Ședință a Consiliului Local Alba Iulia: Exproprierea pasajului din Cetate, aprobarea construirii de locuințe colective și acordarea de burse școlare, pe ordinea de zi

Paul Voicu - Primar 2020

Consilierii locali din Alba Iulia se întrunesc, în 28 august, în ședință ordinară, de la ora 13.00, la sediul Direcției Programe din cadrul aparatului de specialitate a primăriei, pe ordinea de zi fiind peste 30 de proiecte, după cum urmează:

 1. Demisia domnului Clepan Dimitrie Horațiu din funcţia de consilier local al Consiliului local al municipiului Alba Iulia
 2. Validarea unui mandat de consilier local
 3. Desemnarea reprezentanților Consiliului local al municipiului Alba Iulia în Consiliile de administrație ale unităților de învățământ preuniversitar cu personalitate juridică de pe raza municipiului Alba Iulia pentru anul școlar 2018-2019
 4. Modificarea statului de funcții al aparatului de specialitate al primarului municipiului Alba Iulia, al Serviciului public ”Administrarea patrimoniului local” și al Direcției Creșe din subordinea Consiliului local al municipiului Alba Iulia
 5. Modificarea Regulamentului de organizare și funcționare al Clubului Sportiv Municipal Unirea Alba Iulia, modificarea organigramei Clubului Sportiv Municipal Unirea Alba Iulia și aprobarea statului de funcții al Clubului Sportiv Municipal Unirea Alba Iulia
 6. Modificarea Hotărârii nr. 270/2018 a Consiliului local al municipiului Alba Iulia
 7. Declansarea procedurii de expropriere a imobilului Pasaj subteran B-dul 1 Decembrie 1918 situat în municipiul Alba Iulia la intersecția B-dul Transilvaniei cu B-ul 1 Decembrie 1918 situat pe amplasamentul obiectivului ”Realizare ansamblu memorial al Marii Uniri Alba Iulia 1918 – 2018”
 8. Revocarea Hotărârii nr. 240/2018 a Consiliului local
 9. Modificarea și completarea art.7 din Hotărârea nr. 314/2013 a Consiliului local cu modificările și compeltările ulterioare Iniţiator, Primar Mircea Hava
 10. Modificarea Hotărârii nr. 232/2018 a Consiliului local
 11. Modificarea Hotărârii nr. 231/2018 a Consiliului local
 12. Aprobarea unui protocol de cooperare între Municipiul Alba Iulia și SC PONY CAR SHARING SRL în cadrul proiectului pilot ”Alba Iulia Smart City 2018”
 13. Aprobarea unui protocol de cooperare între Municipiul Alba Iulia și CertSign SA în cadrul proiectului pilot ”Alba Iulia Smart City 2018”
 14. Modificarea Hotărârii nr. 233/ 2018 a Consiliului local
 15. Modificarea Hotărârii nr. 234/ 2018 a Consiliului local
 16. Aprobarea unui protocol de cooperare intre Municipiul Alba Iulia și Frontier Conect Timisoara, în cadrul proiectului pilot ”Alba Iulia Smart City 2018”
 17. Aprobarea propunerilor de criterii pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluţionarea cererilor de locuinţe şi în repartizarea locuinţelor pentru tineri, destinate închirierii în municipiul Alba Iulia
 18. Aprobarea listei cu actele justificative pe care solicitanții de locuințe pentru tineri, destinate închirierii trebuie să le prezinte în vederea analizării cererilor
 19. Modificarea Hotărârii nr. 230/2018 a Consiliului local
 20. Aprobarea unor documentații de urbanism din municipiului Alba Iulia

