Rămâi conectat

Ştirea zilei

Tăierea capului SfÂntului Ioan Botezătorul

Publicat

în

De la origini pân\ la noi, pe b\trâna scoar]\ a p\mântului s-au perindat ilustre figuri de oameni al c\ror contur cu greu a putut fi definit în culori adecvate [i la dimensiuni reale. Astfel de oameni sunt rari ca floarea de col] de pe crestele Carpa]ilor, care, pretimpuriu str\punge cu trupul s\u firav pojghi]a înc\ înghe]at\ a z\pezii, prevestind apropiata sosire a prim\verii, simbolizând biruin]a vie]ii asupra mor]ii [i dând t\rie cuvântului paulin care spune „când sunt slab atunci sunt tare”. Numele lor sunt obi[nuite dar faptele sunt deosebite. În condi]ii de s\r\cie mai presus de orice închipuire au atins performan]e spirituale cu greu accesibile omului din lume. Din nimicul pe care-l oferea pustia au s\turat [i au îndestulat cu pâinea vie]ii [i cu apa cea vie mii [i mii de oameni înseta]i [i înfometa]i de hran\ spiritual\. Ei nu puteau respira în condi]ii de confort [i bun\stare, ci doar în simplitatea [i s\r\cia de[ertului. Astfel de oameni, amesteca]i cu pleava [i neghina veacului murdar se pare c\ nu-[i g\seau rostul [i locul. Liderul nedetronabil al unor astfel de performan]e este Sfântul Ioan Botez\torul, despre care, însu[i Fiul lui Dumnezeu depune m\rturie: „Adev\r zic vou\: nu s-a ridicat între cei n\scu]i din femei unul mai mare decât Ioan Botez\torul” (Matei. XI, 11).
Dimensiunile spiritual morale ale lui Ioan vor fi marcate [i de îngerul Gavriil, care, într-un dialog cu Zaharia, tat\l proorocului, îi spune acestuia: „Bucurie [i veselie vei avea [i de na[terea lui se vor bucura mul]i. C\ci va fi mare înaintea Domnului; nu va bea vin, nici sicher\ [i înc\ din pântecele mamei sale se va umplea de duhul sfânt. {i pe mul]i dintre fiii lui Israel îi va întoarce la Domnul Dumnezeul lor” (Luca. I, 14-16). Chiar dac\ Mântuitorul [i îngerul Gavriil au rostit cuvinte atât de m\gulitoare la adresa lui Ioan, el se socotea doar „glasul celui ce strig\ în pustie” (Matei. III, 13), [i se cutremura din toat\ fiin]a când la Iordan a ridicat mâna deasupra cre[tetului lui Iisus ca s\-l boteze. Fa]\ de p\cat îns\ [i fa]\ de p\c\to[i, glasul proorocului devenea aspru [i dojenitor: „Pui de vipere – le zicea mul]imilor care veneau s\-[i m\rturiseasc\ p\catele – cine va ar\tat s\ fugi]i de mânia ce va s\ vie? Face]i dar roade vrednice de poc\in]\… Acum securea st\ la r\d\cina pomilor; deci orice pom care nu face road\ bun\ se taie [i se arunc\ în foc” (Luca. III, 7-9). Toate clasele sociale ascultau cu capul plecat mustrarea lui Ioan fiindc\ to]i se reg\seau în ea [i chiar Irod se l\sa sensibilizat ascultându-i cu interes cuvântul. Numai mintea Irodiadei nu contenea s\ urzeasc\ intrigi criminale împotriva sfântului, întrucât acesta înfiera cu toat\ vehemen]a leg\tura nelegiuit\, existent\ între cei doi cumna]i de top din fruntea regatului. Ziua de na[tere a lui Irod a fost prilej nimerit pentru Irodiada s\-l îmbete pe rege, iar apoi s\ ob]in\ pe tipsie capul lui Ioan, care în mod repetat îi cl\tina scaunul [i-i periclita [ederea de-a dreapta sl\b\nogului despot.
În scurta sa via]\ Sfântul Ioan s-a f\cut dreptarul multor inimi. Chiar dac\ a fost retezat de sabia uciga[\, predica sa din pustiu cheam\ mereu genera]ii de pelerini s\-[i cl\teasc\ sufletul în albia legendarului Iordan. Moartea martiric\ de care s-a împ\rt\[it este ipostaza cea mai râvnit\ de c\tre un slujitor angajat din ceasul întâi în via Domnului. Numai jertfindu-[i ultima suflare [i ultima pic\tur\ de sânge pe altarul slujirii depline, Sfântul Ioan se putea încununa cu medalia de aur într-un clasament al celor mai puternici eroi ai cre[tinismului [i î[i putea motiva epitetul unic de „cel mai mare b\rbat n\scut din femeie”.
Preot Petru PINCA, Blaj

