Traian Mârza: „S-a înfiinţat la Alba Iulia o uniune de artişti plastici profesionişti, perfect legală şi funcţională…!”

Interviu cu prof.dr. Traian Mârza, artist plastic şi preşedinte al Uniunii Artiştilor Plastici Alba

Curriculum vitae
Data şi locul naşterii: 14 septembrie 1958, Galtiu, Alba.
Studii: Liceul HCC Alba Iulia, promoţia 1977, Şcoala de arte: Pictură 1974-1977, Grafică 1979-1982, Foto-cinema1983-1985, Academia de artă Bucureşti, 1990-1996, secţia pictură, clasă prof. Horea Paştina.                                   Universitatea de Vest Timişoara 2003-2008 Titlul ştiinţific Doctor în arte vizuale, 2010-2011 Universitatea Babeş-Bolyai, Facultatea de Teologie Greco-Catolică, specializarea teologie pastorală student anul II, Masterand Teologie pastorală – Facultatea de Teologie Greco-Catolică – Blaj.                                            Activitate profesională – Lector (cadru asociat) la Institutul de Grad Universitar „Buna vestire” Greco-Catolic Blaj 1998-1999, membru al Societăţii Regionale de Artă Choisiy Le Roi, Franţa, profesor la Liceul de Muzică şi Arte Plastice  din Alba Iulia.

