbătorit la 98 de ani de reprezentanți ai Armatei Române și oficialități

Veteranul de război Gheorghe Tamaș din Daia Română a fost omagiat la împlinirea venerabilei vârste de 98 de ani de… Citește mai mult pe ziarulunirea.ro

67 de persoane sancționate de către polițiștii din Alba pentru nerespectarea măsurilor și normelor de protecție împotriva COVID-19. Activățile de verificare ale IPJ Alba continuă

Continuă activitățile Inspectoratului de Poliție Județean Alba în vederea verificării modului în care se respectă prevederile Legii nr 55 din… Citește mai mult pe ziarulunirea.ro

Peste 100 de sancțiuni contravenționale aplicate de jandarmi, în județul Alba, pentru nepurtarea măștii

Acțiunile pentru prevenirea și limitarea infectării cu noul coronavirus sunt continuate de către Jandarmeria Alba. În acest context, în ultimele… Citește mai mult pe ziarulunirea.ro

FOTO| Biblioteca Județeană „Lucian Blaga” Alba a fost RENOVATĂ pentru iubitorii de carte, cu dizabilități

Biblioteca Județeană „Lucian Blaga” Alba este instituția publică de cultură care are rolul de a gestiona documente și baze de… Citește mai mult pe ziarulunirea.ro

Nevoie URGENTĂ de donatori la Centrul de Transfuzie Alba: Ce grupe de sânge au stoc insuficient

Centrul de Transfuzie Sanguină Alba face un apel către cetățenii județului, pentru a dona de urgență sânge, în special cei… Citește mai mult pe ziarulunirea.ro

13 ianuarie: Exponatul lunii la Muzeul Național al Unirii din Alba Iulia. Depozitul de bronzuri de la Gâmbaș

Miercuri, 13 ianuarie 2021, ora 1100, la Muzeul Național al Unirii Alba Iulia va fi vernisat exponatul lunii ianuarie: Depozitul… Citește mai mult pe ziarulunirea.ro

14 Comentarii

coco 20 septembrie 2017 at 20:41

cine se ocupa sa elibereze parcarea daca la ora 16 este inca ocupata?…vizitile se efectuaza in majoritatea cazurilor dupa ora 16.daca esti in concediu de odihna ,medical,somer unde parchezi daca e parcarea ocupata?de ce sa platesti atunci tot 120 si nu jumatatate daca nu mai ai parcarea asigurata jumatate din timp?

coco 20 septembrie 2017 at 20:50

in loc sa amenajeze alte parcari chiar si subterane ca in alte orase se blocheaza si locurile unde se mai putea parca in oras.nimeni nu ar parca pe trotuar daca ar gasi locuri de parcarw..cine e de vina domnilor ca piata din orasul de jos nu se mai termina iar in mica parcare de la piata improvizata nu mai gasesti un loc liber pina la 15.acolo sunt doua institutii mari si au ampkasat si o statie de autobuz.deci prima data amenajatii parcari si apoi veniti cu reguli.

Mihai Viteazu' 20 septembrie 2017 at 22:27

120 de lei pe an, adica 32 de bani pe zi. Atata platit voi sa aveti locul de parcare asigurat. Pai cum naiba sa faceti atata scandal mai incuiatilor? In ce oras mare ati mai vazut voi sa aveti parcarea 24/24 ? Adica eu daca platesc in centru la Roberta platesc 2 lei pe ora, si nu comentez, dar voi comentati la 30 de bani pe zi. Esti liber ? Atunci nu iti ia nimeni locul ca doar nu isi urca masina peste a ta. E ocupat locul dupa ora 16? Suni frumos la politia locala iar individul primeste amenda. 90% din locuri sunt libere in timpul zilei, dar voi va isterizati ca niste oameni ai pesterilor. Nu iti convine ? Nu iti mai lua parcare, vinde-ti masina si muta-te la Ohaba unde nu au probleme de genu’

stef 21 septembrie 2017 at 11:01

Unde ai amplasata vila?,de ce sa plateasca omul de rand pentru voi imbuibatii?.

Mihai Viteazu' 26 septembrie 2017 at 18:53

Nu am vila, stau la bloc. Alta intrebare !

Eu 21 septembrie 2017 at 12:53

Mâna ma in parcare privata daca nu ti convine, si daca nu ai bani lasa Masina acasa!

Albanezul 27 septembrie 2017 at 2:40

Bine ai zis”orase mari”,dar vezi matale,Ab este satuc fata de Cj,etc,dar cu ifose de metropola smart! Plateste,daca vrei sa stai in centrul orasului ,mai mult decat la o parcare de cartier,una e nevoia de parcare langa domiciliu si alta impresiile pt gagici cand iesi cu cazanul tau la suc pe bulevard.Dar deocamdata in oras nu platiti si va legati tot de parcarile dintre blocuri.

Bucifer 21 septembrie 2017 at 9:32

Individul primește amendă….asta e bună. Mașină cu numere de Bulgaria sau Franța ce amendă primește ? O lasă 2 săptămâni acolo. Nici cea de pe pista biciclete Micești nu o pot muta incompetenții. Proști albaiulienii dacă acceptă așa ceva…

Haules Baules 26 septembrie 2017 at 17:06

Intr-o luna demareaza serviciul de ridicare a masinilor. Daca locul iti e ocupat dupa ora 16, suni la politia locala, aia vin cu platforma, si se elibereaza zona. Mare scofala…

? 26 septembrie 2017 at 19:10

Nu se ridică de pe locurile închiriate….mai citește legislația rutieră Haules Baules. E ok să nu știi, dar să afirmi eronat că știi…e mai prostesc.

Haules Baules 27 septembrie 2017 at 8:22

Mai citeste inca o data ce a scris Bucifer si ce am raspuns eu la respectivul comentariu. Cred ca ai o problema cu sinapsele.

cititor 21 septembrie 2017 at 13:47

Foarte buna masura! Era cazul sa se reglementeze situatia. Felicitari Primaria Alba Iulia!

dolfi 26 septembrie 2017 at 18:58

intre timp, asezati-va confortabil si pregatiti-va anusurile! urmeaza ridicarea masinilor pe motiv ca n-aveti unde le parca. Urmeaza giratorii-cu-semafor in plus! Pe banii vostri!
Nu va cereti drepturile, stati in continuare ca vaca-n cucuruz! Si plange-ti-va de traficul din satu’ nost !

Ion Pop 27 septembrie 2017 at 5:17

Ce drepturi? Și cu șanse sa le obținem? Ne-am cumpărat un loc de parcare. Am obținut un drept pe bani, dar acuma nu-l mai avem. Ce putem sa facem?!In afara de faptul ca putem să-i ardem la vot, nu vad ce altceva…

Comentariile sunt oprite