Art.1: Avizează Planul Urbanistic Zonal „CONSTRUIRE LOCUINȚE COLECTIVE CU SPAȚII COMERCIALE ȘI SERVICII LA PARTER, ALBA IULIA, STR. FREDERIC MISTRAL, NR. 4, 5, solicitant FILIMON ION, FILIMON ELENA, IBR INVEST SRL prin ION BOGDAN, OTVOS ELENUTA, JIDVEIAN OVIDIU VIOREL, SC TRANS TIP SRL”. Art.2: Avizează Planul Urbanistic Zonal „MODIFICARE REGLEMENTĂRI APROBATE CU HCL 446/DECEMBRIE 2007, ART. 8, ALBA IULIA, STR. ALECU RUSSO, NR. 3, solicitant TUZES EUGEN SILVIU, TUZES ANDREEA LIDIA, MOLDOVAN OVIDIU, MOLDOVAN ELENA DANIELA, MOLDOVAN FLOAREA, MOLDOVAN MARIE”. Art.3: Avizează Planul Urbanistic Zonal „CREARE STRADA ACCES ȘI LOTIZARE – MODIFICARE PUZ APROBAT CU HCL 108/2008, ALBA IULIA, STR. SLIVEN, FN, solicitant SC FIVE GROUP SRL”. Art.4: Avizează Planul Urbanistic Zonal „CONSTRUIRE LOCUINȚE INDIVIDUALE ȘI REGLEMENTARE STRADĂ DE ACCES, ALBA IULIA, STR. ANA IPĂTESCU, FN, solicitant HAIDUC MIHAI si sotia HAIDUC RAMONA ALEXANDRA, DRAMBAREAN GHEORGHE, DURA IOAN MARIUS si sotia DURA ELENA LUCIA, POPESCU CIPRIAN si sotia POPESCU COSMINA SORINA, PASCA LUCIAN si sotia PASCA MARIA CRISTINA, SANGEREAN ELENA si sotul SANGEREAN GHEORGHE, FRATILA LICINIU, POPESCU NICULAE si sotia POPESCU MARIA”. Art.5: Avizează Planul Urbanistic Zonal „EXPLOATARE AGREGATE MINERALE ȘI PARCELARE ÎN VEDEREA REALIZĂRII DE LOTURI PENTRU LOCUINȚE INDIVIDUALE, ALBA IULIA, STR. CUTINA, FN, solicitant STOIA SIMONA”. Art.6: Avizează Planul Urbanistic Zonal „ELABORARE PUZ – MODIFICARE REGLEMENTĂRI URBANISTICE APROBATE PRIN HCL 108/2008 PENTRU CONSTRUIRE ANEXE BISERICEȘTI – CAPELA, CLOPOTNIȚA ȘI GRUP SANITAR, ALBA IULIA, STR. VIDRA, NR. 48, solicitant FUNDATIA TRANSAVIA”. Art.7: Aprobă Planul Urbanistic Detaliu „EXTINDERE PE ORIZONTALĂ ȘI VERTICALĂ CENTRU MEDICAL CHIRURGICAL CMC PRAXIS SRL, ALBA IULIA, STRADA TULNICULUI, NR. 24, solicitant SC CMC PRAXIS SRL prin CIBU SIMONA”. Art.8: Aprobă Planul Urbanistic Detaliu „DEMOLARE CONSTRUCȚIE EXISTENTĂ ȘI CONSTRUIRE LOCUINȚĂ FAMILIALĂ, ALBA IULIA, STR. DUMBRĂVIȚEI, NR.21, solicitant SELESAN LEONTINA OTILIA”. Art.9: Aprobă Planul Urbanistic Detaliu „CONSTRUIRE ANEXĂ A EXPLOATAȚIEI AGRICOLE ȘI ÎMPREJMUIRE DIN CADRUL PROIECTULUI ”ÎNFIINȚARE PLANTAȚIE POMICOLĂ SUPERINTENSIVĂ”, ALBA IULIA, TARLA DUPĂ GARĂ – EXTRAVILAN, FN, solicitant SC AXA FRUCT PROD SRL – REPREZENTANT BACIU SARMES AMALIA MARIA”. Art.10: Aprobă Planul Urbanistic Detaliu „AMPLASARE CEAS ROTARY, ALBA IULIA, STR. ARDEALULUI, CALEA MOȚILOR, solicitant ROTARY CLUB”. Art.11: Aprobă Planul Urbanistic Zonal „CONSTRUIRE LOCUINȚE INDIVIDUALE ȘI SEMICOLECTIVE ȘI CREARE STRADĂ ACCES, ALBA IULIA, STR. SLIVEN, FN, solicitant DOCEA IOAN, DOCEA IOSIFINA, HERALDIST EUROPE SRL”. Art.12: Aprobă Planul Urbanistic Zonal „CONSTRUIRE LOCUINȚE INDIVIDUALE – MODIFICARE REGLEMENTĂRI URBANISTICE (TRAMĂ STRADALĂ) APROBATE CU HCL 195, ART. 8 DIN 28.06.2013, ALBA IULIA, STR. LUMINILOR, Nr. 10,17, solicitant HANCHES DANIEL, HANCHES MIHAELA MAGDUTA, COSTEA ROMULUS PETRU, COSTEA SILVIA, BELDEAN SIMION, BELDEAN ELENA, FEISAN IOAN SI FEISAN CECILIA”. Art.13: Aprobă Planul Urbanistic Zonal „CONSTRUIRE ANSAMBLU DE LOCUINȚE COLECTIVE CU FUNCȚIUNI COMPLEMENTARE, ALBA IULIA, STR. EMIL RACOVIȚĂ, FN, solicitant SC AREX PETROL SRL prin BORDEA STELIAN, CLIT COSMIN NICOLAE”. Art.14: Aprobă Planul Urbanistic Zonal „MODIFICARE TRASEU STRADĂ CONSTANTIN BRÂNCUȘI (TRONSON CUPRINS ÎNTRE STR. BAYONNE ȘI STR. ALCALA DE HENARES) ÎN VEDEREA CONSTRUIRII LOCUINȚELOR COLECTIVE, SEMICOLECTIVE ȘI INDIVIDUALE, ALBA IULIA, STR. ALCALA DE HENARES ȘI BAYONNE, FN, solicitant TRIFAN VASILE, TRIFAN PARASCHIVA, SC ART INSTAL SRL”. Art.15: Aprobă Planul Urbanistic Zonal „CONSTRUIRE LOCUINȚE COLECTIVE, ALBA IULIA, STR. NAZARETH ILLIT, NR. 36B, 38, solicitant BOCA IOAN, BOCA MARIA DOINA”. Art.16: Aprobă Planul Urbanistic Zonal „ZONĂ URBANĂ DE INTERES MAJOR ÎN MUNICIPIUL ALBA IULIA CUPRINSĂ ÎNTRE PODUL PESTE CALEA FERATA (PARTOȘ) ȘI COLEGIUL TEHNIC ALEXANDRU DOMȘA, ALBA IULIA, solicitant MUNICIPIUL ALBA IULIA”. Art.17: Îndreaptă eroare materială din cuprinsul HCL 286/27.07.2018, art. 12, care va avea următorul conținut: ”Aprobă Planul Urbanistic Detaliu „CONSTRUIRE LOCUINȚĂ FAMILIALĂ ȘI ÎMPREJMUIRE LA STRADĂ, ALBA IULIA, STR. GHEORGHE DOJA, NR. 107A, solicitant SECARA DANIELA”.