Publicitate

Ştirea zilei

UPDATE VIDEO| Incendiu de vegetație la Ampoița: Intervine Detașamentul de Pompieri din Alba Iulia pentru lichidarea flăcărilor

Publicat

în

Un incendiu a izbucnit  în cursul zilei de vineri, 30 iulie, în localitatea Ampoița din județul Alba.

Din primele informații, Detașamentul de Pompieri din Alba Iulia intervine pentru lichidarea incendiului.

Electrica Furnizare Discount

De asemenea, ar fi vorba despre un incendiu de vegetație.

UPDATE: Incendiul a fost localizat, iar pompierii lucrează pentru lichidarea ultimelor focare rămase. Litiera pădurii de foioase a ars pe o suprafață de aproximativ 500 de metri pătrați.

În cadrul intervenției au fost alocate trei autospeciale pentru stingere cu apă și spumă.

Citește mai mult

Ştirea zilei

Admitere în magistratură 2021-2022. Taxa, numărul de locuri de la INM și calendarul examenelor

Publicat

în

Admitere în magistratură 2021-2022. Taxa, numărul de locuri de la INM și calendarul examenelor

Organizarea concursului de admitere la Institutul Național al Magistraturii, la București, în perioada 30 iulie 2021 – 5 aprilie 2022, a fost hotărât, în unanimitate, de către Plenul Consiliului Superior al Magistraturiim arată caledarul pentru desfășurarea concursului propus de Institutul Naţional al Magistraturii.

De asemenea, Plenul CSM a hotărât scoaterea la concurs a 300 de locuri de auditori de justiţie (175 judecători şi 125 procurori), a câte unui post de personal de specialiate juridică asimilat judecătorilor şi procurorilor pentru fiecare din instituţiile: Institutul Naţional al Magistraturii, Inspecţia Judiciară, a 4 posturi în cadrul Ministerului Justiţiei (din care un post în Ministerul Justiţiei; un post în cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate; un post în cadrul Autorităţii Naţionale pentru Cetăţenie; un post în cadrul Direcţiei Naţionale de Probaţiune), un post în cadrul Consiliului Superior al Magistraturii, un post în cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, din schema Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Craiova.

Electrica Furnizare Discount
Taxa de înscriere la concursul de admitere la INM este în cuantum de 1.400 de lei

De asemenea, Plenul CSM a desemnat preşedintele şi vicepreşedinţii comisiei de organizare a concursului de admitere la Institutul Naţional al Magistraturii, precum şi membrii acestei comisii. Totodată, Plenul CSM a hotărât, în unanimitate, organizarea concursului de admitere în magistratură, la Bucureşti, în perioada iulie 2021-martie 2022, conform calendarului propus de Institutul Naţional al Magistraturii.

Instituţia a aprobat numărul şi posturile de judecător care urmează a fi scoase la concursul de admitere în magistratură (75 de posturi), numărul şi posturile de judecător în privinţa cărora se poate dispune suplimentarea în condiţiile art.3 alin.3 din Regulament (23 de posturi), numărul şi posturile de procuror care urmează a fi scoase la concursul de admitere în magistratură (50 de posturi), numărul şi posturile de procuror în privinţa cărora se poate dispune suplimentarea în condiţiile art.3 alin.3 din Regulament (10 posturi).

