SCENARIU HIBRID pentru Colegiul Național ,,Horea, Cloșca și Crișan” Alba Iulia. Cum se vor desfășura orele și REGULILE noi care apar

Mircea Trifu - Primar Alba Iulia

Colegiul Național Horea Cloșca și Crișan” a lansat un număr de reguli și precizări pentru începerea noului an școlar, în contextul pandemiei. Astfel, directorul unității de învățământ, Cerbu Valeriu, a punctat următoareale măsuri.

Dragi elevi, stimați părinți, CH HCC are obligația implementării acțiunilor și măsurilor de prevenire și combatere a infectării cu virusul SARS-CoV-2 și de organizare și desfășurare a activităților didactice, de predare și instruire în noul context epidemiologic, în conformitate cu legislația în vigoare.

Pro România - Ține cu ALBA
ELIT

Dorim ca prin măsurile implementate să oferim un mediu sigur și favorizant pentru învățare relevantă și să oferim modalități de colaborare la nivelul comunității școlare și locale, pentru a găsi soluții dinamice de lucru

PMP - Alegeri Locale 2020
USR-Plus - Oameni ca tine schimbă Alba în bine

în acord cu provocările contextului pandemic.
În aceste condiții este necesar mai mult ca oricând o înțelegere asumată a rolului fiecărui actor implicat în educație (dascăli, elevi, părinți), și un dialog constructiv, permanent între aceste părți.

Precizările următoare vin în sprijinul acestor deziderate.

1. Vom desfășura activitatea in mod hibrid (1/2 clasa la scoala și ½ clasa online);

2. Orarul se va realiza modular/ saptamana (ore modulare / săptamănă) pentru a reduce numarul de contacți /zi;

3. Luni, 14.09.2020 și marți 15.09.2020se vor realiza doar ore de dirigenție (luni cu ½ din clasa, marți cu restul ). Este obligatoriu sa ne întalnim cu toți elevi in cele 2 zile pentru preluarea manualelor, precizări privind măsurile de protecție, orar și program școlar, situații de început de an școlar etc.).

4. Marți, 16.09.2020 program școlar normal (o grupă prezentă fizic în școală și o grupă asista online) – fiecare cadru didactic din cadrul colegiului a primit un notebook sau o tabletă grafică și o camera web performantă pentru a realiza transmiterea online a activității. Se poate transmite online, simultan, din toate sălile de clasă;

5. Clasele a XII-a din data de 21 .09.2020 vor avea activitate fizica 100% (daca ajung băncile individuale in timp util);

6. Fiecare diriginte (IX-XII) o să constituie cele 2 grupe (fizic la școala / online) . Elevii vor fi afișați pe fiecare sală si vom marca locul în bancă al fiecăruia dintre ei. Fiecare elev va avea același loc in banca!!

7. VA PRECIZAM : sunt suspendate toate activitatile educative extrascolare care presupun interactiune intre elevi din clase diferite (Robotica, echipele sportive, Clubul de turism, EPAS de lectura etc.);

8. Masca este obligatorie atât pentru profesori cat si pentru elevi pe tot parcursul activitatii;

9. Laboratoarele de informatica se pot desfășura in urmatoarele condiții : ore modulare la o clasa, pauza o ora pentru dezinfectie, apoi o alta clasa, elevilor li se vor asigura manusi de unica folosinta pentru tastatura (in acest moment acestea sunt precizările);

10. Grupele de limbi straine pentru bilingv isi vor desfășura activitatea după cum urmează : fizic cu un profesor o grupa care este la școala și online cu celălalt profesor grupa online. Pentru clasa a XII-a o grupă în sala de clasa una in sala 18(engleză) și una în sala 7 (franceză);

11. Elevii de alta confesiune (care studiau religia in cadrul cultului respectiv) / elevii care nu studiaza religia vor rămâne prezenți în clasa la ora de religie (nu este voie la CDI si nici sa părăsească incinta scolii). Aceasta măsură trebuie luata pentru a nu avea contact cu alte persoane;

12. Elevii care nu vor putea participa la activitatea didactică fata în față fizica vor prezenta o adeverința de la medicul de familie (se predă dirigintelui).

13. Verificarea situației școlare (note, absențe) a elevilor se poate realiza de către fiecare părinte pe platforma https://www.softschool.ro/ (catalogul electronic). Părinții elevilor din clasa a IX-a și ai elevilor transferați vor primi user-ul și parola până luni 14.09.2020. Pentru restul părinților este valabil user-ul și parola din anul trecut.

