// ViewContent // Track key page views (ex: product page, landing page or article) fbq('track', 'ViewContent'); // Search // Track searches on your website (ex. product searches) fbq('track', 'Search');

Posturi vacante de agent și ofițer de poliție, în Alba și alte 13 județe, scoase la concurs. Bibliografia și condițiile de participare

Pentru ocuparea unui număr de 12 posturi vacante de ofiţer de poliţie şi 5 posturi vacante de agent de poliţie, pe linie de resurse umane existente la nivelul Direcţiei Management Resurse Umane, al inspectoratelor de poliţie judeţene Alba, Arad, Bistriţa-Năsăud, Braşov, Dâmboviţa, Hunedoara, Mehedinţi, Mureş, Prahova, Sălaj, Suceava, Timiş, Vaslui, Vrancea, prevăzute la poziţiile 187, 38, 42/a, 27, 45/a, 46, 47, 49, 35, 36, 38, 52, 32, 50, 47, 35 şi respectiv 43/a, în statele de organizare al unităţilor menţionate, prin încadrare directă din sursă externă a persoanelor cu studii corespunzătoare cerinţelor postului şi care îndeplinesc condiţiile legale.

Posturile sunt prevăzute la următoarele poziţii din statele de organizare ale unităţilor:

 1. DIRECŢIA MANAGEMENT RESURSE UMANE

SERVICIUL FORMARE PROFESIONALĂ

Compartimentul Formare Profesională Iniţială şi Continuă

 • ofiţer specialist I, poziţia 187;

 

 1. INSPECTORATUL DE POLIŢIE JUDEŢEAN ALBA

SERVICIUL MANAGEMENT RESURSE UMANE

Compartimentul Formare Profesională Continuă

 • ofiţer specialist III, poziţia 38;

 

 1. INSPECTORATUL DE POLIŢIE JUDEŢEAN SĂLAJ

SERVICIUL MANAGEMENT RESURSE UMANE

 • ofiţer specialist II, poziţia 32;

 

 

 1. INSPECTORATUL DE POLIŢIE JUDEŢEAN SUCEAVA

SERVICIUL MANAGEMENT RESURSE UMANE

Compartimentul Formare Profesională Continuă

 • ofiţer principal I, poziţia 50;

 

 1. INSPECTORATUL DE POLIŢIE JUDEŢEAN VRANCEA

SERVICIUL RESURSE UMANE

Compartimentul Formare Profesională Continuă

 • ofiţer principal I, poziţia 43/A;

 

 1. INSPECTORATUL DE POLIŢIE JUDEŢEAN HUNEDOARA

SERVICIUL RESURSE UMANE

Compartimentul Formare Profesională Continuă

 • ofiţer specialist III, poziţia 49;

 

 1. INSPECTORATUL DE POLIŢIE JUDEŢEAN HUNEDOARA

SERVICIUL RESURSE UMANE

 • agent III, poziţia 47;

 

 1. INSPECTORATUL DE POLIŢIE JUDEŢEAN TIMIŞ

SERVICIUL RESURSE UMANE

 • agent III (analist programator ajutor), poziţia 47;

 

 1. INSPECTORATUL DE POLIŢIE JUDEŢEAN MUREŞ

SERVICIUL RESURSE UMANE

 • agent I (analist programator ajutor), poziţia 36;

 

 1. INSPECTORATUL DE POLIŢIE JUDEŢEAN MUREŞ

SERVICIUL RESURSE UMANE

 • agent I (securitate şi sănătate în muncă), poziţia 38;

 

 1. INSPECTORATUL DE POLIŢIE JUDEŢEAN BISTRIŢA NĂSĂUD

SERVICIUL RESURSE UMANE

 • ofiţer principal II, poziţia 27;

 

 1. INSPECTORATUL DE POLIŢIE JUDEŢEAN BRAŞOV

SERVICIUL RESURSE UMANE

 • ofiţer specialist II (securitate şi sănătate în muncă), poziţia 45/A;

 

 1. INSPECTORATUL DE POLIŢIE JUDEŢEAN DÂMBOVIŢA

SERVICIUL RESURSE UMANE

 • ofiţer principal I (securitate şi sănătate în muncă), poziţia 46;

 

 1. INSPECTORATUL DE POLIŢIE JUDEŢEAN MEHEDINŢI

SERVICIUL RESURSE UMANE

 • ofiţer specialist II (securitate şi sănătate în muncă), poziţia 35;

 

 1. INSPECTORATUL DE POLIŢIE JUDEŢEAN PRAHOVA

SERVICIUL RESURSE UMANE

 • ofiţer specialist II (securitate şi sănătate în muncă), poziţia 52;

 

 1. INSPECTORATUL DE POLIŢIE JUDEŢEAN VASLUI

SERVICIUL RESURSE UMANE

 • ofiţer specialist II (securitate şi sănătate în muncă), poziţia 35;

 

 1. INSPECTORATUL DE POLIŢIE JUDEŢEAN ARAD

SERVICIUL RESURSE UMANE

 • agent III, poziţia 42/A.

 

Secţiunea a-II-a – Condiţii de participare

Pot participa la concurs/examen, candidaţii care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:

 1. să aibă cetăţenia română şi domiciliul în România;
 2. să cunoască limba română, scris şi vorbit;
 3. c) să aibă capacitate deplină de exerciţiu;
 4. d) să fie apţi din punct de vedere medical, fizic şi psihologic (aptitudinea/ inaptitudinea se constată de structurile de specialitate ale Ministerului Afacerilor Interne, printr-o examinare medicală şi evaluare psihologică, potrivit reglementărilor specifice în domeniu. În situaţia în care se constată inaptitudinea pentru oricare dintre situaţii, procedura de recrutare încetează pentru candidatul respectiv. Evaluarea psihologică se susţine înaintea examinării medicale);
 5. e) să aibă vârsta de minimum 18 ani împliniţi;
 6. f) să aibă un comportament corespunzător principiilor care guvernează profesia de poliţist;
 7. g) să nu aibă antecedente penale, cu excepţia situaţiei când a intervenit reabilitarea;
 8. h) să nu fie în curs de urmărire penală ori de judecată pentru săvârşirea de infracţiuni;
 9. i) să nu fi fost destituiţi dintr-o funcţie publică sau să nu le fi încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;
 10. j) să nu fi desfăşurat activităţi de poliţie politică, astfel cum sunt definite prin lege;
 11. k) să nu aibă, la încadrarea ca poliţist, calitatea de membru al vreunui partid politic sau organizaţii cu caracter politic;
 12. l) să nu aibă semne particulare evidente sau tatuaje neacoperite de vestimentaţie, în ţinuta de vară (verificarea îndeplinirii criteriului se realizează cu ocazia examinării medicale);
 13. m) să deţină permis de conducere categoria B (pentru posturile de ofiţer de poliţie de la nivelul inspectoratelor de poliţie judeţene Sălaj, Vrancea, Dâmboviţa prevăzute la poziţiile 32, 43/A, 46 în statele de organizare al unităţilor menţionate).
 14. n) să aibă studii corespunzătoare cerinţelor postului pentru care candidează, respectiv:

 

 1. PENTRU POSTURILE DE OFIŢER:
 • Pentru postul de ofiţer de poliţie de la nivelul Direcţiei Management Resurse Umane, prevăzut la poziţia 187 în statul de organizare al unităţii menţionate:

                        Pregătire de bază:

 • studii universitare de lungă durată, cu diplomă de licenţă sau echivalentă într-unul din următoarele domenii pentru studii universitare de licenţă/ domenii/ profile/ specializări/ specialităţi: ştiinţe juridice/drept, ştiinţe militare, informaţii şi ordine publică, educaţie fizică şi sport, educaţie fizică militară şi sport sau sport şi performanţă motrică;

SAU

 • studii universitare de licenţă, ciclul I de studii universitare (în sistem Bologna) în domeniul fundamental: ştiinţe sociale sau ştiinţa sportului şi educaţiei fizice.

