PROIECT: Serviciile medicale ar putea fi acordate în regim privat și în spitalele publice, în afara orelor de program ale personalului solicitat

O inițiativă legislativă semnată de 102 parlamentari prevede că serviciile medicale ar putea fi prestate la cererea pacientului, în regim privat, în spitalele publice, numai în afara orelor de program al personalului solicitat și în afara orelor de gardă, fără a afecta activitatea de bază a asistent-medical-600x600spitalului (spitalizare continuă și de zi, activitatea ambulatoriului de specialitate), precum și programul de urgență din timpul gărzii.

„În spitalele publice, serviciile/actele medicale la cererea pacientului, în regim privat, pot fi angajate numai de către personalul medical cu contract de muncă din spitalul public respectiv, cu excepția cazurilor în care — la cererea șefului de secție din spital, cu acordul directorului medical și cu avizul favorabil al managerului — alți medici din sistemul public său privat sunt solicitați să îndeplinească actul medical, în condițiile legii”, prevede proiectul.

ELIT

Vor putea să desfășoare activitate medicală constând din prestarea de servicii/acte medicale la cererea pacientului, în regim privat, în spitalele publice, medicii specialiști sau medicii primari — persoane fizice independente, cabinetele medicale individuale, „societate civilă medicală”, dar și „alte forme legale de organizare a activității medicale, care au în obiectul de activitate acordarea de servicii medicale”.

Proiectul precizează însă că, în spitalele publice, medicii care potrivit programării asigură serviciul de gardă în ziua respectivă nu pot acorda servicii/acte medicale la cererea pacientului.

Totodată, în spitalele publice se pot efectua servicii/acte medicale acordate la cererea pacienților, în regim privat, numai în limita specialităților medico-chirurgicale pentru care spitalul în cauză este avizat, clasificat și acreditat.

Astfel, serviciile medicale la cererea pacienților din spitalele publice care se vor efectua în regim privat vor fi facturate și vor include suma următoarelor cheltuieli: remunerația personalului medical implicat direct în prestarea serviciului medical solicitat; amortizarea aparaturii și echipamentelor, cazarea, consultații, investigații și analize medicale, materiale sanitare, dispozitive medicale, medicamente, hrana, utilitățile, inclusiv cele aferente spălării inventarului moale, eliminarea și neutralizarea deșeurilor, documentarea fizică și informatică, întocmirea și arhivarea documentelor etc.

Sursa Agerpres.ro

Email: stiri@ziarulunirea.ro
Tel: 0258.811.419

Acest site foloseşte cookies! Continuarea navigării implică acceptarea lor. Acceptă Mai mult...