Post de inspector, scos la concurs de Primăria Aiud. Detalii despre înscrieri şi condiţii de participare

Primăria Municipiului Aiud organizează concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacante de inspector, clasa I, grad profesional asistent din cadrul Serviciului Public de Asistenţă Socială, Compartiment Autoritate Tutelară din subordinea Consiliului Local al Municipiului Aiud.
    
Data desfăşurării concursului:

Proba scrisă: 05.03.2015, ora 10.00, la sediul Primăriei Municipiului Aiud. Proba interviului se susţine, de regulă, într-un termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data susţinerii probei scrise.

Dosarele de înscriere la concurs se depun la sediul instituţiei, în perioada 02.02.2015 – 23.02.2015, ora 16. 00 (inclusiv).

Condiţiile de participare la concurs:
– candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

– studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul asistenţă socială, teologie – specializarea teologie asistenţă socială;
– vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 1 an.

Dosarul de înscriere la concurs va cuprinde următoarele documente:
–  copia actului de identitate;
–  formularul de înscriere, conform anexei nr. 3 la H.G. nr. 611/2008;
– copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
– copia carnetului de muncă sau, după caz, sau adeverinţă care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice;
–  cazierul judiciar;
–  adeverinţa care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
– declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţa care să ateste că nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică.

Copiile de pe actele prevăzute mai sus se prezintă în copii legalizate sau însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs.

Condiţiile de desfăşurare ale concursului, bibliografia şi alte date necesare desfăşurării concursului se afişează la sediul Primăriei Municipiului Aiud şi pe site-ul www.aiud.ro.

Relaţii suplimentare se pot obţine la Biroul Resurse Umane, Control Intern din cadrul  Primăriei Municipiului Aiud, camera 22 şi la nr. de telefon  0258 861 310 interior 13.

Alexandra MATEȘ

Email: ale_mates@yahoo.com
Tel: 0722.661.325

Te-ar putea interesa și:

Comunicat de presă Beniamin Todosiu, deputat USR-PLUS: În 2020 am declanșat revoluția bunei Guvernări. În 2021 continuăm să construim o Românie dreaptă, modernă și dezvoltată

Beniamin Todosiu, deputat USR-PLUS: În 2020 am declanșat revoluția bunei Guvernări. În 2021 continuăm să construim o Românie dreaptă, modernă… Citește mai mult pe ziarulunirea.ro

Marius Hațegan, vicepreședinte CJ Alba: DPL Alba devine o societate tot mai performantă

Societatea Drumuri și Poduri Locale Alba SA, unde Consiliul Județean Alba este acționar unic și care activează strict pe piața… Citește mai mult pe ziarulunirea.ro

Klaus Iohannis, MESAJ de Anul Nou 2021:”Reîntoarcerea la normalitate este tot mai aproape!”

Klaus Iohannis, MESAJ de Anul Nou 2021:”Reîntoarcerea la normalitate este tot mai aproape!” Președintele Klaus Iohannis a transmis un mesaj… Citește mai mult pe ziarulunirea.ro

Marcel Ciolacu, MESAJ de Anul Nou: ”Au vrut să subjuge România în 2020. Nu i-ați lăsat. Românii sunt adevărații eroi ai acestui an!”

Marcel Ciolacu, MESAJ de Anul Nou: ”Au vrut să subjuge România în 2020. Nu i-ați lăsat. Românii sunt adevărații eroi… Citește mai mult pe ziarulunirea.ro

Părerea ta contează: Vicepreședintele Comisiei pentru Educație și Cultură din Parlamentul European, Victor Negrescu, vă invită să vă spuneți opinia despre viitorul educației

Europarlamentarul de Alba, Victor Negrescu, invită persoanele interesate de îmbunătățirea sistemului educațional să răspundă la mai multe întrebări, în cadrul… Citește mai mult pe ziarulunirea.ro