Pregătire de specialitate:

 • să deţină diplomă/atestat/certificat de absolvire a unui curs/stagiu/program de formare/specializare/perfecţionare ca antrenor/instructor într-unul dintre următoarele sporturi de luptă: arte marţiale sau arte marţiale mixte.

 

 • Pentru postul de ofiţer de poliţie de la nivelul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Alba, prevăzut la poziţia 38 în statul de organizare al unităţii menţionate:
  • studii universitare de lungă durată, cu diplomă de licenţă (echivalentă )sau studii superioare de licenţă, ciclul I de studii universitare (în sistem Bologna,) într-unul din următoarele domenii: ştiinţe sociale – specializarea sociologie/resurse umane; ştiinţe ale educaţiei – specializarea pedagogie/pedagogie specială.
 • Pentru postul de ofiţer de poliţie de la nivelul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Sălaj, prevăzut la poziţia 32 în statul de organizare al unităţii menţionate:

                        Pregătire de bază:

 • pentru cei care au absolvit anterior organizării studiilor universitare în sistem Bologna să fi absolvit: studii universitare de lungă durată, cu diplomă de licenţă /echivalentă în unul dintre domeniile/profilele/specializări/specialităţi de studii: educaţie fizică şi sport, sport şi performanţă motrică, ştiinţe militare, informaţii şi ordine publică, ştiinţe juridice/drept, ştiinţe ale educaţiei
 • pentru cei care au absolvit studii universitare în sistem Bologna: studii superioare nivel licenţă (ciclul I de studii universitare), absolvite cu diplomă de licenţă totalizând minimum 180 ECTS în domeniile: ştiinţa sportului şi educaţiei fizice sau ştiinţe sociale;

Pregătire de specialitate:

 • să deţină diplomă/atestat/certificat de absolvire a unui curs/stagiu/program de formare/specializare/perfecţionare ca instructor în domeniul artelor marţiale sau curs acreditat de perfecţionare/specializare/postuniversitar/master în domeniul educaţiei fizice şi sport (ciclul II de studii universitare pentru absolvenţii cu studii în sistem Bologna).
 • Pentru postul de ofiţer de poliţie de la nivelul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Suceava, prevăzut la poziţia 50 în statul de organizare al unităţii menţionate:
  • studii universitare de lungă durată cu diplomă de licenţă sau echivalentă în profilul/domeniul fundamental educaţie fizică şi sport/cultură fizică şi sport ori studii universitare de licenţă, ciclul I, în domeniul fundamental de ştiinţă/domeniul de ierarhizare cultură fizică şi sport/educaţie fizică şi sport/ştiinţa sportului şi educaţiei fizice.
 • Pentru postul de ofiţer de poliţie de la nivelul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Vrancea, prevăzut la poziţia 43/A în statul de organizare al unităţii menţionate:
  • pentru cei care au absolvit anterior organizării studiilor universitare în sistem Bologna: studii universitare de lungă durată, cu diplomă de licenţă /echivalentă într- unul dintre domeniile de studii: educaţie fizică şi sport, educaţie fizică şi management;
  • pentru cei care au absolvit studii universitare în sistem Bologna: studii superioare de licenţă, ciclul I de studii universitare într-unul din domeniile de licenţă: educaţie fizică şi sport, educaţie fizică şi sportivă, sport şi performanţă motrică;
 • Pentru postul de ofiţer de poliţie de la nivelul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Hunedoara, prevăzut la poziţia 49 în statul de organizare al unităţii menţionate:
  • studii universitare de lungă durată, cu diplomă de licenţă (echivalentă )sau studii superioare de licenţă, ciclul I de studii universitare (în sistem Bologna,) într-unul din următoarele domenii: ştiinţe sociale – specializarea sociologie/resurse umane; ştiinţa sportului şi educaţiei fizice – specializarea educaţie fizică şi sport; ştiinţe ale educaţiei – specializarea pedagogie/pedagogie specială.

 

 • Pentru postul de ofiţer de poliţie de la nivelul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Bistriţa-Năsăud, prevăzut la poziţia 27 în statul de organizare al unităţii menţionate:

                       

                        Pregătire de bază:

 • studii universitare de lungă durată, cu diplomă de licenţă sau echivalentă într-unul din următoarele domenii: științe inginerești, științe agricole și silvice, științe juridice, științe economice, sociologie, psihologie, administrație publică și medicină; sau studii superioare de licență, ciclul I de studii universitare (în sistem Bologna) în domeniul fundamental științe inginerești, științe sociale (ramura de știință: științe juridice, științe administrative, științe economice, sociologie, psihologie și științe comportamentale) sau științe biologice și biomedicale (ramura de științe medicină)

Pregătire de specialitate:

 • curs în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, cu conţinut minim conform celui prevăzut în anexa nr. 6, lit. B a anexei la H.G. nr. 1425/2006, cu modificările şi completările ulterioare, cu o durată de cel puţin 80 de ore.

 

 • Pentru posturile de ofiţer de poliţie de la nivelul inspectoratelor de poliţie judeţene Braşov şi Prahova, prevăzute la poziţiile 45/A , 52 în statele de organizare al unităţilor menţionate:

                        Pregătire de bază:

 • studii medii cu diplomă de bacalaureat filiera teoretică în profil real sau filiera tehnologică în profil tehnic

ŞI

– studii universitare de lungă durată, cu diplomă de licenţă sau echivalentă/ Studii superioare de licenţă, ciclul I de studii universitare (în sistem Bologna)

SAU

 • studii universitare de lungă durată, cu diplomă de licenţă sau echivalentă într-unul din domeniile: ştiinţe inginereşti, ştiinţe agricole şi silvice/ Studii superioare de licenţă, ciclul I de studii universitare (în sistem Bologna) în domeniul fundamental ştiinţe inginereşti.

Pregătire de specialitate:

 • curs în domeniul sănătăţii şi securităţii în muncă cu continut minim conform celui prevazut in Anexa 6 lit. B din H.G. 1425/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor legii securitatii si sanatatii in munca nr. 319/2006, cu o durată de cel puţin 80 de ore.
 • Pentru posturile de ofiţer de poliţie de la nivelul inspectoratelor de poliţie judeţene Dâmboviţa, Mehedinţi şi Vaslui, prevăzute la poziţiile 46, 35, 35 în statele de organizare al unităţilor menţionate:

                        Pregătire de bază:

 • studii medii cu diplomă de bacalaureat filiera teoretică cu profil real sau studii medii cu diplomă de bacalaureat filiera tehnologică cu profil tehnic

ŞI

– studii universitare de lungă durată, cu diplomă de licenţă sau echivalentă/ Studii superioare de licenţă, ciclul I de studii universitare (în sistem Bologna)

SAU

 • studii universitare de lungă durată, cu diplomă de licenţă sau echivalentă într-unul din domeniile/profilele: ştiinţe inginereşti (toate specializările în urma cărora a fost obţinut titlul de inginer), agricultură sau silvicultură/ Studii superioare de licență, ciclul I de studii universitare (în sistem Bologna) în domeniul fundamental ştiinţe inginereşti.

Pregătire de specialitate:

 • curs în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, cu conţinut minim conform celui prevăzut în anexa nr. 6 lit. B la H.G. nr. 1425/2006, cu modificările şi completările ulterioare, cu o durată de cel puţin 80 de ore.