14. În cazul constatării unor probleme de sănătate apărut în timpul programului școlar elevii se pot prezenta la Cabinetul medical al CN HCC Alba Iulia (program zilnic 8,00-15,00)ORGANIZAREA SPAȚIULUI

1. Sala de clasă este amenajată astfel încât să fie asigurată distanțarea fizică între elevi, ceea ce a implicat următoarele: ” Eliminarea mobilierului care nu este necesar; ” Dispunerea mobilierului astfel încât să fie obținută distanțarea de minimum 1 metru între elevi ; ” Stabilirea modurilor de ocupare a sălii de clasă în funcție de numărul de elevi (realizarea oglinzii clasei); ” Băncile sunt poziționate astfel încât elevii să nu stea față în față și să nu blocheze accesul în sala de clasă.
Colegiul a achiziționat pupitre individuale pentru fiecare elev . Un prim lot de 420 pupitre va fi livrat pînă ân data de 17.09.2020. Lotul 2 pînă în data de 28.09.2020.

Va fi păstrată componența grupelor/claselor. Elevul va putea schimba clasa/grupa pe perioada semestrului doar în situații justificate. Contactul între elevii clase diferite va fi evitat;

2. Deplasarea elevilor în interiorul colegiului este limitată prin alocarea unei săli de clasă unei clase de elevi, iar profesorii vor schimba sala de predare. Principiul de urmat este „1 clasă de elevi = 1 sală de clasă“;

3. Locurile din clasă trebuie să fie fixe; după aranjarea elevilor în bănci, aceștia nu vor mai schimba locurile între ei pe toată perioada cursurilor;

4. Vor fi limitate deplasările în clasă, pe cât posibil;

5. Este interzis schimbul de obiecte personale;

6. Întâlnirile dintre elevi vor fi limitate în perimetrul clasei; Elevii vor fi instruiți să nu interacționeze fizic (nu se vor îmbrățișa, nu își vor atinge reciproc mâinile și nu vor sta aproape unul de celălalt);

7. Va fi asigurată aerisirea claselor înainte de sosirea elevilor, prin deschiderea ferestrelor timp de minimum 30 minute, apoi în timpul recreațiilor minimum 10 minute și la finalul zilei;

8. Nu se vor realiza experimente practice care necesită mișcare și/sau interacțiune strânsă între elevi. Elevii nu se vor muta din clasa de bază în laboratoare;

9. Elevii și personalul didactic/didactic auxiliar/nedidactic vor purta mască atât în timpul orelor de curs, cât și în timpul recreației, atunci când se află în interiorul unității de învățământ.

10. Elevii nu vor consuma în comun mâncarea sau băuturile și nu vor schimba între ei obiectele de folosință personală (telefoane, tablete, instrumente de scris, jucării etc.).

11. Se vor stabili locurile în care vor fi amplasate coșurile de gunoi destinate aruncării/eliminării măștilor uzate. Coșurile de gunoi vor fi de tip coș cu capac și pedală prevăzut cu sac în interior. 12. Pe fiecare etaj al clădirii principale si la Centru de informatică vor fi amplasate dozatoare cu apă;ORGANIZAREA ACCESULUI ÎN UNITATEA DE ÎNVĂȚĂMÂNT

1. Accesul și fluxul de persoane vor fi gestionate la intrarea în instituția de învățământ de către persoane desemnate din unitatea de învățământ;

2. Distanțarea fizică va fi menținută la intrare folosind marcaje aplicate pe sol; 3. Intrarea în CN HCC se va realiza eșalonat: Clasele XI- XII intrare între 7,30-7,45 (PRIMA ORĂ ÎNCEPE LA ORA 7,50) intrarea 1 (portar) Clasele IX-X intrare între 7,40-7,55 (PRIMA ORA ÎNCEPE LA LA ORA 8) intrarea principală

A SE CONSULTA PLANULUL CLĂDIRII

Din acest program rezulta pauze decalate; Durata unei pauze :10 minute.
Fiecare intrare este prevăzută cu un termometru infraroșu (noncontact)

4. Căile de acces (vor fi menținute deschise în timpul primirii elevilor pentru a limita punctele de contact.

5. La intrarea în colegiu și lângă fiecare sala de clasă există dispenser automat cu dezinfectant. După dezinfecția mâinilor și triaj, elevii vor merge direct în sălile de clasă;

6. Organizarea circuitelor în interiorul școlii (coridoare etc.) prin demarcare cu benzi vizibile care să asigure „trasee prestabilite“ de intrare (săgeți verzi) /ieșire (săgeți roșii), facilitând păstrarea unei distanțe fizice între elevi.

