Primăria Alba Iulia: Dosarele de înscriere a copiilor la creșele din municipiu se preiau în perioada 1 – 12 iulie 2016. Vezi CALENDARUL de înscriere, LISTA COMPLETĂ cu documentele necesare și CRITERIILE de punctare

PRO ROMÂNIA - Alegeri parlamentare 2020

Începând cu 1 iulie 2016, albaiulienii care vor să-și înscrie copiii la creșele din municipiu, în anul școlar 2016 – 2017, pot depune dosarele la sediul primăriei. Vă prezentăm mai jos CALENDARUL de înscriere, LISTA COMPLETĂ cu documentele necesare și CRITERIILE de punctare:

cresa cetateCALENDARUL de înscriere a copiilor la creșele din municipiul Alba Iulia:

USR - Alegeri parlamentare 2020

1.07.2016-12.07.2016 – preluarea dosarelor la sediul Primăriei municipiului Alba Iulia
13.07.2016-21.07.2016 – evaluarea dosarelor de către comisia de înscrieri
22.07.2016-afișarea rezultatelor
25.07.2016-27.07.2016 – depunerea contestațiilor la sediul Primăriei Alba Iulia
28.07.2016-29.07.2016 – analizarea contestațiilor de către comisia de contestații și afișarea rezultatelor
01.09.2016-09.09.2016 – prezentarea părinților la creșă pentru planificarea zilei de intrare în colectivitate a copilului.

PMP - Alegeri parlamentare 2020

LISTA COMPLETĂ cu actele necesare înscrierii copiilor în creșele din Alba Iulia:

–    Cererea de înscriere (se poate procura de pe site-ul Primăriei municipiului Alba Iulia, www.apulum.ro sau de la cam.8 – birou relaţii cu publicul, din cadrul Primăriei municipiului Alba Iulia, Calea Moţilor, nr.5A);
–    Copie după certificatul de naştere al copilului;
–    Copie faţă-verso după actele de identitate ale părinţilor/reprezentanţilor legali, copie după certificatele de naştere ale fraţilor minori şi după caz, copie a hotărârii/sentinţei de plasament sau a sentinţei de încredinţare în vederea adopţiei;
–    Copie după certificatul de căsătorie;
–    Orice act-care dovedeşte uniunea-consensuală
–    Adeverinţă de venituri pentru fiecare dintre părinţi/reprezentanţi legali. Acestea pot fi:
a) adeverinţă cu venitul brut al părintelui realizat în ultimele 6 luni, anterioare înscrierii, cu precizarea valabilității contractului de muncă:
b) copie după decizia de stabilire a indemnizaţiei pentru creşterea copilului (în cazul în care unul dintre părinţi se află în concediu pentru creşterea copilului) eliberată de Agenţia judeţeană pentru Plăţi şi Inspecţie Socială Alba;
c) copie după decizia de reluare a activităţii profesionale în care să se specifice data reluării activităţii părintelui care a beneficiat de indemnizaţia pentru creşterea copilului, pentru cei care îşi reiau activitatea înainte de împlinirea vârstei de 1 an, respectiv 2 ani, a copilului, în funcţie de opţiunea aleasă;
d) decizia de suspendare a activităţii profesionale;
e) cupoane de pensie, şomaj; alte acte doveditoare de venituri, după caz;
–    Pentru persoanele care au realizat venituri în străinătate în ultimele 6 luni anterioare înscrierii, se prezintă contractul de muncă tradus în limba română, iar pentru cei care declară că nu realizează venituri, adeverinţă de la Administraţia Financiară;
–    Adeverinţă de la medicul de familie, în care să se menţioneze ca respectivul copil este sănătos clinic şi apt pentru intrare în creşă;
–    Fişa de imunizări;
–    Certificat de încadrare în grad de handicap grav pentru copil (unde este cazul, altul din familie decât cel pentru care solicită înscrierea în creşă);
–    Certificatul de deces / sentinţă de divorţ, definitivă şi irevocabilă, pentru părintele unic;
–    Adeverinţă pentru fraţii care frecventează în anul şcolar următor, grădiniţa din apropierea creşelor (Grădiniţa nr.13 şi Grădiniţa nr.14);
–    Adeverinţă de student/ masterand la zi, pentru părintele/reprezentantul legal al copilului, cu precizarea continuităţii studiilor şi în anul şcolar următor;
–    Alte acte justificative în funcţie de situaţia descrisă în cerere, pentru a putea beneficia de punctaj.

Pentru locurile sociale se depun şi următoarele acte:

– acte care să demonstreze situația de urgență a familiei (moartea subită a unuia dintre părinți/ reprezentanți legali, accident al unuia dintre părinți etc.)

– plan de serviciu și anchetă socială de la Direcția de Asistență Socială Alba Iulia (pentru situația în care copilul este cu risc de separare de familie).

CRITERII privind punctarea cererilor de înscriere a copiilor în creşele din municipiul Alba Iulia vor fi:

*Locul de muncă al părinţilor/reprezentanţilor legali ( care au raportul de muncă/serviciu nesuspendat) – 5 puncte pentru fiecare
*Data reluării activității profesionale de către părintele care se află în concediu pentru îngrijirea copilului:

– celor care îşi reiau activitatea până în 31 august – 5 puncte
– celor care şi reiau activitatea în luna septembrie – 4 puncte
– celor care şi reiau activitatea în luna octombrie – 3 puncte
– celor care şi reiau activitatea în luna noiembrie – 2 puncte
– celor care şi reiau activitatea în luna decembrie – 1 punct – celor care şi reiau activitatea începând cu luna ianuarie a anului următor – 0 puncte

*Fraţi sau surori care frecventează deja creşa sau grădinţa care funcţionează în apropierea creşelor (Grădiniţa nr.13 şi Grădinţa nr.14) – 1 punct
*Situaţia familială:

– Familie monoparentală – 10 puncte
– Familie biparentală (căsătoriţi, uniune consensuală) – 5 puncte

*Număr copii minori în întreţinere:

– 1 copil – 1 punct
– 2 copii – 2 puncte
– 3 copii sau mai mulţi – 3 puncte

*Copii gemeni/tripleţi (se va completa câte un dosar pentru fiecare copil) – 1 punct
*Unul dintre părinţi/reprezentanţi legali sau părinte unic urmează o formă de învăţământ la zi (student/masterand) – 2 puncte
*Familie care are un copil cu handicap grav (altul decât cel pentru care optează înscrierea la creşă) – 2 puncte

Criteriile de departajare se vor aplica doar în cazul în care numărul de solicitări va depăşi numărul de locuri disponibile pentru înscrieri în cadrul creşelor.

Condiţii eliminatorii:

– Nu se vor lua în calcul cererile părinţilor (ambii părinţi/părinte unic), care nu au domiciliul/reşedinţa în municipiul Alba Iulia.

– Nu se vor înscrie în creşă copii pentru care medicul de familie nu eliberează adeverinţă cu textul ”clinic sănătos şi apt pentru intrare în creşă” şi fişa de imunizări, întocmită conform prevederilor elaborate de Ministerul Sănătăţii cu privire la intrarea copilului în colectivitate. În situaţia în care copilul nu are schema de vaccinări obligatorii în România efectuată, medicul de familie va preciza, pe fişa de imunizări faptul că acesta urmează să recupereze vaccinurile lipsă şi că este cuprins în schema de vaccinări obligatorii în România. (Z.U.)

Email: stiri@ziarulunirea.ro
Tel: 0258.811.419