Unul dintre cei mai buni elevi ai Colegiului Militar ”Mihai Viteazul” din Alba Iulia, Costea Mircea Darius, și-a lansat cartea ”Umbrele fiinţei”

În cadrul ceremonialului dedicat sărbătoririi celor 98 de ani de existenţă a Colegiului Naţional Militar ,,Mihai Viteazul” a avut loc un emoţionant moment cultural dedicat unuia dintre cei mai talentaţi şi pasionaţi elevi, a cărui muncă pe altarul cunoaşterii şi al creaţiei este răsplătită pe măsura  dăruirii.

,,Se ivește uneori, printre noi, un spirit tânăr aflat într-o  căutare acerbă a adevărurilor lumii,cu sete de cunoaștere și de înțelegere a sensurilor tainice ale existenței, împlinindu-și treptat dorința de a-și forma un  orizont cultural autentic și variat. Pentru acest tânăr, lectura devine un veritabil modus vivendi, biblioteca, librăria, cartea însăși devin toposuri ale unor experiențe de viață, iar religia, filosofia, mitologia, simbolistica, psihanaliza, poezia, romanul, teatrul, toate devin realități ontologice și gnoseologice.

ELIT

Rezultatele deosebite obținute de acest elev la olimpiade, concursuri cultural-artistice și de creaţie literară, manifestarea creatoare în cadrul Cenaclului literar și al Cercului de lectură demonstrează preocupările serioase pentru cunoaștere și creație artistică, fapt care îl recomandă pentru Diploma pentru cel mai pasionat cititor.

Curozitatea, bucuria lecturii, asimilarea unor valori culturale îl fac pe elevul Costea Mircea-Darius din clasa a XII-a D să traverseze el însuși experiențe artistice , creatoare, convertind stările  intelectuale și afective în ficțiune; de fapt, pentru el, ,,a citi” înseamnă , a iubi opera” și ,,a voi să devii operă” (R. Barthes). Creând, Mircea parcurge o interesantă aventură în alte lumi, imaginând sau visând, în sacru ori în profan, în conștient și subconștient, între lumină și întuneric, între viață și moarte. Actul creator devine astfel o transmutare alchimică a spiritului.

Volumul de debut ,,Umbrele ființei” este o antologie epico-lirico-dramatică ce cuprinde doar o parte a creaţiei elevului Mircea Costea, iar titlul metaforic evidențiază ambivalența, opoziția, dualitatea, separarea, contopirea, conversia androginică a fiinţei la toate nivelurile, devenind factori generatori de profunde imagini simbolice: Elohim, marele creator și Lucifer, Crist pe Golgota și Adam, putregaiul, disperarea, timpul fără timp, ruga, Absolutul, Eu și Tu, vorbele și poezia, ființa și neființa.”(prof. Teodora Dăncilă)

Inelul eternității

 

Poezia este doar o cutie

În care se află inelul de aur

Al Eternităţii-o cerere în căsătorie

De la Infinit.

Poezia este doar muzica

Pe care lin îşi joacă dansul

Fiinţa şi Nimicul

Deasupra stelelor universului.

Poezia este rugăciunea

Sublimă, tainică şi neştiută

Strigată din sufletul lui Nietzsche

Şi-al tuturor fiilor săi

Către Dumnezeu

Putregaiuri

 

Am putrezit atât de mult

Că ne suntem propria groapă

În care timpul doar sapă

Un hău mai adânc.

Ne suntem proprii viermi

Aşteptând să fim mâncaţi

De noi înşine.

Email: stiri@ziarulunirea.ro
Tel: 0258.811.419

Acest site foloseşte cookies! Continuarea navigării implică acceptarea lor. Acceptă Mai mult...