SEBEȘ: Consilierul Radu Roncea vrea transparență totală pentru achizițiile publice

PRO ROMÂNIA - Alegeri parlamentare 2020

Pe ordinea de zi a ședinței de Consiliu Local din Sebeș se află un proiect de hotărâre inițiat de consilierul PP-DD Radu Roncea care, dacă va fi aprobat, va revoluționa actul de transparență decizională la nivelul instituțiilor publice.

Propunerea prevede ca ”toate instituţiile publice cărora li s-au alocat surse financiare, potrivit bugetului anului în curs, să comunice pe poşta electronică, tuturor consilierilor municipiului Sebeş precum şi conducerii municipiului Sebeş (primar, viceprimar, secretar), copia facturilor cu valoare mai mare de 500 de lei, ce vizează achiziţii de produse sau servicii, în termen de 5 zile de la înregistrarea acestora la sediul instituțiilor indicate mai sus”.

USR - Alegeri parlamentare 2020

Radu Roncea consideră că se impune adoptarea respectivei hotărâri ținând cont de prevederile art.42, din Legea 393/2004, privind statutul aleşilor locali cu modificările si completările ulterioare – ”Dreptul aleşilor locali de a avea acces la orice informaţie de interes public nu poate fi îngrădit. (2) Autorităţile administraţiei publice centrale şi locale, instituţiile, serviciile publice, precum şi persoanele juridice de drept privat sunt obligate să asigure informarea corectă a aleşilor locali, potrivit competenţelor ce le revin, asupra treburilor publice şi asupra problemelor de interes local„.

PMP - Alegeri parlamentare 2020

Chiar dacă adoptarea proiectului de hotărâre ar putea reprezenta un model și o premieră în administrație, cel mai probabil acesta nu va ”trece” în Consiliul Local deoarece, potrivit raportului de specialitate ”facturile conţin informaţii cu caracter personal referitoarea deopotrivă la persoane fizice şi/sau persoane juridice, motiv pentru care apreciem că nu pot fi puse la dispoziţia consilierilor locali prin modalitatea poştei electronice”, însă ”oricare dintre consilierii locali, poate solicita, ori de câte ori consideră de cuviinţă, orice informaţie de interes public, în baza şi potrivit termenelor şi procedurilor reglementate de Legea nr. 544/2001 privind accesul la informaţii publice, cu modificările şi completările ulterioare”, după cum precizează Ionela Maxim, șeful Biroului Contencios-Juridic și Administrație din Primăria Sebeș.

Ioana SFÂRLEA

Redactor șef
Email: stiri@ziarulunirea.ro