Trei spații din Șanțurile Cetății Alba Carolina scoase la licitație de Primăria Alba Iulia

Primăria municipiului Alba Iulia organizează licitaţie publică deschisă, în data de 18 aprilie 2018, ora 10.00, în vederea concesionării spaţiilor situate în sanţurile Fortificaţiei de tip Vauban, Cetatea Alba Carolina. Spaţiile sunt incluse pe Lista Monumentelor Istorice având codul LMI 2010 AB-II-a-A-00088.

Destinaţia acestora este de spaţiu comercial şi/sau de alimentaţie publică, punct de informare turistică, spaţiu cultural polivalent, spaţiu pentru servicii turistice.

Durata concesiunii este de 25 de ani cu posibilitate de prelungire cu cel mult jumătate din perioada iniţială.

Spaţiile sunt proprietate publică a Municipiului Alba Iulia:

1. spaţiul nr. 4 indicativ (M5R1), situat în Cetatea Alba Carolina Ravelinul SF. Capistrano
– Preţul minim de pornire a licitaţiei publice este de 59,9EUR/lună
-S utilă = 85,6 mp
– Scrisoare de bonitate/sau confort în valoare de 54,17 mii EUR (sau echivalentul în lei)

2. spaţiul nr. 7 indicativ (M7C2), situat în Cetatea Alba Carolina Contragarda Bastionul SF. Carol
– Preţul minim de pornire a licitaţiei publice este de 479 EUR/lună
– S utilă = 532,2 mp
– Scrisoare de bonitate/sau confort în valoare de 288,14 mii EUR (sau echivalentul în lei)

3. spaţiul nr. 9 indicativ (M7R2), situat în Cetatea Alba Carolina Ravelinul SF Carol
-Preţul minim de pornire a licitaţiei publice este de 56 EUR/lună
-S utilă = 186,8 mp
– Scrisoare de bonitate/sau confort în valoare de 170,48 mii EUR (sau echivalentul în lei)

Taxa de înscriere la licitaţie este de 200 lei, prețul Caietului de Sarcini este de 100 de lei, garanţia de înscriere la licitaţie reprezintă valoarea minimă a redevenţei pentru o perioadă de 6 luni.

Ofertele se redactează în limba română și cuprind două plicuri, unul exterior și unul interior, şi se depun la sediul concedentului:
– plicul exterior va cuprinde obiectul concesiunii, o fişă cu informaţii privind ofertantul și o declaraţie de participare semnată de ofertant, copie certificat de înmatriculare a societăţii şi statut, declaraţie pe propria răspundere că ofertantul nu a fost condamnat în ultimii 5 ani pentru participarea la activităţi ale unei organizaţii criminale, pentru corupţie, fraudă şi/sau spălare de bani, pentru fapte care au adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greşeli în materie profesională, precum şi faptul că nu se află în situaţia de a fi în faliment ori lichidare, că în ultimii 3 ani nu şi-a îndeplinit în mod defectuos obligaţiile contractuale, certificat de atestare fiscală, bilanţ contabil, declaraţie privind cifra de afaceri pe o perioadă de 3 ani, documente (scrisoare de bonitate și/sau scrisoare de confort) emise de banca clientului din care să rezulte capacitatea acestuia de a dispune de suma estimată aferentă spațiului pentru care se depune oferta, dovada plăţii garanţiei de participare şi a contravalorii documentaţiei, caiet de sarcini semnat și ştampilat, dovada existenţei unui cotract-antecontract încheiat cu o persoană fizică sau juridică atestată sau autorizată, înscrisă în registrele Ministerului Culturii şi Cultelor privind urmărirea în timp a spaţiului

– plicul interior conţine oferta propriu-zisă, numele (denumirea) ofertantului şi adresa acestuia, oferta propriu-zisă trebuie să cuprindă detailat toate condiţiile prevăzute în caietul de sarcini, alte obligaţii pe care ofertantul şi le asumă, precum și date tehnice și financiare referitoare la investiţie. Valoarea redevenţei nu poate fi mai mică decât valoarea minimă stabilită de concedent.

Cumpărarea Documentaţiei de Atribuire (cu caietul de sarcini inclus) se face la spaţiul Primăriei, Serv. Adm. Dom. Public și Privat situat în Alba Iulia, Calea Moţilor, nr. 7, bl. S1, sc. E (vis-a-vis de BANCPOST), plata acesteia se face la Casieria Serviciului A.D.P.P., în perioada 19-23 martie 2018, achiziţionarea acestora fiind condiţie pentru acceptarea la licitaţie a ofertanţilor. Depunerea ofertelor se face în perioada 10-16 aprilie 2018, până la ora 15.00, la Primăria municipiului Alba Iulia cu sediul în Alba Iulia, Calea Moților, nr. 5A, cam 8 (Registratură), într-un exemplar.

Fiecare participant poate depune o singură ofertă pe spaţiu.

Data limită pentru solicitarea clarificărilor este în data de 4 aprilie 2018.

Pentru desfăşurarea licitaţiei este nevoie de cel puţin trei oferte valabile.

În caz de amânare a ședinţei de licitaţie, aceasta se va repeta în data de 25 aprilie 2018, ora 10.00.

Informaţii suplimentare la Primăria mun. ALBA IULIA la sediul menţionat mai sus, sau la telefon 0258/ 815367, persoane de contact – Bala Luminiţa, Pripon Mihai.

Soluţionarea litigiilor se face conform dispoziţiilor Legii Contenciosului Administrativ nr. 554/2004 cu completările și modificările ulterioare.

Email: stiri@ziarulunirea.ro
Tel: 0258.811.419

3 Comentarii

dolfi 5 martie 2018 at 21:09

Maaamăăă frate da ce-i cu scorurile astea!? Spatiile alea au pereti tapitati cu foita de aur? Merge daca garantez cu ficatu’ lu’ vecinu? Nu bea, nu fumeaza, nu face secs. e?
Sau si astea-s cu dedicatii pentru prekini?

Ics 6 martie 2018 at 6:53

Da la ce te așteptai?! Sa le concesioneze gratis, sau pe sume modice , ca in tarile civilizate?? Ca doar cine le ia mai baga o cârcă de bani pana le aduce la adevar, având în vedere că sunt la stadiul de grajd. În fine…astea sunt rezultatele cand minoritatea isi alege primar, iar majoritatea sta in case in loc sa iasa la vot. Pe urmă se plâng pe la colturi…

Robert 6 martie 2018 at 8:35

Spatiile alea daca tin minte bine se tot scot la licitatie de vreo 3 ani. Au fost vreo 10, pe urma 7 si tot asa. Credeti ca e mult? Nu, nu e deloc mult avand in vedere ca sunt incluse pe Lista Monumentelor Istorice.

Comentariile sunt oprite

Acest site foloseşte cookies! Continuarea navigării implică acceptarea lor. Acceptă Mai mult...