POSTURI VACANTE ÎN ADMINISTRAȚIE la data de 10 februarie: Ce instituții fac ANGAJĂRI în următoarea perioadă. Condițiile de înscriere la concursuri și calendarul examenelor

Mai multe instituţii publice din judeţul Alba anunță posturi vacante la data de 10 februarie și organizează concursuri în următoarea perioadă. Pentru ocuparea posturilor, candidaţii trebuie să îndeplinească anumite condiţii, privind studii sau vechime în muncă sau alte cerinţe.

*Ocolul Silvic Sebeş R.A., judeţul Alba organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor contractuale vacante, de:

ELIT
 1. șef district pentru District Bistra, județul Alba;
 2. pădurar.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • pădurar:
  • liceu de specialitate sau școală profesională de specialitate pentru postul de pădurar.
 • șef district:
  • studii medii sau postliceale de specialitate;
  • vechime de minimum 5 ani în domeniu.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 22 februarie 2019, ora 13:00: termenul limită de depunere a dosarelor;
 • 28 februarie 2019, ora 10:00: proba scrisă;
 • 28 februarie 2019, ora 13:00: proba interviu.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la Ocolul Silvic Sebeş R.A., Sebeş, Str. Mircea cel Mare (Gaterului ) nr. 109 , județul Alba, telefon 0258/735.725.

*Liceul cu Program Sportiv Alba lulia, judeţul Alba, organizează concurs pentru ocuparea următorului post contractual pe perioadă nedeterminată, de îngrijitor – 0,5 normă.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • apt de muncă;
 • vârsta peste 18 ani;
 • studii medii;
 • vechime minimum 5 ani;
 • curs igienizare valabil.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 19 februarie 2019, oea 14.00, termenul limită de depunere a dosarelor;
 • 28 februarie 2019, ora 12:00: proba practică;
 • 28 februarie 2019, ora 14:00: proba interviu.

Relaţii suplimentare se pot obţine la Liceul cu Program Sportiv Alba lulia, judeţul Alba, telefon 0258,835.346.

*Liceul cu Program Sportiv Alba lulia, judeţul Alba, organizează concurs pentru ocuparea următorului post contractual pe perioadă nedeterminată, de muncitor calificat.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • apt de muncă: -vârstapeste 18 ani;
 • studii generale sau medii;
 • vechime în muncă minimum – 9 ani;
 • curs calificare profesională școală profesională.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 19 februarie 2019, oea 14.00, termenul limită de depunere a dosarelor;
 • 27 februarie 2019, ora 10:00: proba practică;
 • 01 martie 2019, ora 11:00: proba interviu.

Relaţii suplimentare se pot obţine la Liceul cu Program Sportiv Alba lulia, judeţul Alba, telefon 0258,835.346.

*Spitalul Orăşenesc Câmpeni din Câmpeni organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiilor contractuale de execuție vacante, după cum urmează:

