NOILE unități de învățământ din județul Alba, care intră în scenariul ROȘU de predare. Decizia, în urma INFECTĂRII mai multor elevi cu Covid-19

TECHNOVA - Înlocuiește-ți centrala

Mai multe unități de învățământ au întâmpinat probleme din cauza efectelor negative pe care virusul pandemic le provoacă în județul nostru.

Luând în dezbatere situația de risc epidemiologie înregistrată la nivelul Liceului Teoretic ” David Prodan Cugir, unitate de învățământ, unde 3 elevi din 3 clase diferite s-au îmbolnăvit cu noul coronavirus SARS-COV-2;

Pro România - Misiunea ieșirii din criză

rata de incidență cazuri noi de 6,9 la 1000 de locuitori, la nivelul comunei Săliștea la Școala Gimnazială ” Iosif Pervain Cugir, unitate de învățământ, unde 1 elevă din clasa a IV-a s-a îmbolnăvit cu noul coronavirus SARS-COV-2; la nivelul Școlii Gimnaziale „Lucian Blaga’Ocna Mureș, unitate de învățământ unde 1 elev a fost găsit pozitiv cu noul coronavirus SARS-COV-2, iar 4 elevi sunt contacți direcți; la nivelul Scolii Gimnaziale Mirăslău, unitate de învățământ unde o învățătoare a fost confirmată pozitiv cu noul coronavirus SARS-COV-2; la nivelul Liceului Teologic Romano – Catolic ‘GMGK’Alba Iulia, unde o elevă a fost confirmată pozitiv cu noul coronavirus SARS-COV-2;

Văzând avizul Inspectoratului Școlar Județean Alba, nr. 7231/12.10.2020 și avizul Direcției de Sănătate

Publică Alba nr. 11375/12.10.2020 privind aprobarea schimbării scenariilor de funcționare a unităților de învățământ, în contextul actual al îmbolnăvirilor cu SARS-COV-2;
Având în vedere prevederile O.U.G. nr. 21/2004 privind Sistemul Național de Management al Situațiilor de Urgență, aprobată prin Legea nr. 15/2005, cu modificările și completările ulterioare;
Ținând cont de prevederile art. 10 din Regulamentul-cadru privind structura organizatorică, atribuțiile, funcționarea și dotarea comitetelor și centrelor operative pentru situații de urgență aprobat prin H.G. nr. 1491/2004;

în conformitate cu prevederile art.23 alin. (1) din Regulamentul de Organizare și Funcționare a C.J.S.U. Alba, aprobat prin Ordinul Prefectului județului Alba nr. 336/25.07.2017; cu modificările și completările ulterioare;
în temeiul art. 3, Capitolul I, Secțiunea 1 din O.U.G. nr. 141 din 19.09.2020, respectiv art. 16, Capitolul II, Secțiunea a 4-a din Ordinul comun al MEC si MS nr. 5.487/1-494 din 31.08.2020;
Comitetul Județean pentru Situații de Urgență Alba, convocat în ședință extraordinară în data de 12.10.2020,

HOTĂRĂȘTE:
Art. 1. începând cu data de 12.10.2020, se suspendă cursurile școlare care presupun prezența fizică a elevilor și cadrelor didactice în sălile de curs, la Liceul Teoretic ” David Prodan Cugir, pentru o perioadă de 14 zile de la data confirmării ultimului caz;
Art. 2. începând cu data de 12.10.2020, se suspendă cursurile școlare care presupun prezența fizică a elevilor și cadrelor didactice în sălile de curs, la Școala Gimnazială ” David Prodan’ Săliștea, până la scăderea ratei de incidență cazuri noi sub 3 la 1000 de locuitori;
Art. 3. începând cu data de 12.10.2020, se suspendă cursurile școlare care presupun prezența fizică a elevilor și cadrelor didactice în sălile de curs, la clasa a IV-a, la Școala Gimnazială ” Iosif Pervain’ Cugir, cursurile desfășurându-se pentru o perioadă de 14 zile exclusiv on line;
Art. 4. începând cu data de 12.10.2020, se suspendă cursurile școlare care presupun prezența fizică a elevilor și cadrelor didactice în sălile de curs, la clasa a I-a de la Școala Gimnazială ” Lucian Blaga” Ocna Mureș, cursurile desfășurându-se pentru o perioadă de 14 zile exclusiv on line;
Art. 5. începând cu data de 12.10.2020, se suspendă cursurile școlare care presupun prezența fizică a elevilor și cadrelor didactice în sălile de curs, la clasa pregătitoare, clasa a III Și a IV – clasa cu predare în regim simultan, de la Școala Gimnazială Mirăslău, cursurile desfășurându-se pentru o perioadă de 14 zile exclusiv on line;
Art. 6. începând cu data de 12.10.2020, se suspendă cursurile școlare care presupun prezența fizică a elevilor și cadrelor didactice în sălile de curs, la clasa a VII -a, la Liceul Teologic Romano – Catolic „GMGK” Alba Iulia, cursurile desfășurându-se pentru o perioadă de 14 zile exclusiv on line;
Art. 7. Reluarea activităților didactice care presupun prezența fizică a elevilor în cadrul unităților școlare menționate anterior, se va dispune prin hotărâre a Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Alba, după obținerea avizului Direcției Județene de Sănătate Publică Alba.
Art. 8. Prezenta Hotărâre se transmite la Inspectoratul Școlar Județean Alba, pentru a fi comunicată unităților de învățământ, membrilor CJSU, respectiv la Inspectoratul General pentru Situații de Urgență, precum și la Departamentul pentru Situații de Urgență de către Inspectoratul pentru Situații de Urgență”UNIREA” al județului Alba.

Email: stiri@ziarulunirea.ro
Tel: 0258.811.419