Rămâi conectat

Opinii - Comentarii

Tensiuni între artiștii plastici din Alba. Traian Mârza ”s-a făcut stăpân” pe Galeriile de Artă

Publicat

în

Primăria municipiului Alba Iulia este solicitată să intervină în medierea unui conflict apărut între artiștii plastici din Alba privind utilizarea ”Galeriilor de Artă”. Este vorba despre cei 42 de membri ai Filialei Uniunii Artiștilor Plastici Alba care reclamă faptul că nu sunt lăsați să utilizeze spațiul expozițional, pe care se pare că a ”pus stăpânire” Traian Mârza care și-a făcut propria ”Uniune a Artiștilor Plastici”.

Potrivit artiștilor albaiulieni, până în prezent utilizarea galeriei s-a făcut după un program stabilit de comun acord (câte două luni pentru fiecare dintre cele două grupuri de artiști plastici), însă acum Traian Mârza refuză să elibereze galeria în care ar trebui să fie organizată o expoziție începând cu data de 1 mai.

În acest sens am primit la ziarulunirea.ro următorul comunicat de presă de la Uniunea Artiştilor Plastici din România:

Elit - Gustul Desăvârșit

Recent Uniunea Artiştilor Plastici din România (denumită în continuare „U.A.P”) a constatat existenţa unor acte de încălcare a drepturilor sale şi a legii, şi încercările anumitor persoane şi entităţi de a destabiliza sistemul uniunilor de creatori şi de a crea confuzie cu privire la originea acestora, a activităţilor şi drepturilor lor şi ale membrilor acestora.

În concret, U.A.P denunţă astfel de acte săvârşite de un fost membru al U.A.P şi de entitatea pe care o conduce, denumită în mod nelegal Uniunea Artiştilor Plastici, respinge în mod ferm afirmaţiile acestuia, astfel cum au fost perpetuate pe mai multe căi, dar cel mai recent prin intermediul site-ului său http://uniuneaartistilorplastici.ro/ sau a presei locale din Alba Iulia, şi face următorul anunţ:

– U.A.P din România este o uniune de creatori în domeniul artelor plastice şi vizuale legal înfiinţată, persoană juridică română de drept privat, organizaţie profesională neguvernamentală, fără scop patrimonial, constituită din creatori şi teoreticieni din domeniul artelor plastice şi vizuale. UAP este continuatoarea juridică a Sindicatului Artelor Frumoase din Bucureşti (S.A.F), fondat în 1921 şi înscris ca persoană juridică în 1946) şi a Sindicatelor Mixte ale Artiştilor Plastici din Provincie. Documentele originale privind crearea sa, aflate în posesia U.A.P şi a Arhivelor Naţionale şi recunoscute de autorităţile şi instanţele de judecată din România, demonstrează acest aspect;

– Activitatea U.A.P este guvernată de Legea nr. 21/1924, de Decretul – lege nr. 266/1950, de Decretul – lege nr. 27/1990, căci potrivit art. 85 din O.G. nr. 26/2000 privind asociaţiile şi fundaţiile persoanele juridice de utilitate publică – asociaţii, fundaţii sau alte organizaţii de acest fel – înfiinţate prin legi, ordonanţe, decretelege, hotărâri ale Guvernului sau prin orice alte acte de drept public nu intră sub incidenţa prevederilor prezentei ordonanţe, ci rămân supuse reglementărilor speciale care stau la baza înfiinţării şi funcţionării lor.

– U.A.P este Uniunea Artiştilor Plastici din România constituită prin Decretul – lege nr. 266/1950 al Prezidiului Marii Adunări Naţionale a Republicii Populare Române, pentru recunoaşterea Uniunii Artiştilor Plastici împreună cu patrimoniul identificat la nivel teritorial, realizat de această instituţie prin intermediul Fondului Plastic, ca instituţie constituită legal în baza Decretului nr. 343/1949, abrogat prin Decretul nr. 294/1954, completat şi modificat potrivit dispoziţiilor Decretului nr. 333/1958, care a asigurat constituirea bazei materiale a acesteia.

– În prezent, U.A.P cuprinde aprox. 5.000 de membri, creatori şi teoreticieni din domeniul artelor plastice şi vizuale. Aceştia sunt absolvenţi ai unor institute superioare de artă iar admiterea în U.A.P are loc în urma unei jurizări făcută de o Comisie naţională. U.A.P este membră A.N.U.C (Alianţa Naţională a Uniunilor de Creaţie) care cuprinde Uniunea Arhitecţilor, Uniunea Scriitorilor, Uniunea Compozitorilor, Uniunea Cineaştilor, Uniunea Artiştilor Plastici şi UNITER, toate din România, precum şi membră A.I.A.P (Asociaţia Internaţională a Artiştilor Plastici) şi E.C.A (Consiliul European al Artiştilor).