 • 1 post vacant asistent medical debutant – PL – Laborator Radiologie și Imagistică Medicală;
 • 1 post vacant fizician medical – S – Laborator Radiologie și Imagistică Medicală;
 • 1 post vacant îngrijitoare – M – Bloc alimentar și dietetică;
 • 1 post vacant inginer IA – S – Compartimentul Administrativ:
 • 1 post vacant referent debutant – M – Compartimentul Administrativ;
 • 1 post vacant muncitor III – G – Centrală Termică;
 • 1 post vacant consilier juridic debutant – S- Structura de Management al Calității Serviciilor Medicale.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • Pentru posturile de asistent medical debutant:
  • studii: diplomă de bacalaureat și diplomă dc absolvire școală post liceală sau echivalentă (PL) în domeniu:
  • candidații vor prezenta certificatul dc membru al Ordinului Asistenților Medicali Generaliști. Moașelor și Asistenților Medicali din România. Acest certificat va fi însoțit de adeverința tip emisă de către O.A.M.G.M.A.M.R.;
  • curs de radioprotecție;
  • cure de specializare în domeniul radiologie și imagistică medicală (6 luni) conform Școlii Naționale de Sănătate Publică Management și Perfecționare în Domeniul Sanitar;
  • aviz psihologic.
 • Pentru postul de îngrijitoare;
  • studii: adeverință absolvire 10 clase;
  • curs de bucătar sau școala profesională de bucătar;
  • aviz psihologic.
 • Pentru postul de inginer IA:
  • studii: diplomă de bacalaureat și diplomă de licență;
  • cunoștințe avansate de utilizare PC (MS Office);
  • 6 ani și 6 luni vechime în specialitate.
 • Pentru postul de fizician medical:
  • studii: diplomă de bacalaureat și diplomă de licență;
  • aviz psihologic.
 • Pentru postul de referent debutant:
  • studii: diplomă de bacalaureat;
  • cunoștințe avansate de utilizare PC (MS Office);
  • aviz psihologic.
 • Pentru postul de muncitor III:
  • studii generale;
  • autorizație de fochist;
  • 3 ani vechime în specialitate.
 • Pentru postul de consilier juridic debutant:
  • studii:diplomă de bacalaureat și diplomă de absolvent licențiat în șiințe juridice.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 18 februarie 2019, ora 15:00: termenul limită de depunere a dosarelor;
 • 28 februarie 2019, ora 09:00: proba scrisă;
 • 05 martie 2019, ora 09:00: proba practică/ interviu.

Relaţii suplimentare se pot obţine la Spitalul Orăşenesc Câmpeni din Câmpeni, str. Horea nr. 63, judeţul Alba, telefon 0258771717, interior 49.

*Primăria Comunei Sâncel, Judeţul Alba, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției publice de execuție, vacante de consilier, clasa I, grad profesional superior, la Compartimentul buget – finanțe.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:

 • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul științe economice;
 • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 7 ani.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 11 martie 2019, ora 11:00: proba scrisă;
 • 14 martie 2019, ora 11:00: proba interviu.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei Comunei Sâncel, str. Mihai Eminescu nr. 70, Judeţul Alba, telefon 0258/885.101, e-mail primariasancel@yahoo.com.

*Primăria Câlnic, judeţul Alba, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a unei funcții publice de execuție vacante de consilier, clasa I, grad profesional superior din cadrul Compartimentului financiar contabil și situații de urgență.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:

 • candidatul trebuie să îndeplinească condițiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999, privind Statutul funcționarilor publici cu modificările și completările ulterioare;
 • studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată juridice, absolvite cu diplomă de licență;
 • vechime în specialitatea studiilor – minimum 7 ani.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 20 februarie 2019, ora 14.00, termenul limită de depunere a dosarelor;
 • 04 martie 2019, ora 11.00, proba scrisă;
 • 06 martie 2019, ora 11.00, proba interviu.

Relații suplimentare se obțin la Primăria Comuna Câlnic, Str. Principală nr. 20, judeţul Alba, telefon 0747358691.

*Grădiniţa cu Program Prelungit „Step By Step“ Nr. 12 din Alba Iulia organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale vacante, de secretar – 0,5 post.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • studii superioare;
 • vechime în specialitate de minimum 1 an;
 • abilitări foarte bune de operare pe calculator si în utilizarea softurilon E.D.U.S.A.L., R.E.V.I.SA.L. S.I.I.I.R.;
 • cunoștințe privind încadrarea personalului didactic, întocmirea corespondenței oficiale, comunicarea în relații publice;
 • nu are cazier judiciar;
 • are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 15 februarie 2019, ora 13:00: termenul limită de depunere a dosarelor;
 • 25 februarie 2019, ora 10.00: proba scrisă;
 • 26 februarie 2019, ora 10.00: proba practică;
 • 26 februarie 2019, ora 14.00: proba interviu.

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Grădiniţei cu Program Prelungit Step By Step“ nr. 12 din Alba Iulia, str. Ştefan cel Mare, nr. 11, telefon 0258/830879.

