// ViewContent // Track key page views (ex: product page, landing page or article) fbq('track', 'ViewContent'); // Search // Track searches on your website (ex. product searches) fbq('track', 'Search');

Proiect de 5 milioane de euro pentru creşterea eficienţei energetice în Cugir

Proiect de 5 milioane de euro pentru creşterea eficienţei energetice în Cugir.

Recent, Primăria Cugir a înaintat la finanțare Proiectul „Creșterea eficienței energetice în clădirile rezidențiale, clădirile publice și sistemele de iluminat public, îndeosebi a celor care înregistrează consumuri energetice mari”.

„Suntem al doilea oraș din regiunea Centru, după Alba Iulia, care am solicitat finanțare europeană pentru modernizarea iluminatului public. De anul trecut am lucrat la acest proiect în valoare de 5 milioane de euro, care ne va permite să înnoim rețelele de iluminat și să le extindem în zonele unde nu există sau în zonele propuse spre dezvoltare. Totodată, vom implementa un sistem de telegestiune care va asigura controlul individual al fiecarui corp de iluminat, precum și un sistem de interconectare cu o platformă de terţă parte prin intermediul unei interfeţe programabile de aplicaţii. Vom monta sau înlocui corpurile de iluminat cu corpuri cu LED-uri, eficiente energetic și cu durată mare de viață. Proiectul a fost înain­tat spre finanțare la sfârșitul lunii august și avem toată încrederea că-l vom câștiga și vom reuși să îmbunătățim considerabil iluminatul public”, a declarat primarul orașului, Adrian Teban.

Din punct de vedere constructiv, funcțional și tehnic, prin implementarea soluției propuse, Orașul Cugir si localitatea Vinerea vor beneficia de avantaje imediate precum: înlocuirea rețelei de iluminat (pentru următorii 10-15 ani), extinderea rețelei de iluminat (în zonele unde nu există sau zonele propuse spre dezvoltare), scăderea cheltuielilor orașului prin definirea intervalelor orare de reducere de flux luminos, reducerea luminozității cu 30-35% la lămpile cu sodiu (nu este percepută imediat de către subiectul uman, dar aduce o economisire de până la 70%), reducerea luminozității LED-urilor este direct proporțională cu reducerea curentului consumat, reducerea costurilor de întreținere asociate iluminatului public, creșterea siguranței cetățeanului în oraș.

Potrivit edilului șef al orașului, lucrările de intervenție ce se doresc a fi îndeplinite de Primăria Cugir prin intermediul acestui proiect sunt: lsistemul de telegestiune care va fi implementat la nivelul întregului obiectiv de investiție propus la finanţare.

De asemenea, acest sistem va asigura controlul individual al fiecărui corp de iluminat (astfel încât fiecare corp de iluminat să poată fi pornit/ oprit sau să i se regleze intensitatea luminoasă în mod automat conform unor programe prestabilite și a unor senzori) și să permită reglarea fluxului luminos pe grupuri de corpuri de iluminat.

Nu în ultimul rând, sistemul va permite interconectarea cu o platformă de terță parte prin intermediul unei Interfețe Programabile de Aplicații (API – Aplication Programming Interface); lmontarea/înlocuirea corpurilor de iluminat cu un consum ridicat de energie electrică cu iluminat prin utilizarea unor corpuri de iluminat LED cu eficiență energetică ridicată, durată mare de viață si asigurarea confortului corespunzător, atât în cazul sistemelor existente, cât și în cazul celor nou create; lreabilitarea instalaţiilor electrice (stâlpi) și lextinderea sistemului de iluminat public.

Email: stiri@ziarulunirea.ro
Tel: 0258.811.419