 

 1. PENTRU POSTURILE DE AGENT:
 • Pentru postul de agent de poliţie de la nivelul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Hunedoara, prevăzut la poziţia 47 în statul de organizare al unităţii menţionate:

Pregătire de bază:

 • liceul cu diplomă de bacalaureat;

Pregătire de specialitate:

 • să deţină certificat/diplomă/atestat de absolvire a unui curs/program de pregătire în domeniul/specialitatea/specializarea programator ajutor, analist-programator/operator calculatoare, cu excepţia absolvenţilor de studii medii care dețin atestat profesional privind dobândirea de cunoștințe în domeniul informaticii (ex. programator ajutor), precum şi cu excepţia absolvenţilor de studii universitare cu diplomă de licenţă sau echivalentă în profilul/domeniul/specializarea: matematică-informatică, informatică, informatică aplicată, ingineria sistemelor şi calculatoarelor, ştiinţe aplicate, ştiinţa sistemelor şi a calculatoarelor, cibernetică statistică şi informatică economică.
 • Pentru postul de agent de poliţie de la nivelul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Timiş, prevăzut la poziţia 47 în statul de organizare al unităţii menţionate:

Pregătire de bază:

 • studii medii cu diplomă de bacalaureat;
 • Pentru postul de agent de poliţie de la nivelul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Mureş, prevăzut la poziţia 36 în statul de organizare al unităţii menţionate:

Pregătire de bază:

 • studii medii cu diplomă de bacalaureat;

Pregătire de specialitate:

 • cursuri de analist programator sau operator calculator.
 • Pentru postul de agent de poliţie de la nivelul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Mureş, prevăzut la poziţia 38 în statul de organizare al unităţii menţionate:

                        Pregătire de bază:

 • studii liceale filiera teoretică în profil real sau filiera tehnologică în profil tehnic cu diplomă de bacalaureat

Pregătire de specialitate:

 • curs în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, cu conţinut minim conform celui prevăzut în anexa nr. 6 lit. B la H.G. nr. 1425/2006, cu modificările şi completările ulterioare, cu o durată de cel puţin 80 de ore.

 

 • Pentru postul de agent de poliţie de la nivelul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Arad, prevăzut la poziţia 42/A în statul de organizare al unităţii menţionate:

Pregătire de bază:

 • studii medii, liceul cu diplomă de bacalaureat;

Pregătire de specialitate:

 • cursuri de specializare/perfecţionare inspector resurse umane.

 

Nu pot fi recrutate în vederea încadrării directe ca poliţist, persoanele care deşi îndeplinesc condiţiile de mai sus, se află într-una din situaţiile următoare:

 1. prin încadrare, potrivit nivelului studiilor şi/sau vechimii în specialitate dobândesc grade profesionale mai mici decât gradele militare echivalente deţinute în rezervă;
 2. prin încadrare, potrivit nivelului studiilor şi/sau vechimii în specialitate dobândesc grade profesionale mai mari decât gradele profesionale maxime ale posturilor pentru care s-a organizat concurs;

 

Agentul de poliţie care a absolvit studii superioare poate participa la concurs, dacă îndeplineşte cumulativ, studiile corespunzătoare cerinţelor postului pentru care candidează şi următoarele condiţii:

 1. a) este declarat «apt» la evaluarea psihologică organizată în acest scop;
 2. b) nu este cercetat disciplinar sau nu se află sub efectul unei sancţiuni disciplinare;
 3. c) nu este pus la dispoziţie ori suspendat din funcţie în condiţiile art. 27^21 alin. (2) sau art. 27^25 lit. a), b) şi h) din Legea nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, cu modificările şi completările ulterioare;
 4. d) a obţinut calificativul de cel puţin «bine» la ultimele două evaluări anuale de serviciu;
 5. e) deţine permis de conducere categoria B (pentru posturile de ofiţer de poliţie de la nivelul inspectoratelor de poliţie judeţene Sălaj, Vrancea, Dâmboviţa prevăzute la poziţiile 32, 43/A, 46 în statele de organizare al unităţilor menţionate).

Atenţie! – Nu se admit derogări de la niciuna dintre condiţiile de participare la concurs, prevăzute în prezentul anunţ.

 

Secţiunea a-III-a – Reguli privind înscrierea la concurs

În contextul în care la nivelul Inspectoratului General al Poliției Române a fost constituită Comisia de concurs și Comisia de soluționare a contestațiilor pentru posturi ce se află în statele de organizare din unități teritoriale (IPJ Alba, IPJ Arad, IPJ Bistriţa-Năsăud, IPJ Braşov, IPJ Dâmboviţa, IPJ Hunedoara, IPJ Mehedinţi, IPJ Mureş, IPJ Prahova, IPJ Sălaj, IPJ Suceava, IPJ Timiş, IPJ Vaslui, IPJ Vrancea), la nivelul acestor unități teritoriale se constituie comisii de recrutare care vor lua măsurile necesare pentru respectarea condiţiilor şi criteriilor de recrutare şi de întocmire a dosarelor de recrutare.

Locul de înscriere se stabilește de fiecare comisie de recrutare constituită la nivelul unităților în ale căror state de organizare se regăsesc posturile pentru care se organizează concursul, ocazie cu care se va stabili și intervalul orar în care se fac înscrieri în perioada 11 – 19.01.2018, în zilele lucrătoare, anunțul urmând a fi postat pe pagina de Internet a unității de recrutare, precum și la avizierul acestor unități.

Pentru postul de la nivelul Direcţiei Management Resurse Umane, documentele necesare înscrierii se vor depune personal, în zilele lucrătoare, în perioada 11 – 18.01.2018 în intervalul orar 09:00-15:00, iar în data de 19.01.2018 în intervalul orar 09:00-16:00 la sediul Inspectoratului General al Poliţiei Române din Str. Mihai Vodă nr. 4 – 6, Sectorul 5, Bucureşti.

Înscrierea se va realiza prin menţionarea postului şi poziţiei din statul de organizare al unităţii teritoriale de poliţie (ex. Vă rog să-mi aprobaţi înscrierea la concursul organizat de Inspectoratul General al Poliţiei Române, în vederea ocupării postului de ofițer specialist I din cadrul Direcţiei Management Resurse Umane – Serviciul Formare Profesională, poziţia 187)

 

Având în vedere că proba scrisă a concursului va avea loc la aceeaşi dată pentru toate posturile scoase la concurs, la nivel naţional, candidaţii vor putea susţine proba doar pentru ocuparea unui singur post dintre cele scoase concurs.

 

Înscrierea candidaţilor se va face pe bază de cerere de înscriere, conform Anexei nr. 2, și a documentelor, în volum complet, specificate în anunţ, începând cu data de 11.01.2018 până la data de 19.01.2018, la sediul unităților în ale căror state de organizare se regăsesc posturile pentru care se organizează concursul.

Înscrierile se fac personal, indiferent de localitatea unde își are domiciliul candidatul și doar la unitățile de recrutare în al căror stat de organizare se regăsește postul pentru care optează fiecare candidat.

Cu ocazia înscrierii, candidații vor prezenta în original toate documentele solicitate în prezentul anunţ, urmând a se efectua în prezența acestora procedura de certificare pentru conformitate de către persoana cu sarcini de recrutare în prezența candidatului. De asemenea, xerocopiile documentelor astfel realizate vor fi semnate și de candidat.

          Sunt acceptate şi copii legalizate ale documentelor, dacă acestea sunt prezentate din iniţiativa candidatului.

 

Atenție! Este interzisă înscrierea prin fax, prin poștă, inclusiv poștă militară, prin orice alte mijloace sau de către o altă persoană în afara candidatului (cu excepţia situaţiei în care persoana care face înscrierea prezintă procură specială notarială, încheiată în formă autentică, precum şi toate documentele solicitate în prezentul anunţ, în original) astfel că nu vor fi luate în considerare cererile de înscriere transmise în orice altă modalitate decât cele de mai sus, documentele urmând a fi restituite candidaților care procedează neregulamentar.

