Primăria Aiud: Concurs pentru două posturi de muncitor calificat, în luna mai. Condiții de participare

Serviciul Public de Interes Local Administraţia Patrimoniului Local Aiud organizează concurs pentru ocuparea, pe perioadă nedeterminată, a funcţiilor contractuale de execuţie vacante, după cum urmează:  

   1 post – muncitor calificat, treapta profesională II – Birou Seră, Zone verzi

1 post –  muncitor calificat, treapta profesională III – Birou Seră, Zone verzi

  1. a) Condiţiile de desfăşurare:

proba scrisă: 22.05.2018, ora 10:00 – sediul Serviciului Public de Interes Local Administraţia Patrimoniului Local Aiud, str.Tribun Tudoran, nr.9;

proba practică: 29.05.2018, ora 10,00 – sediul Serviciului Public de  Interes Local Administraţia Patrimoniului Local Aiud, str.Tribun Tudoran, nr.9.

Interviul se susține într-un termen de maximum 4 zile lucrătoare de la data susținerii probei practice.

Data, ora şi locul organizării interviului se vor anunța odată cu afișarea rezultatelor la proba  practică.

Dosarele de înscriere la concurs se depun până în data de 11.05.2018, ora 15:00, la sediul Serviciului Public de Interes Local Administraţia Patrimoniului Local Aiud  – Compartiment Resurse Umane.

  1. b) Condiţiile generale de participare:

–  candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art.3 din Hotărârea Guvernului nr.286/2011 pentru aprobarea Regulamentului – cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;

  1. c) Condiţiile specifice de participare:

○ muncitor calificat II

– studii medii/profesionale absolvite cu diplomă/certificat de calificare profesională;

– vechime în muncă: minimum 6 ani;

○ muncitor calificat III

– studii medii/profesionale absolvite cu diplomă/certificat de calificare profesională;

– vechime în muncă: minimum 3 ani.

Condiţiile de participare la concurs şi bibliografia stabilită se afişează la sediul Serviciului Public de Interes Local Administraţia Patrimoniului Local Aiud şi pe site-ul www.aiud.ro

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul  Serviciului  Public  de Interes Local Administraţia Patrimoniului Local Aiud, la Compartimentul Resurse Umane și la nr. de telefon 0258/861593, interior 13.

 

Email: stiri@ziarulunirea.ro
Tel: 0258.811.419

Acest site foloseşte cookies! Continuarea navigării implică acceptarea lor. Acceptă Mai mult...