– Domnul Traian Mârza şi entitatea condusă de acesta, denumită în mod ilegal „Uniunea Artiştilor Plastici” nu fac parte din U.A.P şi nu sunt recunoscuţi de aceasta. Dl. Traian Mârza a fost exclus din U.A.P la data de 31.03.2012, de către Adunarea Generală a U.A.P prin Hotărârea Adunării Generale a U.A.P nr. 1/2012;

– După ce a fost exclus din UAP, dl. Traian Mârza a întreprins o serie de activităţi prin intermediul cărora drepturile subscrisei, în special drepturile de proprietate intelectuală, au fost grav încălcate.

Cele mai grave dintre aceste acţiuni au fost: o preluarea în mod abuziv a Filialei din Alba Iulia a Uniunii Artiştilor Plastici, filială creată de UAP al cărei preşedinte fusese la un moment dat şi dl. Mârza, înlocuirea conducerii şi statutului acesteia prin încălcarea dispoziţiilor legale şi transformarea acesteia în entitatea denumită „Uniunea Artiştilor Plastici”, pentru a profita de personalitatea juridică dobândită de această filială odată cu crearea sa de către U.A.P şi de înscrierea sa în Registrul special ţinut de Judecătoria Alba Iulia în scopul de a destabiliza activitate U.A.P şi de a-şi aroga drepturi care aparţin exclusiv U.A.P; o promovarea acesteia prin denigrarea U.A.P şi lansarea unor informaţii false cu privire la U.A.P în presă prin interviuri care denaturează adevărul, aşa cum sunt interviurile publicate pe site-ul http://uniuneaartistilorplastici.ro/; o inducerea voită în eroare a publicului larg şi a artiştilor cu privire la statutul şi caracterul de utilitate publică al acestei entităţi în vederea racolării de membri, chiar şi persoane care nu sunt artişti plastici, ci absolvenţi ai unor şcoli de arte ale spectacolului; o emiterea de adeverinţe în temeiul Legii nr. 8/2006 privind instituirea indemnizaţiei pentru pensionarii sistemului public de pensii, membri ai uniunilor de creatori legal constituite şi recunoscute ca persoane juridice de utilitate publică, deşi numai membrii U.A.P pot beneficia de aceste drepturi şi numai U.A.P are dreptul legal de a le emite; folosirea denumirii de „Uniunea Artiştilor Plastici” fără consimţământul U.A.P, trecând peste interdicţiile exprese ale U.A.P în acest sens transmise prin intermediul unor notificări privind interzicerea dreptului de a folosi denumirea subscrisei.

– Această entitate nu este recunoscută de U.A.P şi atât prin denumire cât şi prin activitatea sa încalcă drepturile UAP asupra mărcii combinate (text şi semn) „Uniunea Artiştilor Plastici din România”, înregistrată în Registrul Mărcilor sub nr. R043528, având durată de protecţie până la data 05.10.2020;

– Pentru apărarea drepturilor sale, U.A.P a demarat litigii civile împotriva dlui. Traian Mârza, privind încetarea acţiunilor de folosire ilegală a drepturilor la marcă ale subscrisei şi privind  repararea prejudiciului produs prin utilizarea ilegală a mărcii subscrisei şi diseminarea de informaţii false, înşelătoare în presă, precum şi plângeri penale împotriva dlui. Traian Mârza, pentru săvârşirea unor infracţiuni de contrafacere, fals în declaraţii, fals intelectual şi uz de fals. Aceste litigii sunt în curs de judecată.

Având în vedere cele de mai sus, atragem atenţia în mod ferm asupra faptului că dl. Mârza şi entitatea condusă de acesta – Uniunea Artiştilor Plastici – diseminează informaţii false şi că nu funcţionează în limitele legii şi că în niciun caz nu este „singura UNIUNE de creaţie din România” aşa cum declară în mod înşelător în presă şi pe site-ul acestei entităţi şi pe alte materiale promoţionale.

De asemenea, atragem atenţia că numai membrii U.A.P se pot bucura de drepturile prevăzute de Legea nr. 8/2006 şi de toate celelalte drepturi legale prevăzute pentru membrii uniunilor de creaţie legal constituite şi care au statut de utilitate publică”. (Uniunea Artiştilor Plastici din România, Consiliul Director)

Referitor utilizarea galeriei expoziționale, artișii plastici din Alba precizează: ”Având în vedere calitatea de deținător al spațiului expozitional „Galeriile de artă – municipiul Alba Iulia”, solicităm un punct de vedere public Primăriei Alba Iulia vis-a-vis de situația descrisă anterior. Suntem convinși că arta, în orice formă de expresie, nu poate fi îngrădită de cutume și reguli auto validate de către o entitate, iar accesul la promovarea ei în forma expozițională ar trebui garantat tuturor artiștilor indiferent de senzația lămurită sau nu de apartenența la o organizație profesională sau alta”.