 

Dosarul de recrutare pentru înscrierea pe posturile de ofiţer va fi depus, în volum complet, la structura de resurse umane a unității în a cărei stat de organizare se regăseşte postul şi va cuprinde următoarele documente:

 • cererea de înscriere (Anexa nr. 2 ) şi CV;
 • documente care atestă nivelul şi specializarea studiilor impuse de cerinţele postului – pregătire de bază (diploma de licenţă şi suplimentul/foaia matricolă), în original, care vor fi xerocopiate cu ocazia înscrierii şi certificate pentru conformitate în prezenţa candidatului, originalele fiindu-i restituite pe loc acestuia.

(Se vor accepta adeverinţele de studii numai dacă aceste documente sunt în termenul de valabilitate, respectiv 12 luni de la finalizarea studiilor. Termenul de valabilitate al adeverinţei de studii se calculează de la data finalizării studiilor, nu la data eliberării adeverinţei de către instituţia de învăţământ);

(Cetăţenii români care au absolvit studii superioare în alte state vor prezenta documentele echivalate de Centrul Naţional de Recunoaştere şi Echivalare a Diplomelor din cadrul Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice)

 • documente care atestă absolvirea cursurilor impuse de cerinţele postului – pregătire de specialitate (certificat/diplomă/atestat însoţite, după caz, de supliment), în original, care vor fi xerocopiate cu ocazia înscrierii şi certificate pentru conformitate în prezenţa candidatului, originalele fiindu-i restituite pe loc acestuia (pentru posturile de ofiţer de poliţie de la nivelul Direcţiei Management Resurse Umane şi al inspectoratelor de poliţie judeţene Bistriţa-Năsăud, Braşov, Dâmboviţa, Mehedinţi, Prahova, Sălaj, Vaslui, prevăzute la poziţiile 187, 27, 45/a, 46, 35, 52, 32 şi 35 în statele de organizare al unităţilor menţionate).
 • actul de identitate, în original, care va fi xerocopiat cu ocazia înscrierii şi certificat pentru conformitate în prezenţa candidatului, originalul fiindu-i restituit pe loc acestuia;
 • carnetul de muncă/certificatului stagiu de cotizare şi/sau ale altor documente doveditoare care să ateste vechimea în muncă/vechimea în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei şi, dacă este cazul, ale livretului militar, toate în original, care vor fi xerocopiate cu ocazia înscrierii şi certificate pentru conformitate în prezenţa candidatului, originalele fiindu-i restituite pe loc acestuia;
 • certificatul de naştere al candidatului, soţului/soţiei şi fiecărui copil, ale certificatului de căsătorie, precum şi, după caz, ale hotărârilor judecătoreşti privind starea civilă, în original, care vor fi xerocopiate cu ocazia înscrierii şi certificate pentru conformitate în prezenţa candidatului, originalul fiindu-i restituit pe loc acestuia;
 • autobiografia (Anexa nr. 4) şi tabelul nominal cu rudele candidatului şi soţul/soţia candidatului (Anexa nr. 5), redactate olograf;
 • o fotografie color 9 x 12 cm;
 • declaraţia de confirmare a cunoaşterii şi acceptării condiţiilor de recrutare (Anexa nr. 3);
 • permisul de conducere categoria B, în original, care va fi xerocopiat cu ocazia înscrierii şi certificat pentru conformitate în prezenţa candidatului, originalul fiindu-i restituit pe loc acestuia (pentru posturile de ofiţer de poliţie de la nivelul inspectoratelor de poliţie judeţene Sălaj, Vrancea, Dâmboviţa prevăzute la poziţiile 32, 43/A, 46 în statele de organizare al unităţilor menţionate).
 • un dosar plic.

 

Dosarul de recrutare pentru înscrierea pe posturile de agent va fi depus, în volum complet, la structura de resurse umane a unității în a cărei stat de organizare se regăseşte postul şi va cuprinde următoarele documente:

 • cererea de înscriere (Anexa nr. 2 ) şi CV;
 • documente care atestă nivelul şi specializarea studiilor impuse de cerinţele postului (diploma de bacalaureat), în original, care vor fi xerocopiate cu ocazia înscrierii şi certificate pentru conformitate în prezenţa candidatului, originalele fiindu-i restituite pe loc acestuia.

(Se vor accepta adeverinţele de studii numai dacă aceste documente sunt în termenul de valabilitate, respectiv 12 luni de la finalizarea studiilor. Termenul de valabilitate al adeverinţei de studii se calculează de la data finalizării studiilor, nu la data eliberării adeverinţei de către instituţia de învăţământ);

(Cetăţenii români care au absolvit studii superioare în alte state vor prezenta documentele echivalate de Centrul Naţional de Recunoaştere şi Echivalare a Diplomelor din cadrul Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice)

 • documente care atestă absolvirea cursurilor impuse de cerinţele postului – pregătire de specialitate (certificat/diplomă/atestat însoţite, după caz, de supliment), în original, care vor fi xerocopiate cu ocazia înscrierii şi certificate pentru conformitate în prezenţa candidatului, originalele fiindu-i restituite pe loc acestuia (pentru posturile de ofiţer de poliţie de la nivelul inspectoratelor de poliţie judeţene inspectoratelor de poliţie judeţene Arad, Hunedoara, Mureş, prevăzute la poziţiile 42/A, 47, 36 şi 38 în statele de organizare al unităţilor menţionate).
 • actul de identitate, în original, care va fi xerocopiat cu ocazia înscrierii şi certificat pentru conformitate în prezenţa candidatului, originalul fiindu-i restituit pe loc acestuia;
 • carnetul de muncă/certificatului stagiu de cotizare şi/sau ale altor documente doveditoare care să ateste vechimea în muncă/vechimea în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei şi, dacă este cazul, ale livretului militar, toate în original, care vor fi xerocopiate cu ocazia înscrierii şi certificate pentru conformitate în prezenţa candidatului, originalele fiindu-i restituite pe loc acestuia;
 • certificatul de naştere al candidatului, soţului/soţiei şi fiecărui copil, ale certificatului de căsătorie, precum şi, după caz, ale hotărârilor judecătoreşti privind starea civilă, în original, care vor fi xerocopiate cu ocazia înscrierii şi certificate pentru conformitate în prezenţa candidatului, originalul fiindu-i restituit pe loc acestuia;
 • autobiografia (Anexa nr. 4) şi tabelul nominal cu rudele candidatului şi soţul/soţia candidatului (Anexa nr. 5), redactate olograf;
 • o fotografie color 9 x 12 cm;
 • declaraţia de confirmare a cunoaşterii şi acceptării condiţiilor de recrutare (Anexa nr. 3);
 • un dosar plic.

 

          Dosarul de recrutare în vederea participării agenţilor de poliţie la concurs va conţine următoarele documente:

 • cererea de înscriere (Anexa nr. 2) şi CV;
 • documente care atestă nivelul şi specializarea studiilor impuse de cerinţele postului (diploma de licenţă şi suplimentul), în original, care vor fi xerocopiate cu ocazia înscrierii şi certificate pentru conformitate în prezenţa candidatului, originalul fiindu-i restituite pe loc acestuia.

