Modificarea CRITERIILOR de PUNCTARE a cererilor de înscriere în creșele din Alba Iulia în dezbaterea Consiliului local

PRO ROMÂNIA - Alegeri parlamentare 2020

Consilierii locali din Alba Iulia vor dezbate și aproba în ședința de săptămâna viitoare proiectul de hotărâre privind aprobarea procedurii de înscriere și modificările criteriilor de punctare a cererilor de înscriere a copiilor în creșele din municipiu.

Cresa-copiiModificările se fac în urma solicitărilor din partea părinților, dar și ca urmare a apariției unor situații pentru care nu era prevăzut un punctaj în vechea hotărâre a Consiliului local prin care era reglementată procedura.

USR - Alegeri parlamentare 2020

Astfel, noile CRITERII privind punctarea cererilor de înscriere a copiilor în creşele din municipiul Alba Iulia vor fi:

PMP - Alegeri parlamentare 2020
  1. Locul de muncă al părinţilor/reprezentanţilor legali ( care au raportul de muncă/serviciu nesuspendat) – 5 puncte pentru fiecare
  2. Data reluării activității profesionale de către părintele care se află în concediu pentru îngrijirea copilului:

– celor care îşi reiau activitatea până în 31 august – 5 puncte

– celor care şi reiau activitatea în luna septembrie – 4 puncte

– celor care şi reiau activitatea în luna octombrie – 3 puncte

– celor care şi reiau activitatea în luna noiembrie – 2 puncte

– celor care şi reiau activitatea în luna decembrie – 1 punct – celor care şi reiau activitatea începând cu luna ianuarie a anului următor – 0 puncte

  1. Fraţi sau surori care frecventează deja creşa sau grădinţa care funcţionează în apropierea creşelor (Grădiniţa nr.13 şi Grădinţa nr.14) – 1 punct
  2. Situaţia familială:

– Familie monoparentală – 10 puncte

– Familie biparentală (căsătoriţi, uniune consensuală) – 5 puncte

  1. Număr copii minori în întreţinere:

– 1 copil – 1 punct

– 2 copii – 2 puncte

– 3 copii sau mai mulţi – 3 puncte

  1. Copii gemeni/tripleţi (se va completa câte un dosar pentru fiecare copil) – 1 punct
  2. Unul dintre părinţi/reprezentanţi legali sau părinte unic urmează o formă de învăţământ la zi (student/masterand) – 2 puncte
  3. Familie care are un copil cu handicap grav (altul decât cel pentru care optează înscrierea la creşă) – 2 puncte

Criteriile de departajare se vor aplica doar în cazul în care numărul de solicitări va depăşi numărul de locuri disponibile pentru înscrieri în cadrul creşelor.

Condiţii eliminatorii:

Nu se vor lua în calcul cererile părinţilor (ambii părinţi/părinte unic), care nu au domiciliul/reşedinţa în municipiul Alba Iulia.

Nu se vor înscrie în creşă copii pentru care medicul de familie nu eliberează adeverinţă cu textul ”clinic sănătos şi apt pentru intrare în creşă” şi fişa de imunizări, întocmită conform prevederilor elaborate de Ministerul Sănătăţii cu privire la intrarea copilului în colectivitate. În situaţia în care copilul nu are schema de vaccinări obligatorii în România efectuată, medicul de familie va preciza, pe fişa de imunizări faptul că acesta urmează să recupereze vaccinurile lipsă şi că este cuprins în schema de vaccinări obligatorii în România.

Email: stiri@ziarulunirea.ro
Tel: 0258.811.419