// ViewContent // Track key page views (ex: product page, landing page or article) fbq('track', 'ViewContent'); // Search // Track searches on your website (ex. product searches) fbq('track', 'Search');

Probleme în contractul de 17 milioane de euro privind zona interioară a Cetății. Primăria Alba Iulia a suspendat procesul verbal de recepție finală a lucrărilor

*Primăria se judecă cu o bancă comecială pentru închiderea ”nelegală” a unui cont de garanție în care se afla suma de peste 460.000 de lei *Firma care a realizat lucrările, Grup Corint SA este în procedură de faliment

Investiția părivind restaurarea și modernizarea zonei interioare a Cetății Alba Carolina nu are un proces verbal final de recepție valabil a lucrărilor la o distanță de aproape cinci ani de la încheierea acestora. Lucrările pentru obiectivul ”Reabilitare centru istoric – Fortificație de tip Vauban – căi de acces, iluminat exterior și mobilier urban” au costat aproape 17 milioane de euro, respectiv 76.087.835,63 lei și au fost executate de firma Grup Corint SA. Societatea este în procedură de faliment începând cu luna mai 2017, când un judecător sindic de la Tribunalul Alba a dispus ”dizolvarea societăţii debitoare si ridicarea dreptului de administrare”.

Un proces de recepție finală a lucrărilor a fost încheiat între Primărie și societatea Grup Corint în 15 octombrie 2013, cu o anexă prin care s-a impus remedierea unor deficiențe până la 15 ianuarie 2014. După patru ani, în 18 decembrie 2017, datorită faptului că în perioada de garanție de bună execuție au aparut vicii de calitate sau deficiențe pe care executantul nu le-a remediat, comisia de recepție a încheiat un proces verbal de suspendare a procesului de recepție finală.

Reprezentanții administrației locale au încercat să acopere situația printr-un proces deschis în justiție împotriva Raiffeisen Bank, prin care contestă închiderea unui cont de garanție de buna execuție deschis de SC Grup Cornit SA, având în sold suma de 465.788,83 lei și dobanda aferentă, sume ce au fost restituite titularului contului. Banca a returnat suma respectivă societății comerciale în august 2012, când a expirat contractul privind contul de garanție. Cu acești bani ar fi urmat să fie acoperite din punct de vedere financiar lucrările de remediere a deficiențelor apărute la lucrările executate în interiorul Cetății. Procesul a fost deschis în februarie 2018, la două luni după suspendarea procesului verbal final de recepție, iar decizia definitivă a fost pronunțată în 24 august, la Curtea de Apel Alba Iulia. Anterior, Tribunalul Alba a respins acțiunea Primăriei pe motiv că este prescrisă și pentru că ”a fost introdusă față de o persoană fără capacitate de folosință și implicit fără calitate procesuală pasivă”.

Potrivit instanței, instituția putea face aceste demers în justiție până în 29 august 2015.

”În susținerea acțiunii, în mod paradoxal, reclamantul invocă dispoziții din Contractul de lucrări nr. xxxxx/28.02.2011 încheiat între acesta, în calitate de achizitor și SC Grup Corint SA, în calitate de executant, fără ca Banca să fie parte a acestui contract și fără ca prevederile acestuia să-i fie opozabile, însă solicită ca Banca sa fie ținută responsabilă pentru neindeplinirea de către executant a obligațiilor asumate în contract. Mai mult, reclamanta solicită instanței să o oblige pe pârâtă sa-i pună la dispoziție suma din contul de garanție de buna execuție, deși recunoaște în motivarea acțiunii că respectiva sumă a fost încasată de către pâratul de ordinul 3, SC Grup Corint SA.

Așadar, cu toate că întreaga acțiune vizează încălcarea unor obligații contractuale de către pârâtul de ordinul 3 față de reclamantă, în mod netemeinic și nejustificat, reclamanta nu formulează pretenții față de SC Grup Corint SA, ci față de Raiffeisen Bank SA, care este un terț față de Contractul de lucrări nr. xxxxx/28.02.2011 încheiat între Municipiul Alba Iulia și SC Grup Corint SA”, afirmă magistratul de la Tribunal în sentința pronunțată în acest proces.

Instanța mai afirmă că între pârâtă și reclamant nu a existat un raport juridic contractual sau de altă natură în baza căruia banca să își fi asumat obligații față de reclamant, cu privire la durata contului de garanție de bună execuție deschis de SC Grup Corint SA astfel încat să se poată verifica și constata o eventuală încălcare a acestor presupuse obligații. În paralel, Primăria Alba Iulia încearcă să recupereze suma de 465.788,83 lei și în cadrul procesului de faliment al societății Grup Corint SA unde a înaintat o cerere de plată încă din decembrie 2017.

Email: stiri@ziarulunirea.ro
Tel: 0258.811.419