(Se vor accepta adeverinţele de studii numai dacă aceste documente sunt în termenul de valabilitate, respectiv 12 luni de la finalizarea studiilor. Termenul de valabilitate al adeverinţei de studii se calculează de la data finalizării studiilor, nu la data eliberării adeverinţei de către instituţia de învăţământ. );

(Cetăţenii români care au absolvit studii superioare în alte state vor prezenta documentele echivalate de Centrul Naţional de Recunoaştere şi Echivalare a Diplomelor din cadrul Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice)

 • documente care atestă absolvirea cursurilor impuse de cerinţele postului – pregătire de specialitate (certificat/diplomă/atestat însoţite, după caz, de supliment), în original, care vor fi xerocopiate cu ocazia înscrierii şi certificate pentru conformitate în prezenţa candidatului, originalele fiindu-i restituite pe loc acestuia (pentru posturile de ofiţer de poliţie de la nivelul Direcţiei Management Resurse Umane şi al inspectoratelor de poliţie judeţene Bistriţa-Năsăud, Braşov, Dâmboviţa, Mehedinţi, Prahova, Sălaj, Vaslui, prevăzute la poziţiile 187, 27, 45/a, 46, 35, 52, 32 şi 35 în statele de organizare al unităţilor menţionate).
 • actul de identitate, în original, care va fi xerocopiat cu ocazia înscrierii şi certificat pentru conformitate în prezenţa candidatului, originalul fiindu-i restituit pe loc acestuia;
 • carnetul de muncă/certificatului stagiu de cotizare şi/sau ale altor documente doveditoare care să ateste vechimea în muncă/vechimea în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei şi, dacă este cazul, ale livretului militar, toate în original, care vor fi xerocopiate cu ocazia înscrierii şi certificate pentru conformitate în prezenţa candidatului, originalele fiindu-i restituite pe loc acestuia;
 • certificatul de naştere al candidatului, soţului/soţiei şi fiecărui copil, ale certificatului de căsătorie, precum şi, după caz, ale hotărârilor judecătoreşti privind starea civilă, în original, care vor fi xerocopiate cu ocazia înscrierii şi certificate pentru conformitate în prezenţa candidatului, originalul fiindu-i restituit pe loc acestuia;
  • declaraţia de confirmare a cunoaşterii şi acceptării condiţiilor de recrutare(Anexa nr. 3);
  • adeverinţă eliberată de structura de resurse umane a unităţii unde este încadrat din care să reiasă menţiunile precizate la art. 2745 b), c) şi d) din Legea nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, cu modificările şi completările ulterioare;
  • permisul de conducere categoria B, în original, care va fi xerocopiat cu ocazia înscrierii şi certificat pentru conformitate în prezenţa candidatului, originalul fiindu-i restituit pe loc acestuia (pentru posturile de ofiţer de poliţie de la nivelul inspectoratelor de poliţie judeţene Sălaj, Vrancea, Dâmboviţa prevăzute la poziţiile 32, 43/A, 46 în statele de organizare al unităţilor menţionate).
  • un dosar plic.

 

Atenţie! Nu va fi acceptat dosarul de recrutare în cazul în care documentele, în original, prezintă deteriorări sau alterări ale elementelor de siguranţă care nu permit stabilirea autenticităţii documentului sau sunt plastifiate.

 

Atenţie! Candidaţii care nu prezintă, la înscriere, toate documentele mai sus menţionate nu vor fi înscrişi la concurs, dosarele fiindu-le restituite pe loc pe bază de semnătură.

 

            Atenţie! Candidaţii vor avea asupra lor, cu ocazia prezentării pentru înscriere, cererea de înscriere, declaraţia de confirmare a cunoaşterii şi acceptării condiţiilor de recrutare, autobiografia şi tabelul de rude, deja completate, conform modelelor anexate la prezentul anunţ, astfel încât să se evite aglomerarea nejustificată a punctului de înscriere.

 

Atenţie! După încheierea perioadei de înscriere, respectiv după data de 19.01.2018, nu se vor mai efectua înscrieri.

 

Secţiunea a-IV-a – Reguli privind examinarea psihologică şi medicală

            Evaluarea psihologică se susţine înaintea examinării medicale.

Întrucât examinarea psihologică este de competența Centrului de Psihosociologie al M.A.I., data, ora, locul și celelalte detalii vor fi stabilite de această unitate și vor fi comunicate candidaților, prin grija comisiilor de recrutare prin postare pe pagina de internet a unităților de recrutare, astfel că evaluarea psihologică a candidaţilor se va desfăşura până cel târziu la data de 07.02.2018.

 

Atenţie! Candidaţii nu vor fi anunţaţi personal cu privire la data, ora şi locul unde se va organiza testarea psihologică, fiind obligaţi să se informeze prin verificarea permanentă a paginilor de Internet ale unităţilor de recrutare.

 

Atenţie! Candidaţii trebuie să se prezinte în ziua, data, ora şi locul în care au fost planificaţi pentru susţinerea testării psihologice şi nu vor putea solicita o reprogramare.

 

Lista candidaţilor declaraţi „apt” psihologic se va posta pe pagina de internet a unităților de recrutare.

Candidaţii declaraţi „inapt” psihologic vor fi informaţi telefonic şi nu vor fi programaţi la examinarea medicală.

 

Activitatea de evaluare medicală şi completarea dosarelor de recrutare cu fişa medicală – tip se va desfăşura în perioada 09.02 – 07.03.2018 (dar numai în zilele lucrătoare), doar pentru candidaţii declaraţi „apt psihologic”.

Candidaţilor nu li se vor înmâna adrese individuale de trimitere, ci vor fi planificaţi pentru efectuarea evaluării medicale în baza unor adrese oficiale ce vor fi transmise unității medicale competente care deserveşte Inspectoratul General al Poliţiei Române, respectiv C.M.D.T.A. ”Dr. N. Kretzulescu” – Serviciul Medical al Poliţiei, cu sediul în Strada Mihai Vodă, nr. 17, Sector 5, Bucureşti, respectiv unităților medicale care deservesc inspectoratele de poliţie judeţene Alba, Arad, Bistriţa-Năsăud, Braşov, Dâmboviţa, Hunedoara, Mehedinţi, Mureş, Prahova, Sălaj, Suceava, Timiş, Vaslui, Vrancea.

Prezentarea candidaţilor la unitatea medicală se va face începând cu data de 09.02.2018 la sediul acesteia.

Finalizarea activităţii de evaluare medicală şi depunerea fişei medicale-tip la dosar trebuie realizată până la data de 07.03.2018. După această dată, dosarele nu mai pot fi completate cu fişa medicală-tip, caz în care candidaturile celor care nu şi-au completat dosarele de recrutare conform calendarului vor fi invalidate.

După depunerea dosarelor de recrutare, comisiile de recrutare constituite la nivelul inspectoratelor de poliție județene în ale căror state de organizare se regăsesc posturile pentru care se organizează concursul, vor analiza candidaturile până la data de 09.03.2018, urmând a se pronunţa cu privire la validarea/invalidarea acestora, întocmind în acest sens un proces-verbal, care va fi înaintat până la data de 12.03.2018 comisiei de concurs împreună cu lista candidaţilor a căror candidatură a fost validată, precum şi lista candidaţilor a căror candidatură a fost invalidată, în cazul acesteia, menţionându-se şi motivul invalidării.

Listele candidaturilor validate/invalidate vor fi publicate, la data de 13.03.2018, pe pagina de internet a Poliţiei Române, www.politiaromana.ro, Secţiunea carieră – Posturi scoase la concurs (adresa http://www.politiaromana.ro/ro/cariera/posturi-scoase-la-concurs) şi pe pagina de internet a unităților de recrutare.

 

La concurs pot participa numai candidaţii ale căror dosare de recrutare sunt complete şi corect întocmite.

 

Orice alte modificări în calendarul desfăşurării concursului vor fi aduse la cunoştinţa candidaţilor prin postarea unui anunţ pe pagina de internet a Poliţiei Române precum și pe pagina de internet a unităților de recrutare și la avizierul unităților de recrutare.

 

Secţiunea a-V-a – Desfăşurarea concursului (proba de concurs)

Proba scrisă, va consta într-un test scris – rezolvarea unui test grilă, elaborat de către Comisia de Concurs din cadrul I.G.P.R. din tematica şi bibliografia recomandată (Anexa nr. 1), având ca scop verificarea cunoştinţelor de specialitate pe care le au candidaţii şi va avea loc la data de 17.03.2018.