*Agenția Națională a Funcționarilor Publici organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiei publice de conducere vacante de secretar al comunei Blandiana, judeţul Alba.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:

 • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul ştiinţelor juridice sau administrative;
 • studii de masterat sau postuniversitare absolvite în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, în condiţiile legii;
 • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 5 ani.
  În cazul în care la concurs nu se prezintă persoane care îndeplinesc condiţiile de participare, pot candida şi persoane care nu îndeplinesc aceste condiţii, în următoarea ordine:
  a)persoane care au studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în ştiinţe juridice sau administrative şi vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 5 ani;
  b)persoane care au studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în ştiinţe juridice sau administrative; c)persoane care au studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în altă specialitate

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 20 februarie 2019: termenul limită pentru depunerea dosarelor;
 • 05 martie 2019, ora 10:00: proba scrisă;
 • data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Relaţii suplimentare cu privire la acest concurs se pot obţine la sediul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici din bd. Mircea Vodă, nr. 44, bloc M17, tronsonul III, sectorul 3, Bucureşti, precum şi la numărul de telefon 0374/112.726.

*Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Alba organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției publice de execuție vacantă, de inspector, clasa I, grad profesional principal – Compartiment Resurse Umane, Salarizare, Comunicare și Secretariatul CC.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:

 • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;
 • cunoașterea limbii engleze sau franceze – nivel mediu – dovada expertizei se va face pe baza unor documente care să ateste deținerea competențelor respective, emise în condițiile legii;
 • cunoștințe operare PC – nivel mediu – dovada expertizei se va face pe baza unor documente care să ateste deținerea competențelor respective, emise în condițiile legii;
 • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 5 ani;
 • inițiativă și creativitate, capacitate de adaptare la muncă în echipă, efort intelectual, aptitudini de comunicare și redactare foarte bune.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 19 februarie 2019: termenul limită pentru depunerea dosarelor;
 • 20 februarie 2019: termenul limită pentru depunerea dosarelor
 • 05 martie 2019, ora 10.00: proba scrisă;
 • data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Agenţiei Judeţene pentru Ocuparea Forţei de Muncă Alba, cu sediul în Alba Iulia, str. Nicolae Titulescu nr. 10B, bloc „Columna”, telefon 0258.811.470, e-mail ajofm@ab.anofm.ro.

*Grădinița cu Program Prelungit Nr. 11 din Alba lulia, județul Alba, organizează concurs pentru ocuparea funcției contractuale de execuție vacante, de secretar – 0,5 normă.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • studii superioare;
 • vechime în specialitate de minimum 1 an;
 • abilități foarte bune de operare pe calculator și în utilizarea soiturilor E.D.U.S.A.L., R.E.V.I.S.AL., S.I.I.LR.;
 • cunoștințe privind încadrarea personalului didactic, întocmirea corespondenței oficiale, comunicarea în relații publice;
 • nu are cazier judiciar;
 • are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 25 februarie 2019, ora 10.00: proba scrisă;
 • 26 februarie 2019, ora 10.00: proba practică;
 • 26 februarie 2019, ora 14.00: proba interviu.

Conținutul dosarului, bibliografia și alte relații suplimentare se pot obține la secretariatul grădiniței și la telefon 0258.834.395.

*Primăria Orașului Teiuș, Județul Alba organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale de execuție, vacante de şofer I la Compartimentul Administrare domeniu public şi privat.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • studii medii liceale finalizate cu diplomă de bacalaureat, vechime în specialitatea șofer minimum 7 ani,
 • posesor al permisului de conducere categoriile B, C, D, E,
 • atestat auto valabil pentru transport persoane.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 27 februarie 2019, ora 10.00 – proba scrisă;
 • data și ora interviului se vor comunica ulterior.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentate se obţin la sediul Primăriei Orașului Teiuș, str. Clujului nr. 80, Județul Alba, telefon 0258/851.101.

