Transport public ecologic la Aiud, proiect de 10 milioane de euro: S-a contractat realizarea proiectului tehnic

PRO ROMÂNIA - Alegeri parlamentare 2020

Procedura de achiziţie de servicii pentru elaborarea proiectului tehnic şi a detaliilor de execuţie, respectiv asistenţă tehnică din partea proiectantului, pentru obiectivul de investiţii „Transport public ecologic în municipiul Aiud” a fost finalizată de curând de către primăria municipiului Aiud.

Valoarea totală la care a fost încheiat contractul este de 742.954 lei şi a fost atribuit asocierii reprezentate de firmele Red Power Cons SRL Bucureşti şi Green Power SRL Timişoara. Acest contarct este premergător unei investiţii estimate la 10 milioane de euro pentru proiectul privind implementarea transportului ecologic în Aiud.

USR - Alegeri parlamentare 2020

Potrivit caietului de sarcini, serviciile cuprind realizarea PT + DDE (inclusiv documentaţiile tehnice necesare obţinerii avizelor/acordurilor/autorizaţiilor) şi asistenţa tehnică din partea proiectantului pe perioada de execuţie a lucrărilor şi pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrărilor de execuţie, respectiv: întocmirea documentaţiilor pentru obţinerea avizelor necesare emiterii autorizaţiei de construcţie; PAC – proiectul pentru autorizarea executării lucrărilor de construire; POE – proiectul de organizare a execuţiei lucrărilor; PT + DDE – proiectul tehnic de execuţie şi detalii de execuţie; asistenţa tehnică din partea proiectantului pe toată durata de execuţie a lucrărilor.

PMP - Alegeri parlamentare 2020

Obiectivul general al proiectului „Transport public ecologic în municipiul Aiud” îl reprezintă reducerea emisiilor de carbon conform Planului de Mobilitate Urbană Durabilă, inclusiv promovarea mobilităţii urbane bazată pe utilizarea transportului public auto de călători, nepoluant, îmbunătăţit şi reducerea numărului de deplasări cu transportul privat cu autoturisme.

Proiectul urmăreşte dezvoltarea infrastructurii necesare asigurării unui serviciu de transport public auto de călători durabil, atractiv şi eficient prin construirea unui depou modern destinat transportului electric în municipiul Aiud, construcţia şi/sau reabilitarea a 28 de staţii de călători şi reabilitarea drumului aferent, inclusiv realizarea unui sens giratoriu.

Email: stiri@ziarulunirea.ro
Tel: 0258.811.419