Numărul de subiecte va fi stabilit de Comisia de Concurs.

Durata de rezolvare a testului este de 3 ore.

Pentru a fi declarat „admis”, candidatul trebuie să obţină minimum nota 7,00. Candidaţii care nu au obţinut minimum nota 7,00 vor fi declaraţi „respins”.

Ora şi locul unde se va desfăşura proba scrisă se vor stabili, în funcţie de numărul candidaţilor, şi se vor comunica acestora prin postarea unui anunţ ulterior pe pagina de Internet a Poliţiei Române, www.politiaromana.ro, Secţiunea carieră – Posturi scoase la concurs (adresa http://www.politiaromana.ro/ro/cariera/posturi-scoase-la-concurs).

 

Rezultatul la proba scrisă se poate contesta o singură dată în termen de 24 de ore de la afişare, iar contestaţiile se depun la secretariatul Direcţiei Management Resurse Umane din I.G.P.R. cu sediul din str. Mihai Vodă nr. 4 – 6, sector 5, Bucureşti.

Eventualele contestaţii se soluţionează de către comisia constituită în acest scop, în termenul legal.

Nota acordată după soluţionarea contestaţiei la proba scrisă este definitivă.

 Candidaţii pot contesta numai notele la propriile lucrări.

Admiterea/respingerea contestaţiei se va comunica prin postare pe pagina de Internet a Poliţiei Române, www.politiaromana.ro, Secţiunea carieră – Posturi scoase la concurs.

 

Secţiunea a-VI-a – Precizări privind rezultatele finale ale concursului şi exercitarea opţiunilor de către candidaţi

 

Nota finală reprezintă nota obţinută la proba scrisă.

Este declarat „admis” candidatul care a obţinut nota finală cea mai mare, dintre candidaţii înscrişi pe post;

În situaţia în care între doi sau mai mulţi candidaţi există egalitate la proba scrisă, departajarea candidaților în vederea declarării ,,admis” sau ,,respins” la concurs se realizează pe baza rezultatelor obținute în urma susținerii unui interviu structurat pe subiecte profesionale, elaborate din tematica şi bibliografia recomandată.

În eventualitatea susținerii interviului de departajare, tabelul nominal cu rezultatele finale obţinute se va afişa prin postare pe pagina de Internet a Poliţiei Române.

 

Atenţie! Candidaţii declaraţi “respins” la concursul organizat pentru ocuparea unui post vacant nu pot ocupa, în baza notei finale obţinute la respectivul concurs, alte posturi vacante în aceeaşi unitate sau în alte unităţi.

 

Candidaţilor declaraţi „admis” la concurs şi care îndeplinesc condiţiile legale de încadrare în Poliţia Română, li se vor acorda, gradele profesionale în funcţie de pregătirea lor şi de vechimea în specialitatea corespunzătoare studiilor absolvite, raportate la cerinţele postului. Aceştia sunt încadraţi în funcţiile minime prevăzute de lege corespunzătoare gradelor profesionale acordate, pe o perioadă de probă de 6 luni pentru agenţii de poliţie şi 12 luni pentru ofiţerii de poliţie.

 

Agentului de poliţie declarat „admis” la concurs şi care îndeplineşte condiţiile legale pentru trecerea în corpul ofiţerilor de poliţie, îi va fi acordat, indiferent de vechimea în activitate, gradul profesional de subinspector de poliţie, cu excepţia situaţiei în care are o vechime anterioară în specialitatea corespunzătoare studiilor superioare absolvite, căruia i se acordă grad profesional conform art. 1 alin. (5) din Anexa 6 la O.M.A.I. nr. 140/2016 privind activitatea de management resurse umane în unitățile de poliție ale M.A.I.

Ulterior trecerii în corpul ofiţerilor, candidaţii declaraţi „admis” vor fi numiţi în funcţii prevăzute cu grad profesional corespunzător celui acordat, încadrarea acestora făcându-se pe o perioadă de probă de 12 luni, conform prevederilor Legii nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, cu modificările şi completările ulterioare.

 

Secţiunea a-VII-a – Reguli privind buna organizare şi desfăşurare a concursului

 • Prin înscrierea la acest concurs, candidaţii îşi manifestă implicit acordul cu privire la condiţiile şi modul de organizare şi desfăşurare a concursului;
 • Candidaţii sunt rugaţi să citească cu atenţie anunţul şi să respecte organizarea stabilită cu privire la toate etapele concursului: înscrierea, depunerea dosarului în volum complet şi susţinerea probelor de concurs;
 • După verificarea corectitudinii întocmirii dosarelor de recrutare a candidaţilor, comisia de concurs întocmeşte lista finală a candidaţilor a căror candidatură a fost validată sau invalidată, pe care o publică printr-un anunţ;
 • Se impune verificarea permanentă şi atentă a paginii de Internet a Poliţiei Române, politiaromana.ro, Secţiunea carieră – Posturi scoase la concurs (adresa http://www.politiaromana.ro/ro/cariera/posturi-scoase-la-concurs, întrucât comunicarea informaţiilor ulterioare referitoare la concurs se va realiza în această modalitate. În perioada concursului, pe paginile de Internet se vor posta informaţii privind mai multe concursuri, situaţie în care este necesară verificarea atentă a tuturor anunţurilor postate, astfel încât să se evite omiterea luării la cunoştinţă de către candidaţi a unor informaţii legate de concurs;
 • În cadrul probei scrise, candidaţii nu vor avea asupra lor decât documentul de identitate şi pix/ stilou de culoare albastră (nu vor avea voie cu materiale documentare, dicţionare, notiţe, însemnări, precum şi cu orice alte mijloace de calcul sau de comunicare). Nu se admit pixuri/ stilouri care permit ştergerea şi rescrierea. Fraudele, precum şi tentativa de săvârşire a acestora se sancţionează prin eliminarea din concurs a candidatului/ candidaţilor în cauză.
 • Fişa postului scos la concurs poate fi consultată de către candidaţi, cu respectarea prevederilor legale referitoare la protecţia informaţiilor clasificate.
 • Serviciile Resurse Umane din cadrul inspectoratelor de poliţie judeţene, unde s-au constituit comisiile de recrutare, vor asigura mediatizarea în mod corespunzător a prezentului anunţ, atât pe pagina de internet a unităţii, dacă este funcţională, cât şi la avizierul acesteia însoţit de precizări privind intervalul orar şi a punctului/punctelor unde se va realiza înscrierea candidaţilor.

TEMATICA ŞI BIBLIOGRAFIA

pentru ocuparea unui număr de 12 posturi vacante de ofiţer de poliţie şi 5 posturi vacante de agent de poliţie, pe linie de resurse umane existente la nivelul Direcţiei Management Resurse Umane, al inspectoratelor de poliţie judeţene Alba, Arad, Bistriţa-Năsăud, Braşov, Dâmboviţa, Hunedoara, Mehedinţi, Mureş, Prahova, Sălaj, Suceava, Timiş, Vaslui, Vrancea, prin încadrare directă din sursă externă a persoanelor cu studii corespunzătoare cerinţelor postului şi care îndeplinesc condiţiile legale

 

TEMATICĂ ŞI BIBLIOGRAFIE GENERALĂ

pentru toate posturile

 

Tematică Generală:

 • Cariera polițistului – Selecţionare şi pregătire, obţinerea gradelor profesionale şi încadrarea poliţiştilor în categorii şi grade profesionale, modificarea şi suspendarea raportului de serviciu al poliţistului (Capitolul II din Legea nr. 360/2002, integral);
 • Drepturile, îndatoririle şi restrângerea exerciţiului unor drepturi sau libertăţi ale poliţistului (Capitolul III din Legea nr. 360/2002, integral);
 • Recompense, răspunderea juridică şi sancţiuni ce pot fi aplicate polițistului (Capitolul IV din Legea nr. 360/2002, integral);
 • Încetarea raporturilor de serviciu ale poliţiştilor (Capitolul V din Legea nr. 360/2002, integral);
 • Dispoziții generale, contractul individual de muncă, executarea contractului individual de muncă, modificarea, suspendarea și încetarea contractului individual de muncă (Capitolele I, II, III, IV și V din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, integral);
 • Sancțiunile disciplinare și răspunderea funcționarilor publici (Capitolul VIII din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată, cu modificările și completările ulterioare, integral);
 • Modificarea, suspendarea și încetarea raportului de serviciu al funcționarilor publici (Capitolul IX din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată, cu modificările și completările ulterioare, integral);
 • Infracțiunile de corupție și de serviciu (Titlul V, integral, din partea specială a Codului penal – Legea nr. 286/2009, cu modificările și completările ulterioare);
 • Activităţile de analiză a postului şi de întocmire a fişei postului (Anexa nr. 1 din O.M.A.I. nr. 140/2016, integral);
 • Recrutarea poliţiştilor (Anexa nr. 2 din O.M.A.I. nr. 140/2016, integral);
 • Evaluarea de serviciu a poliţiştilor (Anexa nr. 8 din O.M.A.I. nr. 140/2016, integral);
 • Procedura de notificare privind exercitarea altor funcţii sau activităţi (Anexa nr. 10 din O.M.A.I. nr. 140/2016, integral);
 • Competenţele de gestiune a resurselor umane (Anexa nr. 11 din O.M.A.I. nr. 140/2016, integral);
 • Codul de etică și deontologie al polițistului (H.G. nr. 991/2005, integral);
 • Organizarea și funcționarea Poliției Române (Capitolul II, numai Secțiunile 1 și 2 din Legea nr. 218/2002);
 • Atribuțiile Poliției Române (Capitolul III din Legea nr. 218/2002, integral);
 • Drepturile și obligațiile polițistului, conform legii de organizare și funcționare (Capitolul V din Legea nr. 218/2002, integral);
 • Clasificarea informaţiilor (Capitolul 2 – Secțiunea 1 din H.G. nr. 585/2002);
 • Declasificarea şi trecerea informaţiilor clasificate la un nivel inferior de secretizare (Capitolul 2 – Secțiunea a-II-a din H.G. nr. 585/2002);
 • Reguli generale privind evidenţa, întocmirea, păstrarea, procesarea, multiplicarea, manipularea, transportul, transmiterea şi distrugerea informaţiilor clasificate (Capitolul 3 – integral din H.G. nr. 585/2002);

 

Bibliografia Generală:

 • Legea nr. 360/2002 privind Statutul Poliţistului, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea nr. 218/2002 privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei Române, cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea nr. 53/2003 – Codul muncii – republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea nr. 286/2009- Codul penal, cu modificările și completările ulterioare;
 • G. nr. 585/2002 pentru aprobarea standardelor naţionale de protecţie a informaţiilor clasificate în România, cu modificările şi completările ulterioare;
 • G. nr. 991/2005 pentru aprobarea Codului de etică şi deontologie al poliţistului;
 • Ordinul M.A.I. 140/2016 privind activitatea de management resurse umane în unităţile de poliţie ale Ministerului Afacerilor Interne, cu modificările şi completările ulterioare.

 

 1. Tematica şi bibliografia pentru ocuparea postului de agent de poliţie

de la nivelul IPJ Arad, prevăzut la poziţia 42/a

 

Tematică:

 • Încadrarea polițiștilor în locuri de muncă şi activităţi cu condiţii deosebite, speciale şi alte condiţii;
 • Timpul de muncă şi timpul de odihnă. Condiţiile în baza cărora poliţistul are dreptul la concedii de odihnă, concedii de studii şi învoiri plătite, concedii fără plată, tratament şi recuperare;
 • Condiţiile de acordare a compensaţiei lunare pentru chirie cuvenite poliţiştilor;
 • Conferirea de decoraţii şi alte distincţii personalului Poliţiei Române;
 • Condiţiile şi modalitatea de aprobare a decontării cheltuielilor de transport pentru poliţişti;
 • Pensiile şi alte drepturi de asigurări sociale ale poliţiştilor.

 

Bibliografie:

 • Legea nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea nr. 573/2004 privind Semnul onorific În Serviciul Patriei pentru ofiţeri şi funcţionari publici cu statut special, cu grade profesionale echivalente cu gradele de ofiţeri, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea nr. 574/2004 privind Semnul onorific În Serviciul Patriei pentru maiştri militari, subofiţeri şi pentru funcţionari publici cu statut special, cu grade profesionale echivalente cu gradele de maiştri militari şi subofiţeri, cu modificările şi completările ulterioare;
 • G. nr.1578/2002, privind condiţiile în baza cărora poliţistul are dreptul la concedii de odihnă, concedii de studii şi învoiri plătite, concedii fără plată, tratament şi recuperare, cu modificările şi completările ulterioare;
 • G. nr. 284/2005, privind stabilirea cuantumului şi condiţiilor de acordare a compensaţiei lunare pentru chirie cuvenite poliţiştilor, cu modificările şi completările ulterioare;
 • G. nr. 1822/2004 privind stabilirea locurilor de muncă şi activităţilor cu condiţii deosebite, speciale şi alte condiţii, specifice pentru poliţişti, cu modificările și completările ulterioare;
 • G. nr. 1292/2003 privind drepturile de transport ale poliţiştilor, elevilor şi studenţilor din instituţiile de învăţământ pentru formarea poliţiştilor;
 • Ordinului M.A.I. nr. 51/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice privind decontarea cheltuielilor de transport în unele situaţii în care cadrele militare, poliţiştii şi personalul civil se deplasează la şi de la locul de muncă;
 • Ordinului M.A.I. nr. 66/05.05.2014 privind conferirea unor distincţii onorifice în Poliţia Română.

 

 1. Tematica şi bibliografia pentru ocuparea posturilor de agent de poliţie

de la nivelul IPJ Hunedoara, IPJ Mureş şi IPJ Timiş, prevăzute la poziţiiile 47, 36 şi 47

 

Tematica:

 • Tehnologia Microsoft Office (Word, Excel);
 • Protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date;
 • Particularităţi privind protecţia informaţiilor în SIC;
 • Accesul la informaţii clasificate;
 • Protecţia informaţiilor clasificate;
 • Recompensarea poliţiştilor;
 • Cercetarea prealabilă a poliţiştilor.

 

Bibliografie:

 • Bogdan Ionescu, Iuliana Ionescu, Mihai Florin, Oancea Mirela, Pană Adrian, Stanciu Andrei, Mihailov Gabriel „Informatica utilizatorului”, Editura InfoMega, 2004. Pot fi avute în vedere şi alte lucrări de specialitate care tratează problematica utilizării formulelor şi funcţiilor Excel;
 • Steve Johnson Perspection, Inc. (traducerea Daniela Oprescu), „Microsoft Office Excel 2007”, Editura Niculescu, 2009;
 • Steve Johnson Perspection, Inc. (traducerea Daniela Oprescu), „Microsoft Office Word 2007”, Editura Niculescu, 2009;
 • Legea nr. 677/2001 privind protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor personale şi libera circulaţie a acestora, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea nr. 182/2002 privind protecţia informaţiilor clasificate, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Hotărârea Guvernului nr. 585/2002 pentru aprobarea standardelor naţionale de protecţie a a informaţiilor clasificatre în sistemele informatice şi de comunicaţii INFOSEC în instituţiile M.A.I.;
 • Hotărârea Guvernului nr. 725/2015 pentru stabilirea normelor de aplicare a IV din Legea nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, referitoare la acordarea recompenselor şi răspunderea disciplinară a poliţiştilor, cu modificările şi completările ulterioare.