 Fiți la curent cu ultimele articole publicate. Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI


Publicitate

Opinii - Comentarii

INFORMARE| Amendament la documentul de Ofertă Publică de Preluare Obligatorie a PREBET S.A. Aiud aprobat prin decizia A.S.F nr. 634 din data de 25.05.2022

Publicat

în

APROBAREA AMENDAMENTULUI  NU ARE VALOARE DE GARANŢIE ŞI NICI NU REPREZINTĂ O ALTĂ FORMĂ DE APRECIERE A A.S.F. CU PRIVIRE LA OPORTUNITATEA, AVANTAJELE SAU DEZAVANTAJELE, PROFITUL ORI RISCURILE PE CARE LE-AR PUTEA PREZENTA TRANZACŢIILE DE ÎNCHEIAT PRIN ACCEPTAREA OFERTEI PUBLICE OBIECT AL DECIZIEI DE APROBARE. DECIZIA DE APROBARE CERTIFICĂ NUMAI REGULARITATEA DOCUMENTULUI DE OFERTĂ ÎN PRIVINŢA EXIGENŢELOR LEGII ŞI ALE NORMELOR ADOPTATE ÎN APLICAREA ACESTEIA.

Preambul

Principalul scop al acestui document este să furnizeze date actualizate în legătură cu unele informații prezentate în Documentul de Ofertă și trebuie citit doar împreună cu Documentul de Ofertă și în contextul Ofertei descrise în Documentul de Ofertă. Ofertanții și/sau intermediarul nu au actualizat nicio altă informație  decât cea prezentată în cuprinsul acestui amendament, celelalte informații prezentate în documentul de ofertă fiind corecte și complete la data Documentului de ofertă. Astfel, nici ofertanții și nici Intermediarul nu își asumă nicio responsabilitate privind acuratețea și caracterul complet al informațiilor prezentate în documentul de Ofertă, cu excepția datelor prezentate în acest amendament, la o dată ulterioară datei Documentului de ofertă.

 

Elit - Gustul Desăvârșit

Publicarea Amendamentului

Prezentul Amendament este pus la dispoziția investitorilor după aprobarea sa de către A.S.F. prin publicarea unui anunț conform aceleiași proceduri utilizate pentru publicarea Documentului de Ofertă.

Amendamentul la Ofertă va fi disponibil în același mod în care este și Documentul de Ofertă astfel:

  1. În format electronic de pe website-ul Intermediarului GOLDRING SA (goldring.ro) și al Bursei de Valori București (www.bvb.ro) .
  2. pe suport de hârtie, la cererea investitorilor adresată GOLDRING SA la sediul acesteia (Tg. Mureș, str. Tudor Vladimirescu nr. 56A, jud. Mureș).

Ofertanții au convenit la modificarea Documentului de ofertă după cum urmează:

Paragraful de la punctul 6: „Impetum Investmens S.A. va achiziționa cu prioritate în cadrul Ofertei un număr maxim de 1.822.122 acțiuni, Anodin Assets S.A. va achiziționa un număr de 5.225.000 acțiuni, Ges-Green Energy Specialists SRL  va achiziționa un număr de 5.225.000 acțiuni, restul de 5.227.560 acțiuni vor fi achiziționate de Acord Construct ALT S.R.L.”

se modifică astfel:

Ofertanții vor achiziționa cu prioritate în următoarea ordine precum și în limitele maxime precizate, în funcție de numărul de acțiuni ce vor fi subscrise în cadrul ofertei, după cum urmează:

  • Impetum Investmens S.A. – 5.236.819 acțiuni,
  • Anodin Assets S.A. – 4.087.620 acțiuni,
  • Ges-Green Energy Specialists SRL – 4.087.620 acțiuni și
  • Acord Construct ALT S.R.L – 4.087.623 acțiuni”

Potrivit prevederilor art. 28 (3) din Legea nr. 24/2017, ale art. 54 (4) din Regulamentul 5/2018 și ale Documentului de Ofertă,  investitorii care au acceptat să subscrie în oferta publică de cumpărare înaintea publicării amendamentului pot să îşi retragă acceptul în termen de două zile lucrătoare de la publicarea amendamentului, respectiv în perioada 27.05.2022 – 30.05.2022.

Celelalte prevederi ale Anunțului și ale Documentului de Ofertă rămân neschimbate.

