// ViewContent // Track key page views (ex: product page, landing page or article) fbq('track', 'ViewContent'); // Search // Track searches on your website (ex. product searches) fbq('track', 'Search');

Statutul inspectorului de muncă, adoptat de Senat

În ședința plenului de luni, în calitate de primă Cameră sesizată, Senatul a adoptat proiectul de lege al Guvernului privind Statutul inspectorului de muncă.

Potrivit actului normativ adoptat de Senat, cu 89 de voturi ”pentru”, două abțineri și 7 ”împotrivă”, inspectorul de muncă exercită prerogativele funcției în scopul verificării respectării de către angajatori a prevederilor legale în domeniul relațiilor de muncă, al securității și sănătății în muncă și al supravegherii pieței și în scopul luării măsurilor prevăzute de lege, în principal pentru combaterea muncii nedeclarate, prevenirea accidentelor de muncă și bolilor profesionale, precum și restricționarea introducerii pe piață a produselor neconforme”.

”Inspectorul de muncă din cadrul inspectoratelor teritoriale de muncă are dreptul de a efectua activități de control, de a întocmi acte de control și de a constata și aplica sancțiuni contravenționale astfel: pe tot teritoriul țării, indiferent de locul de muncă în care își desfășoară activitatea în mod curent, în baza deciziei emise de inspectorul general de stat; pe teritoriul județului în a cărui rază teritorială se află sediul inspectoratului teritorial de muncă în cadrul căruia își desfășoară activitatea în mod curent”, se arată în actul normativ.

Inspectorii de muncă desfășoară atât activități de control inopinate, tematice și de fond, cât și activități de control organizate conform Programului cadru de acțiuni al Inspecției Muncii, respectiv programului propriu de acțiuni al inspectoratului teritorial de muncă.

”Inspectorul de muncă beneficiază de stabilitate în funcție și independență față de orice schimbare guvernamentală și orice influență neprevăzută din afară, de natură să îi influențeze libertatea de execuție, apreciere și decizie și care îl poate îngrădi sau împiedica în realizarea activității de control”, se mai arată în proiect.

Inspectorul de muncă beneficiază de suplimentarea cu cinci zile lucrătoare a numărului de zile de concediu de odihnă anual, decontarea cheltuielilor de transport pentru îndeplinirea sarcinilor de serviciu în cadrul și în afara localității în care își desfășoară activitatea, perfecționare profesională, schimburi de experiență și o zi liberă, plătită de angajator, cu ocazia Zilei Inspecției Muncii.

Potrivit unui amendament adoptat de Senat, ”de ziua Inspecției Muncii nu se vor desfășura activități specifice de control, ci activități de informare”.

For decizional pentru acest proiect este Camera Deputaților.

Sursa: agerpres.ro

Email: stiri@ziarulunirea.ro
Tel: 0258.811.419