*Seminarul Teologic Ortodox „Sfântul Simion Ştefan”, Alba Iulia, județul Alba, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale vacante, de pedagog şcolar.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • nivelul studiilor – medii,
 • vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului – nu se solicită, însă constituie avantaj – absolvirea unei școli teologice (seminar sau facultate).

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 18 februarie 2019, data limită pentru depunerea dosarelor;
 • 25 februarie 2019, ora 10.00: proba scrisă;
 • 27 februarie 2019, ora 10.00: proba interviu.

Relaţii suplimentare se pot obţine la Seminarul Teologic Ortodox „Sfântul Simion Ştefan”, Alba Iulia, cu sediul în Alba Iulia, Bd. Transilvaniei nr. 36 A, judeţul Alba, tel. 0258/834.890.

*Primăria Comunei Bucerdea Grânoasă, judeţul Alba, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiei publice de execuție, vacante, de consilier, clasa I, grad profesional superior – Compartimentul Fond Funciar, Agricol.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:

 • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în ramura de știință RSI: ingineria resurselor vegetale și animale, medicină veterinară, științe juridice sau științe administrative;
 • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 7 ani.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 22 februarie 2019: termenul limită pentru depunerea dosarelor;
 • 04 martie 2019, ora 11:00: proba scrisă;
 • data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la Primăria Comunei Bucerdea Grânoasă, judeţul Alba, telefon 0258.883.301.

*Şcoala Gimnazială „Avram Iancu” din Abrud, județul Alba organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale, vacante, de muncitor de întreținere.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • nivelul studiilor: studii medii, certificat în una din calificările: lăcătuș mecanic, tâmplar, zugrav-vopsitor, electrician, strungar, instalator sau paznic;
 • vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului – nu se solicită.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 25 februarie 2019, ora 11:00: proba scrisă;
 • 27 februarie 2019, ora 14:00: proba interviu.

Relaţii suplimentare la sediul Şcolii Gimnaziale Avram Iancu” din Abrud, strada Cloşca nr. 3-5, județul Alba, telefon 0258/780.791.

*Şcoala Gimnazială Vadu Moţilor, județul Alba organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor contractuale vacante, de șofer microbuz școlar (0,5 normă) și îngrijitor (0,25 normă) – Școala Primară Tomutești (AR).

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • Condiții specific pentru postul de șofer microbus școlar:
  permis de conducere categoriile B, C, E, D;
  atestat profesional pentru categoriile C, E, D;
  aviz psihologic valabil;
  aviz medical apt conducător auto.
 • Condiții specifice pentru postul de îngrijitor:
  disponibilitate pentru program de lucru dimineața 2 ore/zi.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 13 februarie 2019, ora 12.00, termenul limită de depunere a dosarelor;
 • 21 februarie 2019, ora 10.00: proba scrisă;
 • 22 februarie 2019, ora 10.00: proba interviu.

Relaţii suplimentare se pot obţine ta sediul Şcolii Gimnaziale Vadu Moţilor şi la telefon 0258785016/0740899279.

*Şcoala Gimnazială Draşov, Comuna Șpring, județul Alba organizează concurs de recrutare pentru ocuparea, pe perioadă nedeterminată, a funcției contractuale de execuție vacante, de îngrijitor cu 0,5 normă în cadrul Școlii Gimnaziale Vingard.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • nivelul studiilor – gimnaziale;
 • vechimea în specialitatea studiilor necesare ocupării postului – 0 ani.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 21 februarie 2019, ora 09.00 proba scrisă;
 • 25 februarie 2019, ora 09.00 proba interviu.

Relații suplimentare se pot obține la sediul din satul Draşov, Str. Principală nr. 98, comuna Şpring. judeţul Alba, telefon 0741/172.797.