    -Când şi de ce a apărut ideea creării unei noi structuri a artiştilor plastici profesionişti la Alba Iulia?
-După 1990, până în anul 1998, în România nu existau structuri profesionale ale artiştilor plastici profesionişti, cu personalitate juridică, înregistrate la vreo instanţă teritorială. În aceste condiţii, structurile „tradiţionale” existente, denumite filiale ale UAP România (neînregistrate, după cum spuneam, la nicio instanţă teritorială), nu puteau dezvolta programe şi nici nu puteau avea o poziţie juridică de administrare a programelor şi proiectelor. Prin urmare, se impunea crearea unor structuri de formă asociativă, cu personalitate juridică clar definită, respectând şi prevederile Decretului Lege nr.27 din 14 ianuarie 1990, emis de CFSN, care la art.1 prevedea că „scriitorii, artiştii plastici, compozitorii, creatorii de film şi de teatru se pot asocia, potrivit specificului lor de creaţie, în organizaţii profesionale, potrivit prevederilor legale în vigoare. Fiecare organizaţie de creatori funcţionează în temeiul statutului propriu şi are dreptul să-şi aleagă forma şi structura organizatorică pe care le consideră cele mai potrivite specificului activităţii sale”. De asemenea, art. 4 prevedea că „organizaţiile de creatori se bucură de o deplină autonomie structurală, funcţională şi economică”
Astfel, artiştii din Alba Iulia au făcut demersurile necesare creării unei asemenea structuri, în condiţiile Legii nr. 21/1924. În data de 17 decembrie 1998, conform sentinţei civile nr. 2701/1998, emisă de Tribunalul Alba, s-a înfiinţat uniunea de creaţie denumită Uniunea Artiştilor Plastici, în baza avizului Ministerului Culturii şi a Legii nr. 21/1924. După apariţia Ordonanţei nr. 26/2000, această uniune de creatori a primit regimul juridic de federaţie şi ea este înscrisă în Registrul Naţional al Ministerului Justiţiei cu numărul de înregistrare naţional 2/D/1998. Trebuie precizat că această structură juridică s-a format pe osatura unei structuri care funcţiona în virtutea inerţiei, dinainte de 1989, structură ce era compusă din absolvenţii de institute de artă stabiliţi la Alba Iulia.
-Cum şi-a desfăşurat activitatea noua structură, din 1998 şi până în prezent?
-Ea a funcţionat în baza statutului, perfect legal, până în anul 2011, când o parte din artiştii plastici, care erau şi membri fondatori, nu au mai vrut să recunoască şi să funcţioneze în baza statutului înregistrat la Tribunalul Alba, părăsind persoana juridică şi, în baza unei delegaţii dată de către UAP România, au primit un nou cod fiscal, aceştia funcţionând în prezent ca o sucursală a UAPR, cu denumirea Filiala Alba a UAPR. Conform articolului 13, alin 1(1), din OG 26/2000, care precizează „asociaţia îşi poate constitui sucursale, ca structuri teritoriale, fără personalitate juridică…”, şi la alin.2 că „sucursalele se constituie prin hotărârea Adunării Generale” iar la alin.3 că „sucursalele desfăşoară activităţile date în competenţa lor de către asociaţie”.
-La ce asociaţie vă referiţi, din moment ce discutăm despre UAPR?
-La Judecătoria Sectorului 1 Bucureşti şi în Registrul Naţional al ONG figurează, la categoria „asociaţii”, Partea I (atenţie, nu la „uniuni!”), asociaţia cu denumirea Uniunea Artiştilor Plastici din România (UAPR), cu numărul de înregistrare naţional 9647/A/2010, înscrisă în data de 16.03.2010 (nr. instanţă 31, Judecătoria Sector 1 Bucureşti), cu următorul Consiliu Director: preşedinte Dumitru Şerban, vicepreşedinte Petru Lucaci, membri Cristina Russu şi Doina Păulean.
După Adunarea Generală din 31 martie 2012, cred că se vor aduce modificările necesare, respectiv actualizările, deoarece în funcţia de preşedinte a fost ales dl. conf.univ.dr. Petru Lucaci, care, de altfel, exercită această funcţie de 2 ani, pe un mandat interimar, în urma demisiei d-lui prof. univ.dr. Dumitru Şerban, ce a avut loc în mai 2010.
-Ce s-a întâmplat cu vechile filiale ale UAPR din ţară, inclusiv cu cea din judeţul Alba, şi care este statutul lor juridic acum?
-Toate structurile „tradiţionale”, cunoscute sub denumirea de filiale, azi sunt persoane juridice cu cod fiscal, cu cont în bancă şi care funcţionează în deplină autonomie structurală, funcţională şi economică, doar că, parte dintre acestea se denumesc „filiale ale UAPR”. Repet faptul că UAPR este înscrisă în Registrul Naţional al ONG, la Ministerul Justiţiei, ca asociaţie. Paradoxal, atât UAP-tradiţional, recunoscut ca persoană juridică din 1950, cât şi UAPR-asociaţie nu au înscrise până în anul 2012 nicio filială persoană juridică, la nicio instanţă din România. Conform art.13, alin.2 din OG 26/2000 „Filialele sunt entităţi cu personalitate juridică, putând încheia în nume propriu acte juridice, în condiţiile stabilite de asociaţie, prin actul constitutiv al filialei. Ele pot încheia acte juridice şi de dispoziţie în numele şi pe seama asociaţiei, numai pe baza hotărârii prealabile a Consiliului Director al asociaţiei.” De asemenea, la alin.4 se prevede că „în vederea înscrierii filialei, reprezentantul asociaţiei (în cazul de faţă Petru Lucaci, preşedintele UAPR), va depune cererea de înscriere, împreună cu hotărârea de constituire a filialei, statutul, actul constitutiv, actele doveditoare de sediu şi patrimoniul iniţial al acesteia, la judecătoria în a cărei circumscripţie teritorială urmează să-şi aibă sediul filiala”
-Aşadar, în momentul de faţă, în judeţul Alba funcţionează pe de-o parte o sucursală a UAPR, subordonată conducerii de la Bucureşti, în baza mandatului şi a ştampilei încredinţate, în paralel cu o structură cu personalitate juridică, înregistrată ca uniune, care se numeşte Uniunea Artiştilor Plastici?
-Da!
-Şi care este diferenţa dintre cele două structuri?
-Sucursala, cunoscută sub denumirea Filiala Alba a UAPR, funcţionează strict în baza mandatului încredinţat de către conducerea de la Bucureşti şi are în componenţă doar membri ai UAPR, iar organele sale de conducere trebuie recunoscute şi validate de către organizaţia-mamă, în timp ce strucutura compusă din artişti plastici profesionişti, cu denumirea UAP Alba, cu sediul în Alba Iulia, Bd-ul „1 Decembrie 1918”, bloc M9- Galeria de artă, se bucură de deplină autonomie structurală, funcţională şi economică, putând accesa cu lejeritate programe şi proiecte europene, în baza personalităţii juridice dobândite legal. De asemenea, potrivit Legii nr.8/2006, UAP se bucură de toate drepturile conferite de legislaţia în vigoare pentru UNIUNI, iar membrii ei, conform art. 1, alin 1 şi alin.2 din legea respectivă, prin dovezile emise şi în conformitate cu art.3, alin. 3 din aceeaşi lege, pot primi indemnizaţiile prevăzute de lege, respectiv suplimentarea cu 50% a cuantumului pensiei de limită de vârstă.
-Cele două structuri despre care vorbim se află în competiţie?
-Nicidecum! Alteritatea formelor de organizare măreşte şansele culturale ale unui oraş în continuă devenire, cum este municipiul nostru…
-Vă mulţumesc!
a consemnat
Ioan HĂNŢULESCU

Email: stiri@ziarulunirea.ro
Tel: 0258.811.419

Acest site foloseşte cookies! Continuarea navigării implică acceptarea lor. Acceptă Mai mult...