7. Accesul oricăror persoane străine (părinți, alți însoțitori etc.) va fi interzis în afara cazurilor excepționale, unde este necesară aprobarea conducerii unității de învățământ.

MONITORIZAREA PREZENȚEI

La nivelul colegiului se vor monitoriza absențele elevilor și ale personalului. DSP ALBA va fi anunțată în cazul înregistrării unei creșteri mari a numărului de absențe ale elevilor și/sau personalului, cauzate de boli respiratorii.

MĂSURI DE PROTECȚIE LA NIVEL INDIVIDUAL (MESAJE)

Spălați-vă des pe mâini!
” imediat după intrarea în școală și înainte de a intra în sala de clasă; ” înainte de pauza/pauzele de masă; ” înainte și după utilizarea toaletei; ” după tuse sau strănut; ” ori de câte ori este necesar
1. Tușiți sau strănutați în pliul cotului sau într-un șervețel!

2. Utilizați un șervețel de unică folosință, după care aruncați-l!

3. Salutați-i pe ceilalți fără să dați mâna!

4. Nu vă strângeți în brațe!

5. Păstrați distanțarea fizică, evitați aglomerațiile!

6. Purtați mască atunci când vă aflați în interiorul școlii!
” Masca de protecție este obligatorie pentru întreg personalul unității de învățământ și va fi purtată în sălile de clasă, în cancelarie, în timpul deplasării prin unitatea de învățământ și în timpul recreației (atunci când se află în interior și exterior; ” Masca de protecție este obligatorie pentru elevii liceal și va fi purtată în sălile de clasă, în timpul deplasării prin unitatea de învățământ sau în timpul recreației (atunci când se află în interior și în exterior); ” Schimbul măștii de protecție între persoane este interzis.

MĂSURI IGIENICO-SANITARE ASIGURATE DE CN HCC ALBA IULIA

S-a realizat Planul de curățenie și dezinfecție a sălilor de clasă, cancelariei, spațiilor comune (holuri, săli de sport etc.), precum și de aerisire a sălilor de clasă cu următoarele prevederi:

a) operațiunile și ordinea în care se vor efectua (colectarea deșeurilor, măturarea pardoselii, spălarea pardoselii, dezinfecția pardoselii, ștergerea și dezinfectarea suprafețelor de scris ale băncilor, cât și a spațiului interior de depozitare în acestea a obiectelor școlare, dezinfectarea dulapurilor personale ale elevilor, ștergerea și dezinfecția pervazurilor, dezinfectarea clanțelor, mânerelor ferestrelor, cuierelor pentru haine, întrerupătoarelor etc.);

b) materialele care se vor utiliza pentru fiecare operațiune (produse de curățenie, produse biocide avizate pentru suprafețe etc.); CN HCC a achiziționat în cantități suficiente aceste produse avizate.

c) tehnica ce va fi aplicată pentru fiecare operațiune;

d) frecvența curățeniei și dezinfecției, ținând cont și de timpul necesar de aerisire a spațiului.

e) grupurile sanitare permit elevilor și membrilor personalului să-și spele (cu apă caldă și săpun lichid) și să își dezinfecteze mâinile; Ele sunt dotate cu prosoape de hârtie de unică folosință și au afișate materiale de informare (postere) privind igiena corectă.
TRIAJUL ZILNIC:

Este important ca: ” părinții/reprezentanții legali ai copilului să fie clar informați și să înțeleagă de ce copiii cu simptome nu ar trebui aduși la școală; ” întreaga comunitate să colaboreze în observarea copiilor și a personalului pentru a diminua riscurile de infectare.

Triajul zilnic se efectuează

A. de către părinte, acasă, prin măsurarea temperaturii corporale și aprecierea stării de sănătate a copilului, în urma căreia părintele decide prezentarea preșcolarului/elevului la cursuri. Nu se vor prezenta la cursuri în ziua respectivă:– cei cu temperatură mai mare de 37,3ºC și/sau simptomatologie specifică infectării cu SARS-CoV-2 (tuse, dificultăți în respirație – scurtarea respirației, diaree, vărsături) sau alte boli infectocontagioase;– cei confirmați cu infecție cu SARS-CoV-2, aflați în perioada de izolare la domiciliu;– cei care sunt declarați contacți apropiați cu o persoană infectată cu SARS-CoV-2, aflați în perioada de carantină la domiciliu/carantină instituționalizată. Se pot prezenta la cursuri în ziua respectivă:– când nu se regăsesc în niciuna dintre situațiile de mai sus;– dacă unul dintre membrii familiei prezintă simptome de infecție a tractului respirator, dar nu a fost confirmat cu virusul SARS-CoV-2;– cei cu simptome tipice de alergie la polen (alergii cunoscute la polen, nasul curgător cu secreție nazală clară, ochi curgători/prurit);

