Ziarul Unirea

Primăria Ocna Mureș concesionează serviciul public de salubrizare – contract de până la 4,3 milioane de lei pe 5 ani

PNL - Alegeri Locale Partiale - 27 iunie

Administrația locală din Ocna Mureș a scos la licitație concesionarea serviciului public de salubrizare a orașului și a localităților componente și aparținătoare: Uioara de Jos, Uioara de Sus, Războieni-Cetate, Cisteiu de Mureș și Micoșlaca. Contractul, care nu include și serviciile de deszăpezire, are o valoare estimată de 4.332.020 lei (aproximativ 970.000 de euro) și o durată de 5 ani.

Câștigătorul licitației va presta următoarele activități: precolectarea, colectarea selectivă şi transportul deșeurilor municipale, inclusiv a deşeurilor toxice periculoase din deşeurile menajere, cu excepția celor cu regim special; măturatul, stropitul și întreținerea căilor publice, curăţarea rigolelor; colectarea, transportul, depozitarea şi valorificarea deşeurilor voluminoase provenite de la populaţie, instituţii publice şi agenţi economici, neasimilabile celor menajere (mobilier, deşeuri de echipamente electrice şi electronice etc.); colectarea, transportul, depozitarea deşeurilor rezultate din activităţi de construcţii şi demolări precum si din tăieri, cosmetizări de arbori, resturi vegetale și altele asemenea.

ELIT

Lista utilajelor şi a dotărilor minim necesare funcţionării serviciului public de salubritate cuprinde: 3 autocompactoare; 1 autocontainieră (transport containere); 1 autospecială colectare selectivă; 1 automăturătoare; 1 autostropitoare; 1 încărcător frontal; 2 autobasculante (autoutilitare pentru transport deșeuri voluminoase).

De asemenea, operatorul va asigura un număr de eurocontainere și de cărucioare pentru încărcat gunoi stradal, suficient pentru desfășurarea în bune condiții a activității. Toate mijloacele de transport, dotările și utilajele trebuie să aibă o stare tehnică corespunzatoare și vor deservi numai oraşul Ocna Mureş.

Potrivit caietului de sarcini, operatorul cu care se va semna contractul are permisiunea de a desfăşura activităţile de precolectare, colectare şi transport al deşeurilor municipale, inclusiv a deşeurilor toxice periculoase din deşeurile menajere, cu excepţia celor cu regim special, în condiţiile legii, în aria administrativ-teritorială a oraşului Ocna Mureş ( Ocna Mureş, localităţile componente Uioara de Sus şi Uioara de Jos, satele aparţinătoare Războieni Cetate, Cisteiu de Mureş, Micoşlaca), în limitele în care este autorizat. Numărul mediu anual de locuitori din aria de operare este de 15.500 locuitori înregistraţi, inclusiv flotanţii, majoritatea cu gospodării individuale (existând o singură asociaţia de locatari) iar numărul economici ce funcţionează pe raza administrativă a oraşului este de 193.

Costul maxim pentru serviciile prestate va fi de 300.000 lei/an, inclusiv TVA. Ofertele cu un cost mai mare de 300.000 lei/an (inclusiv TVA) vor fi respinse ca inacceptabile. (…) Nivelul redevenței datorată de operatorul de salubrizare Consiliului Local al orașului Ocna Mureș este de minim 5% din valoarea serviciilor care fac obiectul prezentelor caiete de sarcini, prestate către beneficiarii care locuiesc pe raza administrativ teritorială a orașului, dar nu mai puțin de 3.000 de lei/lună”, se mai arată în documentația licitației.

Anunțul de licitație a fost publicat pe SEAP în data de 1 noiembrie a.c. iar termenul limită de depunere a ofertelor este 27 decembrie a.c. Atribuirea contractului depinde de prețul ofertei în proporție de 70% și de criteriul tehnic – 30%.

În prezent activitatea de colectare, selectare şi depozitare deşeuri la nivelul localităţii se realizează de către SC Salprest Alba, în baza unor contracte încheiate direct cu beneficiarii persoane fizice şi juridice.

Ioana SFÂRLEA

Redactor șef
Email: stiri@ziarulunirea.ro

Te-ar putea interesa și:

Comunicat de presă: Municipiul Alba-Iulia anunță începerea lucrărilor de reabilitare termică a blocurilor de locuințe din municipiul Alba Iulia – Lot 1.4

Comunicat de presă Comunicat de presă  18 Decembrie 2020 Municipiul Alba-Iulia anunță începerea lucrărilor de reabilitare termică a blocurilor de… Citește mai mult pe ziarulunirea.ro

Comunicat de presă: A început asfaltarea pe traseul Drumului Județean 107I de la Aiud la Bucium-Cerbu, prin Programul Operațional Regional 2014-2020

Comunicat de presă La începutul lunii mai au fost demarate lucrările pentru execuţia îmbrăcăminţii asfaltice în 2 straturi pe traseul… Citește mai mult pe ziarulunirea.ro

Comunicat de presă: DIROM INTERTRANS SRL anunță lansarea proiectul cu titlul „Dezvoltare Dirom In-tertrans SRL” înscris în cadrul Măsurii „Granturi pentru capital de lucru”

Comunicat de presă 30.12.2020 Comunicat de presă demarare proiect DIROM INTERTRANS SRL anunță lansarea proiectul cu titlul ”Dezvoltare Dirom Intertrans… Citește mai mult pe ziarulunirea.ro

Anunț începere proiect „Granturi pentru capital de lucru acordate IMM-urilor” pentru SC LUK DE LUX SRL

Comunicat de presă 04.01.2021 ANUNŢ DE ÎNCEPERE PROIECT  “Granturi pentru capital de lucru acordate IMM-urilor” din cadrul schemei de ajutor… Citește mai mult pe ziarulunirea.ro

ANUNȚ începere proiect Alba Doner Production SRL, măsura 2: “Granturi pentru capital de lucru acordate IMM-urilor”

Comunicat de presă 24.12.2020 ALBA DONER PRODUCTION S.R.L., cu sediul în ALBA, localitatea Alba Iulia, str. Str. LIVEZII, nr. 35… Citește mai mult pe ziarulunirea.ro

Comunicat de presă – implementarea proiectului „Modernizare birou de topografie prin achiziționare de echipamente și tehnologii noi”

Comunicat de presă ”MODERNIZARE BIROU DE TOPOGRAFIE PRIN ACHIZIȚIONARE DE ECHIPAMENTE ȘI TEHNOLOGII NOI” ADY GEO TOP SRL, cu sediul… Citește mai mult pe ziarulunirea.ro