Peste 1.600 de persoane consiliate de DGASPC Alba prin programul de prevenire a sarcinii nedorite ˮFă copii, doar dacă ai loc și pentru ei în viața ta!ˮ

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Alba, în baza Convenției cadru de colaborare încheiat cu Fundația ˮSERA Româniaˮ București, prin intermediul specialiștilor din cadrul Echipei mobile de prevenire a abandonului prin prevenirea sarcinii nedorite, educație contraceptivă și planning familial va continua derularea programului: “Prevenirea sarcinii nedorite”, intitulat sugestiv: “Fă copii, doar dacă ai loc și pentru ei în viața ta! ˮ pe o perioadă de 3 ani (01.01.2019-31.12.2022).

Obiectivul major îl reprezintă prevenirea sarcinii nedorite și reducerea numărului de copii abandonați, însă obiectivele specifice vizează mai multe activități cum sunt: scăderea incidenței sarcinii nedorite în rândul adolescentelor, reducerea numărului de copii abandonați/instituționalizați; reintegrarea socială, familială, școlară și profesională a femeilor care intră în categoria beneficiarilor direcți ai proiectului; creșterea gradului de implicare a comunității locale și a celorlalte instituții ale statului.

În perioada mai 2017 – martie 2019, beneficiare directe ale programului au fost: femeile care se află în situația de a-și abandona copilul/copiii și solicită sprijinul DGASPC Alba sau altor instituții; mame minore; femeile care au abandonat unul sau mai mulți copii ori care au fost în situația de a cere sprijinul Comisiei pentru Protecția Copilului; adolescentele active sexual aflate în sistemul de protecție al DGASPC Alba; cazurile semnalate de serviciile publice de asistență socială (SPAS – uri și DAS – uri) aflate în subordinea primăriilor, de unitățile sanitare, de cabinetele medicale individuale; femeile care se adresează în mod direct echipei mobile și pentru care, în urma investigațiilor, se constată necesară intervenția.

Beneficiarii indirecți ai acestui program au fost: familiile beneficiarilor direcți, comunitatea locală, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Alba, cabinetele medicale individuale, cabinetele de planificare familială, unitățile sanitare, etc.

Echipa mobilă de prevenire a abandonului prin prevenirea sarcinii nedorite, educație contraceptivă și planning familial, formată dintr-un asistent social și un asistent medical oferă servicii de: consiliere socială, educație sexuală și contraceptivă ( popularizarea metodelor contraceptive în toate comunitățile marginalizate din județ, precum și aspectele legate de anatomia și fiziologia reproducerii), planning familial, suport și orientare (asigurarea accesului beneficiarelor proiectului la cabinetele de planning familial, unități sanitare, dar și evaluarea nevoilor individuale, familiale și sociale ale fiecărei persoane).

În perioada mai sus menționată, specialiștii din cadrul echipei mobile cu sprijinul direct al personalului din cadrul celorlalte instituții și organisme neguvernamentale, (asistenți sociali, asistenți medicali, asistenți medicali comunitari, mediatori sociali, etc.) au consiliat peste 1600 de persoane (beneficiarii direcți, reprezentanții acestora, etc.), au efectuat peste 2000 de vizite în familiile din comunități marginalizate și peste 300 de vizite la medicii specialiști pentru acompanierea beneficiarelor directe.

Echipa mobilă de prevenire a abandonului prin prevenirea sarcinii nedorite, educație contraceptivă și planning familial, își desfășoară activitatea în cadrul Centrului de zi pentru copii cu dizabilități ˮARNSBERGˮ Alba Iulia, str. Mihai Viteazu, nr. 2, iar femeile beneficiază, în mod gratuit, de consiliere socio-medicală la domiciliul beneficiarelor, consultații medicale de specialitate, transport/acompaniere la cabinetul medical specializat și materiale contraceptive.

Director general al DGASPC Alba, Valentin Ioan Frăcea

Email: stiri@ziarulunirea.ro
Tel: 0258.811.419

Acest site foloseşte cookies! Continuarea navigării implică acceptarea lor. Acceptă Mai mult...