ELIT
 1. Modificarea Regulamentului de funcţionare şi utilizare a Bazinului Olimpic din municipiul Alba Iulia
 2. Încheierea unui act adițional la contractul de asociere nr.30.210/2007 încheiat între Consiliul Local al municipiului Alba Iulia și SC ALBA CONS SA
 3. Vânzarea prin licitaţie publică a unui imobil (teren) situat în Alba Iulia, str.Mărășești, nr.90
 4. Vânzarea prin negociere directă a unui imobil (teren) situat în Alba Iulia,str.Liceului, nr.3A
 5. Atribuirea în proprietatea solicitanților, proprietari ai apartamentelor, terenul aferent locuinței în cotă indiviză deținută din construcții
 6. Însușirea expertizei tehnice extrajudiciare – rectificare suprafață a imobilului situat în Alba Iulia, strada Avram Iancu, nr. 7
 7. Înscrierea dreptului de proprietate a municipiului Alba Iulia – domeniul public asupra imobilelor (terenuri – parcare) situate în Alba Iulia – zona Cetate Iniţiator, Primar Mircea Hava
 8. Acceptarea donației făcute municipiului Alba Iulia a unor imobile (drumuri) situate în Alba Iulia, Cartier Orizont
 9. Acceptarea donației făcute municipiului Alba Iulia a unui imobil (drum) situat în Alba Iulia, strada Orizont 11
 10. Alegerea preşedintelui de şedinţă care va conduce lucrările Consiliului local al municipiului Alba Iulia în perioada septembrie – noiembrie 2018
 11. Aprobarea cuantumului burselor care se acordă elevilor din învăţământul preuniversitar de stat din municipiul Alba Iulia începând cu anul şcolar 2018 – 2019
 12. Alocarea unei sume de bani pentru amplasarea bustului Eugen Hulea în incinta Colegiului Național ”Horea , Cloșca si Crisan” Alba Iulia

II Diverse

III Stabilirea datei şedinţei Consiliului local al municipiului Alba Iulia pentru luna septembrie 2018. Art.2 Prezenta dispoziție poate fi contestată conform prevederilor Legii nr. 554/2004 – Legea contenciosului administrativ, cu modificările și completările ulterioare. Art.3 Serviciul administraţie publică locală, juridic, contencios din cadrul Direcției juridice, administrație publică locală din aparatul de specialitate al Primarului municipiului Alba Iulia va duce la îndeplinire sarcinile din prezenta dispoziție.

Mihail David - 2020

Email: stiri@ziarulunirea.ro
Tel: 0258.811.419

Acest site foloseşte cookies! Continuarea navigării implică acceptarea lor. Acceptă Mai mult...