Ziarul Unirea

Prelungirea termenului de plată, în Alba Iulia, a taxelor și impozitelor cu bonificație, până la 30 iunie, pe masa consilierilor locali

TECHNOVA - Înlocuiește-ți centrala

În contextul pandemiei de coronavirus, primăria Alba Iulia propune prelungirea perioadei în care cetățenii pot plăti impozitele și taxele locale, cu bonificație, până la 30 iunie. Termenul inițial era 31 martie, apoi fusese prelungit până în 30 aprilie.

Pentru a reduce aglomerarea de la ghișeele Primăriei municipiului Alba Iulia, determinate în principal de prima scadență de plată a impozitelor locale (31 martie 2020), dată până la care, pentru plata integrală a obligațiilor fiscale anuale, se acordă o bonificație fiscală, în circumstanțele excepționale create de focarul COVID-19;

ELIT

în contextul măsurilor stabilite prin art. V din OUG nr. 29/2020 privind unele măsuri economice și fiscal bugetare;

Analizând Hotărârea nr. 92/2020 privind amânarea termenului de plată a taxelor și impozitelor locale cu bonificație până la 30 aprilie 2020.

Având în vedere cele prezentate mai sus și ținând cont de următoarele prevederi:

•art. 462 alin. (1) și (2), art. 467 alin. (1) și (2) și art. 472 alin. (1) și (2) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare,

•art. 87 alin. (3), art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. b), alin. (4) lit. c), art. 139 alin. (3) lit. c) și art. 196 alin. (1) lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, propune consiliului local să adopte prezenta

Art. 1. în anul 2020, termenul de 31 martie inclusiv, prevăzut la art. 462 alin. (1), art. 467 alin. (1), art. 472 alin (1) din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare și art. 7 alin (1), art. 13 alin. (1) și art. 19 alin. (1) din HCL nr. 379/2019, se prorogă până la data de 30 iunie inclusiv.

Art. 2. în anul 2020, termenul de 31 martie inclusiv, prevăzut la art. 462 alin. (2), art. 467 alin. (2), art. 472 alin (2) din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare, pentru acordarea bonificației stabilite de Consiliul local al municipiului Alba Iulia, conform art. 7 alin. (2), art. 13 alin. (2) și 19 alin. (2) din HCL nr. 379/2019, se prorogă până la data de 30 iunie inclusiv.

Art. 3. Prorogarea termenului menționat la art. 1 se aplică inclusiv pentru depunerea rapoartelor de evaluare a clădirilor ca anexă la declarația fiscală a contribuabilului.

Art. 4. Hotărârea Consiliului local al municipiului Alba Iulia nr. 92/21.03.2020 privind amânarea termenului de plată a taxelor și impozitelor locale cu bonificație până la 30 aprilie 2020 se revocă.

Art. 5. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Venituri din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Alba Iulia.

Email: stiri@ziarulunirea.ro
Tel: 0258.811.419