*Şcoala Gimnazială „Aron Cotruş” din Cergău Mare, județul Alba organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor contractuale de execuție vacante, de:

 1. șofer cu 0,5 normă;
 2. îngrijitor cu 0,5 normă.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • șofer cu 0,5 normă:
  • nivelul studiilor – 10 clase;
  • vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului – nu se solicită.
 • îngrijitor cu 0,5 normă:
  • nivelul studiilor – generale;
  • vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului – nu se solicită.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 12 februarie 2019, termenul limită pentru depunerea dosarelor;
 • șofer cu 0,5 normă:
  • 20 februarie 2019, ora 10.00: proba scrisă;
  • 21 februarie 2019, ora 12.00: proba interviu.
 • îngrijitor cu 0,5 normă:
  • 20 februarie 2019, ora 12.00: proba scrisă;
  • 21 februarie 2019, ora 13.00: proba interviu.

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Şcolii Gimnaziale „Aron Cotruş” din Cergău Mare, str. Principală nr. 166, judeţul Alba, telefon 0258/719.125.

*În conformitate cu prevederile Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare și ale O.M.S. nr. 284/2007, privind aprobarea Metodologiei-cadru de organizare și desfășurare a concursurilor /examenelor pentru ocuparea funcțiilor specifice comitetului director din spitalele publice, modificat de art. 1 din O.M.S. nr. 954/2017, Spitalul Orășenesc Cugir, cu sediul în Cugir, str. Nicolae Bălcescu nr. 5, județul Alba, organizează concurs /examen pentru ocuparea funcției specifice comitetului director al unității, după cum urmează:

 • 1 post de director medical.

Criteriile specifice sunt următoarele:

 1. sunt absolvenți de învățământ universitar de lungă durată, cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul medicină, specializarea medicină;
 2. sunt confirmați cel puțin medic specialist;
 3. au minimum 5 ani vechime în specialitatea respectivă.

Concursul /examenul pentru ocuparea funcției de director medical specifice comitetului director al unității se va organiza în data de 20.02.2019, ora 12.00 – proba scrisă, respectiv data de 21.02.2019, ora 10.00 – susținerea proiectului de specialitate, ora 12.00 – interviul de selecție, la sediul unității.

Data limită până la care se pot depune actele pentru dosarul de concurs este 12.02.2019.

Relații suplimentare se pot obține la telefonul 0358/401.249 – Biroul Juridic.

*Liceul German din Sebeş, judeţul Alba organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale de execuție vacante, de administrator financiar.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • nivelul studiilor – studii superioare, cu diplomă de licență în studii economice;
 • vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului – nu se solicita;
 • vechime în muncă minimum 5 ani;
 • prezintă minimum 2 scrisori de recomandare.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 21 februarie 2019, ora 10:00: proba scrisă;
 • 25 februarie 2019, ora 11:00: proba interviu.

Relaţii suplimentare se obţin la sediul Liceului German din Sebeş, str. Ştefan cel Mare nr. 1, judeţul Alba, telefon: 0371/348.884.

*Unitatea Administrativ – Teritorială Municipiul Sebeş, județul Alba, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea, pe perioadă nedeterminată, a funcției publice de execuție, vacante, de inspector, clasa I, grad profesional superior, din cadrul Biroului Buget, Finanțe, Contabilitate, Salarizare – ID Post 206680.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:

 • studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul științelor economice;
 • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice – minimum 7 ani.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 18 februarie 2019, ora 14:00: termenul limită pentru depunerea dosarelor;
 • 28 februarie 2019, ora 11.00: proba scrisă;
 • 05 martie 2019, ora 11.00: proba interviu.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la Unitatea Administrativ – Teritorială Municipiul Sebeş, județul Alba, telefon 0258.731.318, e-mail secretariat@primariasebes.ro.

*Liceul German din Sebeş, judeţul Alba organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale de execuție, vacante, de muncitor de întreținere.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • nivelul studiilor – școală profesională sau curs calificare profesională;
 • vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului – nu se solicită;
 • vechime în muncă minimum 3 ani.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 21 februarie 2019, ora 10:00: proba scrisă;
 • 25 februarie 2019, ora 11:00: proba practică;
 • 27 februarie 2019, ora 11:00: proba interviu.