B. La prima ora de curs a zilei, cadrul didactic va aprecia starea de sănătate a elevilor prin observație atentă și întrebări privind starea de sănătate adresate elevilor; În cazul în care elevii prezintă în timpul orelor de curs stare febrilă sau simptomatologie specifică infectării cu SARS-CoV-2, se aplică Protocolul de izolare; Izolatorul funcționează lângă Cabinetul medical școlar al CN HCC
SFATURI UTILE PENTRU PĂRINȚII:

1. Vorbiți cu copilul despre cum acesta se poate proteja pe el, dar și pe cei din jur împotriva infecției cu noul coronavirus;

2. Explicați-i copilului că, deși școala se redeschide, viața de zi cu zi nu va fi la fel ca înainte, deoarece trebuie să avem grijă de noi și să evităm răspândirea infecției;

3. Acordați atenție stării mentale a copilului și discutați cu el despre orice modificări ale stării lui emoționale;

4. Învățați-vă copilul cum să se spele pe mâini corespunzător și vorbiți cu acesta despre cum respectăm sfaturile generale cu privire la o igienă corespunzătoare și la păstrarea distanței;

5. Învățați-vă copilul să se spele pe mâini: atunci când ajunge la școală, când se întoarce acasă, înainte și după servirea mesei, înainte și după utilizarea toaletei și ori de câte ori este necesar;

6. Învățați-vă copilul cum să poarte corect masca de protecție și explicați-i importanța și necesitatea purtării acesteia;

7. Sfătuiți-vă copilul să nu consume în comun mâncarea sau băuturile și să nu schimbe cu alți elevi obiectele de folosință personală (atenție la schimbul de telefoane, tablete, instrumente de scris, jucării etc. De exemplu, nu oferiți nimic de mâncat sau de băut întregii grupe/clase la ziua de naștere sau cu alte ocazii);

8. Curățați/dezinfectați zilnic acasă obiectele de uz frecvent ale copilului (telefon, tabletă, computer, mouse etc.);

9. Evaluați zilnic starea de sănătate a copilului înainte de a merge la școală; În situația în care copilul are febră, simptome respiratorii (tuse, dificultăți în respirație), diaree, vărsături, contactați telefonic medicul de familie sau serviciile de urgență, după caz, și nu duceți copilul la școală;

10. În cazul în care copilul se îmbolnăvește în timpul programului (la școală), luați-l imediat acasă și contactați telefonic medicul de familie sau serviciile de urgență, după caz. Este nevoie ca părinții să conștientizeze cât este de importantă izolarea la domiciliu și netrimiterea în colectivitate a copiilor cu cel mai mic semn de boală infecto-contagioasă. Părinții/Aparținătorii nu vor avea acces în curtea unității de învățământ și nu vor însoți copiii în clădirea acesteia, cu excepția cazurilor speciale, pentru care există aprobarea conducerii școlii.

11. Comunicarea cu părinții se va realiza telefonic sau prin mijloace electronice în vederea identificării din timp a semnelor de îmbolnăvire și a inițierii măsurilor de prevenire a îmbolnăvirilor în colectivitate.

12. Părinții au obligația să anunțe unitatea de învățământ cu privire la absența elevului în următoarele situații: ” Elevul prezintă simptome specifice infectării cu virusul SARS-CoV-2;• ” Elevul a fost diagnosticat cu SARS-CoV-2; ” Elevul este contact direct al unei persoane diagnosticate cu SARS-CoV-2 și se află în carantină.

Revenirea în colectivitate a copiilor care au avut probleme de sănătate și au absentat de la școală se va realiza obligatoriu în baza unei adeverințe medicale, care să precizeze diagnosticul și pe care elevul o va preda cadrului didactic de la prima oră de curs. Adeverințele vor fi centralizate la nivelul cabinetul medical școlar.

Sperăm că tot efortul depus de CN HCC Alba Iulia și comunitatea locală, pe toate planurile, pentru desfășurarea procesului didactic în aceste condiții speciale să ofere un mediu sigur și favorizant pentru învățare elevilor colegiului și încredere părinților care ne-au încredințat spre formare copii lor. Să aveți încredere în noi!

Va multumesc în numele întregului personal al Colegiului Național „Horea Cloșca și Crișan” Alba iulia Director Prof. Cerbu Valeriu

Email: stiri@ziarulunirea.ro
Tel: 0258.811.419