Ziarul Unirea

Podul peste Valea Aiudului intră în reabilitare: Licitația de peste 1.000.000 de lei, lansată în SEAP

Primăria municipiului Aiud a lansat de luni în Sistemul Electronic de Achiziții Publice o licitație pentru Proiect tehnic, execuție lucrări și asistență tehnică din partea proiectantului pentru reabilitarea podului peste Valea Aiudului, strada Stadionului. Valoarea totală estimată a investiției este de 1.071.357.38 lei, fără TVA.

Municipiul Aiud are asigurată finanțare prin Programul National de Dezvoltare Locala prin bugetul Ministerului Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene, pentru realizarea obiectivului de investiții, ’’Reabilitare Pod peste Valea Aiuduluî – str. Stadionului municipiul Aiud jud. Alba – Proiect tehnic, execuție lucrări și asistență tehnică din partea proiectantului”, pentru cheltuielile eligibile și de la bugetul local pentru cheltuielile neeligibile.

ELIT

Obiectivul acestei investiții constă în reabilitarea unui pod din beton situat pe str. Stadionului, peste Valea Aiudului, care este un afluent al râului Mureș. Strada Stadionului se află pe traseul de ocolire a centrului orașului de către traficul greu. Podul ce face obiectul reabilitării are două deschideri de 16.75 m, cu două benzi de circulație, are lățimea părții carosabile de 6 m și trotuare pe fiecare parte cu lățimea de 0.90 m.

Suprastructura podului este aicătuită din șapte fâșii cu goluri din beton precomprimat cu înălțimea de 0.80 m și lungimea de 16.60 m. Rezemarea fâșiilor pe infrastructură se face prin intermediul aparatelor de reazem din neopren, câte două bucăți pe fiecare fâșie, cu dimensiunile de 100x200x30 mm. Peste fâșii este turnat un strat de beton de pantă. Calea de pod este realizată din beton de pantă, hidroizoiație, protecția hidroizolației și straturiie de îmbrăcăminte bituminoasă. Parapetele pietonale sunt metalice cu mâna curentă și stâlpișorii din țeava cu diametrui de 63 mm. Nu există parapete de siguranță între cale și trotuar.

Obiective preconizate a fi atinse prin realizarea investiției publice:

1.Reabilitarea podului existent și mărirea clasei de încărcare a podului de la Clasa I la Clasa E de încărcare (A30, V80);

2.sporirea capacității de circulație prin mărirea fluenței traficului;

3.realizarea unui confort sporit pentru participant la trafic;

4.creșterea siguranței circulației;

5.reducerea numărului de accidente;
-îmbunătățirea mediului prin reducerea noxelor și a poluării sonore.

Gabaritul podului reabilitat va corespunde recomandărilor pentru poduri cu două benzi de circulație amplasate pe străzi, STAS 2924-91 „Poduri de șosea. Gabarite”.

Principalele lucrări propuse:

– decapărî și demolări parțiale ale podului existent;

– săpături și umpluturi pentru realizarea platformei drumului, lărgirea rampelor;

– repararea și/sau înlocuirea fâșiilor degradate, care nu se mai pot repara;

– execuția suprabetonării;

– execuția hidroizolației și a căii de pod;

– repararea infrastructurilor, ia culee refacerea parțială a zidurilor de gardă și a celor întoarse, la pilă repararea acesteia;

– torcretarea infrastructurilor;

– execuția sistemului de scurgere a apelor pluviale;

– lucrări de semnalizare rutieră verticală și orizontală.

Email: stiri@ziarulunirea.ro
Tel: 0258.811.419