 

 • Tematica şi bibliografia pentru ocuparea posturilor de ofiţer/agent de poliţie

de la nivelul IPJ Bistriţa-Năsăud, Braşov, Dâmboviţa, Mehedinţi, Mureş, Prahova, Vaslui,

prevăzute la poziţiile 27, 45/a, 46, 35, 38, 52 şi 35

 • securitate şi sănătate în muncă

 

Tematică:

 • Autorizarea funcţionării din punct de vedere al securităţii şi sănătăţii în muncă;
 • Organizarea activităţilor de prevenire a riscurilor profesionale şi protecţie a lucrătorilor la locul de muncă;
 • Organizarea şi funcţionarea comitetului de securitate şi sănătate în muncă;
 • Instruirea lucrătorilor în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă;
 • Obligaţiile angajatorilor pe linie de securitate şi sănătate în muncă;
 • Obligaţiile lucrătorilor pe linie de securitate şi sănătate în muncă;
 • Comunicarea, cercetarea, înregistrarea şi raportarea evenimentelor;
 • Cerinţe minime de securitate şi sănătate pentru utilizarea de către lucrători a echipamentelor individuale de protecţie la locul de muncă;
 • Cerinţe minime pentru semnalizarea de securitate şi/sau de sănătate la locul de muncă;
 • Măsuri ce pot fi aplicate în perioadele cu temperaturi extreme pentru protecţia persoanelor încadrate în muncă;
 • Cerinţe minime de securitate şi sănătate referitoare la expunerea lucrătorilor la riscuri generate de câmpuri electromagnetice;
 • Aplicarea măsurilor pentru protecţia maternităţii la locul de muncă;
 • Infracţiuni şi contravenţii prevăzute de legislaţia în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă;
 • Protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date;
 • Protecţia informaţiilor clasificate;
 • Recompensarea poliţiştilor;
 • Cercetarea prealabilă a poliţiştilor;

 

Bibliografie:

 • Legea 319/2006 a securităţii şi sănătăţii în muncă, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Hotărârea Guvernului nr. 1425/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006, cu modificările şi completările ulterioare;
 • M.A.I. nr. 32/2014 privind organizarea, coordonarea şi controlul activităţilor de inspecţie a muncii, de prevenire a riscurilor profesionale şi de protecţie a lucrătorilor la locul de muncă în Ministerul Afacerilor Interne ;
 • Hotărârea Guvernului nr. 1048/2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru utilizarea de către lucrători a echipamentelor individuale de protecţie la locul de muncă;
 • Hotărârea Guvernului nr. 1146/2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru utilizarea în muncă de către lucrători a echipamentelor de muncă;
 • Hotărârea Guvernului nr. 971/2006 privind cerinţele minime pentru semnalizarea de securitate şi/sau de sănătate la locul de muncă, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 99/2000 privind măsurile ce pot fi aplicate în perioadele cu temperaturi extreme pentru protecţia persoanelor încadrate în muncă;
 • Hotărârea Guvernului nr. 580/2000 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.99/2000 privind măsurile ce pot fi aplicate în perioadele cu temperaturi extreme pentru protecţia persoanelor încadrate în muncă;
 • Hotărârea Guvernului nr. 520/2016 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate referitoare la expunerea lucrătorilor la riscuri generate de câmpuri electromagnetice;
 • Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 96/14.10.2003 privind protecţia maternităţii la locurile de muncă, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Hotărârea Guvernului nr. 537/ 07.04.2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 96/2003 privind protecţia maternităţii la locurile de muncă, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Ordinul M.M.S.S.F. nr. 3/2007 pentru aprobarea Formularului pentru înregistrarea accidentului de muncă FIAM;
 • Legea nr. 286/2009 privind Codul Penal, cu modificările şi completările ulterioare – Capitolul IV. Infracţiuni privitoare la regimul stabilit pentru alte activităţi reglementate de lege – art. 349; art. 350;
 • Legea nr. 677/2001 privind protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor personale şi libera circulaţie a acestora, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea nr. 182/2002 privind protecţia informaţiilor clasificate, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Hotărârea Guvernului nr. 725/2015 pentru stabilirea normelor de aplicare a cap. IV din Legea nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, referitoare la acordarea recompenselor şi răspunderea disciplinară a poliţiştilor, cu modificările şi completările ulterioare;

 

 1. Tematica şi bibliografia pentru ocuparea

posturilor de ofiţeri de poliţie de la nivelul Direcţiei Management Resurse Umane

şi IPJ Alba, Sălaj, Suceava, Vrancea şi Hunedoara,

prevăzute la poziţiile 178, 38, 32, 50, 43/A şi 49

 

Tematică:

 • Formarea profesională a poliţiştilor (Anexa nr. 4 din O.M.A.I. nr. 140/2016 integral);
 • Perioada de stagiu, perioada de probă, definitivarea în profesie şi exercitarea tutelei profesionale (Anexa nr. 5 din O.M.A.I. nr. 140/2016 integral);
 • Concediul de odihnă, Concediul de odihnă suplimentar, Concediul de studii, învoirile plătite şi concediile fără plată, acordarea biletelor de odihnă, tratament şi recuperare (Capitolul 1, Capitolul 2, Capitolul 3, Capitolul 4 şi Capitolul 5, toate integral din HG nr. 1578/2002) ;
 • Dispoziţii generale, Organizarea formării profesionale a adulţilor, Autorizarea furnizorilor de formare profesională,  Evaluarea şi certificarea formării profesionale a adulţilor (Capitolul 1, Capitolul 2, Capitolul 3 şi Capitolul 4, toate integral din ORDONANŢA nr. 129/2000) ;
 • Dispoziţii generale, Reguli privind organizarea, pregătirea şi executarea şedinţelor de tragere, Reguli şi măsuri de siguranţă privind ordinea în poligon pe timpul executării şedinţelor de tragere şi de aruncare a grenadelor de mână, Succesiunea activităţilor în poligon pentru executarea tragerii şi controlul armamentului (Capitolul 1, Capitolul 2, Capitolul 3, Capitolul 5, toate integral din ORDINUL 485/2008;
 • Uzul de armă (integral, din Legea nr. 17/1996 modificată şi completată de Legea nr. 180/2016)
 • Învăţământul superior (Titlul III – integral din Legea nr. 1/2011).

 

Bibliografie:

 • Ordinul M.A.I. 140/2016 privind activitatea de management resurse umane în unităţile de poliţie ale Ministerului Afacerilor Interne, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Hotărârea nr. 1.578 din 18 decembrie 2002 (*actualizata*) privind condiţiile în baza cărora poliţistul are dreptul la concedii de odihnă, concedii de studii şi învoiri plătite, concedii fără plata, bilete de odihnă, tratament şi recuperare, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Ordonanţa nr. 129 din 31 august 2000 (*republicată*) privind formarea profesională a adulţilor, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Ordinul nr. 485 din 19 mai 2008 (*actualizat*) privind aprobarea Regulamentului general pentru trageri al Ministerului Internelor şi Reformei Administrative, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea nr. 17/1996 privind regimul armelor de foc şi al muniţiilor, art. 46-52, modificată şi completată de Legea nr. 180/2016;
 • Legea educaţiei naţionale nr. 1 din 5 ianuarie 2011, cu modificările şi completările ulterioare;

*Candidaţii vor studia tematica şi bibliografia generală şi tematica şi bibliografia specifică postului pentru care candidează.

*Candidații vor studia actele normative stabilite în bibliografie cu toate modificările și completările avute la data publicării prezentului anunț.

 

Email: stiri@ziarulunirea.ro
Tel: 0258.811.419