Relaţii suplimentare se obţin la sediul Liceului German din Sebeş, str. Ştefan cel Mare nr. 1, judeţul Alba, telefon: 0371/348.884.

*Școala Gimnazială, comuna Pianu de Sus, județul Alba organizează concurs pentru ocuparea, pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale de execuție vacante, de muncitor calificat.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • nivelul studiilor – 8 clase/10 clase/curs calificare profesională/școală profesională;
 • vechime minimum 3 (trei) ani;
 • cel puțin una din calificările: lăcătuș mecanic, tâmplar, zugrav – vopsitor, electrician.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 11 februarie 2019, ora 16:00: termenul limită de depunere a dosarelor;
 • 19 februarie 2019, ora 11:00: proba scrisă;
 • 20 februarie 2019, ora 11:00: proba practică;
 • 20 februarie 2019, ora 13:00: proba interviu.

Relații suplimentare se pot obține la secretariatul Școlii Gimnaziale, comuna Pianu de Sus, județul Alba, Str. Principală nr. 172, tel. 0258761113 sau pe site-ul școlii www.scoalapianu.ro.

*Primăria Municipiului Aiud, județul Alba organizează concurs de recrutare pentru ocuparea, pe perioadă nedeterminată, a funcției contractuale de execuţie, vacante, de muncitor necalificat, treapta profesională I, din cadrul Biroului Administrația Pieței.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • nu este necesară vechimea în specialitatea studiilor necesare ocupării postului;
 • studii generale.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 11 februarie 2019, ora 16.00: data limita pentru depunerea dosarelor;
 • 20 februarie 2019, ora 10.00: proba practică – la sediul Biroului Administrația Pieței din str. Iuliu Maniu nr. 38;
 • data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei Municipiului Aiud, str. Cuza Vodă nr. 1, camera 22, județul Alba, telefon 0258/861.310, interior 1013.

*Primăria Comunei Râmeţ, judeţul Alba, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției publice de execuție vacante, de inspector, clasa I, grad profesional superior – Compartimentul Fond funciar, Urbanism, Achiziții publice.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:

 • studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență în ramura de științe RSI: ingineria resurselor vegetale și animale, medicină veterinară, științe juridice sau științe administrative;
 • vechimea în specialitatea studiilor necesare ocupării postului: minimum 7 ani.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 28 februarie 2019, ora 11:00: proba scrisă;
 • 06 martie 2019, ora 11:00: proba interviu.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relații suplimentare se obțin Primăria Comunei Râmeţ, Strada Principală nr. 1, judeţul Alba, telefon 0258/880.026, e-mail: primariaramet2008@yahoo.com.

*Unitatea Administrativ – Teritorială Municipiul Sebeş, județul Alba, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea, pe perioadă nedeterminată, a funcției publice de execuție, vacante, de consilier, clasa I, grad profesional superior, din cadrul Serviciului Public Comunitar Local de Evidența Persoanelor Sebeș, Compartimentul Evidența Persoanelor – ID Post 206708.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:

 • studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul științelor juridice sau științelor economice;
 • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice – minimum 7 ani.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 18 februarie 2019, ora 17:00: termenul limită pentru depunerea dosarelor;
 • 27 februarie 2019, ora 11.00: proba scrisă;
 • 01 martie 2019, ora 11.00: proba interviu.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la Unitatea Administrativ – Teritorială Municipiul Sebeş, județul Alba, telefon 0258.731.318, email secretariat@primariasebes.ro.

*Liceul Tehnologic „Ștefan Manciulea“, cu sediul în Blaj, județul Alba organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale de execuție vacante, de îngrijitor curățenie.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • nivelul studiilor-medii (liceal);
 • vechime în specialitate studiilor necesare ocupării postului – nu se solicită;

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 19 februarie 2019, ora 09:00: proba scrisă;
 • 20 februarie 2019, ora 09:00: proba practică;
 • 21 februarie 2019, ora 09:00: proba interviu;

Relaţii suplimentare la Liceul Tehnologic „Ștefan Manciulea“, cu sediul în Blaj, Piața 1848 nr. 3, județul Alba, tel. 0723549624.