Sursa: observatornews.ro

Citește mai mult

Ştirea zilei

Angajatorii români, AMENDAȚI de Stat, cu peste 250 000 de lei, pentru că nu au respectat drepturile imigranților la locul de muncă

Publicat

în

Poliţiştii de imigrări, în ultima săptămână, au emis cetăţenilor străini şi europeni peste 1400 de documente privind şederea sau rezidenţa pe teritoriul României, în diverse scopuri. Au fost primite 1200 de cereri de avize de angajare şi aproximativ 1100 de solicitări de viză. S-au înregistrat 142 de cereri de acordare a unei forme de protecţie internaţională, iar pentru 44 de persoane au fost întocmite hotărâri de respingere a cererilor.

De asemenea, au fost aplicate 23 de sancțiuni contravenţionale cu amendă în valoare de 259.100 lei, cetăţenilor străini şi angajatorilor pentru nerespectarea prevederilor legale privind regimul juridic al străinilor şi angajarea în muncă a acestora.

Prioritățile operative ale polițiștilor din cadrul Inspectoratului General pentru Imigrări, în această perioadă, au vizat controlul permanent asupra respectării legalității șederii în România a străinilor, asigurarea accesului neîngrădit la procedura de azil, combaterea migrației ilegale și a muncii nedeclarate.

Electrica Furnizare Discount

De asemenea, o atenție sporită a fost acordată implementării tuturor recomandărilor și măsurilor dispuse pentru prevenirea și limitarea răspândirii infectării cu virusul SARS-Cov-2.
Astfel, în ultima săptămână, în ceea ce priveşte admisia în România, au fost primite peste 1000 de solicitări de viză depuse la misiunile diplomatice din străinătate, dintre care 813 au fost avizate favorabil.

Totodată, au fost înregistrate aproximativ 1000 de cereri de prelungirea a dreptului de ședere pentru diferite perioade de timp. Cetățenilor străini le-au fost emise peste 1200 de permise de ședere temporară și pe termen lung, iar europenilor 224 de certificate și cărți de înregistrarea rezidenței.
Principalele scopuri pentru care străinii şi-au stabilit reşedinţa pe teritoriul României sunt angajare în muncă și conexe dreptului la unitatea familiei.

Polițiștii de imigrări au efectuat 16 acţiuni şi controale, cu efective proprii şi în colaborare cu structuri având atribuţii în domeniul ordinii şi siguranţei publice, pe linia prevenirii şi combaterii şederii ilegale și a muncii nedeclarate a cetăţenilor străini.
În urma acțiunilor întreprinse, la nivel național, au fost depistați 59 de cetățeni străini în ședere ilegală. De asemenea, pentru 28 au fost emise decizii de returnare în vederea îndepărtării de pe teritoriul României, 19 persoane au fost îndepărtate sub escortă, iar pentru 26 a fost dispusă măsura de luare în custodie publică, până la returnarea lor de pe teritoriul țării noastre.
Au fost primite aproximativ 1200 de cereri de eliberare a unor avize pentru angajarea în muncă, cele mai multe pentru lucrărori permanenți.

Polițiștii de imigrări au aplicat 23 de sancţiuni contravenţionale cu amendă în valoare de 259.100 lei, cetăţenilor străini şi angajatorilor pentru nerespectarea prevederilor legale privind regimul juridic al străinilor şi angajarea în muncă a acestora.

În aceeași perioadă, au fost înregistrate 142 de cereri de azil, solicitanții aflându-se în diverse stadii de procedură. De asemenea, 24 de solicitanți au primit protecția statului român, iar pentru 44 de cetățeni străini au fost emise hotărâri de respingere a cererilor de acordare a unei forme de protecție internațională.

Acțiunile polițiștilor de imigrări de prevenire şi combatere a şederii ilegale şi muncii nedeclarate vor continua și recomandăm cetățenilor străini să respecte legalitatea șederii în România și măsurile dispuse de autorități în eforturile de limitare a răspândirii virusului SARS-CoV-2.

Citește mai mult

Actualitate

Știrea Zilei

Curier Județean

Știrea Ta

Politică Administrație

Sport

Monden

Opinii Comentarii

Articole Similare