Prezentul amendament  este întocmit în conformitate cu Legea nr. 24/2017 și Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, cu modificările si completările ulterioare

 

 


 Fiți la curent cu ultimele articole publicate. Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI


Citește mai mult

Opinii - Comentarii

24 mai: Ziua europeană a parcurilor naționale. Cum a ajuns să fie celebrată această zi și care este scopul acesteia

Publicat

în

24 mai: Ziua europeană a parcurilor naționale. Cum a ajuns să fie celebrată această zi și care este scopul acesteia

An de an, la data de 24 mai, este sărbătorită Ziua europeană a parcurilor naționale, la nivel continental, această zi având scopul de a apropia oamenii de natură și dea sensibiliza publicul privind impotanța frumuseții naturale în zonele protejate, dar și la impotanța conservării și gestionării durabile a ariilor protejate din Europa.

Hotărârea sărbătoririi Zilei europene a parcurilor naţionale a fost luată în 1999, când s-au împlinit 90 de ani de la crearea primelor nouă parcuri naţionale în Suedia (mai 1909). În acel an, pe 24 mai, peste o sută de organizaţii din 18 ţări europene au organizat evenimente de Ziua europeană a parcurilor naţionale.

Elit - Gustul Desăvârșit

Iniţiativa a aparţinut Federaţiei EUROPARC, organizaţie nonguvernamentală, fondată în 1973, ce reuneşte sute de autorităţi şi mii de arii protejate din 40 de ţări europene. EUROPARC doreşte conştientizarea opiniei publice europene faţă de importanţa rezervaţiilor naturale protejate şi a parcurilor naţionale.

România este membru al EUROPARC prin Academia de Ştiinţe Agricole, iar ariile protejate care intră sub incidenţa autorităţii EUROPARC sunt Delta Dunării şi Parcul Naţional Retezat. Din partea României, ca membri EUROPARC mai sunt: Administraţia Lacuri, Parcuri şi Agrement Bucureşti; Asociaţia Altitudine; Administraţia Parcului Natural Apuseni; Enduro Ranch; ProPark – Fundaţia pentru arii protejate.

În România, celebrarea Zilei europene a parcurilor naţionale a fost marcată, an de an, prin organizarea unor manifestări dedicate celebrării unor evenimente cu semnificaţie deosebită în domeniul protecţiei naturii şi al ariilor naturale protejate, în organizarea Regiei Naţionale a Pădurilor – Romsilva şi a altor instituţii.

Europa are numeroase arii protejate importante, dar este în acelaşi timp un adevărat mozaic de naţiuni, culturi şi organizări politice. Până la constituirea Uniunii Europene nu s-a putut vorbi efectiv despre un punct de vedere comun sau despre iniţiative europene în domeniul conservării mediului. În anul 1994 a fost lansat la nivel european Planul de Acţiune pentru Ariile Protejate.

Iniţiative europene cum ar fi EECONET, EMERALD, Natura 2000 şi altele pregătesc drumul către o reţea europeană de arii protejate interconectate prin coridoare ecologice ce permit dispersia şi migrarea speciilor. În politica de conservare a mediului atât la nivel european, cât şi mondial se face simţită din ce în ce mai acut necesitatea trecerii de la conservarea speciilor la cea a habitatelor, de la conservarea unor locuri la conservarea unor ecosisteme şi de la măsuri naţionale la măsuri internaţionale.


 Fiți la curent cu ultimele articole publicate. Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI


Citește mai mult

Opinii - Comentarii

Ce nume se sărbătoresc de Sfinții Constantin și Elena: În jur de 1,8 milioane de români îşi sărbătoresc onomastica în 21 mai

Publicat

în

Nume care se sărbătoresc de Sf Constantin şi Elena şi nume derivate din Constantin şi Elena care își serbează onomastica.

Sfinții Constantin și Elena: Peste 1,1 milioane de femei şi peste 600.00 de bărbaţi îşi sărbătoresc onomastica în 21 mai, de Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena.

Citeşte şi: mesaje de Constantin şi Elena

Dintre cei 1.800.634 de români care îşi serbează onomastica de Sfinţii Constantin şi Elena, 640.518 sunt bărbaţi şi 1.160.116 sunt femei, potrivit statisticilor Direcţiei pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date din cadrul Ministerului Administraţiei şi Internelor (MAI).

Dintre femeile care îşi sărbătoresc onomastica, 884.229 poartă numele de Elena, 124.773 sunt Ileana şi 69.944 se numesc Lenuţa. Alte 53.613 de femei poartă numele de Constanţa, 26.811 au numele Constantina, 4.279 – Leana şi 1.467 – Nuţi.

Elit - Gustul Desăvârșit

Majoritatea bărbaţilor, respectiv 495.656, se numesc Constantin, alţi 80.037 poartă numele Costel, iar 33.386, Costică. De asemenea, 20.002 de bărbaţi se numesc Costin, 10.487 – Costinel, 635 – Costi şi 315 – Costeluş.


 Fiți la curent cu ultimele articole publicate. Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI


Citește mai mult

Actualitate

Știrea Zilei

Curier Județean

Știrea Ta

Politică Administrație

Sport

Monden

Opinii Comentarii

Articole Similare