TITULARIZARE 2017, în Alba: Un dascăl, care a încercat să copieze, eliminat din examen. Peste 50 de absenți

Un dascăl, care a încercat să copieze, a fost eliminat, miercuri, de la proba scrisă a examenului de Titularizare 2017, în vreme ce 56 de candidați, dintre cei înscriși, au fost absenți.

Potrivit comisiei care a organizat examenul de Titularizare 2017, un profesor ce a susținut examenul la Colegiul Național ”Horea, Cloșca și Crișan” din Alba Iulia, a fost eliminat după ce a încercat să copieze.

ELIT

De asemenea, alți 41 de candidați s-au retras din motive personale, după ce au văzut subiectele, în vreme ce un candidat a ales să se retragă din motive medicale.

Astfel, numărul lucrărilor care vor fi trimise spre corectare este de 377.

Mihail David - 2020

Candidaţii care nu obţin la inspecţia specială la clasă sau la proba practică minimum nota 5 (cinci) nu pot participa la proba scrisă.

Inspecţiile speciale la clasă se susţin în limba în care candidaţii şi-au efectuat studiile, dar se pot susţine şi în limba în care urmează să se facă predarea după promovarea probei orale eliminatorii de cunoaştere a limbii respective.

Inspecţiile speciale la clasă şi probele practice/orale eliminatorii în profilul postului promovate de candidaţi în cadrul concursului naţional rămân valabile în etapele ulterioare ale mobilităţii personalului didactic din învăţământul preuniversitar, precum şi pentru concursurile care se desfăşoară pe parcursul anului şcolar 2017-2018.

Inspecţia specială la clasă în profilul postului se desfăşoară pe durata unei ore de curs şi se evaluează prin note de la 1 la 10.

Probele practice de profil, pentru posturile care sunt condiţionate pentru ocupare de proba practică, se desfăşoară conform Anexelor nr. 5-12 la Metodologie şi se evaluează prin note de la 1 la 10. Rezultatele la această probă se aduc la cunoştinţă candidaţilor în ziua susţinerii probei şi nu se admit contestaţii.

Candidaţii care s-au înscris în două sau mai multe judeţe trebuie să susţină inspecţiile speciale la clasă şi probele practice/orale în fiecare judeţ în care s-au înscris.

Candidaţii care solicită ocuparea, prin concurs, de posturi didactice/ catedre vacante/ rezervate în unităţi de învăţământ având clase speciale de limbi străine cu program intensiv şi/sau bilingv, clase cu profil sportiv sau artistic (corepetiţie, muzică, arta actorului, coregrafie, arte plastice, arte decorative, arte ambientale, arhitectură şi design), clase/grupe de hipoacuzici şi surzi, clase/grupe cu deficienţi de vedere, precum şi ocuparea de catedre vacante/rezervate de informatică, de tehnologia informaţiei şi a comunicaţiilor, de instruire practică sau de activităţi de pre-profesionalizare, posturi didactice/catedre vacante/rezervate din cluburi şcolare sportive sau din palatele şi cluburile copiilor, susţin o probă practică în profilul postului didactic/catedrei solicitat(e).

Media obţinută la inspecţiile la clasă în profilul postului, în cadrul examenului naţional de definitivare în învăţământ, sesiunea 2017, se poate folosi numai în judeţul/municipiul Bucureşti în care candidatul susţine examenul naţional de definitivare în învăţământ, pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate care necesită inspecţie specială la clasă.

În funcţie de proba scrisă a concursului, dacă aceasta permite atât ocuparea unor posturi didactice care necesită inspecție specială la clasă cât şi ocuparea unor posturi care necesită probă practică, un candidat poate solicita programarea pentru susţinerea inspecţiei speciale la clasă cât şi pentru susţinerea probei practice.

Planificarea susţinerii probelor practice pentru posturile care necesită astfel de probe, se publică în data de 29 mai 2017.

Proba scrisă se susţine pe baza subiectelor elaborate de Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare, în concordanţă cu programele pentru concurs, în specialitatea postului didactic, aprobate prin ordin al ministrului educaţiei. Proba scrisă se evaluează prin note de la 1 la 10.

Nota obţinută la proba scrisă are o pondere de 75% în media de repartizare.

Pentru a fi angajaţi pe perioadă nedeterminată (titularizare), candidaţii trebuie să obţină minimum nota 7 atât la proba scrisă, cât şi la proba practică şi inspecţia specială la clasă.

Pentru angajarea pe perioadă determinată (suplinire), candidaţii trebuie să obţină minimum nota 5 atât la proba scrisă, cât şi la proba practică şi inspecţia specială.

TITULARIZARE 2017 – CALENDAR:

12 iulie: proba scrisă

18 iulie: afișarea rezultatelor

18-19 iulie: înregistrarea contestațiilor la inspectoratele școlare și transmiterea acestora la centrele de evaluare

20-24 iulie: rezolvarea contestațiilor

25 iulie: afișarea rezultatelor finale.

Şedinţe de repartizare:

26 iulie: repartizarea candidaţilor cu media de repartizare minimum 7 (şapte) la concursul naţional de ocupare a posturilor didactice / catedrelor vacante / rezervate în învăţământul preuniversitar, sesiunea 2017, conform art. 61 alin. (8), pe posturi didactice/catedre vacante publicate pentru angajare cu contract individual de muncă pe perioadă nedeterminată, la nivelul judeţului în care au susţinut proba practică sau inspecţia specială la clasă în profilul postului, indiferent de judeţul în care au susţinut proba scrisă, ierarhizați pe o listă unică, în ordinea descrescătoare a mediilor de repartizare

28 iulie: transformarea posturilor didactice/catedrelor pentru angajare pe perioadă nedeterminată rămase neocupate, în posturi didactice/catedre vacante pentru angajare pe perioadă determinată şi reactualizarea listei posturilor didactice/catedrelor pentru angajare pe perioadă determinată

26-28 iulie 2017 emiterea și comunicarea deciziilor de repartizare pe post/catedră

28 august: repartizarea candidaţilor cu media de repartizare minimum 7 (şapte) la concursul naţional de ocupare a posturilor didactice / / catedrelor vacante / rezervate în învăţământul preuniversitar, sesiunea 2017, în ordinea descrescătoare a mediilor de repartizare, având prioritate candidaţii care beneficiază şi de prelungirea duratei contractelor individuale de muncă în anul şcolar 2017-2018, în baza mediei de repartizare 7 (şapte) la concursurile naţionale de ocupare a posturilor didactice / catedrelor vacante / rezervate în învăţământul preuniversitare, sesiunile 2016 şi/sau 2015, respectiv 2016, 2015, 2014 şi/sau 2013, pentru învăţători / institutori / profesori pentru învăţământul primar.

Email: stiri@ziarulunirea.ro
Tel: 0258.811.419

Acest site foloseşte cookies! Continuarea navigării implică acceptarea lor. Acceptă Mai mult...