Primăria Cugir a dat startul ajutoarelor pentru încălzirea locuinței în sezonul rece 2019 – 2020

Primăria Cugir a dat startul ajutoarelor pentru încălzirea locuinței în sezonul rece 2019 – 2020

Serviciul Public de Asistență socială (SPAS) Cugir a pus deja, la dispoziția solicitanților cererile/declaraţiile pe propria răspundere în vederea acordării ajutorului pentru încalzirea locuinţei pentru sezonul rece 2019-2020, la sediul SPAS, la sediul Primăriei Cugir și pe sit-ul Primăriei. La completarea cererii, titularul are obligaţia de a menţiona corect componenţa familiei, veniturile membrilor acesteia, precum şi bunurile mobile şi imobile deţinute.

Potrivit șef serviciu SPAS, jr. Viorica Nedel, ajutoarele pentru încălzirea locuinţei, gaze naturale, energie electrică şi combustibili solizi sau petrolieri se acordă pe bază de cerere însoţită de actele doveditoare privind componenţa familiei şi veniturile acesteia. Aceste ajutoare pot fi solicitate pentru perioada noiembrie 2019- martie 2020.

Conform legii, pentru acordarea ajutorului cu gaze naturale, energie electrică, precum şi cel cu combustibili solizi sau petrolieri, limita venitului net pe membru de familie este de 750 lei atât în cazul familiilor cât şi în cazul persoanei singure. Ajutoarele pentru încălzirea locuinței cu energie electrică se acordă doar în situația în care acesta este principalul sistem de încălzire utilizat.

INFORMARE COVID-19

La stabilirea venitului net lunar al familiei sau, după caz, al persoanei singure se iau în considerare toate veniturile pe care membrii acesteia le-au realizat în luna anterioară depunerii cererii, inclusiv cele care provin din drepturi de asigurări sociale de stat, asigurări de şomaj, indemnizaţii, alocaţii şi ajutoare cu caracter permanent, indiferent de bugetul din care se suportă, obligaţii legale de întreţinere şi alte creanţe legale. Exceptie fac alocaţia pentru susţinerea familiei, bugetul personal complementar pentru persoanele cu handicap, ajutoarele de stat acordate producătorilor agricoli, a burselor de studiu şi a burselor sociale, a sprijinului financiar ce se acordă elevilor în cadrul Programului naţional de protecţie socială ”Bani de liceu”, veniturile obţinute din activităţile cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri.

Stabilirea dreptului la ajutorul pentru încălzirea locuinței se va face prin dispoziție a primarului după cum urmează: începând cu luna depunerii cererii pentru cei care au depus documentele până la data de 20 a lunii respective; începând cu luna următoare pentru cei care au depus documentele după data de 20 a lunii respective.

,,Precizam ca ajutoarele de încălzire nu se acordă persoanelor/familiilor care deţin cel puţin unul dintre bunurile urmatoare: clădiri sau alte spaţii locative în afara locuinţei de domiciliu şi a anexelor gospodăreşti sau alte imobile aflate în proprietate; mijloace de transport (autoturism/autoturisme şi/sau motocicletă/motociclete cu o vechime mai mică de 10 ani cu excepţia celor adaptate pentru persoanele cu handicap ori destinate transportului acestora sau persoanelor dependente precum şi pentru uzul persoanelor aflate în zone greu accesibile, mai mult de un autoturism/motocicletă cu o vechime mai mare de 10 ani); terenuri de împrejmuire a locuinţei şi curtea aferentă şi alte terenuri intravilane care depăşesc 1000 m² în zona urbană şi 2000m² în zona rurală; depozite bancare de peste 3.000 lei etc”, a precizat șefa SPAS.

Titularii ajutoarelor pentru încălzirea locuinţei sunt obligaţi să comunice orice modificare intervenită în componenţa familiei şi a veniturilor acesteia în termen de 5 zile de la data modificării.

Pentru mai multe informaţii privind acordarea ajutoarelor pentru încălzirea locuinţei în perioada sezonului rece, puteţi contacta Serviciul Public de Asistenta Socială Cugir, la sediul acestuia sau la telefon 0258750764.

Constantin PREDESCU

Email: stiri@ziarulunirea.ro
Tel: 0258.811.419

Acest site foloseşte cookies! Continuarea navigării implică acceptarea lor. Acceptă Mai mult...