Monalisa Borza, singurul candidat înscris la concursul de inspector școlar general adjunct al IȘJ Alba. Dosarul lui Alexandru Dăncilă, respins

Monalisa Mirela Borza este singurul candidat din Alba înscris pentru postul de inspector general adjunct, dosarul lui Alexandru Dăncilă fiind respins din cauza că în ultimii 10 ani a activat doar patru în învățământ. În prezent cei doi ocupă aceste funcții fiind numiți interimar. 

Alexandru Dăncilă nu a putut să se înscrie pentru concursul de inspector general adjunct deoarece nu îndeplinește una dintre condițiile impuse de minister – să fi lucrat cel puțin cinci ani în învățământ în ultimii 10 – acesta fiind primar al municipiului Sebeș în perioada 2012 – 2014.

Citește și Monalisa Borza și fostul primar din Sebeș, Alexandru Dăncilă, numiți inspectori școlari generali adjuncți ai IȘJ Alba

Singurul candidat înscris, până la termenul limită de depunere a dosarelor, 20 martie, este Monalisa Mirela Borza, a declarat, luni, pentru ziarulunirea.ro, șefa IȘJ Alba, Marcela Dărămuș. Miercuri ea va depune dosarul la Ministerul Educației.

Probele de concurs se vor desfășura în perioada 03-11 aprilie 2017 la sediul Ministerului Educației Naţionale.

Metodologia de concurs, bibliografia de concurs, modelele de curriculum vitae, declarația pe propria răspundere, fișele de evaluare a probelor, fișa cadru a postului de inspector școlar general adjunct, precum și lista documentelor necesare înscrierii la concurs se afișează atât la sediul Ministerului Educației Naţionale, cât și la sediul Inspectoratului Școlar Județean Alba.

La concurs poate candida personalul didactic care îndeplinește, cumulativ, următoarele condiții:

 1. a)     este membru al corpului național de experți în managementul educațional;
  b)     este absolvent al unei instituții de învățământ superior, cu diplomă de licență;
  c)      este personal didactic titular în învățământ și are gradul didactic I sau titlul științific de doctor;
  d)     are o vechime în învățământul preuniversitar de cel puțin 8 ani, dintre care cel puțin 5 în ultimii 10 ani;
  e)     a obținut calificativul “foarte bine” în ultimii 5 ani şcolari încheiaţi și nu a fost sancționat disciplinar în anul școlar curent;
  f)       are recomandare/caracterizare vizând calitățile profesionale, manageriale și morale din partea consiliului profesoral al unității de învățământ sau din partea consiliului de administrație al inspectoratului școlar ori recomandarea senatului universității sau a organului de conducere al instituției în care candidatul își desfășoară activitatea la data înscrierii la concurs;
  g)     nu a desfășurat poliție politică și nu a fost lipsit de dreptul de a ocupa o funcție de conducere în învățământ prin hotărâre judecătorească definitivă de condamnare penală;
  h)     este apt din punct de vedere medical pentru îndeplinirea funcției, conform prevederilor art. 234 alin (1) din Legea nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare;
  i)       la data susținerii concursului nu a împlinit vârsta standard de pensionare.

Concursul se organizează în baza Metodologiei de organizare și desfășurare a concursului pentru ocuparea funcțiilor de inspector școlar general, inspector școlar general adjunct din inspectoratele școlare și de director al casei corpului didactic, aprobată prin OMECTS nr. 5557/07.10.2011, cu modificările şi completările ulterioare.

Dragoș SUCIU

Email: dv.suciu@yahoo.com
Tel: 0740.084.098

Facebook 

1 comentariu

BOND 22 martie 2017 at 13:08

Monalisa…..mai bine pe sevalet!!!!crede-ma.

Comentariile sunt oprite

Acest site foloseşte cookies! Continuarea navigării implică acceptarea lor. Acceptă Mai mult...