*Primăria Comunei Şpring, Județul Alba organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioada nedeterminată a funcției publice vacante, de consilier, clasa I, grad profesional asistent, în cadrul Biroului Buget-finanţe, Contabilitate, Dezvoltare, Registru Agricol.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:

 • studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în una din domeniile: științe politice, științe administrative, științe ale comunicării;
 • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice: minimum 1 an.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 25 februarie 2019, ora 09:00: proba scrisă;
 • 27 februarie 2019, ora 09:00: proba interviu.

Relații suplimentare se obțin la Primăria Comunei Şpring organizează concurs la sediul din localitatea Şpring, Str. Doştatului nr. 94, judeţul Alba, telefon 0258.765.101.

*Colegiul Economic „Dionisie Pop-Marţian” din Alba Iulia organizează concurs de recrutare pentru ocuparea funcției contractuale, pe perioadă nedeterminată, de administrator financiar (studii superioare).

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • studii superioare de lungă durată sau echivalent de specialitate în domeniul financiar contabil;
 • vechimea în specialitatea studiilor: minimum 3 ani.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 15 februarie 2019, ora 11:00: termenul limită de depunere a dosarelor;
 • 18 februarie 2019, ora 09.30: proba scrisă;
 • 20 februarie 2019, ora 09.30: proba practică;
 • 21 februarie 2019, ora 09.30: proba interviu.

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul instituției din Alba Iulia, str. Octavian Goga nr. 11, telefon: 0258/811.468.

 

 

Email: stiri@ziarulunirea.ro
Tel: 0258.811.419

Te-ar putea interesa și:

26 ianuarie: Ziua internațională a soțului: Un bun prilej să îi faceți o surpriză partenerului de viață

Ziua internațională a soțului se serbează în fiecare an pe 26 ianuarie. Așadar un bun motiv pentru a vă sărbători… Citește mai mult pe ziarulunirea.ro

Alba Iulia REVINE la SCENARIUL ROȘU. Incidența de infectare a ajuns la 3 cazuri/1000 de locuitori

Deși carantinarea Municipiului Alba Iulia a „dat roade” în ceea ce privește scăderea numărului de persoane infectate, orașul nostru a… Citește mai mult pe ziarulunirea.ro

OFICIAL: Starea de alertă, PRELUNGITĂ cu încă 30 de zile: Măsurile și restricțiile care vor trebui respectate

Prelungirea cu 30 de zile a stării de alertă, începând de miercuri, 13 ianuarie a fost aprobată de către Guvernul… Citește mai mult pe ziarulunirea.ro

DOCUMENT| Comuna Stremț în scenariul ROȘU, Ocna Mureș, Cetatea de Baltă și Sântimbru în scenariul GALBEN. Măsuri pentru următoarele 14 zile stabilite de CJSU Alba

În urma ședinței Comitetului Județean pentru Situații de Urgență, s-a dispus menținerea în scenariul roșu a localității Stremț și în… Citește mai mult pe ziarulunirea.ro

VIDEO| PERCHEZIȚII în Alba și alte județe din țară într-un dosar cu acuzaţii de fals de monedă: Cum opera gruparea infracţională

Ofițerii BCCO Piteşti au efectuat marţi, 12 ianuarie, mai multe percheziţii domiciliare, în judeţele Alba, Sibiu, Arad şi Bacău, într-un… Citește mai mult pe ziarulunirea.ro

DOCUMENT| Orașul Abrud SCAPĂ de restricții. Incidența de infectare a scăzut sub 1,5/1000 de locuitori

Datorită scăderii incidenței cazurilor de coronavirus sub 1.5 la mie, orașul Abrud scapă de restricțiile impuse prevenirii răspândirii noului coronavirus,… Citește mai mult pe ziarulunirea.ro